HayatKimya

Hayat

1987’de kurulan ve hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Hayat, bebek bakım kategorisinde Molfix, Bebem Natural; kadın kişisel bakım kategorisinde Molped; kişisel sağlık kategorisinde Joly, Evony, Goodcare; ev bakım kategorisinde Bingo, Gleen, Test, Has; temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno, Focus, Nelex; evcil hayvan bakım kategorisinde Sholk ile toplam 16 markasını tüketicilerle buluşturuyor.

Hayat; Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisi olmasının yanı sıra, “Dünyanın En Büyük Bebek Bezi üreticileri” liginde 4’üncü sırada yer alıyor.

Hayat İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Molfix ‘’Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’’ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ile bebeklerin mutlu ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla yola çıkıyor.

Sağlıklı Bireyler kapsamında, bebek ölümlerinin azaltılması için sağlık ekipmanlarına erişimin desteklenmesi; bebekleri yoğun bakımda kalan annelerin duygu durum bozukluklarını azaltarak anne ve bebeğin güvenli bağlanmasının desteklenmesi ve nitelikli eğitim içeriklerine ulaşarak fırsat eşitliği yaratılması esas alındı.

Proje ‘Sağlıklı Bireyler’ hedefi altındaki aşağıdaki alt hedeflere de hizmet etmektedir:
3.2: 5 yaş altında önlenebilir tüm ölümlerin önüne geçilmesi
3.4: Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin azaltılması ve ruh sağlığının desteklenmesi
3.8: Evrensel sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması

Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı Eğitim Ölçümleri (2019-2022)

Ebeveynlerde;

• Çocuk Gelişimi konusunda bilgi seviyesi %58 oranında arttı.
• Güvenli Bağlanma konusunda bilgi seviyesi %65 oranında arttı.
• Bebeğin Evde Bakımı konusunda bilgi seviyesi %57 oranında arttı.
• “Kanguru bakımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden haberim var” diyenlerin oranı %65 arttı.
• Hijyen ve hastalıklardan korunma konusunda farkındalık seviyesi %99 oranında bir artış gösterdi.

Ebe ve Hemşirelerde;

• Çocuk Gelişimi konusunda bilgi seviyesi %30 oranında arttı.
• Güvenli Bağlanma konusunda bilgi seviyesi %21 oranında arttı.
• Bebeğin Evde Bakımı konusunda bilgi seviyesi %25 oranında artış gösterdi.
• “Kanguru bakımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden haberim var” diyenlerin oranı %26 arttı.


 
SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

İklim değişikliği farkındalığına katkıda bulunma, gezegendeki kaynakların kıtlığına dikkat çekme, kaynakları koruma ve bilinçli tüketmeye yönelik davranışları geliştirme hedefiyle yola çıkan “Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık Projesi, oyun ve görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş müfredata uygun içerikleriyle, daha iyi bir dünya için çocukları erken yaşta eğiterek farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

• 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın 2. Dönemi’nde başladı.
• Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4. maddesi “Nitelikli Eğitim”, 10. maddesi “Eşitsizliklerin Azaltılması, 13. maddesi “İklim Eylemi” ve 17. madde olan “Amaçlar için Ortaklıklar” çerçevesinde hayata geçen projenin hedef kitlesini, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile birlikte öğretmen ve veliler oluşturuyor.
• Proje, hedef kitlenin iklim değişikliğine uyumlarını güçlendirme, dirençliliklerini destekleme ve ekolojik okuryazarlık kapsamında bilgi ve gelişimlerinin artırarak, kaynakların tükenmesini önleme ve korumaya yönelik davranışlarının geliştirilmesini amaçlıyor.
• Eğitim içerikleri “Biyoçeşitlilik”, “İklim & iklim değişimi”, “Ekolojik okuryazarlık” ve “Doğal kaynaklar & sürdürülebilirlik” başlıklarını kapsıyor.
• Proje, öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuraklık Haritası’na göre Türkiye temsili olarak belirlenen 10 ilde (Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum, Malatya) uygulamaya alındı. Proje süresi boyunca her yıl bu illere yenileri eklenerek projenin etki alanının genişletilmesi hedefleniyor.
• 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi kapsamında 300 okulda, 600 öğretmen, 30.000 öğrenci ile 60.000 veliye ulaşılması hedefleniyor.
• Proje kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Hayat Holding iş birliğinde 300 okula Hayat Kütüphaneleri bağışı gerçekleştirilecek.

Bilgi için

Üniversite son sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunların mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Hayat’ı Keşfet uzun dönem staj programı ve MT Programı ile eğitiyoruz.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Molped’in kadınların hedeflerini, hayallerini ve kendilerini keşfederek geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği, Kız Sözü Akademi projesi ile 250 kadın 12 haftalık bir eğitim aldı.

Kız Sözü Akademi eğitimleri sayesinde genç kadınların kariyer endişesi azaldı, özgüvenleri arttı.

Eğitim sonrasında yapılan değerlendirmede ortaya çıkan sonuçlar, eğitim programının kadınlar üzerinde pozitif etki sağladığını gözler önüne serdi. Buna göre:

Kız Sözü Akademi eğitimleri sayesinde genç kadınların kariyer endişesi azaldı, özgüvenleri arttı.
Programda eğitim alan kadınların, bir sorunla karşılaştıklarında pes etme eğilimlerinde eğitim öncesine göre %24,94 oranında bir iyileşme gözlemlendi. Yine yaşam boyu öğrenme konusunda tutkuları %60,71 artarken, kariyer endişelerinde %46,72’lik bir azalma görüldü.

Değerlendirmede ölçümlenen ve en çok gelişme görülen kavram ise %107,83 iyileşme oranıyla “Geleceğe ve İş Hayatına Dair Motivasyon Düzeyi” oldu. Alınan 12 haftalık eğitim sonunda katılımcıların özgüven düzeyinde %92,58 oranında pozitif gelişme gözlemlenirken, kadın olmanın iş hayatına engel olduğu algısında %73,18 oranında bir azalma görülerek bu konuyla ilgili önemli bir farkındalık kazanmaları sağlandı.

Kız Sözü Akademi programı ikinci dönemi ile yine yüzlerce genç kadına kendi güçlerinin farkında olmaları için rehberlik etmeye devam edecek.

Bilgi için


Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensibi’nin (WEP’s) imzacısıyız. Kurum içerisinde kadın ve erkek çalışanları eşit koşullar altında değerlendirerek, kadınlara yöneticilik pozisyonlarında yer veriyoruz.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Tesislerimizde su verimliliği çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tatlı su kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor ve atık sularımızı mevzuata uygun şekilde arıtıyoruz.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Fabrikalarımızı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine uygun olarak yönetiyoruz. Üretimde kullandığımız enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Çocuk işçi çalıştırmıyor, zorla çalıştırmaya karşı geliyoruz. İş süreçlerimizi İLO standartlarına uygun olarak Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerimiz rehberliğinde yürütüyoruz.

Gençlerin mesleki eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla staj programları düzenliyoruz.

Üretimde kaynak verimliliğini artıracak Ar-Ge çalışmalarını yürütüyoruz.

İSG süreçlerimizde sıfır kazayı hedefliyoruz. Çalışanlarımıza İSG konularında eğitimler veriyor ve süreçlerimizi Hayat Mükemmellik Sistemi ile yöneterek İSG ve çevre konusunda iyi uygulama örneklerini tesislerimizde uyguluyoruz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Üniversiteler ile iş birliği yaparak ortak Ar-Ge projeleri yürütüyoruz.
Ar-Ge merkezimiz mevcuttur.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İş yaşamında eşitliği sağlamak amacıyla Fırsat Eşitliği Politikamız rehberliğinde çalışanlara eşit fırsatlar sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensibi’nin (WEP’s) imzacısıyız.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Ürünlerimizdeki çevresel ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Tesislerde atık yönetimi uygulamalarını yöneterek sıfır atık projesine uygun olarak faaliyet gösteriyoruz.
Cilt temasına uyumlu ürünler geliştiriyoruz. Temizlik kağıdı kategorimizde ise % 0 konseptiyle klor, boya, parfüm ve optik beyazlatıcı içermeyen ürünler üretiyoruz.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Ekolojik Okuryazarlık Projemize ek olarak, üretim süreçlerimizi 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak yönetiyoruz. Üretimde emisyon azaltıcı projeleri uyguluyor, karbon ayak izimizi hesaplıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları artırımı için çalışmalar yürütüyoruz.

SDG 16 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaç 16: Barış, Adalet ve Gülü Kurumlar

Şirket içerisindeki süreçlerimizi, hazırladığımız Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri rehberliğinde yönetiyoruz.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Kurum olarak iş birliklerimizi genişletiyoruz. Üye olduğumuz ve iş birliğinde olduğumuz kuruluşlar aşağıdaki gibidir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlıği
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
UNİCEF
Sürdürülebilirlik Akademisi
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Bebek Ruh Sağlığı Derneği
Sedex (Tedarikçi Etik Veri Değişimi)
Reklamverenler Derneği
Türkiye Kojenerasyon Derneği
Konuşmamız Gerek Derneği
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği
Kal-Der Türkiye Kalite Derneği

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.