borusan boru

Borusan Boru

2023 yılında 65. kuruluş yılını kutlayan Borusan Boru Türkiye’nin öncü güçlerinden biri olan Borusan Grubu’nun ilk sanayi girişimidir. Bugün Borusan Boru, yaklaşık 2800’den fazla çalışanı ve 4.000’den fazla ürün çeşidi ile güvenilir bir dünya markası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 3 kıtadaki 9 tesisi ve yüksek satış hacmi ile çelik boru sektöründe Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen çelik boru üreticileri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde 50 yıldır ilk 100’de yer alan Borusan Boru; binlerce ürünü, güvenilir hizmeti, kalitesi, Türkiye ve dünyada gerçekleştirdiği ilkler ile boru üretmenin ötesinde Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor. Yönetim politikaları ile sürdürülebilir bir toplum ve dünya, büyük ölçekli yatırımları ile kalkınmış bir ülke ve güvenli bir gelecek sunuyor.

Borusan Boru İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Eğitim, kültür ve sanata erişimin insanların en temel hakları arasında yer aldığına inanan Borusan Kocabıyık Vakfı, sunduğu imkanlar ile toplumla birlikte gelişme ve çağdaş bir Türkiye’nin oluşumuna katkıda bulunma amaçlarıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Önce Babayım Projesinin Hikayesi 2019 da başlamıştır ve 2022’de yeniden hayata geçirilmiştir. İlk aşamasında 42 kişinin başvuruda bulunduğu projeye 16 Aralık tarihinde ilk eğitim verilerek Gemlik’te başlanılmış ve Halkalı’ da devam etmiştir. Projenin başlıca amacı verilen eğitimler ile baba olan çalışanlarımızın çocukları ile erken yaşta sevgi ve güvene dayalı bir ilişki inşa etmesidir. Hedefimiz çocukların zihinsel, sosyal, duygusal gelişimine katkı verilmesidir. Eğitim başlıkları, anne-babanın çocuklar ile eşit koşulda ilgilenmesi, çocuk gelişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği şeklinde belirlenmiştir. Kazanım Borusan Eşittir kapsamında gerçekleştirilen proje ile ‘anne-baba’ olmanın eşitlik ile olması gerektiği vurgulanmış, baba olan çalışanlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ile daha bilgili ve duyarlı bireyler olmalarına destek oluyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldır çalışmalar yürüten Borusan Holding, Toptalent kariyer platformuyla birlikte hayata geçirdiği Borusan Eşitlik Okulu ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği farklı başlıklarda ele alınıyor

Eğitim videoları Toptalent’ın eğitim platformunda 1 yıl boyunca herkese açık ve ücretsiz olarak yer alacak. Her modül sonunda katılımcılar bir test çözecek, %80 ve üzeri oranında başarı sağlayanlara Borusan Eşitlik Okulu Başarı Sertifikası verilecek.

Borusan Eşittir anlayışımızın tüm çalışma arkadaşlarımız tarafından benimsenmesine önem veriyoruz. Borusan Eşittir değerlerini içselleştirmesini arzu ediyoruz. Bu doğrultuda Borusan Eşittir Oryantasyon Eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyoruz. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz eğitimlerle, Aralık ayına kadar toplam 600 kişiye eğitim sağlamış olduk. 

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Borusan Boru; kapsayıcı bir yaklaşımın önderi olarak kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması sağlamaktadır.
Borusan Boru olarak, tüm iş süreçlerimizi evrensel insan hakları yönergeleri doğrultusunda tasarlıyoruz. Kurum içi politikalarımızdan oluşan Turuncu Rehber; insan haklarına uyumu destekler ve etik olmayan davranışları engellemek için bize yol gösterir. Stratejik odak alanı olarak belirdiğimiz İnsan başlığında çalışanlarımıza yenilikçi, inovatif ve yaratıcılığı destekleyen bir çalışma ortamı sunuyoruz. İş hayatındaki farkın “insanla” oluştuğuna inanıyor ve bu sebeple çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve adil bir iş ortamı sunmayı kurumsal önceliklerimiz arasında görüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde insan haklarına taviz vermeden uyum sağlamak çalışma kültürümüzün temelini oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın sendikalaşma haklarına saygı gösteriyor, sendikal haklarını özgürce kullanmalarını destekliyoruz. Sendikalarla yapıcı ilişkiler kuruyoruz. Borusan Boru işçileri temsilen yetkili işçi sendikaları olan Türkiye Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) üyesidir. Türkiye’deki faaliyetlerimizde çalışanlarımız arasında sendikalaşma oranı % 81,7 dir. Aynı zamanda imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan İnsan Hakları İlkeleri ile uyum içerisinde hareket ediyoruz.
2015 yılında kurduğumuz Borusan Eşittir Platformu ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal hem de bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi için attığımız adımları tek bir platform altında topladık. İş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme, eşitsizlik durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik kapsayıcı politikalar benimseme ve bu yönde adım atma konusunda taahhütte bulunma konuları her zaman odak alanımızdır Bu konudaki kararlılığımızı göstermek adına Genel Müdürümüz 5 Mart 2020’de Borusan Eşittir Taahhüdü’nü imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin elçisi oldu.
Borusan Boru Borusan Eşittir ekibinin hedefi şirket içerisindeki kadın çalışan sayısını 2025 yılına kadar ofis çalışanları için %32, fabrika, saha ve atölye çalışanları için ise %8 şeklinde gerçekleşmesini sağlamaktır v e bu oran yapılan iş kolu nedeniyle erkek ağırlıklı bir sektör olan çelik sektörü için önemli bir miktar olması sebebiyle aylık ve yıllık bazlı sürekli takip edilmektedir. Bu hedef için 2022 yılı verileri; kadın lider oranında ( tüm seviyelerde) 20,73,ofis çalışanlarında %28,27 ve fabrika saha çalışanlarında ise %2,95 olarak gerçekleşmiştir.
Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumların denetlenmesi ve sertifikalandırılmasını sağlayan İş’te Eşitlik Sertifikası’na başvuruda bulunduk. Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları içerisinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından güvenli çalışma koşullarına farklı değerlendirme kriterlerine sahip süreç sonunda sertifikaya hak kazanan kurumlar, tercih edilen güçlü işveren markası olma yolunda önemli bir fark yaratıyor. 14 kişilik Borusan Eşittir ekibimizin yoğun bir şekilde çalıştığı bu süreç sonunda sertifikayı alarak sektörümüzde de bir ilke daha imzayı at

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Boru üretimi sırasında özellikle kaplama proseslerinde su kullanım ihtiyacı bulunmaktadır. Temin edilen suyun miktarı ve oluşturduğumuz atık suyumuzun kalitesini sürekli takip ederek mevzuatlara uyum sağlamanın yanı sıra paydaş ve çevremizle olan ilişkilerimizin sürdürülebilirliğini de sağlıyoruz.
Bu kapsamda Borusan Boru olarak bizler yönetim biçimimizin ve aldığımız tüm aksiyonların uluslararası platformlarda değerlendirilmesini önemsiyoruz. CDP yi su koruma kapsamında şeffaf bir platform olarak kullanıyoruz ve de Şirketimiz 2022 yılınca CDP Su insiyatifine cevap vermiş ve B- puanı alarak geçen seneye göre skorunu artırmıştır.
Borusan Boru su tasarrufuna odaklanarak; Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almaktadır

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Borusan Boru İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapmış olduğu pro aktif çalışmalar ile istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda temel gayemiz, tüm paydaşlarımızın Borusan Boru’ya duydukları güvenin artmasını sağlayarak firma sadakat ve aidiyetlerini en yüksek düzeye çıkarmaktır. Risk analizleri, performans ölçümleri, eğitimler, tatbikatlar, dijital uygulamalar “Sıfır iş kazası” hedefi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sıfır iş kazası hedefimizden hareketle İSG kültürünün tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz.
İşte Yüz Yüze İSG Budur uygulaması ile, İSG inisiyatif liderlerinin moderatörlüğünde fabrika yöneticilerin ve fabrika çalışanlarının sesi olan İSG sözcüsü bir araya getirildi. İSG sözcüleri, çalışanlarla temas edip İSG ile ilgili soruları ve önerileri fabrika yöneticilerine aktarmıştır. İşte İSG Önerim Budur uygulamasının amacı ise; “bir işletme için en büyük israflardan biri, çalışanların fikirlerini kullanmamasıdır” düşüncesinden yola çıkarak çalışanların kayda değer fikirlerini hayata geçirdikleri önerilerini onlardan dinlemek, takdir etmek ve diğer çalışan arkadaşlarımızı benzer öneri vermeleri için teşvik etmektir. Bu kapsamda, sahada ‘ Safety Walk’ düzenlenerek, daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılması hedeflenmektedir.
İşte Yüz Yüze İSG Budur uygulamasıyla, soruların cevaplandırılması ve öneriler ile ilgili görüşlerin paylaşılması ile; İSG odağında soru işaretleri giderilmiş, İSG misyonu ile geleceğe ışık tutulmuş ve en önemlisi İSG farkındalığının arttırılması, güncel ve gündemde tutulması sağlanmıştır. İşte İSG Önerim Budur uygulamasıyla, katılım gösteren tüm yöneticilerin sahada göstermiş olduğu “Görünür ve Örnek İSG Liderliği” ile İSG kültürü genişletilmiştir
2022 yılında Borusan Boru olarak bizler; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dünyanın en saygın kurumlarından British Safety Council’in, “Uluslararası İş Güvenliği Ödülü”nün sahibi olduk.
British Safety Council tarafından değerlendirilen Borusan Boru 2022 yılı sonuçlarına göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında en yüksek derece olan “Distinction” kategorisinde ödül aldık. Bu başarı ile birlikte Borusan Boru, 2022 de 64’üncüsü düzenlenen “Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri” kapsamında “Distinction” kategorisinde ödül alan Avrupa’nın tek çelik boru üreticisi oldu.
MESS ‘in 2022 yılında 7.sini düzenlemiş olduğu İş Güvenliğinin Yıldızları yarışmasında geçtiğimiz yıl yapılan İSG İletişim Çalışmalarıyla “Eğitim ve İletişimde Yenilikçiler” kategorisinde “Tavsiye Edilen İyi Uygulama Ödülü” alınmıştır.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Borusan Boru dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek adına çalışmalar yapmaktadır.
2022 yılı sonu itibariyle Şirket konsolide birinci kalite ürün brüt karlılığının 20%’si yeni ürün ve servis grubunda yapılan satışlardan elde edilmiştir. Satış tonajı olarak bakıldığında ise bu değer toplam birinci kalite ürün satış tonajının 12%’sine tekabül etmektedir. 2022 yılı sonu konsolide yeni ürün satışlarının tonaj olarak sektör dağılımı ise 11% Alt Yapı ve Proje, 50% İnşaat ve Genel Endüstri ve 39% Otomotiv şeklinde gerçekleşmiştir. Ürün geliştirme tarafında 2022 yılında katma değerli ileri işlemler ve kaplamalar üzerine odaklanılmaya devam edilmiştir. Bunun yanında tüm iş kolları için farklı kullanım alanlarına hitap eden yenilikçi boru tipi geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Yeni ürün geliştirme konularının yanı sıra dijital transformasyon alanında da birçok proje üzerinde çalışmalara devam edilmiştir. IOT teknolojileri, müşteriye fayda sağlayabilecek uygulamalar ve web geliştirmeleri üzerine araştırmalar sürdürülmüştür.
2030 yılında yeni ürün ve iş modellerinden 20 milyon $ GP hedefliyoruz.
Borusan Boru olarak yeni ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarına ayırdığımız bütçe, 2020 yılında 520.000 $ iken 2021 yılında 750.000 $ olmuştur. 2022 yılında ise; Ar-Ge harcama miktarının ciroya oranını baz alarak 2022 yılı inovasyon bütçesini 1.072.000,00 dolar olarak belirlenmiştir yani 2021 yılına göre 43% artış anlamına gelmektedir.
Sürdürülebilir bir büyüme için yatırımlarımıza ayırdığımız bütçe her geçen yıl daha da artmaktadır. İnovatif ürün çalışmalarımızı yerli tedarikçiyi destekleme politikamız çerçevesinde ilerleterek yerli teknoloji ve gelişim ekosistemine desteğimizi ortaya koyuyoruz.
2020 yılında kurulan inovasyon çalışma grubu çalışmaları kapsamında ham madde satın alımlarının %64’ünü yerel tedarikçilerden sağlamıştık. 2021 yılında bu oran % 53 olmuştur. 2022 yılında bu oran % 70 e çıkmıştır. Borusan Boru olarak 2021 yılında 6.5 milyon dolarlık bir dijitalleşme bütçesi ile başlattığımız dijitalleşme yolculuğumuza 2022 yılında bütçemizi 7.35 milyon dolara artırdık.
Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik çatısı altında gelişimlerini teşvik ve takip etmek amacıyla “Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Anketi hazırladık. Anket çerçevesinde 5 ana başlık ve 55 toplam soru mevcuttur. Anketin uygulanabilmesi için ileri işlem merkezleri ile demolar yapıldı. Tedarikçi sürdürülebilirlik endeks puanı yapımı tasarlandı ve değerlendirme skalası oluşturuldu. Hazırlanan sorumlu kaynak taahhütnamesi anket içeriğine ilave edilip tedarikçilerin onayları talep edildi.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Borusan Boru; kapsayıcı bir yaklaşımın önderi olarak kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması sağlamaktadır. Borusan Boru olarak, tüm iş süreçlerimizi evrensel insan hakları yönergeleri doğrultusunda tasarlıyoruz. Kurum içi politikalarımızdan oluşan Turuncu Rehber; insan haklarına uyumu destekler ve etik olmayan davranışları engellemek için bize yol gösterir. Stratejik odak alanı olarak belirdiğimiz İnsan başlığında çalışanlarımıza yenilikçi, inovatif ve yaratıcılığı destekleyen bir çalışma ortamı sunuyoruz. İş hayatındaki farkın “insanla” oluştuğuna inanıyor ve bu sebeple çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve adil bir iş ortamı sunmayı kurumsal önceliklerimiz arasında görüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde insan haklarına taviz vermeden uyum sağlamak çalışma kültürümüzün temelini oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın sendikalaşma haklarına saygı gösteriyor, sendikal haklarını özgürce kullanmalarını destekliyoruz. Sendikalarla yapıcı ilişkiler kuruyoruz. Borusan Boru işçileri temsilen yetkili işçi sendikaları olan Türkiye Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) üyesidir. Türkiye’deki faaliyetlerimizde çalışanlarımız arasında sendikalaşma oranı % 81,7 dir. Aynı zamanda imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan İnsan Hakları İlkeleri ile uyum içerisinde hareket ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Madde 10 Eşitsizliklerin azaltılması üzerinedir ve 10.2’de 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi küresel bir hedef olarak belirtmektedir. Borusan Grubu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlandığı, kadın ve erkeğin her şartta eşit ve yan yana olduğu bir dünya hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimizi tüm iş yapış biçimlerimize uygulamak öncelikli amaçlarımızdan biridir. İş dünyasında kadın ve erkeğin eşit temsiline, eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarına, eşit terfi ve maaş imkânları, sunulmasına özellikle önem veriyoruz. Borusan Grup tarafından hazırlanan Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarımıza “Cinsiyet Gözlüğü” rehberimizden ulaşabilirsiniz. https://www.borusan.com/tr/kurumsal-sorumluluk/borusan-esittir/cinsiyet-gozlugu

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Döngüsel Ekonomiye katkı anlamında Borusan Boru olarak 22 proje planlamış 9 proje tamamlamış, 13 projeyi 2023 yılına aktarmıştır. Aktarılan projelerin 2023 bütçe çalışmaları tamamlanmıştır. Döngüsel ekonomi kapsamında yerel tedarikçi önemini biliyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında tüm ham madde satın alımlarımızın %70’ini yerel tedarikçilerimizden sağladık.

Borusan Boru Operasyonel Verimlilik Yaklaşımı ve Döngüsel Ekonomi çerçevesinde geliştirdiği iş modelleri ile Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamaktadır. Borusan Boru 2022 yılında 43.334 ton atık geri kazanımını sağlamıştır.
Çevreye ve Topluma Karşı Sorumlu Kaynak ve Malzeme Kullanımı; Borusan Boru olarak bizler Geri dönüştürülmüş çeliğin sağladığı çevresel ve finansal avantajlar nedeniyle değer zincirimizdeki etkiyi en aza indirebilmek amacıyla hurdadan dönüştürülmüş çeliği kullanımımızı arttırıcı yöndeki faaliyetlerimize devam etmekteyiz.Bu kapsamda stratejimiz hammaddeyi sera gazı emisyonunu daha düşük olan EAF yönetimi ile üreten tedarikçilerden satın alma üzerine kurguladık. Bu şekilde hem sera gazı emisyonu azaltımı hem de döngüsellik oranının arttırılması sağlanabilmektedir. Müşterilerle daha net veriler sunabilmek ve ürünlerimizin çevresel performansını daha iyi takip edebilmek için 2022 yılında toplamda 42 adet EPD aldık. Bu belgelendirme sayesinde ürünlerimizin tüm yaşam döngülerini çevresel açıdan değerlendirip şeffaf bir şekilde beyan edebiliyoruz.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Emisyon azaltımı projelerimizle, 2022 yılında yaklaşık 700 ton emisyon salımını engelledik. 2030 yılında karbon nötr olmayı, su tüketimini azaltmayı, temiz ve yenilenebilir enerji portföyümüzü tamamlamayı hedefliyoruz.
2022 yılı sonunda Karbonsuzlaşma anlamında en önemli çıktımız yeni RES projesi ve 2023 yılında yapılacak enerji iyileştirmeleri için bütçe sağlanması olmuştur.
Borusan Boru olarak bizler 2022 yılında toplam 9 projeyi hayata geçirdik ve bu projelerinden 700 ton kadar sera gazı azaltımı sağladık. 2023 yılında hayata geçirilecek 13 proje ile 2.500 ton CO2 e iyileştirilmesi hedeflenmiştir
İklim alanında 2023 yılında 2.225.000 dolarlık yatırım bütçesi öngörüyoruz.
İlk kez 2021 yılında uluslararası yatırımcı ve müşterilerin çevresel sürdürülebilirlik puanlarını değerlendirdikleri CDP inisiyatifinde yer yer almıştık. İklim de C,Su puanlamasında ise B alarak su puanımızı bir önceki yıla göre arttırmış olduk.
Borusan Boru olarak üretim proseslerimizde yüksek enerji ihtiyaçlı faaliyetlerimizi enerji verimliliği odağı ile gözden geçirerek tasarruf sağlayabileceğimiz alanları belirliyor, faaliyetlerimizi bu noktalarda ilerletiyoruz. Enerji verimliliği çalışmalarımızı, belgelendirilmiş ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile takip ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.