AMAÇ 10: EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak
SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

MARKALAR