Ülker

Ülker

Ülker, tüketicilerine her lokmada mutluluk vaadiyle,Türkiye’deki faaliyetlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki 100’ün üzerinde ülkeye ihracatı, başarılı şekilde büyüyen yurt dışı operasyonlarıyla, Türkiye’nin ve bölgesinin lider gıda şirketi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Kurulduğu 1944 yılından bu yana israfsız şirket modeliyle çalışırken, çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk, liderlik başlıkları altında uzun vadeli hedeflerle sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütüyor. Bisküvi, kek, çikolata, şekerleme ve sakız kategorilerinde geniş bir ürün portföyüyle çevreye, ekosisteme ve insana saygılı üretim yapıyor.

Sürdürülebilirlik Raporu

Ülker İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

Artan dünya nüfusunu beslemek için tarımsal üretimin 2050’ye kadar iki katına çıkması gerekiyor. İklim krizi ve beraberinde getirdiği su stresi gibi konular, çevresel sorunlar küresel gıda sistemlerinin üzerinde baskı oluşturuyor ve gıda güvencesini riske atıyor. Bu nedenle iklim değişikliğine dayanıklı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak büyük önem taşıyor. Önemli paydaşlarımızdan çiftçilerle ortak hareket ederek sürdürülebilir tarım uygulamaları üzerine çalışıyor, bu sayede çiftçileri güçlendirirken çevresel etkilerimizi azaltıyoruz.

Değer zincirimizde öncelikli olarak sürdürülebilir ve yerel ham madde tedarikiyle tarımsal uygulamalara odaklanarak, operasyonel mükemmellik, lojistik ile kalite ve gıda güvenliği odaklandığımız diğer alanları oluşturuyor.

Ülker’de sürdürülebilirlik stratejimizi belirlerken, özellikle gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemlerine yönelik projeler üretiyoruz. Bunlardan biri de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa geliştirdiğimiz iklim değişikliği, hastalık ve kuraklığa dayanıklı, verimli bir buğday olan, yerli ve milli “Aliağa Bisküvilik Buğdayı” projesi. Tohum yaygınlaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda buğday ihtiyacımızın önemli bir bölümünü Aliağa Bisküvilik Buğdayı’ndan karşılamayı hedefliyoruz.

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Lider gıda şirketi olarak gıda sektörünü her zaman daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Aralarında çocuk ve gençlerin bulunduğu tüketicilerimizi doğru yönlendirme, önemli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Toplumda dengeli beslenme ve iyi yaşam alışkanlarının benimsenmesi için çalışıyoruz. Bunun için lif oranı yüksek ürün çalışmaları yürütüyor; ürünlerimizden yağ, şeker ve tuz miktarlarını azaltıyoruz. AR-GE ve pazarlama ekiplerimiz iyi yaşam yol haritası üzerinden çalışmalar yürütüyor.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Çeşitlilik bugünün iş dünyasına ekonomik başarı getiren, yenilikçilik kapasitesini artıran, çalışan bağlılığına olumlu etkisi olan en önemli konulardan biri. Ülker’de kapsayıcılığa önem veriyoruz. Amacımız toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalığı artırmak. Bunun için kadın istihdam oranını artırmaya yönelik hedefler koyuyor, kadınlara yönelik liderlik ve mentorluk programları geliştiriyoruz.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Enerjimizi yarınları düşünerek tasarruf ediyor; iş süreçlerimizde verimliliği ve doğaya saygılı bir üretim anlayışını merkeze alıyoruz. Tüm fabrikalarımızda kullandığımız enerji izleme sistemimiz sayesinde enerji tüketimlerimizi anlık takip ederek, birim üretim başına enerji tüketimimizi her yıl kademeli olarak azaltıyoruz. Tüm fabrikalarımızda yılda yaklaşık 600 bin kWh elektrik tasarrufu ve 710 bin Sm3 doğalgaz tasarrufu sağlayacak projelerimizi hayata geçirdik. Elektrik enerjisi tüketimimizin yaklaşık yüzde 37,5’unu yenilebilir kaynaklardan tedarik ettik.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İki binden fazla tedarikçiyle çalışan büyük bir gıda şirketi olarak sadece şirketimizin değil, aynı zamanda tedarikçilerimizin de ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini iyileştirmeyi, insana ve doğaya saygılı üretimi zincirin her halkasında güvence altına almayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, tedarikçilerimizi uluslararası sertifika süreçlerine dahil olmaları yönünde teşvik ediyoruz.

Tüm tedarik zinciri boyunca pozitif etki üretme vizyonuyla hareket ederek sürdürülebilir kakao tedariki yaklaşımını Gezegen, Toplum ve Ürün başlıkları altında topladık. Bu üç ana başlık altında odaklanılan konuların çiftçi refahından izlenebilirliğe, ormansızlaşma ve tarımsal ormancılıktan çocuk işçiliği sorunu, sorumlu üretim uygulamalarından sertifikalı tedarike kadar geniş bir alanı kapsaması için çalıştık. Bu alanlarda etkili sonuçlara ulaşmak ve stratejinin bütün değer zincirine yayılması ve kurum içerisinde benimsenmesi için gerekli hedefler belirledik ve eylemler tasarladık.

Küresel salgınla değişen iş ortamı ve koşulları, şirketlerin daha insan ve amaç odaklı çalışmasının önemini gösterdi. Değişen koşul ve küresel trendlere yanıt vermek, rekabet gücümüzü arttırırken yeteneklerin çalışmak isteyeceği bir şirket olarak konumlanmayı sürdürmek için insan kaynağına sürekli yatırım yapıyor; çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz.

Amacımız toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalığı arttırmak, kadınları kariyer yolculukları boyunca desteklemek. Bunun için kadın istihdam oranını artırmaya yönelik hedefler koyuyor, kadınlara yönelik liderlik ve mentorluk programları geliştiriyoruz. 2021 yılı itibariyle çeşitlilik anlayışımızı geliştirerek, özellikle kadının güçlenmesine yönelik bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Diğer yandan çeşitliliği arttırmak için engelli çalışanlara yönelik uygulamaları arttırıyoruz. Engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak modeller oluşturuyoruz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Araştırma ve geliştirmeye verdiğimiz önem ve yenilikçi kültürümüzle sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi devam ettiriyoruz. Tüketicilerimizin taleplerini dikkate alıp, trendleri takip ederek inovatif ürünleri onlarla buluşturuyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sertifikalandırılmış 3 Ar-Ge merkezimizde Araştırma ve Geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ar-Ge merkezleri, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, TÜBİTAK ve diğer araştırma merkezleriyle Ülker’in faaliyetlerine ve sektöre değer oluşturacak bilimsel araştırma projeleri yürütüyoruz.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İşe alımdan yetenek yönetimi süreçlerine kadar önceliğimiz, her zaman çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak. Çevik, insan odaklı, şeffaf ve kapsayıcı bir organizasyon oluşturarak, etik ilkeler, kazanılan davranışlar, veriye dayalı kararlardan taviz vermeyen bir kültürü benimsiyoruz. Güçlü işveren markası oluşturma yolunda insan kaynağına sürekli yatırım yapıyor; çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz. Ülker’de kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini önemsiyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Dünyadaki tüm yaşamın devamlılığı, sağlıklı bir doğaya dayanıyor. Bu nedenle doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği korumak büyük önem taşıyor. İşimizi yaparken çevresel etkimizi en aza indirmeyi, yaşam kaynağımız olan toprak, su ve biyoçeşitliliği korumayı hedefliyoruz.

İklim krizi, enerji, su, atık ve ambalaj yönetimi, biyo-çeşitlilik konularına odaklanıyoruz. Enerji ve su verimliliğini artırmayı, karbon salımlarını azaltmayı, sıfır atığa ulaşmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız sayesinde 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyümeye devam ediyoruz.

En çok kullandığımız ham maddeler olan buğday, kakao, şeker ve bitkisel yağın sorumlu ve sürdürülebilir şekillerde üretilmesini hedefliyoruz. Operasyonel mükemmelliği kurum kültürümüzün bir parçası haline getirerek verimlilik artırma, iş güvenliği, kalite, optimizasyon, enerji tasarrufu ve nesnelerin interneti (IoT) gibi konularda iyileştirme yapıyoruz.

Değişen tüketici alışkanlıklarını ve taleplerini doğru analiz edip, takip ederek tüketicilerimiz için iyi yaşamı ve dengeli beslenmeyi teşvik ediyoruz. Tüketicilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizden şeker, yağ ve tuz oranlarını azaltıyoruz.

Sürdürülebilir ambalaj yol haritasını belirlerken kullanılan malzeme, tedarik şartları ve yetkinlikler, fabrikalardaki dolum hatları, sevkiyat koşulları önemli rol oynamaktadır. Ambalaj malzemesi olarak, kâğıttan sonra en çok kullanılan plastik malzemelerde, azaltma çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında 268 ton plastik, 1194 ton kâğıt azalttık.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

İklim krizinin beraberinde getirdiği etkiler hem çevresel hem de sosyal alanlarda varlığını giderek daha fazla hissettiriyor. Küresel ısınmayı 1.5 °C derecenin altında tutmayı amaçlayan ve 2015 yılında ortaya konan Paris Antlaşması’nı takiben 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa’nın 2050 net sıfır hedefi vermesi gibi gelişmelere paralel iklim krizine yönelik gündem hızlanıyor.

Ülker’de özellikle karbon salımı ve enerji tüketimi gibi büyük önem taşıyan alanlarda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmalar yürütüyoruz. İklim değişikliği stratejimizi geliştirirken, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında 2016 yılından bu yana karbon salımlarımızı şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam ediyoruz. 2021 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının sonuçlarına göre 2014-2020 yılları arasında ulaştığımız %35,4’lük su azaltım oranıyla “Su Güvenliği” puanımızı bir basamak yükselterek B- seviyesine çıkardık. 2021’de yaklaşık 2,6 milyon TL enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirdik. Tüm fabrikalarımızda yılda yaklaşık 600 bin kWh elektrik tasarrufu ve 710 bin Sm3 doğalgaz tasarrufu sağlayacak projelerimizi hayata geçirdik.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Ülker olarak sorumlu üretim ve tüketim anlayışımızla, kaynaklarımızı etkin kullanarak “israfsız şirket” modeliyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geri dönüşüm ve kazanım mekanizmalarını aktif bir şekilde kullanıyor, döngüsel modelleri hayata geçiriyoruz. Biyoçeşitliliğin korunmasını önemsiyoruz. Doğayı korumak adına en çok değer verdiğimiz konulardan biri topraklarımızı fidanlarla buluşturmak. Ülker Güzel Ülkem Ormanı olarak adlandığımız projemiz kapsamında Ankara, Karaman, Kocaeli, Hatay, Eskişehir ve Elazığ’da toplam 90.500 fidanımız büyüyor.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Sürdürülebilirlik uzun soluklu bir yolculuk. Hedefimiz tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak, iş birlikleri kurarak sürdürülebilirlik alanında sektörde lider bir marka olmak. Earthworm Vakfı’yla hem bitkisel yağın izlenebilirliği hem kakao tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak için iş birliğimiz var.

FoodDrinkEurope ve Avrupa Gıda Bilgi Konseyi’ne üyeyiz. Bu kapsamda gıda sürdürülebilirliği ve güvenliği konularında çalışmalarımız devam ediyor. TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve Enerji Verimliliği Görev Gücü’nde bulunuyoruz. Dünya Kakao Vakfı’na olan desteğimiz devam ediyor. WBCSD’nin bir kolu olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile iş birliği içindeyiz. 2015 yılından beri Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyoruz.

Uluslararası Derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan ve sektörlerinde çevre, sosyal ve yönetişim performansları en iyi şirketlerin listelendiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde (The Sustainability Yearbook) 2021’den sonra 2022’de listeye girerek üst üste ikinci defa yer almanın mutluluğunu yaşadık. Gıda ürünleri (food products) kategorisindeki ilk 12 şirket arasındayız. İkinci defa bu sıralamadaki ilk ve tek Türk şirketi olduk.

Dünya genelinde, alanında en prestijli platformlar arasında gösterilen 2022 edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri’nde finale kalmayı başaran tek Türk şirketi olarak beş kategoride birden ülkemizi temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödüllerinde Su Yönetimi Kategorisi’nde “Sürdürülebilir İş Modeli”yle ödül aldık.

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.