AMAÇ 15: KARASAL YAŞAM

Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek
SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

MARKALAR