Cargill

Cargill

Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden Cargill; gıda, tarım, endüstriyel ürünler ve finans alanlarında faaliyet gösteriyor. 155 yıldır, 70 ülkede 155bini aşkın çalışanıyla dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesi hedefiyle çalışıyor. İklim krizine karşı dünyadaki en sürdürülebilir gıda tedarik zincirini yürütmeyi hedefleyen Cargill, sürdürülebilir üretim ile gıda uygulamaları geliştiriyor, global ölçekte sera gazı emisyon miktarını azaltmayı da taahhüt ediyor.

 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Amacımız dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemektir. Karakterimiz böyle. Var olma amacımız bu. Dünya olağanüstü zorluklarla karşı karşıya kaldığından – iklim değişikliğinden gıda güvensizliğine kadar – amacımıza ulaşmak her zamankinden daha kritik.

Küresel Sürdürülebilirlik stratejimiz, işletmemiz için en önemli konulara dayanarak net öncelikler belirlemektedir. Farklı iş ve tedarik zincirlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirerek İklim, Kara ile Suyu ve İnsanları belirledik.

Bu alanlarda ilerlemeyi tarım ve tarlada sürdürülebilir uygulamaları devreye sokarak, güçlendirerek ve ilerleterek kat edeceğiz, çünkü tarımın biz nasıl yaparsak öyle olacağına inanıyoruz.

Tarım, insanlara ve gezegenin gelişmesine yardım etme şeklimizdir.

Dünya BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerletmeye katılırken, karşılaştığımız zorlukların çözümlerinin çoğunun gıda sistemimizin başladığı yerde bulunabileceğine inanıyoruz: Tarım. Tarım iyilik için bir güç olabilir. Çiftçileri ve işçileri güçlendirmeyi, yerel toplulukları desteklemeyi, güvenli ve adil çalışma koşullarını teşvik etmeyi ve gıdanın herkes için besleyici ve bol olmasını sağlamaya yardımcı olmayı hedefliyoruz. Ayrıca gezegenimizi koruyan ve işimizi sürdürülebilir bir şekilde yürütmemizi sağlayan öncelikler konusunda ilerleme kaydediyoruz Kilit ortaklarla yaptığımız çalışmalarla müşterilerimizle olan işbirlikçi girişimlerle ve sunduğumuz ürün ve hizmetleri sürekli yenileyerek, faaliyet ölçeğimizi ve erişimimizi güçlendiren etkili değişiklikler yaratmaya kararlıyız.

Tarım topluluklarını güçlendirerek, toprağı destekleyerek ve topraklarımızı yenileyerek, bu büyüyen nüfusu güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde besleyeceğiz.

Daha fazla bilgi için Bknz: Sürdürülebilirlik | Cargill Türkiye

Cargill İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 1 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 1 - Yoksulluğa Son

Amaç 1: Yoksulluğa Son

 • Global olarak 2030’a kadar dünya üzerinde 10 milyon çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında eğitimler vererek pazar erişimlerinin artırılmasını destekliyoruz.
 • Çiftçilerin verimliliğini ve gelirini artırmalarına, daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik tarım uygulamalarını desteklemeye ve tarım topluluklarını güçlendiren yatırımlar yapmaya yardımcı olarak hayat standartlarını iyileştiriyoruz.
 • Türkiye’de başlattığımız Kurumsal Sorumluluk Programımız 1000 Çiftçi 1000 Bereket ile çiftçilere verilen eğitimler ile onların daha farkındalık ile yetiştiricilik yapmalarını sağlıyoruz.
 • 1000ÇB programı belirlenen hedefler ile karşılaştırıldığında tarım ve gıda alanında Türkiye’de ilk kez sosyal etki hesaplaması yapılan program olarak yatırılan her 1 TL, 2019’da 2,53 TL, 2020’de ise, 2,78 TL değerinde hesaplandı.
 • Yarının Kadın Liderleri Programı ile öğrencilere verilen eğitim bursları ile onların temel hizmetlere erişimini sağlıyoruz.
SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

 • Tarım, dünyanın artan gıda ihtiyacını karşılayabilir. Özellikle iklim değişikliğiyle birlikte küresel gıda güvenliğini geliştirmek, doğru ekinlerin en verimli alanlarda yetiştirilmesi ve fazla gıdaların gıda kıtlığı yaşanan bölgelere taşınması anlamına geliyor. Yenilik ve eğitim alanlarındaki yatırımlar, verimliliği artırmak ve geleceğin gıda taleplerini karşılamak için çiftçilere ihtiyaç duydukları araçları sunuyor. Tüm çiftçilerin güçlü girişimciler olduklarını biliyoruz. Değişen gıda yetiştirme koşullarına, tüketici taleplerine ve besin gereksinimlerine uyum sağlayan çiftçilerimizi üretimin her aşamasında destekliyoruz.
 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında, zirai ürünlerin optimum kullanımı için çiftçilerin zirai bilgi ve yeteneklerinin geliştirilerek karlılığının artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesine destek oluyoruz.
 • Ham madde kullanımının daha iyi takibiyle kaynak verimliliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunuyoruz.
 • Çiftçilerin piyasaya erişimini destekleyerek, gıdaları ihtiyaç sahibi bölgelere taşıyarak ve küresel çapta açlık sorunuyla ilgilenerek güvenli, uygun fiyatlı ve besleyici gıdalara ulaşmanın önündeki engelleri kaldırıyoruz.
 • 2030’a kadar dünya üzerinde 10 milyon çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında eğitimlerin verilmesi ve pazar erişimlerinin artırılmasını destekliyoruz.
 • 1000ÇB programı belirlenen hedefler ile karşılaştırıldığında; dijital tarım araçlarını kullanan ve tüm önerilere uyan çiftçilerin 2019 yılında %12’lik verim artışı hedefini aşarak %21’e varan verim artışı ve 2020 yılında %15’lik verim artışı hedefini aşarak %26’ya veren verim artışı elde ettikleri hesaplandı.
 • 2021 yılı mısır çiftçileri için %15, ayçiçeği ve kanola çiftçileri için %12,5 verim artışı hedeflenmiştir.
SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

 • Kendimizi dünyanın sorumlu bir şekilde beslenmesine adadık. Yaşadığımız ve çalıştığımız her yerde çevreye gereken özeni gösteriyor ve topluluklara değer katıyoruz. Sürdürülebilir ve sorumluluk sahibi ekonomik gelişimi destekleyerek yaşam standartlarını geliştiriyor, topluluklarda istikrar sağlamaya katkıda bulunuyoruz.
 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında yapılan dijital toprak analizi ile toprak kalite seviyelerinin takibini yapıyor ve biyoçeşitliliğini koruyoruz.
 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında hayata geçirilen ”Tarlada Sıfır Atık” projesi ile tarladaki atık sorununun çözülmesine, toprak ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek oluyoruz.
SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, programa katılan çiftçilerinin zirai faaliyetlerini kayıt altına alarak, finansal okuryazarlık, gelişmiş̧ zirai teknikler, dijital tarım uygulamaları ve tarlada iş sağlığı ve güvenliği konularında verilen eğitimlerle farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılmasını sağlıyoruz.
 • Yarının Kadın Liderleri kapsamında programa katılan öğrencilere sağlanan burslar ile verilen eğitimlerle farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılmasına destek oluyoruz.
SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Yarının Kadın Liderleri programımız ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 • Programımız ile üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilerin farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılması, sosyal ve kültürel becerilerinin geliştirilmesi, kız çocuklarının güçlendirilmesi, eğitim gören/ göremeyen gençlerin sayısının azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve daha fazla kız öğrenciye ulaşarak onların da geleceğine ışık tutmak için çalışıyoruz. 
SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

 • Her yıl kullanılan tatlı suyun yüzde 70’i tükettiğimiz gıdaları üretmeye ayrılıyor. Cargill’de suyu koruyarak, su kalitesini artırarak ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda temiz suya erişim sağlayarak su kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmayla ilgili adımlar atıyoruz.
 • Tedarik zincirlerimizde ve kendi faaliyetlerimizde suyu koruma ve su kalitesini artırmayla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle su kıtlığı yaşanan bölgelerde su kullanımımızı azaltıyor ve tarım alanlarında su kalitesini geliştiriyoruz. Yerel değerlendirmeler gerçekleştiriyor ve uzun vadeli riskleri belirleyip buna uygun adımları atmak üzere tesislerimizi ve tedarik zincirlerimizin haritasını çıkarıyoruz. Dünya çapındaki tesislerimizde tatlı su verimliliğini artırmak için çalışıyoruz.
 • Tarım alanlarında su kalitesini geliştiriyoruz. Hasat miktarını artırmak, toprak tarafından emilmeyen yüzey suyu miktarını azaltmak ve su havzalarını korumak için gübre ve diğer yardımcı maddelerden en iyi şekilde yararlanmak üzere çiftçilerle birlikte çalışıyoruz.
 • Teknoloji, çiftçilerin bitkilendirme verimliliğini artırmaya, ekin araçlarını daha sıcak ve kuru iklimlere daha uygun şekilde kullanmasına yardımcı olur. Çiftçiler bu araçları kullanarak su kalitesiyle toprak sağlığını koruyup atıkları ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirirken hasatlarını artırıyor.
 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında çiftçilere sağlanan doğru sulama gübreleme programı ile suyun etkin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyoruz.
SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı ile çiftçilerin finansal okuryazarlık, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve lisanslı depoculuk sistemi eğitimleriyle karlılığının artırılarak, kırsal kalkınmaya destek oluyoruz.
 • 2030’a kadar dünya üzerinde 10 milyon çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında eğitimler vererek, pazar erişimlerinin artırılmasına olanak sağlıyoruz.
 • Yarının Kadın Liderleri Programı ile öğrencilere eğitim bursları sağlayarak, eğitim görmeyen gençlerin azaltılması adına çalışmalar yapıyoruz.
 • Yarının Kadın Liderleri Programı’nda kız öğrencilerin farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılması ile geleceğin kadın yöneticileri olmaları için yollarını aydınlatıyoruz.
SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında çiftçilere verilen eğitimler, dijital araçlara erişim ve zirai danışmanlık hizmetleriyle çiftçi gelişimini destekliyoruz.
 • Yarının Kadın Liderleri Programı ile öğrencilere verilen eğitim bursları ile herhangi bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesinin sağlanması için çalışmalar yürütüyoruz.
SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

 • Cargill olarak çiftçilerin üretkenliklerini artırarak ve kaynakları koruyarak çiftçilerin ekin ve besi hayvanlarını çevreye en duyarlı yollarla yetiştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Daha az kaynakla daha fazlasını başarmak, başka bir deyişle aynı büyüklükte toprak parçası üzerinde verimliliği artırmak, gıda güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı’na kayıtlı çiftçilere sağlanan doğru sulama, bilimsel gübreleme programı, uydudan tarla sağlık kontrolü̈, teknik destek hattı hizmetleriyle ekonomik, çevresel ve sosyal performansların geliştirilmesi için çalışıyoruz.
 • ”Tarlada Sıfır Atık” projesi ile tarladaki atık sorununun çözülmesi, toprak ve biyoçeşitliliğin korunması, atıkların ekonomimizde katma değer yaratması için çalışıyoruz.
 • ”Tarlada Sıfır Atık Yönetimi” kapsamında 2020 üretim sezonu boyunca 1.147 mısır ve ayçiçeği çiftçisine atık yönetimi konusunda eğitim verildi. 500’den fazla çiftçi ile iletişime geçilerek, yaklaşık 3 ton plastik atığın geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması sağlandı. 117,26kg sera gazı salımı engellendi, 16.513 kWh enerji tasarrufu sağlandı.
 • Kentsel alanlarda ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen konumlarda nüfus hızla arttıkça, gelecekte, gıdaların daha büyük bir kısmının tüketildikleri yerlerden uzakta yetiştirilmesi gerekecektir. Uzun vadede gıda güvenliği sağlamak için açık ticaret ve faal piyasalar gereklidir. Gıdaları ihtiyaç sahibi bölgelere taşımak için Cargill’in lojistik ağını, tedarik zinciri deneyimini ve piyasa hakkında bilgilerini küresel anlamda geliştirerek gıdaya erişimi geliştiriyoruz.
SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

 • Tarımın çevresel etkisini azaltmayla ilgili çalışmalarımızı sürdürürken değişen iklime uyum sağlamasına yardımcı olan önlemleri destekliyoruz.
 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programında sunulan yenilikçi dijital araçlara erişim, zirai teknik destek ve danışmanlık hizmetleri yoluyla çiftçilere doğru tarım teknikleri uygulama hizmeti sonucunda, ürünün ihtiyacı olan su, besin ve ilaç̧ miktarlarını optimize ederek kaynak verimliliğine katkı sağlayarak, biyolojik kirliliğinin ve dolayısıyla ekosistem üzerindeki olası hasarın önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.
 • 2030’a kadar dünya üzerinde 10 milyon çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında eğitimlerin verilmesi doğrultusunda çalışıyoruz.
SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı dahilinde çiftçilere doğru sulama, bilimsel gübreleme programı, uydudan tarla sağlık kontrolü̈, teknik destek hattı, tarlada sıfır atık yönetimi eğitimi hizmetleriyle ekosistem üzerinde olumlu etki yaratmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.
 • Programımızın içeriğini Cargill’in global hedefi olan 2030’a kadar dünya üzerinde 10 milyon çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında eğitimlerin verilmesi doğrultusunda kurguluyoruz.
SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

 • Hem 1000 Çiftçi 1000 Bereket hem de Yarının Kadın Liderleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programlarımız kapsamında kapsamında gerçekleştirilen tüm uygulama ve faaliyetlerde, alanlarında uzman kurum ve kuruluşlar ile çok paydaşlı iş birliği kuruyoruz.
 • 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programını çok paydaşlı iş birliği gerçekleştirilerek; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Doktar, Ernst & Young Türkiye, Türkiye Ürün İhtisas Borsası, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER) gibi kurumların uzmanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden akademisyenlerin desteğiyle yürütüyoruz.  
 • Yarının Kadın Liderleri Programını Türk Eğitim Vakfı ortaklığında yürütüyoruz.

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.