K.F.C. Gıda

Sunny Fruit

Sunny Fruit Enerjisini güneşten alıyor!

Sunny Fruit 25 yıllık deneyimi ile tüketicilerine her zaman sağlıklı ürünleri sunma gayesi ile hareket etmekte ve bu amaçla gelişen trendleri sık sık takip ederek sektöründe yeniliklerin öncüsü olma konumunu sağlamlaştırmaktadır.

Bugün 75 ülkede, hiçbir katkı maddesi eklenmeden güneşte kurutulmuş, koruyucu veya aroma içermeyen doğal ürünlerini tüketicileri ile buluşturmaktadır.

Sunny Fruit İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

Ekonomik büyüme ve tarımsal üretime katkı

Günümüzde aşırı açlık ve yetersiz besleme bir çok ülke için ekonomik girşimin önündeki en büyük engellerden biridir. Sunny Fruit olarak bu soruna dolaylı olarak en hızlı çözüm faktörlerinden birnin tarımsal üretimi desteklemek olduğunu düşünüyor ve iş ortaklarımız olan çiftçilerimizin gelişimine yönelik faaliyetlerimizi sürüdrüyoruz.

Sunny Fruit hayata geçirdği mobil kullanıma uygun müstahsil uygulaması ile ortak çalışmalar gerçekleitrdiği tüm müstahsillerin sorun ve beklentilerine yönelik hızlı çzöümler sunuyor.

Bu uygulama sayesinde sözleşmeli müstahsillerimiz ile ortak çalışmalarımıza ait finanasal bilgiler de takip edilmekte olup karşılıklı gelişime imkan sağlamaktadır.

En önemli iş ortaklarımız olan çiftçilerimizin tarımsal alanda farklı eğitimler alarak daha bilinçli üretim gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacı ile geleneksel olarak her yıl Şubat ayı içerisinde UTAEM (Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi )– Sunny Fruit iş birliğinde eğitim organizasyonları düzenlenmektedir.

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Organik ürün portföyü ile Sağlık yaşam Hedefine doğru bir yolculuk

Sunny Fruit markası 1999 yılındaki kuruluşundan bu yana tüketicilerine kuru meyvenin en sağlıklı şeklini sunma ve sürekli geliştirme hedefleri ile ilerlemiştir.

Bu amaçla organik ürünlerden oluşan portföyüne sürekli olarka yatırım yapmakta , organik ürünlerin toplam satışlarındaki yerini arttırması amacı ile marka çalışmalarına yön vermektedir.

Organik ve fonksiyonel ürün kategorilerinde toplam 15 ürünü ile yerel ve global ölçekte tüketicilerine ulaşmaktadır.

Hedeflediği global pazarlarda ürünlerini sahip olduğu USDA Organic (NOP), Jas Organic, Ecocert Korea, IBD, Organic EU, Canada Organic organik sertfikaları ile tescillemekte, iş ortakları ve tüketicilerine en güvenilir ürünleri ulaştırma amacını benimsemektedir.

Tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli yaşam arayışında yükselen trendlerin başında gelen fonksiyonel ürünler kategorisine yönelik sürdürdüğü AR-GE çalışmaları sonucunda sektöründe öncü olan Yeşil Çay katkılı İncir ve Kayısı ürünlerini pazara sunmuştur.

Sağlıklı beslenmede önemli bir faktör olan lif besinler konusunda Dünya Sağlık örgütünün gerçekleştirdiği çalışmalar günlük lif tüketiminin 25 gr olması gerektigini belirtmektedir. Sunny Fruit organik kuru meyve ürünleri içerdiği yüksek lif oranları ile günlük ihtiyacın karşılanmasına büyük oranda katkı sağlamaktadır. ( Sunny Fruit Organik Kuru incir 50gr da %16 lif oranı , Sunny Fruit Organik Kayısı 50gr da %13 lif oranı)

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitimin Önemi

Sürdürülebilir kalkınma modelinin balangıcı ve belkide en önemli hedeflerinden biri olan nitelikli eğitim hakkının sağlanmasıdır.

Sunny Fruit markası ile sürekli eğitim kapsamında aktif faaliyetler yürütülmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerin ilki Sunny Fruit Markamızın bağlı bulunduğu şirketimiz KFC Gıda A.Ş bünyesinde kurulan KFC Akademidir.

KFC Akademi kendi personeli içerisinden iç eğitmen seçilen kişiler ile alanlarında uzman oldukları konular üzerinden çeşitli eğitimler gerçekleştirecektir. BU amaçla eğitmen ve eğitim alan olarak sürdürülebilir venitelikli eğitim kavramlarının her iki tarafına ilişkin çift yönlü bir katkı sağlanacağı ön görülmektedir.

Bunların yanı sıra yine firma bünyesinde çalışanların dışarandan almak istediği eğitimlerde alanında kişisel gelişime yönelik katkı sağlayacağı belirlendiği takdirde personelin eğitim bedeli % 50 oranına kadar desteklenmektedir.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eşitlik Hepimiz İçin

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en önemli şartlarından biri de toplumda cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kız cocuklarının korunmasıdır.

Üretim ve idari yönden tamamen kadın odaklı bir marka olan Sunny Fruit çalışmalarının her alanında kadın personellerinin emekleri ile desteklenmektedir.

2021 yılı itibariyle KFC GIDA A.Ş Bünyesinde çalışan tüm personelin %81 lik kısmını kadın çalışanlar oluşturmaktadır. İdari kadro yönünden ise toplam idari personelimizin %10 luk kısmında kadın yöneticilerimiz görev almaktadır.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Temiz Enerjiyi Erişebilir Kılmak

2020 yılında Kuru İncir ve Kuru Kayısı Ön İşleme Tesisi olarak Kesikköy’de, ürünlerin hammadde kabulünün, fümigasyonunun ve ön temizleme ile kalibrasyon işlemlerinin yapıldığı ve tamamen Güneş Enerji Sistemi’nin kullanıldığı bir tesis kurduk. Nisan – Eylül arasında tesisin ihtiyacının 100% ü GES üzerinden karşılanıp fazlası şebekeye verilirken, Ekim – Mart döneminde ise ortalama olarak tesisin ihtiyacının yaklaşık 50% si GES üzerinden karşılanmaktadır. Bu yenilenebilir enerji sistemi ile çalışmaya başladığından bu yana aylık bazda ortalama 13.6 ton kömürden elde edilecek elektrik enerjisine bedel enerji üretimi yapılarak atmosfere 16.1 ton/ay daha az CO2 salınımı sağlamış ve 22.1 adet/ay yetişkin ağaç dikimine eşdeğer karbon ayak izi azalmasına ulaşmış durumdayız.

2021 yılında aynı zamanda elektrik yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alımı başlatılmıştır.

2021 yılında ilk kez Kurumsal karbon ayak izi ölçümümüzü yaptırarak, 2020 yılını baz yıl kabul ettik. ISO 14064 standardı ve GHG Protokolünce belirlenen Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları çerçevesinde kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı hesapladık. 2020 yılında iki işletmemizde toplam 2638 ton CO2 salınımı gerçekleştirdiğimizi tespit etmiş olup, bunun %68’ini elektrik oluşturmaktadır. 2021 yılı için kapsam 3’ün de dahil edilerek ölçümlerin devamını planlıyoruz. Bu çerçevede, yüksek çıkan emisyonlar üzerinde hedefler belirlenip iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Gücümüzün Kaynağı : İnsan

Şirketimiz, Türkiye’nin önde gelen kuru meyve ihracatı yapan firmalardan biri olarak, tedarik zincirinde bir çok farklı paydaş ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Tarım alanında beraber çalıştığımız meyve ve sebze üreticilerimiz ise bu zincirin başını oluşturan ve en önemli halkalarından biridir. Biber alımlarımızın tamamında uyguladığımız sözleşmeli tarım modeli ile adil istihdama katkı ve adil çalışma imkanı sunuyoruz. 2021’de yaklaşık 300 üretici ile çalışmış, 2022’de ise çalışacağımız üretici sayısında yaklaşık %60 artış planlanmaktadır.

Ayrıca sahip olduğumuz Fair for Life sertifikası sayesinde, adil ticaretten gelen ürünlerimizi dünya çapında ticarileştiriyoruz. Piyasa fiyatından daha yüksek adil bir satın alma fiyatı, kriz durumunda üreticilerin korunması için minimum garantili fiyat, tedarik zinciri boyunca düzgün ve güvenli çalışma koşulları, üreticilerin özerkliğinin artırılması ve organik tarıma geçişi teşvik eden çevre dostu tarım uygulamaları gibi süreçleri garantileyen bu sertifikasyon ile “sorumlu tedarik zinciri” anlayışına katkı sağlıyoruz. İncir, üzüm ve kayısı grubumuzun belirli bir miktarında bu sertifikaya sahip olup, 33 üreticimizin sertifika fonundan yararlanmasına destek veriyoruz.

Şirketimiz Sedex belgemiz ile her yıl düzenli olarak bir işletmenin çalışanlarına ve çevreye nasıl davrandığının ve sosyal sorumluluk kavramını kendi içinde ve etki alanlarında nasıl uyguladığının göstergesi olan Sosyal uygunluk (Etik) denetimleri geçirmektedir. Bu sebeple şirketin iş kalitesinin ve yönetiminin sağlıklı ve güvenli bir ortam ile sağlanmasına önem veren “ İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefi ile birebir ilişkili bir konudur.

Şirketimiz, çalışanlarının gelişimi ve fikirlerini de önemsemektedir. Bunun için, 2019 yılında başvurduğumuz İnosuit programı ile şirketimizde kurumsal inovasyon sistemi kurulmuş, her çalışandan fikir toplanması, değerlendirilmesi, uygun ise projelendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geri bildirim yapılması gibi süreçler sistematik bir şekilde yönetilmeye başlanmıştır.2021’de bu sistem aynı zamanda dijital fikir toplama platformuna dönüştürülmüştür.2020 yılında ise yine dahil olduğumuz “ÜRGE” projesi ile beraber, 2 yıl boyunca Yalın Enstitü danışmanlığında beyaz ve mavi yaka çalışanlarına düzenli eğitimler verilerek kendilerini geliştirme imkanı sunulmuştur. Bu iki gelişim sayesinde, 2021 yılında, 2019’a göre tüm çalışanlardan gelen fikir sayılarında 3 kat artış sağlanırken,2’den fazla yenilikçi fikir paylaşımında bulunarak 59 kişi inovasyon şampiyonu seçilmiş, 13 projede başarılı şekilde hayata geçirilmiştir.2019’dan bu yana ise toplam 369 fikir toplanmıştır.

Isdıhtam edilen toplam personel sayısının %78 ‘ini kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır.

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefinin çevreye karşı sorumlu olma boyutu oldukça önemli bir kısmıdır. Şirketler büyüme odağında, ekonomik dengeleri kurarken ve insanların istihdam ve refahını gözetirken, sürdürülebilirliğin üçüncü ayrılmaz parçası olan çevreyi göz ardı etmemelidir. Şirketimizin 2021’de bu anlamda aldığı en önemli aksiyonlardan biri, how2recyle üyeliğidir. Perakende zincirinde kendi markalı ürün ihracatımızın ciddi bir kısmını oluşturan Kuzey Amerika’da kullanılan ve geri dönüşümle ilgili bir etiketleme sistemi olan bu platform sayesinde, tüketicilerimizin paketlerimizi, marketlerdeki toplama noktalarına atmaları konusunda bilgilendirme vererek geri dönüşüme ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamalarına olanak yaratıyoruz. Bu platform ile işbirliği ve kendilerinden aldığımız teknik destek sayesinde, 2022 yılında Amerika’ya ihraç ettiğimiz perakende zincirindeki ürünlerimizin yaklaşık %47’sini geri dönüştürülebilir yaparak “store drop off” etiketleri kullanmayı planlıyoruz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Sürekli gelişim kurumumuzun değerleri arasında yer alan, bunu da sektörde yaptığı öncü çalışmalarla sürekli kanıtlayan bir kültüre sahiptir. Kendi sektörümüzde gıda alanında ilk ve tek Arge Merkezi olmamız, aynı yıl 2019’da katıldığımız İnosuit programı ile Kurumsal İnovasyon Sistemi’nin kurulması ve 2020 yılında dahil olduğumuz Ürge projesi ile işletmelerimizde yalın üretim dönüşümünü başlatmamız, yenilik alanında radikal değişimlerimiz arasında yer verilebilir.2020 Turkishtime Dergisi verilerine göre “Türkiye’de En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler” arasında kurumumuz ilk 500 şirket arasında yerini almıştır.

İnoSuit programı ile çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini dijital platformlar ile beyan edebileceği, bu fikirlerin belirli kriterler çerçevesinde çok disiplinli bir kurul tarafından değerlendirilebileceği ve çeşitli onay mekanizmalarından geçerek inovatif gücü yüksek fikirlerin projelendirileceği bir sistemi firmamıza kurmuş ve 2 yıldır işler konuma getirmiş durumdayız. Fikirlerimizi yaklaşık 1 yıldır QR Kod ile dijital platform aracılığıyla toplayıp, verilerimizi ERP sistemi üzerinden değerlendiriyoruz. Şirketimizde, tüm departmanların fikir paylaşımı ile oluşturulmuş bir inovasyon stratejisi ve inovasyon çalışmalarımızın detaylı bir şekilde açıklandığı İnovasyon Yönergesi mevcut olup, tüm inovasyon çalışmaları çok disiplinli bir Komite tarafından yürütmekteyiz. Departmanlar arası fikir sayımız ay bazında değişiklikler gösterse de mutlaka her ay fikir kutularına yenilikçi fikir önerileri gelmektedir. 2 yıllık süreç içerisinde firmamızda 369 adet yenilikçi fikir toplanmış olup, bunların %67’si mavi yaka personelimizden gelmiştir. Bunlardan 13 tanesi projelendirilerek hayata geçirilmiştir.

En iddialı inovasyon projemiz olan müstahsil mobil uygulaması; KFC Gıda’nın sözleşme altına aldığı müstahsillerin ürün grubuna göre, teslim noktalarına getirdiği, ürün miktarlarının, olası firelerinin bulunduğu bir çalışmadır. Ek olarak mobil uygulama, KFC Gıda tarafından tedariği sağlanan gübre, fide vb. ürünlerin miktarlarını ve bu ürünlerin karşılık geldiği tutar, avans gibi finansal tabloların günlük olarak güncellenen verilerini gösterebilmesi için gereken modül, ara yüz ve akışları içermektedir. Müstahsillerimiz mobil cihazlarına yüklenebilen uygulama ile, mühendislerimiz ise web ara yüzü ile bu sistemi kullanmaktadır.

Ayrıca 2021 yılında işletme içi dijitalleşme alanında önemli adımlar atılmıştır. Bölüm amirlerinin bilgisayar veya cep telefonu ile uzaktan izleme ve prosese müdahale edebildiği, Scada sistemi ile entegre edilebilen, teknik müdahale için arızaların ekranda otomatik olarak göründüğü sistemler hatlara entegre edilerek, üretim alanında standardizasyon sağlanmış ve bakım / arızalara daha verimli iş yaklaşımı geliştirilmiştir

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Tüketme, Dönüştür !

Şirket olarak, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının güvence altına alınması benimsediğimiz, bizler iin önemli bir hedeftir. 2021’de başlattığımız “Sıfır Atık” projesi ıle atıkları kaynağında ayrıştırarak doğrusal ekonomi modelinden döngüsel ekonomi modeline dönüşmeye çalışıyoruz.

2021’de sadece bir müşterimizle, ürün güvenliğini tehdit etmeyecek koşullarda kullandığımız birim ambalajda 1.7 gr pakette revizyon yaparak (inceltme ve boyut küçültme) yıllık ortalama 2.2 ton plastik tasarrufu sağladık.

2021 yılında, Sunny Fruit markalı ürün pazarımızın büyük bir kısmını oluşturan Amerika’da, orada paketlerimizi geri dönüştürülebilir kılmak ve döngüsel ekonomiye kazandırabilmek için how2recycle üyeliğimizi başlattık. Bu platform, online sistem üzerinden ambalaj yapımızı inceleyerek, poşetlerimizi hem nasıl geri dönüştürülebilir yapacağımız hakkında teknik yönlendirme yapıyor, hem de yapımız Amerika’da geri dönüşüme uygunsa ona uygun logo kullanımına izin vererek tüketicileri doğru yönlendirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyor. Geri dönüşüm proseslerinde hatlarda problem yaratması sebebiyle bizim poşetlerimiz gibi esnek ambalajların normal plastik atık kutularına atılması uygun değil. Bunların ayrı toplama noktalarında toplanıp uygun şekilde işlenen merkezlere gönderilme gereksinimi olduğu için, bu platform, çeşitli süpermarket zincirleri ile de işbirliği yaparak, bizlere kullanım izni verdiği logolarla marketlerde yer alan “drop off” alanlarına poşetlerin atılmasını sağlıyor.Böylece bu poşetler ayrı şeklide toplanıp işlenebilecek yerlere ayrı gönderiliyor. 2021’de esnek ambalajlarımızın yapılarını, tedarikçilerimizle beraber çalışarak geri dönüştürülebilir yapma alanında aktif çalışmalar yürüttük. Bu sayede 2022 yılında Amerika’ya ihraç ettiğimiz perakende zincirindeki ürünlerimizin yaklaşık %47’sini geri dönüştürülebilir yaparak “store drop off” etiketleri kullanmayı planlıyoruz.

2022’de hayata geçirilmesi planlanan bir diğer proje ise, kullandığımız kartonlarda makine katlamalı kutulara geçiş projesidir. Bu proje sayesinde, 2022’de yaklaşık 52 ton kağıt tasarrufu sağlanması hedeflenmekte olup, 2021’e göre kartonlarda %33 oranında daha az kağıt kullanımı gerçekleştirilecektir. Bu gibi projelerle şirket olarak plastik ve kağıt tasarrufu odaklı üretim modelini geliştirmeyi hedefliyoruz. Kağıt alanında ayrıca dünya ormanlarının sorumlu yönetimini teşvik eden, kar amacı gütmeyen, çok paydaşlı uluslararası bir kuruluş olan FSC üyeliği mevcut tedarikçilerle çalışıyor, bu sertifikaya sahip olmayan üreticileri almaları konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz.

Diğer yandan gıda alanında gıda kaybı ve israfı, sürdürülebilir üretim ve tüketim hedefi için oldukça önemli bir konudur. Ürettiğimiz gıda ürünlerimiz, uzun raf ömürlü ve stabil olduğu için, diğer gıda ürünlerine göre kayıp ve israflar nispeten daha düşük yaşanmaktadır.

Tarım alanında ise,su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik, hala serbest sulama yapan ve damla sulama gibi modern teknikler kullanmasına rağmen bu sistemleri etkin yönetemeyen üreticilerimize 2022’de su yönetimi eğitimi verilmesi planlanmıştır. Buna yönelik 2022 başında mevcut durum analizi için yaklaşık 500 üreticiye anket gönderilmiş, anket çıktılarına göre bölge ve üreticiler belirlenmiştir. Eğitim UTAEM işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

İklim

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması sera gazı emisyonlarının azalmasıyla doğru orantılı olup, bu amaçla salınan sera gazlarının takibinin ve yönetiminin yapılması gerekliliğinin bilincindeyiz. Yapılan hesaplamalar sonucu sıcak noktalar belirlenmeli ve azaltmaya yönelik hedefler ortaya konulmalıdır. Bu sebeple 2021 yılında ilk kez Kurumsal karbon ayak izi ölçümümüzü yaptırarak, 2020 yılını baz yıl kabul ettik. ISO 14064 standardı ve GHG Protokolünce belirlenen Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları çerçevesinde kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı hesapladık. 2020 yılında iki işletmemizde toplam 2638 ton CO2 salınımı gerçekleştirdiğimizi tespit etmiş durumdayız. 2021 yılı ölçümlerine kapsam 3’ü de dahil ederek, karbon emisyonlarımızın azaltılmasına yönelik rasyonel hedefler belirlenecektir.

 

2020 yılında yapılan ve güneş enerji sisteminden elektriğini üreten ön işleme tesisi yatırımımız ile ayda 16.1 ton daha az CO2 salınımı sağlamış olmanın gururunu taşıyoruz.

İhracat yapan bir şirket olarak, nakliye ve lojistik kaynaklı sera gazı salınımlarının öneminin farkındayız. Kapsam 3’ün hesaplanmasıyla beraber genel resmi daha net görecek olmamıza karşın, bu alanda iyileştirme çalışmalarına hız vermeye başladık. Öncelikle 2021 yılında, nakliye tedarikçilerimize anket düzenleyerek, yüklemelerimizde yapılabilecek çevre dostu potansiyel iyileştirme çalışmaları ve projeler üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Ayrıca 2021 yılında yaptığımız konfigürasyon çalışması sayesinde, Amerika kıtasına yaptığımız ihracat ürünlerinde yıllık 14 konteynır kadar ürün yükleme tasarrufu sağladık. Bu sadece bir müşteri bazında %15’lik bir iyileştirmeye karşılık gelmektedir.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Yeşil bir Dünyayı koruyabilmek

Sunny Fruit markası olarak sağlık kavramının özünde Dünya’yı koruma bilinçinin yattığı farkındalığı ile çölleşme ile mücadele de öncü çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Ormanlaşma faaliyetlerine katkı sağlamak amacı ile ilk faaliyeti 2019 Yılında Ege Orman Vakfı ile yürütülen Sunny Fruit Ormanı için İzmir Kınık ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

Bireyler özelinde gelenekselleştirilen faaliyetlerin toplam bilincini geliştirmede büyük katkı sağladığını gözlemleyerek faaliyetlerimizi periyodik olarak farklı noktalarda yürütmekteyiz. Bu amaçla 2022 Mart ayında Bergama Kozak mevkiinde Sunny Fruit korusu oluşturmak adına fidan ekimi planlanmaktadır.

Sunny Fruit markaları ürünlerimizin kutu çalışmalarında 1993 yılında kurulmuş olan ve dünyada ormanların sorumlu yönetimini teşvik eden FSC ( Forest Stewardship Council) belgeli kagıt tedarikçileri ile çalışarak ulus ötesi bir çevre politakası benimsiyor ve ormanları koruma hedefini daima önde tutuyoruz.

2021 yılında, Sunny Fruit markalı ürünlerimizin paketlerinde gerçekleştirdiğimiz iyileştirme faaliyetleri ile (kullandığımız birim ambalajda 1.7 gr pakette inceltme ve küçültme gerçekleştirerek ) yıllık ortalama 2.2 ton plastik tasarrufu sağladık.

Öncelikli hedef pazarlarımız arasında bulunan Amerika’da, paketlerimizi geri dönüştürülebilir kılmak ve döngüsel ekonomiye kazandırabilmek için How2recycle üyeliğimizi başlattık. Geridönüşüm içeriklerini halka açık bir şekilde tüketici bilinçlendirmek amacı ile iletme amacı güden bir etiketleme sistemi olan How2recyle gerçekleştireceğimiz logo çalışmaları sayesinde gerçekleştridigimiz ilerlemeleri doğru bir şekilde aktarabilmeyi ve tüketicileri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz

Video

abc.com/sustainability

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.