COP27’de Neler Oldu?

• Climate Impact Partners ve The Global EverGreening Alliance, Afrika ve Asya’da toplum liderliğindeki karbon giderme projelerinde 330 milyon dolar sağlamak için bir ortaklık duyurdu.

• BM, sera gazı emisyonlarının en ayrıntılı küresel envanterini başlattı. https://climatetrace.org/

• Küresel Karbon Bütçesi raporunun bulguları açıklandı, karbon emisyonları yükselişe geçti. Buna göre, bu yıl küresel karbondioksit emisyonlarının geçen yıla göre yüzde 1 artışla 40,6 milyar ton olacağı öngörülüyor. Bu, şimdiye kadar 40,9 milyar tonla yıllık karbondioksit emisyonu seviyesinin görüldüğü 2019 değerine en yakın miktar olarak kayıtlara geçti.

• Avrupa Birliği 2030’da karbon emisyon azaltım hedefini %57ye çıkartma müzakerelerini tamamladı.

• Genç aktivistler: ‘Geleceğimiz çalınıyor!’ ‘kayıp ve hasar’la mücadele etmenin zamanının geldiğini söylüyor.

• Yüzlerce marka, sivil toplum grubu “We Mean Business Coalition” ortak eylem bildirgesi yayınladı. 1.5C derecenin bir limit değil hedef olduğunu bildirerek, ulusları Paris Anlaşması’nın amaçlarına ulaşmak için hedeflerini yükseltme konusunda “nerede olduklarına karar vermeye” çağırdı. https://www.wemeanbusinesscoalition.org/

• COP27 Mısır Başkanlığı ve FAO; Gıda Sistemlerinin Dönüşümü ve Gıda Güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan FAST (Food and Agriculture for Sustainable Transformation) Girişimini başlattı. Yeni girişim; en savunmasız toplulukları desteklemek için tarım ve gıda sistemlerine yönelik iklim finansmanını geliştirmeyi hedefliyor.

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP27’de Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı.

• Türkiye’nin 2030 yılında emisyon oranlarında yüzde 21 olan azaltım hedefini yüzde 41’e çıkardığını söyledi.

• Türkiye’nin pik yılı 2038 olarak belirlediğini duyurdu.• AB’nin Paris Anlaşması kapsamında emisyon azaltım hedefini güncellemeyi planladığını açıkladı. Net seragazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar sıfırlamayı taahhüt ediyor. AB emisyon azaltım oranını 2 puan artırarak %57’ye çıkarmayı hedefliyor.

• “Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi” yayınlandı, Bütün sektörlerde yapılması gereken yatırımlar 171 milyar doları bulurken, aynı yatırımlar özellikle fosil yakıt tüketiminin düşmesi sonucunda 70 milyar dolar kazanç yaratıyor. https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20221114- 13111703.pdf

• Dünyanın tropik yağmur ormanlarının %52’sine sahip Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Endonezya Amazon Yağmur Ormanları’nı korumak için ortaklık başlattı. Yoğun bitki örtüsü sayesinde karbon yutağı görevi gören yağmur ormanlarının hızla yok edilmesi, gezegeni ısıtan karbondioksit salarak küresel iklim hedeflerini tehlikeye atıyor.

• G20’de liderler, küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derece ile sınırlama çabalarını sürdürme konusunda anlaştılar ve COP27 iklim müzakerelerinde kömür kullanımını aşamalı olarak azaltma çabalarını hızlandırma gereğini kabul ettiler.

• BM, şirketlerden ve kurumlardan net sıfır taahhütlerin “greenwashing” kırmızı bir çizgi çizdi. Bu hedeflerin gerçekten güvenilir olması için ne yapmaları gerektiğine dair bir rehber yayınladı. https://www.un.org/en/climatechange/high-level-expert-group

• Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar başarılı olduklarını takip eden yeni sıralama yayınlandı. https://ccpi.org/

• 150’den fazla ülke metan emisyonlarını azaltmak için küresel bir anlaşmaya imza attı. ABD ve AB, geçen yıl Glasgow iklim müzakereleri sırasında Küresel Metan Taahhüdü’nü başlattı. 50 imzacı ülke şimdiye kadar emisyonları azaltmak için ayrıntılı stratejiler açıkladı.

• Paris Anlaşması Mimarları: “Liderler, Paris Anlaşması iklim değişikliği kadar iddialı, bilime dayalı ve kapsamlı olan biyoçeşitlilik için küresel bir anlaşma sağlamalıdır.”

• Uluslar ilk kez iklim kaynaklı fırtınalar, seller, kuraklıklar ve orman yangınlarından “kayıp ve zarar” gören gelişmekte olan ülkelere ödeme sağlamak için bir fon kurmayı kabul etti.

COP27 HANGİ TEMALARA ODAKLANDI?

FİNANS GÜNÜ

COP27’nin Finans Gününde; çevreyi koruma sözleri karşılığında gelişmekte olan ülkelerin borçlarının iptali de dahil olmak üzere erişimi geliştirme, finansmanı artırma ve öngörülen ve ihtiyaç duyulan dönüşüme katkıda bulunma potansiyeline sahip olan yenilikçi ve harmanlanmış finans ve finansal araçlar ve politikalar gibi konularla iklim finansmanı ekosisteminin çeşitli yönleri ele alındı.

BİLİM GÜNÜ

2022 yılında IPCC (Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli), UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ve diğer kurumlardan birçok önemli bilimsel rapora tanık olduk. Okyanus bilimi ve 3. BM Okyanus Konferansı da dahil olmak üzere okyanus konferanslarından elde edilen sonuçlar ilgi kazanıyor ve küresel iklim gündemiyle bağlantılar belirginleşiyor. Stockholm+50 ile birlikte UNCCD (Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi) ve UNCBD (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi) ile ilgili bilim dalları da açıkça iklim eylemi gündemiyle alakalı ve bağlantılıdır. Bilim Gününde raporların sonuçları gündeme getirildi ve iklim değişikliği ile ilgili bağlantıları ve bulguları masaya yatırıldı.

GENÇLİK VE GELECEK NESİLLER GÜNÜ

Gençlik ve gelecek nesillerin sesinin yüksek ve net olarak duyulmasını sağlamak COP27’nin amaçlarından biridir. Gençliğin katılımını sağlamak ve bakış açılarının dikkate alınmasının ve iklim gündeminin tüm alanlarına yansıtılmasının önünü açmak amacıyla gençler için bağımsız bir gün düzenlenmesine karar verildi. Gençlik ve Gelecek Nesiller Gününde gençlerin başarı hikayeleri ve karşılaştıkları zorlukları aktarmaları için bir fırsat sunuldu.

DEKARBONİZASYON GÜNÜ

Paris Anlaşması’nın kabul edilmesinden bu yana birçok enerji yoğun sektör ve şirket, karbon ayak izlerini azaltmayı ve kademeli olarak dekarbondanizasyona doğru ilerlemeyi amaçlayan planlar, politikalar ve eylemlerle öne çıktı. Dekarbonizasyon Günü düşük karbon ekonomisine doğru çok ihtiyaç duyulan teşvik etmek amacıyla teknolojileri sergilemek için bir fırsat sağladı.

ADAPTASYON VE TARIM GÜNÜ

Adaptasyon ve Tarım Günüde dünya çapında birçok ülkenin maruz kaldığı yıkıcı etkilere dikkat çekildi ve mevcut iklim etkileriyle başa çıkma konusunda doğru yolda olmadığımıza ve sayı ve yoğunluk bakımından artan aşırı hava olaylarına hazırlıklı olmadığımıza işaret edildi.

CİNSİYET GÜNÜ

Cinsiyet Günü ile farkındalığı artırmak, deneyimleri paylaşmak ve toplumsal cinsiyete duyarlı politikaları, stratejileri ve eylemleri teşvik etmek amacıyla bu konuyu ön plana çıkarmak, mevcut zorlukları tartışmak ve dünyanın dört bir yanından başarı öykülerini duymak için bir platform sağlanması amaçlandı. Cinsiyet Günü, iklim değişikliğine uyumda kadının rolüne ışık tutmaktadır.

SU GÜNÜ

Su Günü, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Su Gününde su kıtlığı, kuraklık, sınır ötesi işbirliği ve erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi gibi farklı konular da işlendi.

İGE VE SİVİL TOPLUM GÜNÜ

Sivil toplum, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabanın vazgeçilmez bir ortağıdır. COP27’de, sivil toplumu dahil etmek ve onların görüş ve bakış açılarının anlamlı bir şekilde bütünleştirilmesini sağlamak için özel bir tematik gün planlandı. Katılımcılar, en iyi uygulamaları paylaşmak ve zorlukları belirlemek, ağ oluşturmak ve çok paydaşlı ortaklık fırsatları geliştirmek için bir platforma sahip oldu.

ENERJİ GÜNÜ

Enerji Gününde, enerji sektöründe adil dönüşüm ve gelecek için potansiyel bir enerji kaynağı olarak yeşil hidrojene odaklanarak yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü dahil olmak üzere enerji ve iklim değişikliğinin tüm yönleri ele alındı. Aynı zamanda enerji verimliliğini ve enerjide öngörülen küresel adil dönüşümü yönetmenin yollarına da değinildi.COP27’DE NELER OLDU?

• Macron: Güney Afrika’nın enerji ihtiyacını kömürden karşılamasının önüne geçilmesine destek olmak için 1 milyar euro yatırım yapacağını bildirdi.

• Kayıp ve Zarar Mekanizması’na fon ayrılması gündem maddesi olarak kabul edildi. İklim krizi ile mücadelede denge sağlanması için önemli bir adım atıldı.

• İklim değişikliği ile birlikte ormansızlaşma ve sürdürülebilir gıda öne çıkan konular arasındaydı.

• Ülkeler bazında “Greenwashing” gündemde.

• BAE ve Mısır karadaki en büyük rüzgar çiftliğini kurmak üzere anlaştı.

• İngiltere, ABD, Norveç ve Hollanda “Yeşil Nakliye Koridorları” ve deniz bağlantıları işletmeyi taahhüt eden ilk ülkeler arasında yer aldı.

BİYOÇEŞİTLİLİK GÜNÜ

Biyoçeşitlilik Günü, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve iklim değişikliği ile kirliliğin etkilerini azaltmak için küresel eylemleri harekete geçirme araçları hakkında tartışmaya zemin oluşturdu. İklim değişikliğinin okyanuslar, nesli tükenmekte olan türler, mercan resifleri üzerindeki etkilerini, korunan alanların sürdürülebilirliğini, plastik atıkların su ekosistemleri ve türleri üzerindeki etkilerini, ekosistem tabanlı çözümleri ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi gündemde yer aldı.

ÇÖZÜMLER GÜNÜ

Çok çeşitli iklim değişikliği sorunları için olası çözümler; ulusal bütçelerin yeşillendirilmesi veya sürdürülebilir şehirler, çok düzeyli eylem ve sürdürülebilir ulaşım gibi bütüncül, kesişen çözümlerden atık yönetimi, plastik ve yeşil bina alternatifleri gibi sektörel çözümlere kadar uzanıyor. Çözümler Günü farkındalığı yaymak, deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak ve belki de gelecek işbirlikleri kurmak amacıyla hükümet temsilcilerini, işletmeleri ve yenilikçileri deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmak üzere bir araya getirdi.

Haberi Paylaşın

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.