Atık Sadece Biz Onu Boşa Harcadığımızda Atıktır: Anaerobik Sindirimin Gizemini Ortaya Çıkarmak

Atık yönetimi, yenilenebilir enerji üretimi, sera gazı azaltımı, ekonomik avantajlar ve tarımsal sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli organik çiftlik atıklarının geri dönüşümü için anaerobik çürütmenin faydaları geniş kapsamlıdır.

Vanguard Renewables’ın Farm Powered anaerobik sindirim süreci, başta imalat sektöründen gelen yiyecek-içecek atıkları ve süt ineği gübresi olmak üzere; organik atıkları yenilenebilir doğal gaza (RNG) geri dönüştürür. Bu oldukça basit bir süreç; bunu, doğal olarak inek gübresinde bulunan metanojenlerle dolu, gıda atıklarını ve gübreyi yutan ve biyogaz oluşturan dev bir kap olarak düşünün. Bu biyogaz daha sonra temizlenir, iyileştirilir ve yenilenebilir doğal gaz haline gelir; fosil bazlı doğal gazın yerini alır ve iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü bir araç olur.

Atık, yalnızca biz onu atarsak atıktır

Gıda israfı, ister evde ister üretim sırasında olsun, hayatın bir gerçeğidir. Bir kurabiye üreticisi hamuruna kabartma tozu yerine soda ekleseydi, o endüstriyel kurabiye grubunun tamamının atılması gerekirdi. Bu da, ihtiyacı olanları beslemek yerine çöp sahasına gönderilecek çok fazla kurabiye demektir.

Mandıra çiftçileri için gübre, koku konusunda zorlayıcıdır. Gıda üretimi ve gıda israfında olduğu gibi, gübresiz süt ineklerine sahip olamazsınız. Ancak hem çiftçilerin hem de yiyecek ve içecek şirketlerinin kaçınılmaz atıklarını halletmelerinin birkaç yolu vardır. Anaerobik çürütme yoluyla bunların birlikte geri dönüştürülmesinin her ikisi için de sürdürülebilir bir çözüm sağladığına inanıyoruz.

Gıda ve mahsul atığının ve inek gübresinin anaerobik sindirim yoluyla geri dönüştürülmesinin birçok faydası vardır. Bunlar; atık yönetimi, yenilenebilir enerji üretimi, sera gazı (GHG) azaltma ve sürdürülebilir tarım üzerinde olumlu etkilerdir.

Atık yönetimi ve çevresel faydalar

Gıda ve diğer organik çiftlik atıkları ve inek gübresi, atık yönetimi zorlukları sunar. Süt ineklerinden elde edilen gübre söz konusu olduğunda, USDA Doğal Kaynakları Koruma Servisi, “200 sağmal inekten elde edilen gübrenin, 5.000 ila 10.000 kişilik bir topluluğun lağım suyu kadar nitrojen ürettiğini” tahmin ediyor. Bu gübre en çok ekinler için faydalı bir besin kaynağı olarak kullanılsa da, anaerobik çürütücünün dahil edilmesi, gübre depolamayla ilişkili emisyonları azaltır ve yenilenebilir enerji üretir.

Organik atıkların uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesi, zararlı metan emisyonlarına ve kaynakların boşa harcanmasına neden olur. Bununla birlikte, anaerobik sindirim yoluyla, bu organik malzemeler verimli bir şekilde yenilenebilir enerjiye ve değerli yan ürünlere dönüştürülebilir. Örneğin, düşük karbonlu ve besin açısından yoğun bir gübre olarak kullanılabilen bir çürütücü ve sürü için yatak haline gelen preslenmiş katılar vb. 

Biyogaz, başlıca metan ve karbondioksit içeren, anaerobik sindirimin önemli bir ürünüdür. Biyogazı yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak yakalayıp kullanarak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltabilir, iklim değişikliğiyle mücadele edebilir ve sera gazı emisyonlarını düşürebiliriz. Organik atıklardan geri kazanılan metan güçlü bir sera gazıdır ve anaerobik sindirim yoluyla salınmasının önlenmesi, çevresel etkisini önemli ölçüde azaltır.

Yenilenebilir enerji üretimi

Yenilenebilir doğal gaz (RNG); evlere, işyerlerine ve hatta tüm topluluklara güç sağlayabilir ve fosil yakıt bazlı elektriğe olan bağımlılığı azaltabilir. Endüstriyel proseslerde ısı üretimi, alan ısıtma veya su ısıtma için de kullanılabilir. Geleneksel, fosil bazlı ısıtma yakıtlarını yenilenebilir doğal gaz (RNG) ile değiştirerek, bu uygulamaların karbon ayak izini azaltabilir ve daha sürdürülebilir bir enerji karışımına katkıda bulunabiliriz.

Yakın zamanda AstraZeneca ve Vanguard Renewables, ilaç devinin 2026 yılına kadar tüm ABD operasyonlarını yenilenebilir doğal gaz (RNG) ile beslemesini sağlamak için dönüştürücü bir ortaklığa girdi; Waste Dive, ortaklığı “şimdiye kadarki en büyük açık piyasa RNG anlaşması” olarak nitelendirdi. Bunun gibi ortaklıklar, enerji yüklerini karbondan arındırarak net sıfır hedeflerine ulaşmaya çalışan şirketler için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Tarımsal sürdürülebilirlik ve besin yönetimi

Süt ineği gübresi, anaerobik sindirim yoluyla etkili bir şekilde yönetilebilir. Anaerobik sindirimden sonra kalan sıvı sindirim ürünü, gübre olarak kullanılabilen, besin açısından zengin bir malzemedir. Çürütülmüş sıvının ekim alanlarına uygulanması, topraktaki besin maddelerini tazeler, sentetik gübrelere olan ihtiyacı azaltır, rejeneratif tarım uygulamalarını teşvik eder ve su kütlelerini kirletebilen besin akışını en aza indirir.

Artık geleneksel gübrelere güvenmek zorunda olmadıkları için çürütülmüş atık, çiftçilerimiz için başka bir maliyet tasarrufu kaynağı olabilir. Vanguard’ın ev sahibi çiftliklerinin çoğu mahsul veriminde bir artış gördü. Bunun çürütücünün kullanımından kaynaklandığına inanılıyor. Ek olarak, çürütücünün preslenmesinden elde edilen katılar çiftçinin sürüsü için yatak olarak kullanılabilir. Bu da ev sahibi çiftlikler için bir başka maliyet tasarrufudur. Atıkları en aza indirmek ve genel kaynak verimliliğini artırmak da döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunur.

Son fikirler

Çeşitli organik çiftlik atıklarının geri dönüşümü için anaerobik çürütmenin faydaları geniş kapsamlıdır – atık yönetimi, yenilenebilir enerji üretimi, sera gazı azaltımı, ekonomik avantajlar ve tarımsal sürdürülebilirliği kapsar. Anaerobik sindirim sistemlerini benimseyen çiftçiler, atıkların en aza indirildiği, yenilenebilir enerjinin üretildiği ve tarımın çevre ile uyum içinde çalıştığı, kaynakları daha verimli kullanan bir geleceğe katkıda bulunabilir. Gıda üreticileri, süt çiftçileri, atık yönetimi kuruluşları ve politika yapıcılar dahil olmak üzere paydaşların bu organik atık akışlarının tüm potansiyelinden yararlanmak için anaerobik sindirim altyapısına yatırım yapması ve iş birliği yapması çok önemlidir.

Haberi Paylaşın

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.