jokey

Jokey

1968 senesinden bu yana Jokey demek plastik enjeksiyon üretiminde mükemmel uzmanlık demektir. Almanya’nın Wipperfürth kentinde yerleşik bir aile şirketi olarak sert plastik ambalajlar alanında dünyanın en büyük üreticilerinden ve teknoloji liderlerinden biridir. Aynı zamanda 30 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilir ambalaj sektörünün öncüsüdür.

Jokey Turkey Ambalaj, Türkiye’deki ve çevre ülkelerdeki bütün ölçekte sayısız müşterisine, 1998 yılından beri gözalıcı ve fonksiyonel ambalaj ürünlerini Dilovası-Kocaeli’de bulunan fabrikasında üretimeye devam etmektedir.

Jokey İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

CO2 ayak izini daha fazla düşürmek için tedarik edilen ürünlerde, kütle başına CO2 eşdeğerleri bakımından şeffaflık oluşturacağız. Alınan malların CO2 ayak izinin mutlak ve göreli olarak azaltılması hedefi, Science Based Targets’in 1,5°’lik emisyon azaltma yolu dahilinde yer almaktadır. 

Tedarikçilerimiz ile birlikte bu etkinin azaltılmasına ulaşmaya yönelik önlemler 

bulma konusunda çaba göstereceğiz. Bunun için bilgi transferi ve işbirliğine ağırlık veriyoruz. 

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Jokey uzun vadeli olarak, yeni plastikleri ancak ekolojik açıdan başka mantıklı alternatiflerin mevcut olmadığı veya bir döngüselliğin oluşturulamayacağı yerlerde kullanma hedefini takip etmektedir. 2025’e kadar grup çapında en az % 30 PP geri dönüştürülmüş malzeme (% 20 mekanik olarak geri dönüştürülmüş PCR ile) kullanmak ve böylece yeni plastikleri ikame etmek istiyoruz. Değer zincirinin tüm bölümlerinde dinamik bir iyimserlik ruhu algılıyoruz ve döngüsel ekonominin aşamalı olarak gelişmesine ve bu yolla elde edilen ham maddelerin kabul göreceğini varsaymaya devam ediyoruz. Vizyonumuz yeni plastiklerin ekolojik açıdan mantıklı döngüsel ham maddeler ile maksimum düzeyde ikame edilmesidir. Ayrıca yardımcı ve işletme maddelerimizi mümkün olduğunca tamamen, döngüsel alternatifler ile ikame etmeyi veya ekolojik açıdan sürdürülebilir biçimde optimize etmeyi hedefliyoruz. 

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Döngüsel ekonomiyi sadece dışarıda değil, aksine aynı zamanda kendi şirketimizin içinde de teşvik ediyoruz. Bunun dışında ECO4US ekiplerimiz, gündelik Jokey çalışma ortamı ve Jokey çevresinde yaşatılacak sürdürülebilirlik için sürekli yenilikçi fikirler üretmektedir. Yaşam boyu öğrenim için çok yönlü eğitim önlemleri ve imkanlarıyla, çalışanlarımıza özellikle sürdürülebilirliğin tüm konularına yönelik geniş eğitim olanakları sunmak için de çaba gösteriyoruz.

Müşterilerimiz, partnerlerimiz ve çalışanlarımız ile yakın ortak çalışmadan, günlük tecrübede yaşanan sürdürülebilirlik için birçok değerli öneri ve girdi kazanmaktayız. Tüm şubelerde sürekli olarak, tam otomatik yüksek raf deposu veya fotovoltaik sistemler gibi kaynak koruyan ve enerji verimli teknolojilere yatırım yapıyoruz. Yenilenebilir enerjilerin kullanım payını arttırmaya devam edeceğiz. 2023 sonuna kadar ISO 50001’e uygun enerji yönetim sistemleri tüm Jokey fabrikalarına uygulanacaktır.

2024 sonuna kadar ISO 14001 sürdürülebilirlik sisteminin grup genelinde devreye alınmasını planlıyoruz. Kaynak verimliliğini daha da arttırmak ve malzemelerin çevreye kayıplarını önlemek için üretim seviyesinde, üretimdeki fire miktarlarını sürekli azaltmak ve grup çapında uygulanan Zero Pellet Loss girişimini düzenli olarak iyileştireceğiz. Toplamda üretim süreçlerini adım adım hedeflenen geri dönüştürülmüş malzeme ve alternatif ham madde kullanım ve işleme miktarlarına uyarlayacağız.

Tüm yeni plastik Jokey ambalajları, FDA ve EFSA’nın yüksek gıda güvenliği standartlarını yerine getirmektedir ve fizyolojik bakımdan zararsızdır. Gıda bölümündeki Jokey ambalajların üretimi için sadece yönerge (AB) No. 10 / 2011 gereklilikleri ve yönerge (AT) No. 1935 / 2004’ün yasal düzenlemelerine uyan ve akredite laboratuvarlar tarafından kontrol edilmiş olan hammadde ve katkıları kullanmaktayız.

Jokey, 12 ülkede 15 noktada üretim yapmaktadır. Dünya çapında 86 ülkede binlerce müşteriye tedarik sağlıyoruz. Bu nedenle sorumluluğumuzu, ambalajlarımızın üretilmesinin çok daha ötesinde olarak algılıyoruz. Ambalajların, çalışan bir döngüsel ekonomi bakımından yeniden geri dönüştürülebilir malzeme döngüsüne geri döneceği projeler ve girişimlerde yer alıyoruz; Almanya’da ve umarız ki yakında dünyanın her yerinde. 

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Jokey CO2 nötr olarak çalışabilecek ve üretim yapacak duruma gelene kadar, 

müşterilerimize talep etmeleri halinde ürünlerimiz için sürdürülebilir iklim projelerinde 

CO2 telafisi sunuyoruz. Bunlar; iklim koruma projeleri için mevcut olan en 

katı standartlardan biri olan, CDM (Clean Development Mechanism) uyarınca altın 

standart onay damgası içeren bir kayıt ve gerçekleştirme içermektedir. 

Telafi, üretim sürecinde oluşan emisyon miktarlarının dengelendiği, emisyon 

azaltma kredileri (Sertifikalar) üzerinden gerçekleşmektedir. Gerçi telafinin bu 

türü sadece geçiş dönemi olarak düşünülmüştür, ancak Paris iklim anlaşmasının 

1,5 derece hedefine ulaşılması için iklim koruması için atılan her adım şimdiden 

sayılmaktadır. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemeler (PCR) evsel ve ticari toplamalardan oluşmaktadır. Gri geri dönüştürülmüş malzeme kovamız ilk olarak 1991’de kullanımdaydı. Ancak müşteriler o dönemde bu ambalajı yeterince benimseyemedi. Bu geri dönüştürülmüş malzemeden ambalajı 2018’den bu yana yeniden “Gri, yeni yeşildir” girişimimiz ile lanse ediyoruz. Boyalar, yapı malzemeleri, kimya ve diğer Gıda-Dışı ürünleri, geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan ambalajlarımızda, yeni plastikler kadar iyi ve güvenli biçimde paketlenmiştir. Vizyonumuz: Gıda-Dışı alanında geri dönüştürülmüş malzemeden ambalajların standart olması. Hedefimiz: 

2030’a kadar yeni plastiklerin mümkün olduğunca maksimum düzeyde döngüsel 

hammaddeler ile ikamesi. Ayrıca kalite derneği “Evsel değerlendirilebilir atıklardan geri dönüştürülmüş hammaddeler e.V.” RAL kalite işaretini devreye alarak da açık bir mesaj veriyoruz. Geri dönüştürülmüş hammaddelerin yanı sıra, kendi üretim atıklarımızdan % 100 geri kullandığımız, geri değerlendirilmiş üretim atıkları da kullanmaktayız ve üstelik en başından beri! 

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Döngüsel Ekonominin küresel çapta desteklenmesi ve geliştirilmesi 

için de girişimde bulunuyoruz. Şubelerimizin olduğu ülkelerde EPR Sistemleri 

ve atık alt yapılarının oluşturulabilmesi için girişimde bulunacağız ve geliştirilen 

üretici sorumluluğunu proaktif olarak üstleniyoruz. Atık önlenmesi, döngüsel ekonomi ve denizlerin plastik atıklardan korunması gibi konularda daha güçlü biçimde yer alabilmek için sürekli olarak ağlardaki çalışmaları 

yoğunlaştırıyoruz. Böylece WWF, PREVENT Waste Alliance, Circular Plastics 

Alliance (CPA) veya Waste Free Oceans (WFO) bağlantı kurduğumuz uluslararası 

girişimlerden birkaçıdır. 

Jokey: WWF and Jokey: For a Functioning Circular Economy in Plastics 

Jokey: Jokey joins the PREVENT Waste Alliance initiative 

 

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.