Allianz

Allianz

Dünyanın en güçlü sigorta ve finans topluluklarından Allianz Grubu’nun bir parçası olarak faaliyetlerini yürüten Allianz Türkiye’nin çatısı altında; Allianz Sigorta, Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik şirketleri bulunuyor. 2023’de Türkiye’de 100’üncü yılını kutlayan, 2008’den bu yana Türkiye yatırımları 1 milyar avroyu aşan Allianz sektörüne; müşteri deneyimi, çeviklik, dijitalizasyon, çalışan bağlılığı, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarında liderlik ediyor. Sektöre müşteri deneyimi, çalışan bağlılığı, sürdürülebilirlik, çeviklik, dijitalizasyon ve inovasyon alanlarında liderlik eden Allianz Türkiye; yaklaşık 2.500 çalışanı, 12 bölge müdürlüğü, 4.000 acentesi, 1.800 banka şube kanalı ve 6.700 anlaşmalı kurumuyla 81 ilde 5,7 milyon müşterisinin ihtiyaç duyduğu her an onlara “Allianz Seninle” diyebilmek amacıyla çalışıyor.

Türkiye’nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik başta olmak üzere, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak toplumsal yatırımlarda da sektöre liderlik eden Allianz Türkiye, iyi bir çevre için, toplumun iyiliği için, daha iyi bir kurum olmak için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Türkiye’deki yatırıma açık olmayan şirketler arasında ilk ve tek entegre raporun sahibi olan Allianz Türkiye, 5 sürdürülebilir kalkınma amacını destekliyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı olan Allianz Türkiye, Sanat@Allianz, Allianz Motto Hareket ve Allianz Motto Müzik gibi insanı odağa alan ve gelecek nesilleri cesaretlendiren programlara ağırlık veriyor.

Allianz İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

 • İşimizin doğası gereği müşterilerimizin sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyoruz. Önleyici çözümleri destekliyor, sağlık konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Müşterilerimiz, s.70).
 • Çalışanlarımızın da sağlığını gözetiyor, çalışan sağlığını ve ofis ergonomisini artırıcı uygulamaları hayata geçiriyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.78).
 • 2018 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Allianz Motto Hareket; 7-12 yaş aralığındaki çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Allianz Motto Hareket, s.53).
 • Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın İnsana sağlık ve iyiliği gönülden sunan, sorumluluğunun bilincinde, güncel tıp bilgisine sahip “İyi Hekimler” olabilmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Yetiş Doktor projesini destekliyoruz.
 • Çalışanlarımızın ve acentelerimizin sağlıklı yaşam için spor yaparken iyilik yapmalarını da teşvik etmek için Adım Adım iş birliğinde her yıl yardımseverlik koşularına katılıyoruz.
 • COVID-19 ile mücadele sürecinde Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte Nefes Ol projesini hayata geçirerek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına dinlenebilmeleri amacıyla yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otellerde konaklama imkânı sunduk.
SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

 • Eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarımızla ülkemizdeki eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyoruz. Toplumda sorumlu yatırımlar gerçekleştirerek katma değer yaratıyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu İyi Toplum, s.48-55).
 • Sürdürülebilirlik stratejimiz ışığında, iyi toplum odağında gelecek nesiller için değer yaratan yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda Allianz Motto Hareket Programımız, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) içerisinden; dezavantajlı bölgelerde spor yoluyla eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla “4- Nitelikli Eğitim”e hizmet ediyor. 2021 yılı itibarıyla Allianz Motto Hareket’in birbirinden eğlenceli egzersiz videolarının tamamı YouTube’da açık kaynak olarak çocuklarla buluşuyor. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Allianz Motto Hareket, s.53).
 • Van depreminde zarar gören ve Allianz Türkiye olarak yapımını ve onarımını üstlendiğimiz Mollakasım köyünde bulunan Allianz Sigorta İlköğretim okulundaki çocukların dönemsel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
 • Kız çocuklarının nitelikli eğitime devam ederek, haklarının bilincinde, kendine güvenen ve ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalarına katkı sağlayan Koruncuk Vakfı’na düzenli olarak destek oluyoruz.
 • Türk Eğitim Vakfı’nın Kendine Yeten Geleceğe Yetişen Kızlar Fonu aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine destek oluyoruz.
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’in başlattığı Yeni Dünya projesine destek olduk. Bu proje kapsamında okullarında okuyan çocuklara ulaştırılan tabletlerle çocukların düzenli olarak TEGV’in uzaktan eğitim programlarına katılmalarına ve okula devam ederken ya da okullarından uzak kaldıkları dönemlerde eğitimlerinin kesintiye uğramaması sağlanmaktadır.
 • Türk Eğitim Vakfı’nın Korona Kahramanlarına Vefa Fonu aracılığıyla çocuklara burs desteği sağladık.
SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımının toplumsal refahı artıracağına inanıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz.

 • Ülkemizde Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atan ilk sigorta şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Allianz Türkiye olarak kadınları toplumda ve iş dünyasında güçlendirmeyi amaçlayan inisiyatif ve iş birliklerine destek veriyoruz
 • İş gücümüzün yaklaşık yüzde 60’ını, müdür ve üstü pozisyonlarımızın ise yüzde 43’ünden fazlasını oluşturan kadının iş yaşamında yarattığı farkın değerini biliyor, bunun Allianz’ın yenilikçi ve vizyoner kurum kültürünü oluşturmamızda büyük etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, mevcut “eşitlikçi, adil ve şeffaf” uygulamalarımıza önümüzdeki dönemde de devam ederek, mevcut kadın istihdamımızı korumayı hedefliyoruz.
 • Allianz Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı faaliyet gösteren Farklılıkları Gözetme Ekibimiz, Allianz Türkiye’nin çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarını holistik bir bakış açısıyla ele alarak, iyi uygulamalar geliştirmesini, boşlukların doldurmasını ve şirket içerisinde ve dışında bu konudaki farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği ekibimizin öncelikli konularından biri olarak yer alıyor. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu, Çalışan Hakları ve Memnuniyeti, sf.74)
 • Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında başlattığı “Sen de Bir Ateş Böceği Yak Karanlığı Aydınlat” kampanyasına destek oluyoruz.
 • Allianz bünyesinde kadın çalışanları güçlendirmek için yürütülen ve değerlendirilen programlar bulunuyor. Allianz Grubu tarafından kadın çalışma arkadaşlarımız için yürütülen bu global gelişim ve network programlarına da etkin bir şekilde katılıyoruz. Bu kapsamda Allianz’ın “Liderlikte Kadın Programı”, “Kadın Sponsorluk Programı”, “Jet Kadın Programı” ve ”Allianz Kadınlar Ağı” gibi birçok kadın dostu uygulama ve projesinde yer alıyoruz. Bu kapsamda 8 Mart günü Allianz Türkiye’ye başlattığımız #HERo programımızla Allianz kadınlarının birbirlerine ilham ve güç vermesini, kendilerine yüklenen ek sorumlulukların birer engele dönüşmesinin önüne geçebilmeyi amaçlıyoruz.
 • Mutlu, özgür, esnek ve sosyal bir yeni nesil çalışma kültürünü benimsiyoruz. İşe alım ve terfi kararlarında kadın çalışanlar ya da adaylara eşit fırsat sunuyoruz. Doğum izninden dönüp terfi alan, hamileyken iş teklif ettiğimiz çalışanlarımız da mevcut.
 • Kadın çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaçlarına yönelik emzirme odası, süt izni gibi haklar sunarken çocukların ilk okul günlerinde anne-babalara idari izin olanakları sunuyoruz. Babalık doğum iznini 10 güne çıkarttık.
 • Anne baba olan çalışma arkadaşlarımızı çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri “FamiLearn” markası altında sunduğumuz aile gelişim programımızla “bi’mola” markası altında sunduğumuz ve ailece katılabilecekleri sosyal aktivitelerimizle destekliyoruz.
 • Kız çocuklarının nitelikli eğitime devam ederek, haklarının bilincinde, kendine güvenen ve ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalarına katkı sağlayan Koruncuk Vakfı’na düzenli olarak destek oluyoruz.
 • Türk Eğitim Vakfı’nın Kendine Yeten Geleceğe Yetişen Kızlar Fonu aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine destek oluyoruz.
 • 2018 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz; 7-12 yaş çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı amaçlayan kurumsal sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket’i içeriğinde Korfbol, Tag, Rugby gibi tüm çocukların birlikte oynayabileceği spor oyunlarını barındırarak ve fiziksel hareketlerle; “5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” maddesi ışığında uyguluyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Allianz Motto Hareket, s.53).
SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

 • Dünyanın en büyük finansal hizmet sağlayıcılarından birisi olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak esas sorumluluğumuz. Tüm süreçlerimizi insana yakışır, iş etiği ilkelerinden taviz vermeyen, tüm paydaşlarımız için kazanç yaratmayı hedefleyen bir şekilde tasarlıyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu İyi Kurum, s.56).
 • Allianz Türkiye olarak Great Place to Work sertifikası sahibiyiz.
 • Çalışanlarımızın sağlığını gözetiyor, çalışan sağlığını ve ofis ergonomisini artırıcı uygulamaları hayata geçiriyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.78).
 • Allianz Türkiye Akademi çatısı altında yapılandırdığımız eğitim programlarıyla çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirilmesini, potansiyel ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerini amaçlıyoruz. Bir iş önceliği kabul ettiğimiz ve yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda yönettiğimiz çalışan gelişimi uygulamalarımız çalışanlarımızı geleceğin iş dünyasına hazırlıyor. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Allianz Türkiye Akademi, s.75).
 • 2019 yılında faaliyete geçen ve Türkiye’nin ilk Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Allianz Teknik’te gerçekleşen faaliyetlerle ile deprem ve yangın afetlerine yönelik verilen test ve mühendislik hizmetleri bilgilendirmeleri, uygulamalı çevrimiçi eğitimler ve danışmanlık çalışmalarıyla bireylerin ve kurumların risk farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz.
 • Kritik tedarikçilerimizi seçim süreçlerimizde ESG kriterleri bizim için önemli bir faktör.
 • KAMP staj programıyla gençlere profesyonellerle tanışma, sosyalleşme, fikirlerini paylaşma ve özel hazırlanmış eğitim programlarıyla kendilerini geliştirebilme fırsatı yaratıyoruz.
 • Bahçeşehir Üniversitesi’nde açtığımız Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi’nde açtığımız Insurance Management derslerimizin yanında, lise ve üniversite öğrencisi stajyerlerimize özel sağladığımız Oryantasyon, CodeBooth, DatAction gibi gelişim programlarıyla genç yeteneklerin de aramıza katılmalarına veya sektörde kariyerlerine devam etmek istedikleri yöne hazırlanmalarına destek oluyoruz.
SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

İklim değişikliğini önlemek amacıyla kömür işlerini sigortalamamak, yenilenebilir enerjiyi destekleyici yeşil ürünler çıkarmak ve operasyonlarımızda doğal kaynak kullanımımızı en aza indirmek gibi önemli adımlar atıyoruz.

 • Allianz Grubu İklim Değişikliği Programı kapsamında 2015 yılında belirlenmiş kurallar çerçevesinde 2018 yılından itibaren Allianz Türkiye olarak kömür işlerini sigortalamamaya ve poliçe yenilemesi yapmamaya başladık. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Sürdürülebilir Çözümlerimiz, s.65).
 • Allianz olarak iklim değişikliğine olan yaklaşımımız doğrultusunda düşük karbon ekonomisine hizmet eden iş modellerini sigortalıyor, ürettiğimiz sürdürülebilir çözümlerle düşük karbon ekonomisine geçişi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Sürdürülebilir Çözümlerimiz, s.65).
 • İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine katkımızı bu kapsamda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yanı sıra operasyonlarımızın çevresel ayak izini asgari seviyelerde tutarak artırıyoruz. Çevre yönetim sistemi uygulamalarımız kapsamında enerji, emisyon, su ve atık yönetimi konularındaki sistematik yaklaşımımızla etkilerimizi belirliyor, bu etkileri minimum seviyede tutabilmek için verimlilik çalışmaları uyguluyor, çevre bilincini ve farkındalığı artırıcı projeleri hayata geçiriyoruz. (Detaylı bilgi için bkz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu Çevresel Etkimizi Azaltıyoruz s.40-45)
 • İstanbul’da yer alan genel müdürlük binamız Allianz Tower ve İzmir’de yer alan operasyon merkezimiz Allianz Kampüs, her detayı sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, “doğa ve çalışan dostu” binalar olarak tasarlandı.
  • Allianz Tower, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından yeşil binalara verilen en yüksek seviyeyi belgeleyen LEED Platin Sertifikası’na sahip. Sertifikayı, BC+C Core and Shell kategorisinde alan Allianz Tower aynı zamanda, Türkiye’nin LEED Platin Sertifikası almaya hak kazanan ilk kulesi unvanını da taşıyor. Allianz Tower ofisleri ise LEED Sertifikası’nda alınabilecek en yüksek puan aralığında, Platin kategorisinde yer alıyor. Allianz Kampüs, USGBC tarafından yeşil binalara verilen LEED Gold Sertifikası’na sahip.
  • Çevreci alt yapımıza WWF Yeşil Ofis sertifikası temin ederek çevre bilinci yüksek Allianz çalışanlarımızı da dahil ettik. 2020 yılında Çevre yönetim sistemimizi daha da geliştirerek ISO 14001 sertifikasını aldık.
 • Allianz Tower, Allianz Kampüs ve Allianz Teknik operasyonlarımızda %100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz.
 • 2019-2025 yılları arasında sera gazında %33 azalma ve 2023 yılından itibaren tüm operasyonlarda %100 yenilenebilir enerji kullanma hedeflerimiz var.
 • TEMA Vakfı ve Ege Orman Vakfı aracılığıyla yaptığımız fidan bağışlarıyla ağaçlandırma çalışmalarına destek oluyoruz.
 • İklim kriziyle mücadele etme amacıyla faaliyet gösteren Yuvam Dünya Derneği’nin çatı destekçisi ve kurumsal üyesiyiz.
 • TÜSİAD Ekonomi Göstergeler Merceğinden Yeni iklim Rejimi Raporu destekçisiyiz.

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.