Mey Diageo

Mey | Diageo

Mey|Diageo, alkollü içecek sektöründe Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biridir. Tekel’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesiyle 2004 yılında kurulmuştur. 2011 yılından itibaren, yaklaşık 180 ülkede ticari faaliyetleri ve 80 ülkede bölge ofisleri bulunan alkollü içki üreticisi Diageo’nun şemsiyesi altına girmiştir. Kökleri 1862’de kurulmuş olan İnhisarlar İdaresi’ne kadar giden bir mirasın günümüzdeki temsilcisi olan Mey|Diageo; kendi topraklarında bağcılık yapan, çiftçi ruhsatına sahip bir şirkettir. Çalışanlarının yeteneklerini ve markalarının gücünü birleştirerek, distribütör ve satış ekipleriyle birlikte 2.000’den fazla çalışanıyla Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri haline gelmiştir. İstihdam olanakları, ülke ekonomisine sağlanan önemli katkılar, sosyal sorumluluk anlayışı ve ayrıcalıklı markalarıyla her alanda pazarın liderliğini üstlenmiştir.

Mey|Diageo Sürdürülebilirlik Raporu

Mey|Diageo İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 1 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 1 - Yoksulluğa Son

Amaç 1: Yoksulluğa Son

Mey|Diageo sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini “Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensibimiz oluşturmakta. Önceliklendirme çalışmamız kapsamında yoksulluğun her türlüsünün ortadan kaldırılmasına yönelik projeler yürütmekteyiz. Kurumsal vatandaş olan bir şirket olarak, ekonomik faaliyetlerimizin büyümenin lokomotifi ve yoksulluğu azaltılması konusunda önemli etkileri olduğu bilincindeyiz.

Başta tedarikçilerimiz olmak üzere birçok paydaşımız ile projeler yürütmekte ve yoksulluğun önüne geçilmesine yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde kapanmalar nedeniyle iş hayatı sekteye uğrayan paydaşlarımıza yönelik destek programları oluşturulmuş ve uygulanmıştır. F20 döneminde SDG 1 ile ilgili olarak yürüttüğümüz projelerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

 • Pandemi sırasında alınan önlemler kapsamında kapanan 3.500 restoranı tekrar açıldıklarında tek tek ziyaret ederek her birine 1.000 TL’lik siftah desteği verdik. 
 • Restoran, gece kulübü ve pub’ların kapalı kaldığı süre boyunca dayanışmaya ihtiyaç duyan bartenderlar için bir kitap projesi hayata geçirerek, kokteyl tariflerini bir araya getirdik. Projeye katılmayı kabul eden 550 bartenderdan kokteyl reçetesi satın alarak, kokteyl tariflerinin kitapta yer almasını sağladık. 
 • İş modelimiz gereğince öküzgözü üzümünü anlaşmalı çiftçilerden temin etmekteyiz. Pandemi döneminin yarattığı olumsuzluk nedeniyle Elazığ’daki çiftçilerin üzümünün bağda kalmaması için oluşturulan destek paketi kapsamında ihtiyaç duyulan üzümün iki katı satın alma gerçekleştirerek 10 milyon TL’lik destek sağladık. 
 • Covi-19 önlemleri kapsamında restoranların kapanmasının yaratacağı olumsuz etkiyi gidermek ve ekosisteme destek amacıyla toplam 100 milyon TL tutarındaki alacağımızı erteledik. 
 • 3 yıldır devam eden anason çiftçilerinin desteklenmesi projesine F20 döneminde 132 çiftçimiz dahil oldu. Proje kapsamında, çiftçilere ekimden hasada kadar tüm üretim süreciyle ilgili eğitim ve finansal destek verdik. 
 • İş birliği içerisinde olduğumuz çiftçi sayısı 3.000’den fazladır. Çiftçilere 5 yıl boyunca tohum, gübre ve yakıt yardımının yanı sıra verimliliği arttırmak üzere danışmanlık hizmeti de verilmektedir
SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

“Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensibimiz kapsamında SDG 2’de önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Mey|Diageo olarak açlığa son amacının alt hedefleri olan gıda güvencesinin sağlanmasına, beslenmenin geliştirilmesine ve sürdürülebilir tarımının teşvik edilmesine yönelik yürüttüğümüz projelerden bazıları aşağıda yer almaktadır.  

 • Üretim sonrasında ortaya çıkan sap ve diğer organik atıkların organik gübre üretiminde kullanılması için çalışıyoruz. 
 • Taze ve kuru üzüm artıklarının hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılmasına katkı sağlıyoruz. 
 • Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu’nun (SAI) bir üyesi olarak, özellikle tarım alanında çiftçi destekleri, eğitim programları ve sürdürülebilir tarım konusunda projeler yürütmekteyiz.
SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

“Sorumlu Alkollü İçki Tüketim Bilincinin Yaygınlaştırılması” prensibimiz kapsamında SDG 3’de önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sağlıklı yaşamın güvence altına alınması ve mutluğun her yaşta desteklenmesi konusunda Mey|Diageo olarak yürüttüğümüz projelerden bazıları aşağıda yer almaktadır.  

 • Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin mevsimlik tarım isçilerinin yoğun olduğu 8 ili kapsayan “Bereketle Sağlık Olsun” kampanyasına Manisa-Alaşehir’de destek verdik ve 2.500 tarım işçisi ve ailesinin hijyen malzemesi ihtiyacını karşıladık. 
 • Pandemi kısıtlamaları öncesinde 2020 yılının mart ayında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Muğla ve Mersin olmak üzere toplam 9 ilde bulunan restoran, pub, meyhane gibi 750 satış noktasına dezenfeksiyon hizmeti verilmesine destek olduk. 
 • İSG çalışmalarımız kapsamında üretim tesislerimizde sürekli olarak iyileştirme çalışmaları ve hat modernizasyon projeleri yürütmekteyiz. 
 • Çalışanlarımız başta olmak üzere distribütörler, tedarikçiler, ajanslar, sendika yöneticileri gibi paydaşlarımızın katılımına açık olarak Covid-19 ile ilgili doğru bilgiler edinilmesi için uzman isimlerin katılımıyla webinar düzenledik.  
 • Pandemi sırasındaki zihinsel ve bedensel ihtiyaçlar da gözetilerek her hafta dönüşümlü olarak yoga ve nefes eğitimleri düzenledik.  
 • Mekân bağımsız çalışma sistemine geçen ilk şirketlerden birisiyiz. Yeni sistem çerçevesinde çalışanlarımızın ücretsiz olarak 7/24 yararlanabildiği, psikoloji, hukuk ve finans gibi konuları kapsayan Çalışan Destek Hattı’nı hayata geçirdik.
SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

“Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensibimiz kapsamında SDG4 önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Mey|Diageo olarak herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması konusunda çalışmalar yürütüyor ve yaşam boyu öğrenmeyi destekliyoruz. Nitelikli eğitim konusunda yürüttüğümüz 15 projeden birkaçı aşağıda yer almaktadır. 

 • Coğrafi işaretli bir ürün olan rakının üretiminde temel girdilerden bir tanesi anasondur. Bu önemli hammaddenin korunması için çiftçilere ekimden hasada kadar tüm üretim sürecini kapsayacak şekilde eğitimler vermekteyiz. 
 • Türkiye ve dünyada gastronominin önemli bir bileşeniyiz. Turizm ve gastronomi profesyonellerini yetiştirmek, sektör çalışanlarının hizmet standardını yükseltmek amacıyla kurduğumuz, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Uluslararası Şarap ve Distile İçkiler Akademisinde (IWSA-International Wine & Spirits Academy) eğitilen garson ve sommelier sayısı on binleri geçmiş bulunmaktadır.  
 • Şarap ve rakı kültürü hakkında bilgi edinmek isteyen paydaşlarımız, IWSA’nın dijital kütüphanesinden yararlanabilmekte ve atölye çalışmalarına katılabilmektedir. 
 • Sahada görevli ziraat mühendislerimiz aracılığı ile şaraplık üzüm üreticilerine, üzüm kalitesini arttırmak için bağ bakımı özelinde ve genel olarak üretim konularında bilgi, destek ve eğitimler sağlanmaktayız. 
 • Çalışanlarımıza yönelik olarak “Mey|Diageo Academy”ve “E-Kütüphane” projelerini hayata geçirdik. 
 • Üniversitelerle birlikte “Yeni Bir Hayat Staj Programı”nı yürütmekteyiz.
SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

“Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Konusunda Liderlik” ve “Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensiplerimiz kapsamında SDG 5 ile ilgili projeler yürütmekteyiz. Projelerimizin temelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra kadınların ve kız çocuklarının konumlarının güçlenmesi ilkesi yatmaktadır. Bu çerçevede 21 farklı proje hayata geçirilmiştir. Projelerimiz arasında  

 • “Yeni nesil çiftçilik” kapsamında eşit işe eşit ücret uygulamasının bağlarda gerçekleştirilmesi ile geleneksel uygulamaya son vererek kadınlara erkeklerle aynı yevmiyenin verilmesini sağladık. 
 • Professional Women Network (PWN), Yenidenbiz, Turkishwinn ve Yanındayız gibi derneklerle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. 
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu”nu imzaladık. Böylece “Eşitlik Elçisi CEO”lar arasına katılım sağlandı ve sektörde fark yaratan uygulamalara destek vermeye başladık. 
 • “Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Manifestosunu” tüm paydaşlarına duyurmuş olan bir şirket olarak müşterilerimizden tedarikçilerimize, tüm paydaşlarımızın farkındalığının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, şirket içi kapsayıcılık etkinliklerimize tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz. 
 • Sahada çalışan kadınların kalıcılığını artırmak ve gelişim alanlarını güçlendirmek için fırsatlar yaratmaktayız. Bu kapsamda “Sahanın Kadınları” projesini hayata geçirdik. 
 • Mey|Diageo’da annelik izni 26 hafta, babalık izni ise 4 haftadır. Doğum sonrası işe dönüş ve işte kalma oranları yakından takip etmekteyiz
SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

İklim değişikliği su riski ve su sürdürülebilirliğini çok daha ön plana çıkartmıştır. Dünyada su kaynakları hızla tükenmekte ve su kalitesi her geçen gün daha da azalmaktadır. Günümüzde Dünya nüfusunun %40ʼının su sıkıntısı çektiği bir gerçektir ve bu oranın artacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de durum kaygı verici noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye’de su talebi geçen yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık olarak iki katına çıkmıştır. Son raporlar ve bilimsel çalışmalar Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda ciddi su kıtlığı çekebileceğini göstermektedir. “Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensibimiz kapsamında önceliklerimiz arasında SDG 6 yer almaktadır. Mey|Diageo olarak herkes için güvenle suya erişimin insan hakkı olduğunun bilincindeyiz. Suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi için SDG 6 kapsamında 58 adet projeyi hayata geçirdik. Tesislerimizde yürütülen projeler kapsamında 1 litre ürün üretebilmek için kullandığımız su miktarını %45 azalttık.  

Diageo tarafından açıklanan “Ekosistem 2030” hedefleri arasında su önemli bir başlıktır. Bu kapsamda 

 • Su sıkıntısı çeken tüm bölgelerimizde, ürettiğimiz her içecekte kullandığımız sudan daha fazlasını yerine koymak, 
 • Su sıkıntısı çeken bölgelerde net bir su pozitif etkisi yaratmak, 
 • Yaptığımız her içecek için bugünden %30 daha az su kullanmak, 
 • Su kalitesinin arttırılması, sanitasyon ve hijyen ile suya erişimin iyileştirilmesi için beş kıtada sosyal projeler geliştiriyoruz
SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Sera etkisi yapan gazların %60ʼı enerji üretiminden kaynaklanıyor bu nedenle herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması gelecek nesiller için oldukça önemli bir konu. “Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensibimiz SDG 7’yi de kapsamaktadır. Mey|Diageo olarak yenilenebilir temiz enerjiye ulaşılması konusunda 21 adet projeyi hayata geçirdik. Özetlemek gerekirse; 

 • Alaşehir fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz biyogaz yatırımı çerçevesinde hem organik atıklarımızı değerlendiriyor hem de artan ölçüde yenilenebilir enerji üretiyoruz. 
 • Karbonsuzlaştırma projesi kapsamında Şarköy’de rüzgâr enerjisi kullanımına geçiş projesi 
 • Buhar üretimi konusunda alternatif kaynaklardan yararlanma hedefimiz kapsamında güneş enerjisinin kullanılması
SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme- SDG 8’e hayata geçirdiğimiz 282 proje ile katkıda bulunduk. Projelerimiz arasında 

 • Üretim hatlarındaki ergonomi öncelikli modernizasyon çalışmaları 
 • Streçleme ve paketleme hat yatırımları 
 • “Work Smart” ve hibrit çalışma uygulamaları ile çalışanlarımıza tanıdığımız alternatif çalışma sistemleri 
 • Çalışanlara sağlanan taşınma yardımı 
 • Sizin Sesiniz / Değerler anketi yer almaktadır
SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Nüfusunun herhangi bir parçasını dışarıda bırakarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak mümkün değildir işte bu yüzden SDG 10 “Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Konusunda Liderlik” prensibimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çeşitlilik önemli değerlerimizden birisi ve bu konudaki çalışmalarımızı “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi” koordinasyonunda yürütmekteyiz. Tüm çalışanlarımızın başarılı olmasına olanak veren, en kapsayıcı ve çeşitliliğe en açık kültürü oluşturmak; pazar lideri politikaları ve uygulamaları şekillendirmek için çalışıyoruz. Kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışımızın doğal bir sonucu olarak, işe alım ve özellikle terfi süreçlerimizde hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese fırsat eşitliği sağlamaktayız.  

Kapsayıcılık ve çeşitliliği çalışma prensiplerimizden biri haline getirmemizin en önemli nedeni; farklı fikirlere, deneyimlere ve geçmişlere sahip ekip arkadaşlarımızın, müşterilerimizin işimizi daha sürdürülebilir hale getireceğine olan inancımızdır. Müşteri ve tüketici çeşitliliğimizi yansıtan bir çalışan dağılımımız olduğunda daha başarılı ve çalışanlarımızın bir parçası olmaktan gurur duyduğu bir şirket olacağımıza inanıyoruz

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sorumlu tüketim ve üretim biçimlerinin benimsenmesi amacıyla 304 adet projeyi hayata geçirdik. Üretim konusunda gerçekleştirilen birçok projenin yanı sıra, tüketime yönelik olarak alkollü içki kullanımının zararlı etkilerinin azaltılması, alkollü içkilerin sorumlu pazarlanması ve satışı ile ölçülü tüketim yaklaşımın desteklenmesi konusunda çalışmalar yürütmekteyiz.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

“Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensiplerimiz kapsamında SDG 13 ile ilgili 172 projeyi hayata geçirmiş olmanın sevincini yaşamaktayız. Projelerimiz ile sera gazı emisyonumuzu %73,8, toprağa gömülen atık miktarını ise %99,9 oranında azalttık.  Atıkların azaltılması karbon emisyonu ve su kullanım miktarında da azaltım sağlayarak faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimize etmektedir.  

Diageo tarafından iklim değişikliği konusunda duyurulan “Ekosistem 2030” hedeflerine ulaşma konusunda Mey|Diageo olarak sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. 

 • Karbon nötr çalışmaları ile, tüm operasyonlarımızda net sıfır karbona ulaşmak,
 • İş birliği içinde tedarikçilerimizin karbon oranlarını %50 azaltmak,
 • Doğrudan operasyonlarımız kapsamında düzenli depolama alanlarına giden atık miktarımızı sıfırlamak için çalışıyoruz. 

Risk ve uyum programlarımız “Küresel Çevre Politikası” için de geçerli olup çevre yönetim sistemlerimizi takip etmek için birçok sistem kurulmuştur. 

Diageo nezdinde aylık olarak düzenli toplanan “Çevre Yönetici Çalışma Grubu” ve üç ayda bir toplanan “İklim Riski Yönlendirme Grubu” performansımızı yakından takip etmektedir. 

Ürün ayak izi çalışmalarımız ise diğer önemli projeler arasında yer almaktadır. Premium kategorisinde yer alan Kayra Vintage Şarapları yaşam döngüsü analizi ile karbon ayak izini ölçtüğümüz ve azaltma çalışmalarını sürdürdüğümüz bir ürünümüzdür. Projemizin geçmişi 2011 yılına dayanmakta olup düzenli aralıklarla hesaplama işlemlerini yenileyerek sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerin etkisini ölçmekteyiz.  

Projemizin amacı sadece emisyon miktarını azaltmak değil, tüketicilerimizle bu bilgiyi paylaşarak, onların kıyaslama yapmalarına olanak sağlamak ve farkındalıklarını arttırmaktır. Diğer yandan çalışmalara katkı sağlamaları için üreticileri teşvik ederek projemizin etkisini arttırmaya çalışmaktayız. 

Şirket içindeki faaliyetlerimizin yanı sıra diğer paydaşlarımızla da projeler yürütmekteyiz. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme 

Vakfı (ÇEVKO) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun aktif bir üyesiyiz.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

“Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek” prensibimiz kapsamında SDG 15 ile ilgili 66 projeyi hayata geçirdik. İşimizin bir parçası olan ekosistemi korumak projelerimizin odağını oluşturmakta. Çünkü biliyoruz ki ormanların sürdürülebilir kullanımı, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın önüne geçilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi Dünya için oldukça önemli. Fabrika ve tesislerimizin ekosistem üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz bununla birlikte Diageo politikaları gereği hassas bölgelere yapılacak yeni yatırımlarımız olması durumunda biyoçeşitlilik etki değerlendirmesi yapılması zorunluluktur. Hayata geçirdiğimiz projeler arasında; üretim de alternatif hammaddelerin kullanılması ve atık azaltılması konuları önceliklidir.  

Diageo “Ekosistem 2030” hedefleri arasında yer alan;  

 • Sürdürülebilir tarım kapsamında rejeneratif tarım eğitimi alan çiftçi sayısını 2 katına çıkarmak.
 • Araziyi yenilemek ve biyoçeşitlilik oluşturmak için dünya genelinde toplam 150.000 küçük toprak sahibi çiftçiyi, çiftçilik teknikleri ile desteklemek, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak konusunda Mey|Diageo olarak sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz
SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Gerek sürdürülebilirlik önceliklerimiz gerekse de Diageo “Ekosistem 2030” hedefleri kapsamında projelerimizi başarı ile uygulayabilmek ve taahhütlerimizi gerçekleştirmek için güçlü birlikleri kurma amacıyla tüm paydaşlarımız ile yakın bir iletişim içindeyiz. Üyesi olduğumuz STK’lar ve inisiyatifler aracılığı ile iş birliklerimizi genişletiyor, özellikle tedarikçilerimizin ve tesislerimizin bulunduğu bölgelerde yerel düzeyde birçok kurum ve kuruluşla da ortak projeler geliştiriyoruz

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.