SUPERFRESH

SuperFresh

Kerevitaş olarak SuperFresh markasıyla 21 kategoride 657 ürünümüzle dondurulmuş gıda pazarının en zengin ürün portföyüne sahip şirketi konumundayız. Aynı zamanda, Türkiye’de dondurulmuş gıda ve konserve iş kolunda yurt içi pazarda tüm kategorilerde ürünü olan tek şirket olarak taze dondurulmuş gıda pazarına liderlik ediyoruz. Yurt içinde bulunan 57 bayimize ek olarak toplamda 70.000’den fazla alanda ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz. 195 dağıtım aracımız ve 24.000’in üzerinde dondurucudan oluşan güçlü satış ve pazarlama ağımız ile ürünlerimizi hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Türkiye’de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizle beraber altı kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz.

SuperFresh İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda ve margarin şirketi olarak; dünyamıza verdiğimiz önem doğrultusunda ticari faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği çerçevesinde yapmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz için değer yaratarak tüketicilerimizin güvenli gıdaya erişmesini sağlıyoruz.

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında tüketicilerin değişen tercihlerine uygun bir şekilde faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Dengeli beslenmenin temel gereksinimlerden olan; proteinler, vitaminler, mineraller karbonhidratlar, yağlar ve suyun yeterli oranlarda tüketilmesine, bir gıda ve tarım şirketi olarak katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda portföyümüzü çeşitlendirecek Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. Mümkün olduğunca besin değeri yüksek ve sağlıklı ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz.
Ürün portföyümüze yeni beslenme trendlerine uygun ürünler ekliyoruz. SuperFresh markası altında tüketicilerimize vegan seçenekler sunuyoruz. Kalite ve güvenlikten ödün vermeden uluslararası standartlara (TS EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem, British Retail Consortium-BRC) uygun şekilde üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Helal Gıda Belgesi’ne ve yağ iş birimi tarafında Yağ İş Birimi olarak Sürdürülebilir Palm Yağı Standardına (RSPO) sahibiz.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

1.462 çalışanımız ile değer yaratmaya devam ederken kadın çalışan ve yöneticilerimizin bu ekosistemde daha çok yer almaları ve karar alıcı noktalarda da daha etkin olmaları adına var gücümüzle çalışıyoruz. Teknoloji ve dijitalleşmeyi merkezine alan bir şirket olarak STEM rollerinde cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesinin gelecek yıllarda kalkınma ve refah düzeyinin en belirleyici faktörlerden biri olduğuna inanıyoruz. Kerevitaş olarak güçlü Ar-Ge ve inovasyon yapımızı, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin yüksek olduğu alanlardan biri olan STEM rollerindeki çalışanlar konusunda bir fırsat olarak görüyoruz. Avrupa ortalamasının üzerinde bir oranla, STEM rollerinde %39 oranında kadın çalışanımızla üretim süreçlerimizdeki yenilikçi bakış açımızı eşitlik ve kapsayıcılık bakış açımızla birleştiriyoruz.

Kerevitaş olarak kadın çalışanlarımızın anne olduktan sonra iş yaşamına geri dönmesine önem veriyor ve bu süreçte kadın çalışanlarımıza destek oluyoruz. Gebelik ve emzirme döneminde tüm kadın çalışanlarımızın sağlık kontrolleri ve takipleri ile yakından ilgileniyoruz. Periyodik olarak düzenlenen ve bir yıllık dönemde bin saati aşan, Gebe ve Emzikli Eğitimleri, Hijyen, AIDS, Meme Kanseri, Sağlıklı Beslenme Eğitimleri gibi kadınların ve tüm çalışanların bilinçlendirmesine yönelik çalışmalar hayata geçiriyoruz. Özellikle 30 yaşa kadarki genç yeteneklerimiz içerisindeki yüksek kadın çalışan oranımız ile ileriki dönemlerde hem karar alıcı hem de gelir getirici rollerde kadın çalışanlarımız çok önemli pay sahibi olacağına inanıyoruz. Genç yeteneklerin ve fikirlerin sesini duymayı, onlarla beraber gelişmeyi ve geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz genç yetenek kazandırma programlarımız sayesinde çalışanlarımızın %14’ünü 30 yaş altı çalışanlarımız oluşturuyor

En önemli iş ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüz çiftçilerin tarımsal performans ve yetkinliklerinin gelişimini önemsiyoruz. 2022 yılında tedarik zincirindeki kadın çiftçileri desteklemek amacıyla ‘Tarımın Kadın Yıldızları’ projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle kadın istihdamını artırmayı, üretimde katkı ve desteklerini daha görünür kılmayı, sözleşmeli tarım modelinin desteklenmesini amaçlıyoruz.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Dondurulmuş gıda alanında değer zincirimizin ilk adımı olan tarımsal üretim odağında, su kıtlığı ve stresi ile mücadeleye faaliyetlerimizin devamlılığı açısından oldukça önemli veriyoruz. Tarımsal ham madde tedariğinden üretim süreçlerimize kadar birçok alanda su tüketimine ihtiyaç duyuyoruz. Su verimliliği projelerimiz ile su tüketiminin yoğun olduğu üretim hatlarında geri kazanılan suyu kullanıyoruz. Tarım alanlarında damla sulama sistemini kullanılması adına teşvik verilerek verimlilik artırmaya çalışıyoruz.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Yer aldığımız tüm pazarlarda üretim faaliyetlerimize devam edebilmek, değişen müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve iklim krizi sebepli fiziksel ve geçiş risklerini yönetebilmek adına sera gazı salımlarının azaltılmasından, enerji yönetimine; ürün karbon ayak izinin azaltılmasından yenilenebilir enerjiye geçişe birçok alanda atılan adımlar atma ihtiyacı duyuyoruz.

2022 yılında başladığımız karbonsuzlaşma projemiz kapsamında tüm operasyonlarımız ve değer zincirimiz üzerindeki karbon ayak izimizi hesaplıyor, verimli yönetim sistemleri oluşturuyor ve azaltım projeleri planlıyoruz. Proses iyileştirmelerinden verimlilik çalışmalarına; yenilenebilir enerjiye geçiş planlarından sürdürülebilir ambalaj çalışmalarına kadar birçok alanda çalışıyoruz.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İşe alımdan yetenek yönetimi süreçlerine kadar önceliğimiz, her zaman çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak. Çevik, insan odaklı, şeffaf ve kapsayıcı bir organizasyon oluşturarak, etik ilkeler, kazanılan davranışlar, veriye dayalı kararlardan taviz vermeyen bir kültürü benimsiyoruz. Güçlü işveren markası oluşturma yolunda insan kaynağına sürekli yatırım yapıyor; çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz. Kerevitaş’ta kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini önemsiyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz.

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Biliyoruz ki, biyoçeşitlilik kaybının, tarımsal üretimi etkilemesinin yanı sıra gıda güvenliği, kırsal alandaki geçim kaynaklarına bıraktığı etkiler gibi sosyal ve ekonomik sonuçları da bulunuyor. Kerevitaş olarak hem dondurulmuş gıda kapsamında tarımsal ham maddeye; hem de yağ üretimi kapsamında palm yağı gibi ham maddelere duyduğumuz ihtiyaç kapsamında biyoçeşitlilik ve arazi kaybı konusunu önemsiyoruz.

Çalışmalarımızda risk faktörlerini belirleyerek Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile biyoçeşitliliği korumak ve iyileştirmek için beraber çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin tamamında toprağın ekolojik dengesini koruyarak üretim gerçekleştiriyoruz. Damla sulama tekniğiyle su kaynaklarını koruyor, pestisit ve saf azot kullanımını azaltan uygulamalarla tarım alanlarının ekolojik dengesinin korunmasına katkı sağlıyoruz. Özellikle palm yağında artan küresel talebin karşılanması adına yeni dikim alanlarına ihtiyaç duyulması nedeniyle ortaya çıkan ormansızlaşma riski ile mücadele adına da titizlikle çalışıyoruz.

 

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilir tarım uygulamaları, gıda ve ambalaj atıklarını en aza indirme, yeniden kullanma ve ambalajlar için geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı uygulamalarımızı devamlı geliştiriyoruz. Projelerimizi Yıldız Holding’in 2050 yılına kadar net sıfır olma hedefiyle uyumlu hale getiriyor ve yeniden kurguluyoruz. Bu kapsamda şirketimizin operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkiyi en düşük seviyeye indirmeyi ve tüm değer zincirinde doğal kaynakların yenilenmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun şekilde çevresel etkimizi yönetiyor, karbon ayak izimizi ölçümlüyor ve azaltımına yönelik çalışıyoruz

Bu strateji kapsamında karbon emisyonunun azaltılması, karbon emisyonundan kaçınılması ve sebep olunan karbon emisyonunun telafi edilmesi alanlarında net sıfır hedefine ulaşılması amaçlanıyor. Karbonsuzlaşma yolculuğumuzda devam eden ve 2023 yılı için planlanan projeler kapsamında ise 600 bin kwh üzerinde enerji, 3 milyon TL’nin üzerinde ise finansal tasarruf sağlayacak enerji verimliliği projelerine yatırım yapmayı planlıyoruz.

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.