AMAÇ 11: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak
SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

MARKALAR