Akenerji

Akenerji

Akenerji, Akkök Şirketler Grubu’na bağlı otoprodüktör grubu statüsünde faaliyetlerine 1989’da başlamıştır. 2005’ten itibaren serbest elektrik üretim şirketi olarak sektördeki varlığını sürdürmektedir ve 1.224 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin, enerji ihtiyacının yaklaşık %3’ünü tek başına karşılayabilecek üretim kapasitesine sahiptir.

2000’de, Şirket’in %25 oranındaki hisseleri halka arz edilmiştir. 2009 yılında CEZ, Akenerji’nin %37,36 hissesini devralmıştır.

Akenerji İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

 • Koruncuk Vakfı Enerjide Kadın Gücü Programının Desteklenmesi (PWN Derneği, BU ve BM CIFAL İstanbul, UNITAR işbirliği ile program yürütülmektedir).
 • Kız çocukları ve kadınların eğitimlerini destekleyen çalışmalara destek sağlanması.
 • İnsan hakları, cinsiyetler arası eşitlik konularında eğitim verilmesi
 • 2025 Yılına kadar merkezi kadrolarda %50 kadın oranını korumak
 • Yöneticilerde kadın oranını %40’ ın üstünde tutmak
 • Meslek hastalıkları tarama ve izleme sisteminin kurulması.
SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Koruncuk Vakfı Enerjide Kadın Gücü Programının Desteklenmesi (PWN Derneği, BU ve BM CIFAL İstanbul, UNITAR işbirliği ile program yürütülmektedir).
 • Kız çocukları ve kadınların eğitimlerini destekleyen çalışmalara destek sağlanması.
 • İnsan hakları, cinsiyetler arası eşitlik konularında eğitim verilmesi
 • 2025 Yılına kadar merkezi kadrolarda %50 kadın oranını korumak
 • Yöneticilerde kadın oranını %40’ ın üstünde tutmak
 • Meslek hastalıkları tarama ve izleme sisteminin kurulması.
SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

 • Kaynağa bağlı maliyetlerin izlenmesi
 • Suyun verimli kullanımın artırılması
 • Erzin santrali için Su ayak izinin hesaplanarak doğrulatılması
 • Erzin santralinde 2025 yılından itibaren yağmur sularının toplanarak kullanma suyu olarak kullanımının sağlanması
 • TEDARİKÇİLERİN KARBON VE SU AYAK İZİNİN AZALTILMASI, ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 • Karbon ve su ayak izi özelinde paydaşlar odağında sosyal ve çevresel tetkik ve uyum mekanizmasının kurulması ve işletilmesi
SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

 • Yenilenebilir enerji üretiminden elde edeceğimiz emisyon azaltım sertifikalarıyla, 2025 yılı sonuna kadar 1.5 Milyon ton CO2 eşdeğeri emisyonun nötrlenmesi
 • İnovatif ticari ürünlerin geliştirilmesi
 • Enerji verimliliği projelerinin sürdürülmesi
 • 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olma hedefinin bir parçası olarak farklı kullanıma uygun karbon nötr ürün portföyünün müşterilerinin kullanımına sunmak
 • Enerji verimliliği ve üniversitelerle işbirliği çalışmalarının artırılması, staj paketlerin çeşitlendirilmesi
SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

 • İç Eğitimlerin verilmesi
 • Çalışanların gelişimi kapsamında farklı başlıklarda teknik ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin verilmesi
 • Üniversite öğrencileri ile gerçekleşen etkinlerinin sürmesi ve buluşulan aktiviteler bu bağlamda eğitimlerle enerji alanında öğrencilerin gelişiminin desteklenmesi
 • BU’de enerji alanında seçmeli ders verilmesi
 • Podcast ve videolar aracılığı ile sosyal medya ve internet websiteleri üzerinden öğrencilerin enerji alanında gelişimine destek verilmesi
 • Mentorluk faaliyetleri ile genç profesyonel ve öğrencilere destek verilmesi
 • Enerjide kadın gücü projesi
 • YASED Enerji grubu İstihdam alt başlığı alanında diğer enerji şirketleri ile geliştirilen öğrencilere yönelik projelere katılım sağlanması
SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

 • Atık maliyetlerinin çıkarılması ve gelecekte oluşabilecek maliyet kalemlerine projeksiyon hazırlanması
 • 2030 Yılında tüm tesis ve ofislerde sıfır atığa ulaşmak ve plastik atık kullanımını Sıfırlamak (AKKÖK taahhüdü verilecektir)
 • Sıfır atık ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında döngüsel ekonomi odağında sosyal sorumluluk projelerinin yapılması
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM UYGULAMALARIN ARTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA POLİTİKALARINA BAĞLI BÜYÜME
 • Ekonomik büyüme
 • Sürdürülebilir Yönetim ve Raporlama Uygulamalarının sürekliliği
 • Sürdürülebilirlik ağlarına katılım
 • Sürdürülebilir yönetimin paydaşlar nezdinde yaygınlaştırılması
SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

 • Tedarikçilerin ekonomik büyümelerinin ve iş sürekliliklerinin dengelenmesi
 • Değer zincirindeki emisyonların azaltım fırsatlarının araştırılması ve azaltım teşviklerinin oluşturulması kapsamında çalışma yapılması.
 • Karbon ve su ayak izi özelinde paydaşlar odağında sosyal ve çevresel tetkik ve uyum mekanizmasının kurulması ve işletilmesi
SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM UYGULAMALARIN ARTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA POLİTİKALARINA BAĞLI BÜYÜME
 • Ekonomik büyüme
 • Sürdürülebilir Yönetim ve Raporlama Uygulamalarının sürekliliği
 • Sürdürülebilirlik ağlarına katılım
 • Sürdürülebilir yönetimin paydaşlar nezdinde yaygınlaştırılması

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.