AMAÇ 7: ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak
SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

MARKALAR