uno

Uno

Türkiye’nin ilk ve öncü paketli ekmek markası olarak; 1990 yılından bu yana 3 fabrikamız, 2.000 çalışanımız ve 40.000’in üzerindeki satış noktamız ile doğru ürünleri tüketicilerimizle buluşturuyoruz.

UNO olarak 30 yıldır herkesin iyi besine erişebilmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek inşası için sektöre rol model olmaya kararlıyız. Geliştirdiğimiz iş modeli ile çevreye, topluma ve ekonomiye karşı sorumluluklarımızı taahhüt altına alıyoruz.

 

Uno İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

Kuruluşumuzdan bu yana UNO’da ana hedefimiz sağlıklı ekmeğe erişimi sağlamak olmuştur. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları sayesinde ürünlerimizin besin değerinin artırılmasına, ürünlerimize erişimin kolaylaştırılmasına ve gıda güvenliğinin en üst düzeyde tutulmasına önemli katkılar sağladık. Türk beslenme geleneğinin en temel gıdalarından biri olan ekmeğe sağlıklı bir boyut kazandırmak ve herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.
Ürünümüzün temel taşı olan tahılların sürdürülebilir üretimini destekliyor ve verimliliği artırmaları için çiftçilerimizi destekliyoruz. Ar-Ge merkezi bünyesinde yürüttüğümüz ata tohumları projemiz gibi projelerle de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Müşterilerimize yüksek standartlarda ürünler sunma misyonumuzu yerine getirmek için sektörümüzdeki güncel gelişmeleri takip etmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Kişisel gelişimin önemi bilinciyle, tüm eğitim seviyelerine ve mesleki eğitime eşit erişim sağlamayı faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Çalışanlarımıza ihtiyaç ve niteliklerine uygun eğitimler vermeye büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, mesleki uzmanlığın geliştirilmesi için ilgili tüm bölümlerin katılımıyla zorunlu mesleki eğitimler düzenliyoruz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine yönelik düzenlediğimiz eğitimler ise, UNOVERSITY başlığı altında, kurum içi ihtiyaçlarımız ile sektördeki ve dünyadaki gelişmeler ile ilgili konuları kapsamakta, konusunda uzman kurum için veya misafir eğitmenler ile planlanmaktadır.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Dünya genelinde kadın yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından konumuna bakıldığında, gelişmiş ülkelerde giderek artan sayıda kadının iş hayatında istihdam edildiği görülmektedir. Ekonomik gelişme, sanayileşme, teknolojinin hızla ilerlemesi ve hizmet sektörünün giderek artan büyümesi gibi birçok kriter, kadınlar için iş dünyasında artan istihdam yaratmaya başlamıştır. Buna rağmen, iş hayatında kadınlara yönelik tutum ve davranışlar, özellikle çocuk sahibi kadın çalışanlara yönelik yasal prosedürler dikkate alındığında, sektördeki analizler, CEO, yönetim kurulu üyesi veya yönetici gibi üst düzey karar verici pozisyonlarda çok az kadın çalışan olduğunu göstermektedir.
UNO olarak cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına önem veriyor, özellikle kadınların gelişimine katkıda bulunmak ve önlerini açmak için çalışıyoruz. 2020 yılı itibarıyla üst yönetimdeki kadın çalışan oranımız %38’e ulaşırken, kadınlarımızın kurum yönetiminde söz sahibi olmalarına ve görüşleriniz açıkça ifade etmelerine destek oluyoruz. Eşit işe eşit ücret politikasını benimsiyor, ücret politikamızda cinsiyete dayalı ayrımcılık yapmıyoruz.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Unmaş olarak çalışanlarımız için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmaya büyük önem veriyor, iş güvenliği sistemleri gibi sorumluluklarımız kapsamında gerekli tüm aksiyonları alıyoruz. ‘Sıfır kaza’ hedefimiz kapsamında potansiyel güvenlik risklerini sürekli takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. COVID 19 salgını sırasında çalışanlarımızın sağlığını sağlamak için azami çabayı gösteriyor ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vurgulanan tüm hijyen önlemlerine uyuyoruz.
Bununla birlikte, çalışanlarımızın genel mesleki becerilerini geliştirmek için eğitim programları yürütüyor ve daha iyi dünya vatandaşı olmalarına yardımcı olmak için kişisel gelişim kursları sağlıyoruz.

Tedarikçi seçim sürecimizde ise, yasal gereklilikleri karşılamaları, yüksek kaliteli ürünler sunmaları ve uluslararası kabul görmüş Kalite Yönetim Sistemleri edinmeleri durumunda ağırlıklı olarak yerel tedarikçilerle işbirliği yapıyoruz. Bu bağlamda, tedarikçilerimiz, şirketimizin farklı departmanları tarafından değerlendiriliyor ve tedarik zincirimizin doğru tedarikçiye, doğru fiyata ve yeşil lojistik ilkeleri ile uyumlu bir yapıya sahip olması sağlanıyor.
Bunlara ek olarak, sağlıklı beslenme ve ekmeğin besin değerleri konulu forumlar aracılığıyla, çeşitli festivaller düzenleyerek ve spor etkinliklerine sponsor olarak topluma katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

UNO’da ana hedefimiz, tüm faaliyetlerimizde sürekli yenilik ve gelişme sağlamaktır. Bu bağlamda, Ar-Ge merkezimiz sayesinde sürdürülebilir ekonomimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyelere ulaşmasına destek olacak teknolojik bilgiler üretmeye çalışıyoruz. Üretim süreçlerinde inovasyonu, ürün standartlarında ve kalitesinde iyileştirmeyi, verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, teknolojik bilginin kazanca dönüştürülmesini ve nitelikli işgücünü destekliyor ve teşvik ediyoruz. Daha verimli kaynak kullanımı ve temiz ve çevreye duyarlı teknolojilerin ve endüstriyel süreçlerin daha fazla benimsenmesiyle faaliyetlerimizi daha sürdürülebilir bir şekilde yürütmeyi amaçlıyoruz.
 
SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

”Tam Beslen Dünyayı Koru” sloganımız çevreye olan duyarlılığımız ve sorumluluğumuzu vurgulamakta olup bizler bu bilinci tüm operasyonlarımızda uygularız.
Unmaş olarak, tüm plastik, karton ve kağıt malzemelerin toplam kullanımını %10 azaltmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, atık yönetimimizi iyileştirmek, çıktılarımızın geri dönüştürülmüş içerik oranını artırmak, filo rota planlamamızı ve enerji verimliliğini artırmak için süreçlerimizi optimize etmek ve aşırı toksik bertarafı önleme adına tüm plastik ekmek ambalajlarını okso-biyoçözünür plastiklere dönüştürmek için aksiyonlar alıyoruz. Geri dönüşümü etkin bir şekilde artırmak, değer kaybını sınırlamak ve bu küresel konularda farkındalığı artırmak için, kaynağında ayrıştırılan atıklarımızı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ”Sıfır Atık” girişimini benimsiyor ve yönetiyoruz. 2013 yılında başlattığımız ”Ekmek İsrafını Önleme” girişimimiz, yenilikçi ambalajlarla ekmek israfını önlemeye ve ekmekte zenginleştirilmiş, hoş bir aroma yaratıp yaratıp raf ömrünü uzatmak için koyu renkli ekmeklerin tekrar ürün içerisine dahil edilmesine destek oluyoruz.

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Attığımız tek kullanımlık ambalajlardan, giysilerimizin yıkanması sırasında suya karışan mikro-plastiklere kadar her alanda etrafımız plastiklerle çevrili… Okyanuslarımızda ve sahillerimizde biriken plastik günümüzde küresel bir kriz haline gelmiş durumda. Mevcut şekilde devam etmemiz durumunda, ne yazık ki, 2050 yılına kadar plastiğin denizdeki tüm balıkların ağırlığını geçmesi bekleniyor.
Unmaş olarak, mevcut durumun önemini de göz önünde bulundurarak, plastik atık kaynaklı kirlilikle mücadeleye katkıda bulunmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. ”Tam Beslen, Dünyayı Koru” projesi kapsamında yeni bir plastik ambalaj seçeneği geliştirdik ve bu yenilikçi okso-biyoçözünür ambalaj sayesinde 18-24 ayda 100,2 ton plastiğin doğal olarak bozulmasına yardımcı olduk. Bu sorunun hepimizi etkilediğinin farkındayız ve buna karşı mücadele etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Unmaş olarak kendimizi Türkiye’de sektörümüz için lider ve rol model olarak konumlandırmaya kararlıyız ve bu nedenle üretim süreçlerindeki yeni trendleri takip ederek ve başta üniversiteler, araştırma ve geliştirme kurumları ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği yaparak uluslararası sorunları ele almak ve sürdürülebilir başarı sağlamak için ileri görüşlü ve yenilikçi fikirleri faaliyetlerimizin merkezinde konumlandırıyoruz. 2018 yılında kurulan Ar-Ge merkezimiz, işletme genelinde üretim süreçlerini, üretkenliği ve yeniliği iyileştirmeye çalışmaktadır. Tek kullanımlık plastik atıkların fazla olması endişemizi takiben, okso-biyolojik olarak parçalanabilen, suda çözünebilen, bozunurken toksik kalıntı bırakmayan, 18-24 ay içinde toprakla karıştırıldığında gübre olarak kullanılabilen yeni ambalajlar geliştirdik. Diğer yandan, sağlıklı yaşam için gerekli günlük vitamin ve mineralleri sağlayabilmek için ekmeğin içeriğinin analiz edilmesini ve besin değerinin zenginleştirilmesini konu edinen projemiz ise TÜBİTAK MAM ortaklığında hayata geçirildi. Bu proje ile birlikte, ekmeğimiz artık vitaminler (B1, B2, niasin, folik asit, B12) ve mineraller (demir, kalsiyum, çinko) içermekte olup ve hem çocuklar hem de yetişkinler için daha iyi besin değeri sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Video

https://www.uno.com.tr/

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.