AMAÇ 16: BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
SDG 16 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

MARKALAR