Cleantech Raporu ‘Daha Fazla Hareketlilik ve Daha Az Madencilik’ ile Sıfır Emisyonlu Yolcu Taşımacılığına Giden Yolu Gösteriyor

Bu yeni rapor, sıfır emisyonlu kentsel mobiliteye giden adil bir yolu gösteriyor. Daha küçük ev pilleri gibi basit değişiklikler, kaynak kullanım verimliliğini büyük ölçüde arttırabilir; ancak bütünsel olarak değerlendirildiğinde, araba bağımlılığını azaltmak çok önemli olacaktır.

Ulaşım, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük karbon emisyonu kaynağı ve emisyonların hala yükselmeye devam ettiği tek sektör. Ancak elektrikli ulaşıma geçiş de yolunda gidiyor: Hem Kaliforniya hem de New York, 2035 yılına kadar gazla çalışan araçların satışını yasaklamayı planlıyor. ABD araç filosunun tamamını elektrikli ulaşıma geçirmek, Başkan Biden’ın iklim planının mihenk taşı ve Enflasyon Düşürme Yasası da dahil olmak üzere yeni mevzuat, ulaşımı elektrikli hale getirmek için önemli teşvikler sağlıyor. ABD’deki tüm yeni araba satışlarının yarısı 2030 yılına kadar elektrikli araçlar olacak ve General Motors dahil şirketler satışı durdurmayı planlıyor.

Ancak bir sorun var: ABD yapımı elektrikli araçların çoğunun çok büyük olması. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, SUV’ler ve büyük arabalar ABD elektrikli araç pazarına hakim. Elektrikli SUV pilleri, lityum gibi daha kritik metaller gerektiren küçük elektrikli arabalarda bulunanlardan genellikle iki ila üç kat daha büyüktür. 2050 yılına kadar, yalnızca ABD, bugün üretilen küresel lityum miktarının üç katına ihtiyaç duyacak. Bu da 2035 yılına kadar lityum madenciliğinde yüzde 200’e varan bir artış anlamına geliyor. Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi’nin sıralamasına göre , büyük elektrikli araçlar aslında çevre için bazı gazla çalışan arabalardan daha kötü, bu da boyutun ve yakıt kaynağının eşit derecede önemli olduğunu gösteriyor.

İklim ve eşitsizlik bağlantı noktasında araştırma geliştiren bir iklim politikası düşünce kuruluşu olan CCP’nin (Climate and Community Project) yakın tarihli bir raporu, sıfır emisyonlu kentsel ulaşım sistemlerinin, elektrifikasyonla ilişkili olarak daha az atık çıkarmayla nasıl elde edilebileceğini vurguluyor. Görece küçük ve basit adımlar (daha küçük elektrikli araç pilleri gibi) kaynak kullanım verimliliğinde muazzam getiriler sağlayabilir.

CCP, iklim adaleti ve çevrenin kesişimini hedefleyen ileriye dönük yatırım kamu politikası önerileri geliştirerek iklim adaleti hareketinin taleplerini politika geliştirme sürecine bağlamak için çalışır. Daha Fazla Mobilite ve Daha Az Madencilikle Sıfır Emisyona Ulaşmak kitabının yazarları arasında CCP, Providence College , University of California Davis ve peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım firması TEN x TEN’den araştırmacılar yer almaktadır. Çoğu ulaşım tahmininin araba satışlarının ve bağımlılığın sabit bir oranda artmaya devam edeceğini ve içten yanmalı motorların yerini yavaş yavaş tam elektriğe bırakmaya devam edeceğini varsaydığını belirtir. Ancak elektrikli araç pazarına hakim olan büyük arabalar ve SUV’lerle, fosil yakıtlı bir sorunu elektrikli bir sorunla değiştiriyor olabiliriz. Bu da piller için mayınlı metallere olan talebi hızlandıracaktır.

Piller, geleceğimizi elektriklendirmek için anahtar olabilir ancak üretimleri sorunlu olmaya devam ediyor. Patlayan elektrikli araç ve yenilenebilir enerji endüstrilerinin taleplerini karşılamak için, özellikle lityum, kobalt, nikel ve manganez, pil üretimi için gerekli olacaktır. Bu metaller için madencilik, çevredeki ortama ağır bir baskı uygular. Geniş toprak alanları kaldırılır ve çok miktarda su gerekir (bir ton lityum çıkarmak için 500.000 galon su gerekir). Bu da yakındaki su yerel topluluklarından yönlendirilen rezervuarların zehirlenmesine neden olabilir. Buna ek olarak, metal madenciliği insan hakları ihlalleri ve çocuk işçiliği ile ilişkilendirilmiştir.

Hem yeni şirketler hem de teknoloji devleri bu metallerin geri dönüşümünü geliştirirken, daha fazla madencilik talebini azaltabilecek arzdan muhtemelen hala yıllarca uzaktayız.

Dolayısıyla rapor şunu soruyor: “ABD emisyonlarının bir numaralı kaynağı olan ABD ulaşım sektörünü, karbondan arındırmanın küresel olarak en adil yolu nedir? Yenilenebilir enerjiye geçiş, iklim kriziyle mücadele adı altında ekosistemlerin bozulduğu, hakların ihlal edildiği ve toplumsal çatışmaların tetiklendiği yeni kurban bölgeleri yaratmaktan nasıl kaçınabilir?”

Rapor, kentsel ulaşım sistemlerimizi özel araç sahipliğini azaltacak ve aynı zamanda mobiliteyi artıracak şekilde bütünsel olarak yeniden tasarlamadan yalnızca elektrifikasyona odaklanmanın hem iklim hem de sosyal adalet cephelerinde ters etki yaratacağına işaret ediyor: ABD ulaşımını, karbonsuzlaştırmanın anahtarı, elektrikli araç pil boyutlarını azaltarak gereken lityum miktarını büyük ölçüde azaltırken, lityum geri dönüşümünü genişletmede yatıyor.

Mevcut araç sahiplik oranlarında elektrikli ulaşımla karşılaştırıldığında, rapor, araba bağımlılığını azaltan ve lityum talebini yüzde 18 ila 66 arasında azaltabilecek elektrikli araç, pil boyutlarını sınırlayan senaryolar sunuyor. Yoldaki araba sayısı ve kullanım sıklığı aynı kalsa bile elektrikli araç pillerinin boyutunu sınırlamak bile lityum talebini yüzde 42’ye kadar azaltabilir.

Bununla birlikte, göze çarpan bir uyarı var: Modellenen son ve lityum açısından en verimli senaryo dışındaki tüm senaryolarda, ABD’nin lityum talebi hala mevcut küresel üretimi büyük ölçüde aşacak. Yeni lityum madenlerine duyulan ihtiyaç muhtemelen kaçınılmaz olsa da, rapor, yolcu taşımacılığının karbondan arındırılmasının çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde nasıl yapılabileceğini modelliyor.

İklim faydalarının ötesinde

ABD’nin araba bağımlılığı takıntısı, yıllardır toplulukları birbirinden ayırmakta ve özellikle beyaz olmayan yoksul topluluklar için kentsel erişilebilirliği büyük ölçüde sınırlamaktadır, yeniden çizgi çizme ve otoyol inşaatı gibi ırkçı altyapı politikalarına ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Adil, erişilebilir ve tamamen elektrikli bir ulaşım sistemi oluşturmak, birçok araba merkezli kentsel politika ve altyapının tamamen yeniden düşünülmesini gerektirir.

Kent içi ulaşımda adil ve sürdürülebilir bir geçiş için, özel araçların elektrifikasyonu, arabasız yaşamayı, çalışmayı ve eğlenmeyi kolaylaştıran yeni ulaşım sistemlerinin oluşturulmasıyla birlikte yapılmalıdır. Raporda keşfedilen yollardan bazıları, daha fazla toplu taşıma yolculuğunu kolaylaştıran daha yoğun metro alanlarını ve araba taşımacılığı yerine toplu taşıma, bisiklet ve yürümeyi destekleyen altyapı inşa etmektir.

Raporun işaret ettiği gibi: “ABD otomobil bağımlılığından uzaklaşmaya yönelik büyük yatırımların, sosyal ve çevresel zararların azaltılacağı, madenciliğin ön saflarından, ülke genelinde yoğunlaştırılmış metropol alanlarda yaya güvenliği için hava kalitesine kadar uzanan faydaları olacaktır… Nihayetinde, iklim, ulaşım ve -sosyal- adalet uyumlu hale getirilebilir. 

Bunu yapmak, iklim krizinden en çok etkilenen topluluklar ve ekosistemler için faydaları vurgulayan enerji geçişinin iddialı bir şekilde yeniden düşünülmesini gerektiriyor .

“ABD’nin emisyonlardaki adil payını azaltma sorumluluğu olduğu gibi, zararlı ve savunmasız tedarik zincirleri üzerindeki stresi azaltma ve farklı bir ulaşım geleceği modelleme sorumluluğu da var.”

Haberi Paylaşın

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.