Shell

Shell

Dürüstlük, doğruluk, insana ve çevreye saygı değerlerimiz, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, iş stratejimiz ve faaliyetlerimize entegre edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmaya Shell olarak nasıl katkıda bulunduğumuzu göstermek amacıyla 1997 yılından bu yana çevresel ve sosyal performansımızı gönüllü olarak raporluyoruz.

Emniyetli, verimli, sorumlu bir iş modeline sahip olmak; Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı korumak ve onlara saygı göstermek iş yapma şeklimizin temelini oluşturuyor.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm toplumlarda daha fazla fayda yaratmak; Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde toplumun kalkınmasına yönelik fayda yaratmak için işimizi uzun vadeli olarak planlıyoruz. İş olanakları yaratıyor, yetenekleri geliştiriyor, yerel tedarikçilerden mal ve hizmet alıyor, endüstri standartlarının geliştirilmesine öncelik veriyor, yerel ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sosyal yatırım programları hayata geçiriyoruz.

Enerjide daha sürdürülebilir bir gelecek için gönüllü rol almak; Hem toplumların emisyonlarını azaltmasına ve iklim değişikliğiyle mücadele etmesine olanak tanıyan hem de enerjinin ekonomik ve sosyal faydalarından herkesin faydalanmasını sağlayan bir enerji dönüşümü gerekiyor. Shell olarak bu dönüşümde yer alıyoruz. Şirketlerin, hükümetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının daha sürdürülebilir bir enerji geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışması gerektiğini savunuyoruz.

Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 13’üne doğrudan katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Shell İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ana unsurlarından birini yol emniyeti oluşturuyor. Shell olarak 80’e yakın ülkede çok farklı ve zorlu yol koşulları altında günde yaklaşık 2 milyon km ve yılda 700 milyon km yol katediyoruz. Her gün 50 kez dünyayı turluyoruz ve operasyonlarımızı kazasız ve döküntüsüz gerçekleştirmek üzere her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bu da dünya genelinde, yol emniyeti alanında çok ciddi bir bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olmamızı sağlıyor.

Türkiye’deki operasyonlarımızda ise yılda 30 milyon km’ye yakın yol katediyoruz ve 7,7 milyon saat çalışıyoruz. Bu alandaki birikim ve uzmanlığımızı toplumla paylaşmayı da çok önemsiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “Yol Emniyeti Eylem 10 Yılı” programına destek sağlayarak yol emniyeti konusunda düzenlediğimiz eğitimlerle son beş yılda 120 binden fazla kişiye ulaştık. Ayrıca, MEB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ ile çocukların trafik kurallarını tam anlamıyla bilen, uygulayan ve bu konuda sorumluluk alan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Shell olarak tüm politikalarımızın temelinde kadın erkek ayırmaksızın tüm çalışanlarımız için eşitlik ilkesini sağlamayı hedeflemek yer alır. Bu eşitlik ilkesi doğrultusunda sadece cinsiyet eşitliğine değil, geniş bir yelpazedeki kültürel ve kişisel farklılıklara değer verir ve çalışanlarımızın kendilerini güvende hissedebilecekleri bir çalışma ortamı yaratırken, onlara potansiyellerini kullanabilecekleri fırsatlar sunarız.

Cinsiyet dengesinin her uzmanlık alanında sağlanmasını amaçlıyoruz ve mesleğin cinsiyeti olmadığına inanıyoruz. Türkiye’de doğrudan istihdam sağladığımız çalışanlarımızın yüzde 31 kadın, yönetim ekibimizin ise yüzde 50’sini kadınlar oluşuyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren istasyonlarımızda ise Mart 2018’den bu yana 4000’in üzerinde kadına istihdam fırsatı yarattık.

Kadın çalışanlarımızın gelişimini takip ederek, onlara potansiyellerini gösterebilmeleri için fırsat alanları sağlıyoruz. Kadın çalışanlarımızın gelişimlerine daha fazla destek olmak ve örnek alabilecekleri rol modeller yaratmak temel amacımız. Şirketimiz bünyesinde cinsiyet eşitliği dengesini gözetmek ve geliştirmek için BİZ Platformu’nu yürütüyoruz. Gönüllü çalışanlarımızdan oluşan bu platformumuz ile, kadın çalışanlarımızın potansiyellerine ulaşmaları, iş ilişkilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratıyoruz. Global çapta bir program olan “Kadınlar için Shell Kariyer Gelişim Programı” ile yüksek potansiyelli kadın çalışanlarımızın kariyerlerine gelişimine destek oluyoruz.

Anne ve anne adaylarımıza yönelik M³ Anne Mentorluğu programımız ile iş hayatına adaptasyon süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Her sene eğitim – öğretim yılının ilk gününde anne olan çalışanlarımıza izin kullanma hakkı sunuyor, çocukları ile okulun ilk gün heyecanını yaşamalarından bizler de mutluluk duyuyoruz. Shell Çalışan Destek Programımız ile iş-yaşam dengesi, ilişkiler, evlilik sorunları, çocuklarla ilgili konular gibi stresi tetikleyen unsurlar hakkında telefonda sınırsız bir şekilde psikolojik danışmanlarla görüşme imkânı sunuyoruz.

Akaryakıt sektöründe 2018 yılında bir ilki gerçekleştirdik ve tüm sektöre ilham kaynağı olduk. “Shell’de Kadın Enerjisi” istihdam programımız ile kadınlara istasyonlarımızda istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı sunuyoruz.  Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar istasyonlarımızda 5000 kadına istihdam olanağı sağlamayı hedefliyoruz.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) Platformu’nun imzacıları arasındayız.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Su yaşam için gereklidir. Suyun herkes için erişilebilir olması gerekir. Shell olarak suyu olabildiğince verimli kullanmak, uzun yıllardır çevre standartlarımızın bir parçası olmuştur. Tüketimi azaltarak ve suyun yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü artırarak su tasarrufu sağlamayı amaçlıyoruz. Tesislerimizi daha fazla suyun yeniden kullanılıp, geri dönüştürülebileceği şekilde tasarlıyor ve işletiyoruz.

Su yönetimini iyileştirmek, döngüselliği ve su verimliliğini teşvik etmek için üniversiteler, küresel teknoloji şirketleri, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ve çevresel ve sosyal performansı geliştirmek için küresel petrol ve gaz endüstrisi birliği olan IPIECA gibi kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.

Türkiye’de de sektörde bir ilk olarak istasyonlarımızda yer alan araç yıkama ünitelerimizde pilot uygulama başlattık. Yıkama esnasında kullanılan suyun geri dönüştürülmesi ve rehabilite edilerek tekrar kullanılması ile binlerce aracı ilave herhangi bir su tüketmeden yıkayabiliyoruz.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Dünyanın enerji sistemi değişiyor. Shell olarak 2050 yılında net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araç şarjı ve hidrojen gibi yeni mobilite seçenekleri başta olmak üzere daha düşük karbon teknolojisine yatırım yapıyoruz. Tesislerimizin ve müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizin enerji verimliliğini artırmak için çalışıyoruz. Ayrıca, Afrika ve gelişmekte olan Asya’da elektriğe sahip olmayan 100 milyon kişiye 2030 yılına kadar enerji sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye’de de istasyonlarımızı elektriğini güneş enerjisinden sağlayan istasyonlara dönüştürüyoruz. Elektrikli araç kullanan müşterilerimize Shell Recharge markamız ile istasyonlarımızda hizmet veriyoruz. Türkiye’de ilk defa karayolu taşımacılığında alternatif yakıt olarak kamyonlarda LNG kullanımına ilişkin yeni bir dönem başlatarak, lojistik sektörünün uluslararası piyasalarda rekabetçi konumunu devam ettirebilmesi için geleceğin yakıtı olan LNG’yi Türkiye’de müşterilerimize sunuyoruz.

Bunun yanısıra gençleri bilim, teknoloji, mühendislik alanlarına teşvik eden, düşük karbonlu enerji kaynaklarını kullanarak, enerji verimliliği sağlayan ve “en az yakıtla en uzun mesafe giden araçlar” tasarlamasını teşvik ediyoruz. Dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon programı olan Shell Eco-marathon ile 35 yılı aşkın süredir tüm dünyada gençleri geleceği tasarlamak için cesaretlendiriyoruz. İki bini aşkın Türk öğrenci de 2005 yılından bu yana yarışmaya katılıyor ve Avrupa birinciliği başta olmak üzere başarılı sonuçlar alıyor.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İnsan haklarına saygı, Shell’in temel değerleri olan dürüstlük, doğruluk ve insanlara saygı için esastır. Shell olarak BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde belirtilen insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Çalışma şeklimiz açısından insan haklarının kritik olduğu ve insan hakları üzerindeki potansiyel etki açısından en yüksek riskleri belirlediğimiz dört temel alana odaklıyoruz: işçi hakları, topluluklar, tedarik zincirimizdeki işçiler ve güvenlik. İnsan haklarına olan bağlılığımız, Shell Genel İş İlkelerimiz, Davranış Kurallarımız ve ayrıca Sağlık, Emniyet, Güvenlik, Çevre ve Sosyal Performansımız (HSSE&SP) gibi tüm çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz için geçerli olan mevcut süreçlerimize yerleştirilmiştir.

Shell’de herkese eşit fırsatlar sunuyoruz. İnsan kaynakları politikalarımız ve standartlarımız, adil çalışma uygulamaları ve olumlu bir çalışma ortamı oluşturmamıza yardımcı olur. Daha çeşitli ve kapsayıcı bir dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu başarmak için ırk, cinsiyet, etnik köken, yaş, fiziksel yetenek, din veya diğer statülerine bakılmaksızın tüm insanlara adil davranıldığından emin olmalıyız. İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü insan haklarıdır. Faaliyetlerimizle ilgili olsa bile, insan hakları savunucularının yasal ve güvenli faaliyetlerine müdahale etmez veya bunları engellemez veya özgürlüklerini kısıtlamayız.

İhtiyaç duyduğumuz standartları karşılayan yerel tedarikçilerden mal ve hizmet alımına öncelik veriyoruz. Yerel işletmeleri tedarik zincirimizin bir parçası olmaya teşvik ediyor ve yerel beceri ve uzmanlık oluşturmak için eğitim başta olmak üzere destek sağlıyoruz. Bunun için faaliyet gösterdiğimiz toplumların hükümetleri, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, girişimciler için Shell LiveWIRE gibi programlar aracılığıyla kurumsal gelişimi destekliyoruz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Shell olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir enerji şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araç şarjı ve hidrojen gibi yeni mobilite seçenekleri başta olmak üzere daha düşük karbon teknolojisine yatırım yapıyoruz. Tesislerimizin ve müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizin enerji verimlililiğini artırmak için çalışıyoruz.

ABD, Hollanda, Hindistan, Çin ve Almanya gibi ülkelerde bulunan teknoloji merkezlerimizde yüzlerce bilim insanı çalışıyor, daha düşük karbonlu, enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirmek için Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. Her yıl AR-GE’ye 1 milyar dolar ayırıyoruz.

Hızlı değişim çağında, başkalarından öğrenmek, kolektif gücümüzden en iyi şekilde yararlanmak ve iş yapmanın en iyi yollarını bulmak bizim için çok önemli. Bilim insanlarımız üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüyor. Hem Shell’in içinde hem de dışında inovasyona ve girişimciliğe yatırım yapmaya devam ediyoruz.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Shell olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak, eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak sosyal yatırım programlarını hayata geçiriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarımızda ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyoruz.

Türkiye’de “Engelsiz Yaşamı” destekliyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak, 2017’de istasyonlarımızda oluşturduğumuz ‘Engelsiz Hizmet Alanları’ oluşturduk ve istasyonlarımızı ziyaret eden engelli misafirlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmayı, engelsiz bir ziyaret deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bedensel engelli misafirlerimiz, market içindeki alışverişlerinden tuvalete kadar istasyon çalışanlarımızdan refakat yardımı alabiliyorlar veya araçlarından inmeden hizmet alıp ödeme yapabiliyorlar. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile birlikte yürüttüğümüz “plastik kapak toplama” çalışmasına işortaklarımız, misafirlerimiz ve çalışanlarımızla destek oluyoruz ve toplanan plastik kapakları tekerlekli sandalye alımı için bağışlıyoruz. Türkiye çapındaki Madeni Yağ distribütörlerimizin aktif katılım gösterdiği çalışmaya, misafirlerimiz TOFD’nin plastik kapak toplama noktası olarak konumladığı istasyonlarımıza topladıkları kapakları getirerek dahil oluyorlar. Ayrıca, marketlerimizde satılan deli2go sandviçlerimizin gelirinin bir kısmını TOFD’ye tekerlekli sandalye alımı için bağışlıyoruz.

Farklı becerilerimizi ve zorluklarımızı daha net anlayabilmek adına Shell’in faaliyet gösterdiği birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de EnAble platformumuz var. Bu çalışan platformu çerçevesinde hem halihazırda çalışanlarımızın sorunlarını tespit etmeye ve gidermeye hem de kurum dışında farklı engeller çerçevesinde desteğe ihtiyacı olanlara destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, Kocaeli Derince’de geçtiğimiz yıllarda, bir binamızı Özel Engelli Eğitimi üzerine kullanılması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağışladık. Her sene çalışanlarımız ile bu okulda eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret ediyor, sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

İşletmelerimizde ve tedarik zincirlerimizde döngüsel ekonomi ilkelerini uyguluyoruz. Bu, kaynakların yeniden kullanılmasına değer verilmesi anlamına geliyor. Kullandığımız malzemeleri ve ürünleri daha uzun süre dayanacak ve yeniden kullanılabilecek, başka bir amaca uygun olarak geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlayarak, dünya kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı oluyoruz. Atıkların azaltılması ve kaynakların verimli kullanımı, sorumlu üretim ve tüketime odaklanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12’nin anahtarıdır.

Çevredeki plastik atıkların sona ermesine yardımcı olmak için tedarikçilerimiz ve müteahhitlerimizle birlikte çalışıyoruz. 2030 yılına kadar ambalajlarımızda geri dönüştürülmüş plastik miktarını %30’a çıkaracağız ve ürünlerimiz için kullandığımız ambalajların yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını sağlayacağız. Plastikten başlayarak ürünlerimizi yapmak için kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme miktarını artıracağız. Hedefimiz, 2025 yılına kadar küresel kimya fabrikalarımızda yılda bir milyon ton plastik atık kullanmak.

Türkiye’de de bu uygun olarak hareket ediyor, “Daha az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür” yaklaşımımız ile atık yönetimine odaklanıyoruz. Derince’de bulunan ve 65 ülkeye ihracat yaptığımız Shell Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisimiz Sıfır Atık Belgesi’ne sahiptir. Sadece çalışma ortamımızda yarattığımız değişim ile değil, tesislerimizdeki, istasyonlarımızdaki sıfır atık yönetmeliği kapsamındaki geri dönüşüm yaklaşımımızla bizleri ziyaret eden müşterilerimizi de buna dahil ediyoruz.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Shell, enerji dönüşümünde önemli bir küresel oyuncu. İklim değişikliği ile mücadele konusunda tüm dünya küresel sıcaklık artışının 1,5 C ile sınırlandırılmasına odaklanırken, Shell bu hedefi destekliyor ve en geç 2050 yılına kadar tüm dünyada net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olmayı hedefliyor.

Bu hedefe giden yol haritasını üç temel başlık oluşturuyor; en geç 2050 yılına kadar tüm ürünlerinin üretiminden ve operasyonlarından kaynaklanan emisyonları net sıfıra indirmek, daha fazla yenilenebilir enerji ürünü satarak enerji ürünlerinin net karbon ayak izini azaltmak ve daha temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek üzere müşterileriyle, farklı sektörlerle ve devletlerle birlikte çalışmak. Shell küresel düzeyde bu alanlarda yatırımlarını ve çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Düşük karbonlu enerjiye geçiş, yoğun bir işbirliği gerektiriyor. Shell olarak hükümetler, sektör dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz.

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Biyoçeşitlilik, çevresel açıdan dört öncekli konudan bir tanesidir. Etkimizi en aza indirmek ve elimizden geldiğince biyolojik çeşitliliği eski haline getirmek için çok çalışıyoruz. Karada ve su altındaki yaşamda mevcut operasyonlarımızın ve projelerimizin yakınında biyoçeşitliliği korumak için çalışıyoruz.

Okyanus biyoçeşitliliği aşırı avlanma, kirlilik, iklim değişikliği ve diğer faktörler nedeniyle risk altındadır. Gezegenin deniz biyoçeşitliliğini korumanın yollarını bulmak için hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve diğer uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. Deniz memelilerinin ve davranışlarının anlaşılmasını artırmak için yürütülen araştırma programlarını destekliyoruz. Türkiye’nin denizlerini ve suyollarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın üyesiyiz.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Dünya yüzeyinin yaklaşık üçte birini kaplayan bitki örtüsü, gezegenin doğal dengesini korumak için hayati önem taşımaktadır. Karmaşık vahşi yaşam sistemlerini destekler ve karbondioksiti (CO2) alarak ve oksijeni serbest bırakarak sağlıklı bir atmosferin korunmasına yardımcı olur. Dünyanın artan enerji talebini karşılarken karbondioksit (CO2) emisyonlarını sınırlamak için ormanlar, otlaklar ve sulak alanlar gibi doğal ekosistemlerin korunması ve restorasyonu gibi bir dizi önlem alınması gerekiyor. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli tarafından belirtilen çalışmalara göre, doğal ekosistemlerin korunması ve restorasyonu, küresel ısınmayı 1,5°C’nin altında sınırlamada önemli bir rol oynayabilir ve ek çevresel ve sosyal faydalar sağlayabilir. Dünya çapında çeşitli yöntemlerle operasyonlarımızın yakınındaki biyoçeşitliliği korumak için çalışıyoruz, uluslarası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, doğa bazlı çözümler için ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’de de Shell Türkiye Ormanı’nı oluşturduk. Shell Türkiye Ormanımızla her yıl 1.300’den fazla otomobilden salınan yaklaşık 105 ton karbondioksiti nötrlemeyi hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı her yıl sürdürüyoruz.

SDG 16 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Shell’de yaptığımız tüm işlerin temelini dürüstlük, doğruluk, insana ve çevreye saygı olan değerlerimiz oluşturuyor. Değerlerimiz hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımız belirleyen Shell Genel İş İlkelerinde yansıtılmaktadır. Shell Genel İş İlkeleri, Davranış Kuralları ve Etik ve Uyumluluk Rehberi, Shell’deki herkesin bu değerlere uygun hareket etmesine ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uymasına yardımcı olur.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Ticari, çevresel ve sosyal hedeflerimize ulaşmak için paydaşlarımızla birlikte çalışmaya, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya ve bunun daha iyi uygulamalara katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, diğer enerji üreticileri, endüstri kuruluşları, tüketiciler ve yerel topluluklarla işbirliği yapıyoruz. Faaliyette bulunduğumuz toplumların güçlendirilmesi, çevresel etkimizin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, plastikle mücadele edilmesi, insan hakları gibi birçok alanda ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’de YASED, PETDER, ETD, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Sürdürülebilirlik Akademisi, Yanındayız Derneği, TURMEPA, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, KİD gibi ticari, çevresel ve sosyal hedeflerimizle uyumlu kuruluşların ve derneklerin üyesiyiz. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin kurumsal destekçisiyiz ve BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısıyız. TOFD ve KEDV ile işbirliği içerisinde projeler yürütüyoruz.

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.