AMAÇ 4: NİTELİKLİ EĞİTİM

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek
SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

MARKALAR