Elif Plastik

Elif

Elif, esnek ambalaj endüstrisinde global öncü bir tedarikçidir. İstanbul ve Kahire’de konumlu birinci sınıf iki üretim tesisinde 1600’ü aşkın çalışanıyla başta kişisel bakım, ev bakımı, gıda ve içecek ile evcil hayvan gıdası sektörleri olmak üzere dünya çapında 50’den fazla ülkede 200’den fazla üretim tesisine ürün tedarik etmektedir. Elif, önde gelen global markaların tercih edilen, uzun vadeli stratejik iş parteridir.

Elif İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

Elif, SAVE FOOD Girişimi ile gıda kaybına karşı mücadeleye yardımcı oluyor

Elif, gıda israfını ver değerli kaynak kaybını önlemek için kurulan “SAVE FOOD” girişiminin parçası olmaktan gurur duyuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre, tüm gıdaların yaklaşık üçte biri dünya çapında bozuluyor – bu, da yılda 1,3 milyar ton ürünün kullanılamaz hale gelmesi anlamına geliyor. 2030 yılına kadar, kayıpların yılda iki milyar tonu aşması bekleniyor. Elif, bu kayıpları azaltmak ve gıda israfını önlemek için 2011 yılında kurulan girişimin imzacılarından biridir.

Fleksibl ambalaj sektöründe öncü bir role sahip olan Elif, bütün tedarik süreçleri boyunca doğal kaynakların verimli olarak kullanımı ve daha az atık üretimi prensibi ile yenilikçi ve sorumluluk sahibi ürün çözümleri sunmaktadır.

 

UNICEF Platinyum Kanat ile bir yıl daha

Elif, 2017 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye’deki ilk “Platinyum Kanat” destekçisi olmaya hakkı kazandı. Elif, UNICEF’in Türkiye’deki ve dünyadaki dezevantajlı durumda bulunan çocukların sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşma ve yaşıtlarıyla eşit haklara kavuşmaları için gerçekleştirdiği çalışmalara aktardığı düzenli fon ile Platinyum Kanatlı destekçisi olmaktan gurur duyuyor. Bu bağlamda iş birliğimizin 4.yılını tamamlamış bulunuyor.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkelerini (UNWEPS) benimsiyoruz

Elif Holding Şirketler Grubu olarak, çeşitlilik ve eşit istihdam prensiplerimizin ışığı altında “kadın erkek eşitliği”nin gücüne olan inancımızı durmaksızın vurguluyoruz. Ekonomide kadınların varlığını güçlendiren bir yaklaşım özümsüyor ve uyguluyoruz. Elif, kadınların dokundukları her alanda yarattıkları değişimi ve kadın-erkek eşitliğine olan inancını her fırsatta vurgulamaktadır. Elif kadının toplumdaki ve iş hayatındaki pozisyonunun güçlendirilmesinin toplumumuz için hayati bir ihtiyaç olduğunu desteklemektedir.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Enerji Yönetimi Sistemi standartlarını gerçekleştiriyoruz

2018 yılında İstanbul üretim tesisimizin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun hale getirilmesi ve belgelendirilmesi için çalışmaları başlatarak; sistemin tüm gerekliliklerini yerine getirdik ve sertifikayı almaya hak kazandık.

 

Daha az enerjiyle daha fazla üretim

2015 yılında Kahire üretim tesisimizde bina ısıtması için kazan kullanmak yerine tüm ısıtmayı kompresörler ile gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak, İstanbul tesisimizde ES8 kompresör kontrol ünitesi ile mevcut kompresörlerimizi insandan bağımsız, olabilecek en verimli şekilde yönetiyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz proje ile enerji verimliliğini artırmak üzere mevcut vidalı kompresör teknolojisinden turbo kompresör teknolojine geçtik. Bu geçişle ülkemizin enerji verimliliğine destekleme projelerinden proje bedelinin yüzde 28’i kadar destek görürken, yüzde 30’a varan, 1600MW/y üzerinde elektrik enerjisinden de tasarruf sağlayacağız.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İşletmemizin küresel bir benchmark şirketi haline dönüştürülmesi

Elif’in işletmesini küresel bir benchmark şirketi haline getirme başarısı, sahip olduğu değer zinciri ve büyüme stratejileri ile sağlanıyor. Değişimin, risklerin ve sermayenin, sahip olduğu değerler ile iyi bir şekilde yönetimiyle Elif’in sürdürülebilir büyüme modeli; hem Elif’in işyeri hem de pazarındaki çevresel ve sosyal sorumluluğuyla birlikte uzun vadeli ekonomik başarıyı hedeflemektedir.

İş gücümüzü ve önceliklerimizi, sürekli değişim yönetimimizi, büyüme kaynaklarını çeşitlendirerek risklerin minimize edilmesini, sermayenin disiplinli yönetimini, üretkenliği ve düşük maliyetli yöntemleri haritalandıran temel değerlerimizle; iş dünyasından küresel bir benchmark’a doğru sürdürülebilir bir büyüme ve başarılı bir dönüşüm sağlıyoruz.

 

ElifFuture Staj Programı

Sürdürülebilir eğitim vizyonumuzun parçası olarak ile genç yetenekleri keşfetmek, onlara iş hayatı için deneyim kazanacakları bir fırsat yaratmak için

2021 yılı itibariyle ElifFuture Online Staj Programımızı hayata geçiriyoruz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Atık maddelerin yeniden kullanım alanını genişleten Materials Marketplace projesine üye olduk

Materials Marketplace projesi, atıkların değer yaratacak bir ürün haline geldiği döngüsel bir ekonomiye geöiş yönünde atılmış önemli bir adımdır. Elif ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda sağlarken aynı zamanda yeni iş fırsatları yaratan projeleri desteklemektedir.

Materials Marketplace, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD Türkiye) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) liderliğinde yeni bir ortak plot projedir.

 

AIM’in Digital Watermarks Initiative Holygrail 2.0’a katıldık

İstanbul, Türkiye – Ekim 2020 – Elif, Avrupa Markalar Derneği AIM tarafından desteklenen Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0’a katıldı.

Ellen MacArthur Vakfı (2016-2019) altında başlatılan ilk HolyGrail projesinin bir sonraki adımı olarak Digital Watermarks Girişimi HolyGrail 2.0 – doğru ayıklama ve dolayısıyla daha yüksek kaliteli geri dönüşüm rakamlarına ulaşma için dijital filigran teknolojilerinin uygulanabilirliğini kanıtlamayı amaçlayan bir pilot projedir.

Dijital filigranlar, tüketim ürünleri ambalajlarının yüzeyini kaplayan, posta pulu boyutundaki, gözle görülmeyen kodlardır. Üretici, stok birimi, kullanılan plastik türü ve çok katmanlı yapılar için malzeme bileşimi, gıda ve gıda dışı kullanım bilgileri gibi çok içeriği barındırma özellikleri mevcuttur.

Elif, gerçek anlamda döngüsel bir ekonomi sağlamak adına ambalajda geri dönüşüm için daha iyi ayıklama ve daha yüksek geri dönüşüm oranları sağlayacak dijital filigran teknolojilerinin uygulanabilirliğini kanıtlamak amacıyla bu projeye katılan 85’in üzerindeki şirket ve kuruluştan biri oldu.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilirlik DNA’mızın bir parçası

Çözümlerimiz gelecekte karşılaşılacak zorlukları aşacak fırsatlar sunuyor.

Elif’in sürdürülebilirlik vizyonu esnek ambalajın döngüsel ekonomiye katılımını hedeflemektedir. Plastik atık konusunda sürdürülebilir çözümler sağlamak adına sektörler arası işbirliğini geliştirmek için örnek bir rol üstleniyoruz.

Avrupa Komisyonu’nun 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin destekçisiyiz. 2025 yılına kadar Avrupa’daki tüketim ürünlerine yönelik somut hedefimiz, %100 geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir ambalajlar geliştirmektir. Geri dönüşüme uygun poliolefin bazlı esnek ambalaj malzemeleri, hâlihazırda Elif’in ürün portföyünün %93’ünü oluşturuyor.

Bu amaç doğrultusunda 2020 yılının son çeyreğinde Elif Sürdürülebilir Eko Çözümler ürün serisini piyasaya sunduk. Elif Sürdürülebilir Eko Çözümler ürün serisi içinde yer alan marka ve çözümlerin her biri ambalajda sürdürülebilirlikle ilgili bir soruna meydan okumakta ya da çevresel hedeflere hizmet etmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://elif.com/elif-surdurulebilir-eko-cozumler/

 

İş Dünyası Plastik Girişimi’nin katılarak plastik taahhütlerimizi beyan ettik

Elif sürdürülebilirlik stratejisinin bir göstergesi olarak İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katılmanın gururunu yaşıyor.

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak, İş Dünyası Plastik Girişimi’ni oluşturdu.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

İş Dünyası Plastik Girişimi’nin katılarak plastik taahhütlerimizi beyan ettik

Elif sürdürülebilirlik stratejisinin bir göstergesi olarak İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katılmanın gururunu yaşıyor.

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak, İş Dünyası Plastik Girişimi’ni oluşturdu.

 

Kaynak kullanımlarını azaltacak sürekli iyileştirmeler yapıyoruz

2019 ile 2020 arasında üretim tesisimizde su tüketimini %4,4 oranında ve kağıt atık miktarını %13 oranında azalttık. Bu süre zarfında katı atık sahasına doğrudan atık gönderimi gerçekleştirmedik.

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.