AMAÇ 14: SUDAKİ YAŞAM

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak
SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

MARKALAR