“Nature Positive” Girişimi Küresel Biyoçeşitliliği Kurtarma Yarışında Uyum ve Bütünlüğü Teşvik Etmeyi Amaçlıyor 

NPI, ‘doğa pozitif’ terimini netleştirecek ve standartlaştıracak ve 2030 yılına kadar doğa kaybını durdurma ile tersine çevirme hedefine yönelik değişiklikleri destekleyen ve uygulayan birçok aktör arasında sinerji yaratacaktır. 

27 doğa koruma kuruluşu, enstitüsü, iş dünyası ve finans koalisyonu olan, ‘doğa pozitif’ teriminin tanımı, bütünlüğü ve kullanımı konusunda uyum sağlamak ve doğa pozitif sonuçlar elde etmeye yönelik daha geniş ve uzun vadeli çabaları desteklemek amacıyla yeni bir girişim başlatmak üzere bir araya geldi. 

‘2030’a kadar doğa pozitif’; türlerin, ekosistemlerin ve doğal süreçlerin sağlığı, bolluğu, çeşitliliği ve direncinde ölçülebilir kazanımlar yoluyla biyolojik çeşitlilik kaybının 2020 temel alınarak 2030 yılına kadar durdurulması ve tersine çevrilmesi anlamına gelmektedir. 

 Yakında daha fazla ortağa açılacak olan yeni “Nature Positive Initiative” (NPI), 2019’da başlayan ve 2022 COP15 konferansının iklim için var olan 1.5°C hedefine eşdeğer, dönüm noktası niteliğindeki Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi ile sonuçlanmasıyla ilerleyen çalışmanın ikinci aşamasını temsil etmektedir. 

O zamandan bu yana hükümetler, iş dünyası ve sivil toplum, doğa-pozitif bir yaklaşımın doğasında var olan hırsın arkasında toplanmıştır. Biyolojik çeşitlilik kaybının tersine çevrilmesinin küresel iklim kriziyle mücadele, zoonoz kökenli salgın hastalıkların önlenmesi, su ve gıda güvensizliğinin ele alınması, sürdürülebilir ve adil kalkınmanın desteklenmesi ve yerli halkların haklarının ve katkılarının tanınması ve ele alınması açısından kritik öneme sahip olduğunun kabul edilmesiyle birlikte eylem çağrıları daha da güçlendi. 

NPI üyesi Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün Başkanı ve CEO’su Ani Dasgupta, “Nature Positive Initiative, dönüm noktası niteliğindeki Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’ni hayata geçirmek ve insanların dünya çapında gelişmesi için gerekli olan iddialı eylem türünü teşvik etmek için ihtiyaç duyulan kolektif bir odak noktası sağlıyor” dedi. “Biyoçeşitlilik ve iklim krizine yönelik kalıcı çözümler, ancak ekonomik fırsat yaratmaları ve eşitlik temelini inşa etmeleri halinde başarılı olacaktır. WRI, çok sayıda oyuncuyu ve parçayı bir araya getirmek ve insanları, doğayı ve iklimi iyileştiren gerçek çözümleri desteklemek için iyi bir konuma sahip olan Nature Positive Initiative’in bir parçası olmaktan memnuniyet duymaktadır.” 

Kritik biyoçeşitliliğin yeniden tesis edilmesine yönelik eylem zorunluluğu netleştikçe, ‘doğa pozitif’ teriminin kullanımı, bu ifadenin ne anlama geldiği konusunda net ve uyumlu bir anlayış olmaksızın artmıştır. Gerekli eylemlerin ve hesap verebilirliğin sağlanması için netliğin sağlanması ve tanımın bütünlüğünün korunması artık bir önceliktir. 

 NPI üyesi Conservation International’ın CEO’su Dr. M. Sanjayan, “2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybını sona erdirmek ve tersine çevirmek için kararlı ve uyumlu olmalıyız: kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kâr amacı güden işletmelerle ortaklık kurmalı, hükümetler sivil toplumla uyum içinde çalışmalıdır” diyor. “Nature Positive Initiative, ekosistemlerimiz, iklimimiz ve kendimiz için doğayı korumak ve ölçekli etkiyi kolektif olarak yönlendirmek üzere bir uyum yaratıyor. Conservation International bu koalisyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor.” 

NPI’nin amacı, 2030 yılına kadar doğa kaybının durdurulması ve tersine çevrilmesi gibi doğa-pozitif bir sonuca yönelik eylemleri savunacak, destekleyecek ve uygulayacak birçok aktör arasında tutarlılık ve sinerji oluşturmaktır. NPI’ın kurucu üyeleri arasında Afrika Doğal Sermaye Birliği, Başkentler Koalisyonu, Küresel Raporlama Girişimi, Yerli Bilgi Ağı, Doğa Pozitif Üniversiteler / Oxford Üniversitesi, NatureFinance, Sorumlu Yatırım İlkeleri, Bilim Temelli Hedefler Ağı (SBTN), Doğa ile İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü, WBCSD ve WWF International yer almaktadır. 

 Bu çekirdek kuruluş grubu, NPI’ın stratejik yönünü, politika pozisyonlarını ve ortak faaliyetlerini belirlemenin yanı sıra, tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınmasını sağlamak ve toplum genelinde doğa için olumlu sonuçlar elde etme çabalarını desteklemeye yardımcı olmak için çok daha geniş ve kapsayıcı bir ortak kuruluş grubunun aktif katılımını bir araya getirmek, irtibat kurmak ve koordine etmekle görevlendirilecektir. 

Temel çalışma, işletmeler, finans kurumları, hükümetler ve diğer paydaşlar için doğa için ölçülebilir bir 2030 küresel hedefi olarak ‘doğa pozitif’ bütünlüğünün korunmasını içerecektir. Doğa-pozitif hedefin ilk harekete geçenler tarafından güçlü bir destek görmeye başlamasıyla birlikte, herkesin aktör düzeyinde etki ve katkılarını uygun bir şekilde ölçmesini ve raporlamasını sağlayacak ortak tanım, ölçütler ve standartlaştırılmış araç ve uygulamaların yaygınlaştırılması öncelikli olacaktır. Girişim ayrıca Kunming-Montreal Çerçevesinin hükümetler ve diğer paydaşlar tarafından tam olarak uygulanmasını savunacak ve destekleyecektir. 
 Mayıs ayında SBTN, doğanın korunmasına yönelik ölçülebilir kurumsal eylem için küresel standardı belirlemeyi amaçlayan doğa için ilk bilimsel temelli hedefleri başlattı. SBTN’nin 2020 yılında geliştirmeye başladığı ve çok ihtiyaç duyulan bu kılavuz, şirketlerin artan çevresel ve sosyal krizler karşısında etkilerini ele almak için bütüncül eylemlerde bulunmalarına olanak tanıyarak iklim hedefleri için mevcut kılavuzu tamamlıyor. 
“Doğa pozitif, tüm toplumu kapsayan temel bir hedeftir. SBTN İcra Direktörü Erin Billman, Bilime Dayalı Hedefler Ağı’nın şirketleri bu kolektif hedef için üzerlerine düşeni yapmak üzere ölçülebilir, eyleme geçirilebilir ve zamana bağlı hedefler belirleme rehberliği ile donatmaya odaklanması, Doğa Pozitif Girişimi’ne getirmeyi dört gözle beklediğimiz bir katkıdır” dedi. “NPI, doğa pozitif uygulamanın hızını, ölçeğini, uyumunu ve bütünlüğünü sağlamak için kritik bir işbirliğidir.” 
 Capitals Coalition CEO’su Mark Gough, “Doğa, işletmelerin, ulusların ve küresel finans piyasalarının başarısının yanı sıra tüm insanların refah, sağlık ve mutluluğunun temelini oluşturuyor” diyor. “Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’nin uygulanmasının bir sonraki aşamasına geçerken, toplumun her kesiminin ortak hareket etmesine ihtiyacımız var. Doğa Pozitif Girişimi, Doğa için Küresel Hedefi desteklemek üzere bir yakınlaşma platformu sağlayacak ve doğa pozitif bir dünyaya ulaşmak için ekonomik sistemlerimizde ihtiyaç duyduğumuz dönüşümün önünü açacaktır.” 

Haberi Paylaşın

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.