Yaşar Holding

Yaşar Holding

Türkiye’nin sanayileşme sürecinde etkin rol oynayan, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya önemli katkılarda bulunan Yaşar Topluluğu, 21 şirketi, 25 fabrika/ tesisi, 2 vakfı, Pınar ve Dyo başta olmak üzere markaları ve yaklaşık 7.500 kişiye sağladığı iş imkanı ile ülkemizin öncü sanayici topluluklarındandır. Altı şirketi halka açık olan Yaşar Topluluğu, gıda, içecek, boya, tarım, hayvancılık, temizlik kağıtları, dış ticaret, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Yaşar Holding İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 1 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 1 - Yoksulluğa Son

Amaç 1: Yoksulluğa Son

Yaşar Topluluğu, faaliyette bulunduğu sektörlerin kalkınmasını sağlamak ve paydaşları için ekonomik değer yaratmak amacıyla iş ortakları ile sürdürülebilir iş birlikleri kurmaktadır. Tüm değer zinciriyle birlikte geniş bir ekosisteme sahip olan Topluluk, başta süt ve et üreticileri olmak üzere toplumun geniş bir kesimine istihdam ve düzenli gelir kaynağı sağlamaktadır.

Örneğin; Pınar Süt, en küçük ölçekte üretim yapan aile işletmelerinden, büyük ölçekli çiftliklere kadar, 126 çiftlikten süt tedarik ederek ve 20.000’den fazla çiğ süt üreticisi ile geniş bir çiğ süt tedarik ağı oluşturarak üreticilerinin ekonomik gelişimlerini desteklemektedir. Pınar Süt, İzmir’de başlayıp Eskişehir’de devam eden toplumsal kalkınma modelini Şanlıurfa’da kurduğu fabrika ile bölgeye taşıyarak güçlü bir yerel kalkınma modeli oluşturmuştur. Et ihtiyacını Türkiye çapında farklı bölgelerdeki yerli besi çiftliklerinden karşılayan Pınar Et, satın alma bölgelerini genişleterek ülke genelinde hayvan üreticilerini desteklemektedir. “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi, “Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi” programı ve süt üreticilerine yönelik mobil bir aplikasyon olan “Süt Uzmanı”, Pınar Enstitüsü tarafından üreticilerin gelişimini desteklemek üzere yürütülen projelerdir.

Yaşar Topluluğu; şirketlerinin yanı sıra Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı, Pınar Enstitüsü ve Yaşar Üniversitesi ile toplumsal gelişimi ve refah artışını desteklemekte, topluma değer katmaktadır.

SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

Yaşar Topluluğu’nun öncü olduğu sektörlerden biri olan tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilirliği sağlamak, Topluluğun toplumsal sorumluluk önceliklerinden biridir. Topluluk, doğal kaynakların verimli ve sorumlu kullanımının ve etkin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın desteklenmesinde anahtar rol üstlendiğinin bilinci ile başta üreticileri olmak üzere tüm paydaşlarını bu konularda desteklemekte ve geliştirmektedir. Yaşar Topluluğu, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ekonomik karlılığının korunmasına dikkat ederken, tarımsal sürdürülebilirlik ve hayvan refahının sağlanmasını öncelikli olarak gözetmekte, faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri en aza indirgeyebilmek için uluslararası ve AB direktif, standart ve uygulamalarını takip etmekte ve üretici destek programları yürütmektedir.

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ile süt çiftçilerinin eğitimini destekleyen Pınar Enstitüsü, pandemi döneminde üreticilerin desteklenmesi çalışmalarına dijital kanallar üzerinden devam etmiştir. Bu proje “Birleşmiş Milletler Genel Kurul Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yıllık forumda, “The Impact Management Journey” oturumunda “örnek kapsayıcı iş modeli” olarak Türkiye’yi temsil eden tek proje olmuş ve Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla İzmir’de gerçekleştirilen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülüne layık görülmüştür.

www.pinarenstitusu.org.tr

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

“Daha iyi bir yaşam için” güvenilir markalarıyla yaşama değer katan, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak, Yaşar Topluluğu’nun temel misyonunu oluşturmaktadır. Gıda ve içecekten boya ve temizlik kağıtlarına kadar Topluluğun tüm ürünleri bu anlayış doğrultusunda tüketicileri ile buluşturulmaktadır. Topluluğun ikisi gıda, ikisi boya alanında faaliyet gösteren dört Ar-Ge merkezinde sürdürülen bilimsel çalışmalarla, sağlıklı, güvenli, kaliteli ve çevre dostu yenilikçi ürünler üretilmektedir.

Pınar markasının sağlıklı ve mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunma misyonu doğrultusunda, gıda güvenliği ve gıda güvencesi öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Ar-Ge Merkezlerinde, bilimsel projelerin yanı sıra, ürünlerin toplam enerji değerinde dengeleme ve yağ, tuz, şeker gibi girdilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte, beslenme değeri ve biyoyararlığı yüksek, zenginleştirilmiş ve fonksiyonel ürün çalışmaları yapılmaktadır. Ürün portföyü Pınar Organik, Pınar Denge, Pınar Light, Pınar Protein gibi sağlıklı ve fonksiyonel ürün aileleriyle genişletilmektedir.

Vegan beslenmeyi tercih eden tüketicilere yönelik olarak; hayvansal protein ihtiyacını karşılayan, et dokusunda ve tadında hazırlanmış, Türkiye’de ilk kez üretilen, dünyada ise sayılı markanın ürettiği transfat içermeyen %100 bitki bazlı vegan olan Planty Power Burger, ABD, İngiltere, BAE, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan pazarlarına sunulmuştur.

Toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2013 yılında kurulan Pınar Enstitüsü ise; gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmeye ve kaliteli yaşam farkındalığı sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Bu projelerden birisi olan, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi konusunda çocukların oyun yoluyla bilinçlendirilmesine yönelik bir eğitim programı niteliğindeki “Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim” projesi kapsamında, 2016 yılından bugüne 15 ilde 475 öğretmen eğitim alırken, 22.128 çocuğumuza ulaşılmıştır.

Ar-Ge Merkezleri ile tüketici ve müşteri ihtiyaçlarını sağlıklı, kaliteli ve yenilikçi ürünlerle karşılayan Dyo Boya, çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için 2020 yılında 100’den fazla okula boya desteğinde de bulunmuştur.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında ise; Covid-19’un Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden bu yana çalışanların ve ailelerinin sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınmıştır. Pandemi ile mücadele kapsamında toplumsal destek verilmiş, toplum sağlığı için gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarına Pınar ürünleriyle destek olunmuştur.

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Türkiye’nin önde gelen toplulukları arasında yer alan Yaşar Topluluğu, çalışanlarının sürekli mesleki gelişiminin yanı sıra kişisel gelişimini de desteklemekte, öğrenme yöntemlerinin odağını açıklayan 70:20:10 Etkili Öğrenme Modeline göre gelişim planlarını oluşturmaktadır. Bu yaklaşıma göre; gelişimin %70’i deneyim edinerek, uygulayarak ve iş başında öğrenerek, %20’si ilişki yönetimi ve iletişim sırasında öğrenilerek, %10’u ise formel eğitim yöntemleri ve sınıf içi eğitimle sağlanmaktadır. Topluluk bünyesinde oryantasyon eğitimlerinden iş başı eğitimlerine, kişisel gelişim eğitimlerinden yönetim becerileri eğitimlerine kadar çalışan yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çok sayıda eğitim programı hayata geçirilerek Topluluğun rekabet üstünlükleri sürdürülebilir kılınmaktadır.

Yaşar Topluluğu’nda 2020 yılında çalışanların çevrim içi olarak katıldığı panel ve webinar’lar dışında toplamda 47.282 saat eğitim gerçekleştirilmiş, çalışan başına ortalama eğitim saati 7,6 olmuştur. Kadın çalışan başına ortalama eğitim saati 8,7; erkek çalışan başına ortalama eğitim saati ise 7,4’tür.

Yaşar Topluluğu şirketlerinde çalışanlara toplam 26.342 saat İSG Eğitimi verilmiştir.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, eğitim ve öğretime, Diyarbakır’dan Eskişehir ve İzmir’e ülkemizin farklı şehirlerinde, her biri birbirinden farklı nitelik taşıyan 8 okul kazandırılmıştır. Vakıf ayrıca, ülkemizin en önemli kaynağı olan gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla, üniversitelerde yüksek lisans, lisans, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anadolu meslek, teknik ve endüstri meslek liselerinde eğitim gören yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere tamamen karşılıksız burs vermektedir. Bugüne kadar 6.500’e yakın öğrencinin eğitimine karşılıksız burslar ile katkıda bulunulmuştur.

2001 yılında kurulan Yaşar Üniversitesi de, Yaşar Topluluğu’nun ülkemizde eğitim ve öğretime kazandırdığı nitelikli bir eğitim kurumu olarak akademik hayatına bilimsel çalışmaları ile devam etmektedir.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği, Yaşar Topluluğu’nun kurulduğu günden bu yana önemsediği ve tüm faaliyet alanlarında desteklediği konular arasındadır. Yıllar içinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farklı çalışmalar yapılmış ve uygulamaya alınmıştır. Yaşar Topluluğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilirlik kavramı altında ele alınmaya başlanması ile birlikte BM tarafından koordine edilen Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPs) CEO Destek Beyannamesi’ni 2012 yılında imzalayarak bu konuda da öncü kurumlardan biri olmuştur.

2019 yılı itibarı ile ESİAD ile İZİKAD yürütücülüğünde hayata geçirilen “Global Compact Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu”nun sözcülerinden biri olan Yaşar Topluluğu, kadının güçlenmesindeki sorumluluğunu sadece Topluluk nezdinde değil, il ve bölge nezdinde de arttırmıştır.

Erkek egemen rollerde kadınların güçlenmesi ve yaşamın her alanında rol almalarını hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda kadın çalışanlarını destekleyen Topluluk’ta STEM alanında da kadın çalışan sayısının artırılması önemli bir hedeftir. Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışanlar içinde kadın oranı %34, mühendis çalışanlar içinde kadın oranı %48’dir.

Yeni misyonuyla ve “Kadının güçlenmesi için yarınlara sözümüz var” sloganıyla kadının güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Topluluk, şirketlerinde de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin öncelikli konular arasında yer almasını ve tüm şirketlerinin kadın çalışanlarının güçlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmasını desteklemektedir. Bu kapsamda Topluluk şirketlerinde çalışmalarına devam eden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grupları”nın yapısı değiştirilerek 2020 yılında Topluluk genelinde tüm şirketlerden 120 temsilcinin katılımı ile kapsayıcı bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu faaliyete geçmiştir.

Topluluk içi farkındalık eğitimleri verilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, hamilelik, annelik, babalık ve çocuk bakım destekleri sağlanması, kadınların iş hayatında güçlenmesi için mentorluk verilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun ürün ve servis geliştirilmesi gibi konuları destekleyici projeler yürütülmektedir. “Eşit Yaşar’ız” toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimleri, “YBP Aile Okulu ve YBP’de Farkındayım” projeleri, “Pınar Et Kadının Güçlenmesi Farkındalık Atölyeleri” bu çalışmalara örnektir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Topluluğun kadın çalışanları adına kız öğrencilere burs verilmesi uygulamasına da devam edilmektedir.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Yaşar Topluluğu şirketleri, faaliyet gösterdiği ve üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerde, su yönetimi stratejisi çerçevesinde su kaynaklarının korunması yönünde aktif olarak çalışmakta, sürekli izleme ve kontrol ile su kullanımını optimize etmektedir. Su kaynaklarının etkin yönetimi ve ekosistemin sürdürülebilirliği hedefi kapsamında, kaynaklardan çekilen su hacmi (su debisi), değişkenliği ve üretime alınan su miktarı debimetreler ile izlenmekte, üretim planlamaları yapılırken su miktarı verileri analiz edilerek doğal kaynağın sürdürülebilir yapısının korunması öncelikli olarak gözetilmektedir.

Yaşar Topluluğu‘nun sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, “ölçmediğini yönetemezsin” anlayışı ile, 2014 yılından beri, belirlenen pilot bölgelerde su ayak izi hesaplamaları yapılmakta ve sonuçlar şeffaf olarak raporlanmaktadır. Su yönetimi alanındaki çalışmalar, su verimliliği sağlanmasının yanı sıra atık su yönetimini de kapsamaktadır.

Pınar Süt ve Pınar Et, gönüllülük esasına dayanan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Su Programı girişimine katılarak her yıl su ayak izi raporu hazırlamaktadır. Pınar Süt ve Pınar Et, 2021 yılında CDP’de su ayak izi çalışmalarıyla su güvenliği programında B notu ile derecelendirilmiştir.Topluluğun temizlik kağıtları sektöründe faaliyet gösteren şirketi Viking Kağıt, 2020 yılı itibarıyla 2014 baz yılına göre toplam su ayak izinde %37 azalma sağlayarak, Yaşar Topluluğu şirketleri içinde, bu alanda en yüksek azalma sağlayan şirket olmuştur.

2019 yılında Topluluğun ilk yurt dışı gıda yatırımı olarak BAE-Abu Dabi’de faaliyete geçen Hadaf Foods fabrikasında, atık suyun %100’ü yeniden işlenebilmektedir.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Türkiye’nin ilk rüzgar türbinini 1984 yılında Altın Yunus Çeşme tesislerinde kuran Yaşar Topluluğu, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelmekte, iklim ve enerji stratejisi doğrultusunda bu alanda ilgili ulusal yönetmeliklerin yanı sıra uluslararası direktif, standart ve trendleri takip etmekte ve uygulamaktadır. Topluluk şirketlerinde Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Politikaları, iklim değişikliği ile mücadele ve doğal kaynakların verimli kullanılması stratejisi doğrultusunda her yıl enerji tüketimini iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda Topluluk şirketleri en iyi teknolojileri iş süreçlerine dâhil etmeye aralıksız devam etmektedir.

Pınar Süt, Pınar Et, Çamlı Yem Besicilik, Dyo Boya ve Viking Kağıt şirketleri, kuruluşları bünyesinde oluşturdukları enerji yönetim sistemleri ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptirler.

Topluluk şirketlerinden Desa Enerji, Topluluk genelinde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütmekte, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji ve biyogaz yatırımı alanlarında kolaylaştırıcı görev üstlenmektedir. 2021 yılında Desa Enerji Pınarbaşı tesisinde güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki üç sene içerisinde yenilenebilir enerji kullanımının diğer üretim tesislerine yayınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2019 yılında Topluluğun ilk yurt dışı gıda yatırımı olarak BAE-Abu Dabi’de gerçekleştirilen Hadaf Foods fabrikasında tüm elektrik ihtiyacının %20’si güneş enerjisi ile karşılanmaktadır.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

2021 yılını %39,6 seviyesinde bir büyüme ile tamamlayan Topluluğun konsolide net satışlarının %94,1’ini ana iş kolları olan Gıda ve İçecek ile Boya iş kolundaki şirketleri gerçekleştirmiştir. Gıda ve İçecek iş kolundaki büyüme oranı %33,3 seviyesinde gerçekleşirken, Boya iş kolunda bu oran %55,3 olmuştur. Temizlik Kağıtları iş kolunda ise %34,5 ciro büyümesi gerçekleşmiştir. Müşteri ve tüketici odaklı yaklaşımı doğrultusunda Yaşar Topluluğu, müşteri ve tüketicilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, değişen tüketim alışkanlıklarına uygun yeni ürün ve hizmet geliştirmeyi ve güçlü Ar-Ge merkezleri ile faaliyet gösterdiği sektörlerin öncüsü olmayı ve tedarikçilerinden müşterilerine ekosistemindeki tüm paydaşlar için değer yaratmayı 2021 yılında da sürdürmüştür.

Yaşar Topluluğu’nda işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde çalışanlara fırsat eşitliği tanınmakta ve özellikle kadınların iş yerinde ve toplumda güçlenmesi desteklenmektedir.

İşe alım sürecinde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinlikler, adayın uygunluğu baz alınarak değerlendirilirken, erkek ve kadın çalışanlar arasında işe giriş ve terfide ücret farklılığı bulunmamaktadır.

Topluluk şirketlerinde çocuk istihdamına ve zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamasına izin verilmemektedir.

Yaşar Topluluğu şirketlerinden Dyo Boya’da 1968, Pınar Süt’te 1974, Pınar Et’te 1985 ve Viking Kağıt’ta 2014 yılından beri sendikalı çalışanlar bulunmaktadır.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Yaşar Topluluğu, gıda, içecek, boya, tarım, hayvancılık, temizlik kağıtları, dış ticaret, turizm, enerji ve bilişim sektörlerinde, 21 şirketi, 25 fabrika ve tesisi, 2 vakfı, 4 Ar-Ge Merkezi, 7.500 kişiye sağladığı istihdam ve yatırımları ile ülke ekonomisine her geçen gün artan oranda değer sağlamaktadır.

Topluluk şirketleri dijital dönüşüm stratejisi kapsamında gerçekleştirdikleri dijitalleşme ve inovasyon projeleri ile iş süreçlerini sürekli iyileştirmektedir. Topluluk şirketlerinden Yaşar Bilgi, dijital iş yönetimi yazılımları ve inovatif mobil uygulamalar geliştirerek Endüstri 4.0’ın dijital dünyadaki gelişimini hızlandırmaktadır.

Yaşar Bilgi tarafından geliştirilen “dijital.saha” uygulamasıyla son kullanma tarihi yaklaşan ürünler tespit edilerek raf dönüş hızları doğrultusunda en uygun satış noktalarına yönlendirilmekte ve gıda israfı önlenmektedir.

Türkiye’deki su markaları arasında kredi kartı ile ödeme imkanısunan ilk firma olan Pınar Su ve İçecek, Covid-19 pandemi döneminde temassız teslimat ile ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmiş ve mobil bayi sayısını artırmıştır. Bu dönemde tüketicilerin ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Pınar Süt ürün çeşitleri de Pınar Su Sipariş uygulaması ile de ulaştırılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de ilk kez üretilen, dünyada ise sayılı markanın ürettiği transfat içermeyen %100 vegan olan Planty markalı Power Burger, geliştirilerek pazara sunulmuştur.

Dijitalleşmenin yaşamın her alanına yön verdiği ve tüketicilerin hayatına her geçen gün daha hızlı ve akıllı çözümler aradığı günümüzde, önemli bir satış kanalı haline gelen ve her geçen gün etkinliği artan e-ticaret pazarında tüketici odaklı bakış açısı ve Pınar’ın güçlü dijital varlığı ile yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunmak için tasarlanan PınarOnline, Pınar kalitesini doğrudan tüketiciye ulaştırma, tüketiciyle doğrudan bağ kurma, ülke ekonomisinin rekabet gücünün ve katma değerinin artırılmasına katkı sağlama amaçlarıyla oluşturulmuştur.

Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik anlayışını da süreçlerine yansıtan PınarOnline’ın, 2025 yılında %100 elektrikli teslimat ağına sahip, güçlü teknolojik alt yapısı ile tüketici odaklı ve çevre dostu bir marka konumuna gelmesi hedeflenmektedir.

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Yaşar Topluluğu, dünyanın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere taşınması hedefi doğrultusunda, 1977 yılında İzmir’in Çeşme İlçesi’nde yer alan Eryhtrai Antik Kenti ile başladığı kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasına destek çalışmalarını bugün de sürdürmektedir. Bu kapsamda, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1998 yılından bu yana Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’nde bulunan Nysa Antik Kenti kazıları, 2015 yılından bu yana İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde yer alan Eski Smyrna Antik Kenti kazıları, 2017 yılından bu yana İzmir’in Konak İlçesi’nde yer alan Smyrna Agorası kazıları ve 2019 yılından bu yana Konya’nın Çumra İlçesi’nde yer alan Çatalhöyük kazılarına destek olmaya devam etmektedir.

Doğal afetlerde birlik olarak zorlukları yenme inancıyla topluma olan desteğini sürdüren Yaşar Topluluğu, 2020 yılının Ekim ayında Ege Denizi’nde gerçekleşen ve İzmir’de can ve mal kaybına neden olan deprem sonrasında da şirketleri ve çalışanları ile depremzedelere yardımda bulunmuş, İzmir’in etkili sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ve konut yapımı, sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlatılan “Birlikten İzmir Doğar” kampanyasına destek vermiştir.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tasarım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından SUSTAIN-CE – Sürdürülebilir Tasarım ve Döngüsel Ekonomi Kavramlarının İnşaat Mühendisliği Müfredatına Entegrasyonu projesine başlanmıştır. Bu projenin amacı, mezunların karmaşık inşaat mühendisliği projelerinin çözümüne sürdürülebilirlik kavramlarını ve ilkelerini uygulama becerisine sahip olmalarını sağlamak için sürdürülebilir altyapı tasarımını kapsayan bir inşaat mühendisliği lisans müfredatı geliştirmektir.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Yaşar Topluluğu sürdürülebilirliği stratejilerinin odağında görmekte, yatırım kararları da dahil olmak üzere stratejik ve operasyonel tüm kararlarının paydaşlar üzerindeki etkisini gözetmektedir. Topluluk, sorumlu ve etik doğal kaynak kullanım stratejisi ile faaliyetlerinde kullandığı doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamaya özen göstermektedir. Özellikle gıda ve su sektörlerinde ham maddenin doğanın kendisi olması da Topluluk için çevre yönetiminin önemini arttırmaktadır.

Atık yönetimi kapsamında, Topluluk şirketlerinde ve Ar-Ge Merkezlerinde, özellikle ambalaj atıkları ve plastik azaltımı yönünde projeler hazırlanarak hayata geçirilmektedir. Yaşar Topluluğu 2019 yılında, TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliğinde oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin ilk imzacılarından olmuş ve plastik kullanımının azaltılması, plastiğin yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımı yönünde taahhütte bulunmuş olup, 2021 yılı hedefine 91 ton azaltım ile ulaşılmıştır.

Topluluk şirketleri, üretim sırasında ve ürünlerin tüketimi/kullanımı sonrasında en az atık üretecek malzemelerin kullanımı için geliştirdikleri “Sıfır Atık Projeleri”, ambalaj ağırlığı optimizasyon çalışmaları ve atıkların geri dönüşümü çalışmaları ile ambalaj atıklarının geri toplanması ve döngüsel ekonomi kapsamında yeniden kullanılması konularına da odaklanmaktadır. Topluluk şirketlerinin büyük çoğunluğu temel seviye “sıfır atık sertifikası” almıştır.

Viking Kağıt’ın 2020 yılında tamamlanan içecek kartonlarının geri dönüşümü yatırımı, döngüsel ekonomi alanında gerçekleştirilen, aynı zamanda sektöründe de Türkiye’de ilk olan örnek bir uygulama olmuştur.

Gıda kayıp ve israfının azaltılması da odaklanılan öncelikli alanlardandır. Topluluğun dijital dönüşümüne öncülük eden Yaşar Bilgi şirketi tarafından geliştirilen “dijital.saha” uygulamasıyla son kullanma tarihi yaklaşan ürünler tespit edilerek raf dönüş hızları doğrultusunda en uygun satış noktalarına yönlendirilmesi sağlanmakta ve gıda israfı azaltılmaktadır. Ayrıca gıda bankaları ile iş birlikleri gerçekleştirilerek tüketilebilir ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmaktadır. Pınar markası ile “Global WRI 10x20x30” projesine de dahil olunmuş olup, proje kapsamında 2030 yılına kadar gıda atıklarının %50 azaltılması hedeflenmektedir.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Yaşar Topluluğu’nda, “ölçmediğini yönetemezsin” anlayışı ile sera gazı ölçüm çalışmalarına 2010 yılında başlanmış olup, sıcak karbon noktalarının tespit edilmesi ve karbon azaltım stratejilerinin oluşturulmasının ardından 2020 yılına ilişkin hedef; birim ton üretim başına sera gazı emisyonlarının %15 azaltımı olarak belirlenmiştir. 2020 yılında, ekonomik gelişmeler, pazar dinamiklerindeki değişimler ve pandemi sebebiyle Topluluğun karbon ayak izi baz yıla göre %13,22 oranında azalma göstermiştir. Pınar Su ve İçecek sera gazı yoğunluğunu %33 oranında azaltırken, azaltım Çamlı Yem Besicilik’te %21,4, Viking Kağıt’ta ise %19,8 olarak gerçekleşmiştir.

Pınar Süt ve Pınar Et, gönüllülük esasına dayanan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) girişimi kapsamında her yıl karbon ayak izini raporlamakta olup, 2021 yılında iklim değişikliği programında B- notu almışlardır.

İklim değişikliği ile ilgili gıda iş kolunda yapılan çalışmalara örnekler: “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ve üreticinin farkındalığını arttırmaya yönelik diğer faaliyetlerle verimlilik artışı için çalışılmakta, tedarikçi değerlendirmelerinde sürdürülebilirlik kriterleri de göz önünde bulundurulmakta, fabrika tarafında yüksek teknoloji kullanımı ile hat verimliliklerinin arttırılması, enerji verimliliğinin yükseltilmesi, yenilenebilir enerji, atıklardan biyogaz üretimi gibi çalışmalar gerçekleştirilmekte, Topluluğun bilgi teknolojileri şirketi Yaşar Bilgi’nin de desteği ile tüm değer zincirindeki lojistik faaliyetler optimize edilmekte, daha az kilometre ile daha fazla ürün taşınmasını sağlayacak şekilde ürün, ambalaj ve araç içi düzenlemeler yapılmakta, tüketici tarafında ise gıda israfının azaltılması amacıyla gıda bankaları ile iş birlikleri gerçekleştirilmekte, Yaşar Bilgi’nin desteği ile “dijital.saha” projesi ve “Global WRI 10x20x30” projesi benzeri çalışmalar yürütülmektedir.

2020 yılında Pınar Su ve İçecek, bazı ürünleri için karbon nötr sertifikası alarak sektörde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2021 yılında ise, Pınar Süt 2050 yılı için karbon nötr olma hedefini açıklamıştır.

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Kültür balıkçılığı, organik süt besiciliği, yem ve bitki besleme gibi birçok alanda geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Çamlı Yem Besicilik “Sürdürülebilir Balıkçılık” konusunda uluslararası “Friend of the Sea” belgesine sahip olup, Türkiye’de “İyi Tarım Uygulamaları” sertifikası alan ilk firmadır.

Çamlı Yem Besicilik, AB Araştırma Altyapılarını Destekleme Programı – UFUK 2020 tarafından desteklenen IMPAQT (Intelligent Management Systems for Multi-trofic Aquaculture) projesinin paydaşları arasında yer almış ve projede “İş Paketi Lideri” olarak görev almıştır.

İnsan tüketimi için yeni protein kaynakları (deniz yosunları, vb) üretmeyi, zengin besinsel içerikler ile sağlıklı yaşamı desteklemeyi, sudaki yaşamı korumayı, yeni ve geliştirilen teknolojileri su ürünleri sektöründe uygulayarak altyapıyı geliştirmeyi hedefleyen IMPAQT projesi, güç kaynağı olarak güneş enerjisini kullanıp akıllı teknolojiler ile yöneterek de minimum enerji kullanımını desteklemektedir. Projede geliştirilen izleme sistemleri ile üreticiler başta olmak üzere, üretimi ve çevreyi denetleyen otoriteler ve en önemlisi de tüketiciler, ürünün kalitesi ile çevreye etkisi hakkında en kapsamlı ve doğru bilgilere erişebilmektedir.

12 ülkeden 21 farklı paydaşın katkı verdiği, akuakültürün ekofonksiyonel olarak gelişimini destekler nitelikte olan ve etki alanının genişliğiyle öne çıkan IMPAQT projesi, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve akıllı teknolojilere uyumlanmış akıllı sistemler ile yönetilen alternatif akuakültür modelleri hakkında Ar-Ge çalışmaları yaparak, Çamlı Yem Besicilik de dahil olmak üzere dünyanın 5 farklı yerinde kurulan pilot tesislerde bu sistemleri test etmektedir.

Çamlı Yem Besicilik, IMPAQT projesinin paydaşı olarak kazandığı yeni teknolojiler ile sürdürülebilir bir sistem yaklaşımı ve yeni ürün/iş alanları oluşturan bir yetiştiricilik modelini deneyip geliştirirken, yatırım ve operasyonel maliyetlerin yaklaşık yarısının bölgesel ekonomiye katılması ve yeni iş alanlarının doğmasına da destek vermekte, proje ile su kalitesinde ve parametrelerde de %50 iyileşme sağlanmaktadır.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Küresel sorunlara ancak küresel yaklaşımlarla çözüm bulunabileceğine inanan Yaşar Topluluğu, uluslararası-ulusal çok paydaşlı girişim ve platformlarda yer alarak küresel ve ulusal çözümlerin parçası olmakta, gerçekleştirdiği projelerin etki alanını özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve üniversite iş birlikleri ile genişletmektedir.

Yaşar Topluluğu, bu doğrultuda, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (KİS) 2007 yılında imzayarak BM KİS ağına katılmış, bu tarihten itibaren daha sistematik olarak yürüttüğü sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını düzenli olarak raporlamaya başlamıştır.

Yaşar Topluluğu, 2012 yılında da BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi’nin imzacısı olmuş, kadının iş yaşamına katılımı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş yaşamında güçlenmesi amacıyla küresel hedeflerle uyumlu olarak çalışacağını beyan etmiştir.

Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Et, Dyo Boya ve Desa Enerji, sanayide dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi amacıyla ilki 2018 yılında gerçekleştirilen, üretim süreçlerinde teknoloji kullananlarla teknolojik çözüm sağlayanları buluşturmayı hedefleyen TÜSİAD SD2 projesinde teknoloji kullanıcısı olarak yer almıştır.

2019 yılında, TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliğinde oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin de imzacısı olan Yaşar Topluluğu, plastik kullanımının azaltılması, plastiğin yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımı yönünde taahhütte bulunmuştur.

Topluluk, Pınar markasıyla, 2022 yılında “Global WRI 10x20x30” projesine dahil olmuş olup, proje kapsamında 2030 yılına kadar gıda atıklarının %50 azaltılması hedeflenmektedir.

Topluluk, sektör ve konu bazlı oluşturulmuş çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da gerek uzmanları gerekse yönetim ekibiyle aktif olarak destek vermektedir.

Yaşar Topluluğu gerek şirketleri gerekse de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi ile çok paydaşlı projeler gerçekleştirmeye devam etmektedir. Örneğin; Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde gerçekleşen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini oluştururken, “Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi” programı kamu-üniversite-STK iş birliği ile gerçekleştirilmektedir. Yine Pınar Ensitütüsü tarafından gerçekleştirilen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülmektedir.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir’de olmak üzere 8 okul, fen ve lisan laboratuvarları, spor ve kültür tesisleri, kütüphane yaptırarak hizmete sunmuştur.

AB Araştırma Altyapılarını Destekleme Programı – UFUK 2020 tarafından desteklenen ve 12 ülkeden 21 farklı paydaşın katkısı ile gerçekleşen IMPAQT (Intelligent Management Systems for Multi-trofic Aquaculture) projesinde Topluluk şirketlerinden Çamlı Yem Besicilik “İş Paketi Lideri” olarak yer almaktadır.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.