Yüksek ESG Derecelendirmesine Sahip Şirketler Daha Güçlü Yatırım Getirisi Gösteriyor 

Kroll, sektörlerdeki 13.000’den fazla şirkete ilişkin verileri analiz etti ve daha iyi ESG derecelendirmesine sahip olanların, daha düşük derecelendirmeye sahip emsallerinden daha iyi performans gösterdiğini buldu. Küresel olarak ESG liderlerinin yıllık getirisi %12,9 iken geride kalanlar için bu oran %8,6. 

Önde gelen bağımsız küresel risk ve finansal danışmanlık çözümleri sağlayıcısı Kroll tarafından yapılan yeni bir çalışma, halka açık şirketlerin tarihsel getirileri ile küresel olarak ESG derecelendirmeleri arasındaki ilişkiyi inceliyor. 

ESG ve Küresel Yatırımcı Getirileri Araştırması, dünya çapında çeşitli sektörlerden 13.000’den fazla şirkete ilişkin verileri analiz etti ve daha iyi ESG derecelendirmesine sahip şirketlerin, daha düşük derecelendirmeye sahip emsallerine göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı. 

Kroll Değerleme Dijital Hizmetler Grubu Genel Müdürü ve Küresel Lideri Carla Nunes, “ESG ve sürdürülebilirlik yatırımlarının geleceği, yatırımcıların ESG derecelendirmelerinin ve ESG açıklamalarının güvenilirliğine ve bunların halka açık şirket performansının bir göstergesi olarak uygunluğuna olan güvenine bağlı olacaktır” dedi. “ESG derecelendirmeleri ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin niceliksel analizi, ESG tabanlı yatırım kararlarının değerlendirilmesinde kritik bir bileşendir. ESG derecelendirmeleriyle ilgili artan düzenlemelerin sahaya bir miktar tekdüzelik getirmesi muhtemel.” 

Yeni küresel düzenleyici ve finansal raporlama standartları belirlenirken, ESG yatırımları muhtemelen yönetim ekipleri, yatırım firmaları, düzenleyiciler ve standart belirleyiciler için yatırım kararlarının önemli bir itici gücü olmaya devam edecek. Dinamik ESG faktörlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik güçlü bir ESG önceliklendirme çerçevesi, etkili raporlama açısından kritik öneme sahiptir. Önemlilik kavramı, ESG açıklama standartları ve önerileri arasında farklılık gösterdiğinden, teknoloji çözümleri ve iç kontrollere yakından dikkat edilmesini gerektirecek karmaşık veri toplama süreçlerine olan ihtiyaç artacaktır. 

Nunes, “ESG açıklama doğrulama ve güvence hizmetlerine olan talep de önemli ölçüde artacak ve bu da yatırımcıların yatırım kararları verirken ESG verilerine daha fazla güvenmelerine olanak tanıyacak” diye ekledi. 

Metodoloji 

ESG ve Küresel Yatırımcı Getirileri Çalışması, bir şirketin 2013-2021 dönemindeki toplam hisse senedi getirileri (temettüler artı sermaye kazancı) arasındaki ilişkiyi MSCI tarafından yayınlanan ESG şirket derecelendirmeleriyle karşılaştırarak inceliyor ve daha iyi derecelendirmeye sahip şirketlere odaklanan bir yatırım stratejisinin üstün getiri performansıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tespit ediyor. Çalışma, kapsamı nedeniyle benzersiz: Şirketin ESG derecelendirmeleri ve getirileri arasındaki ilişki, dört coğrafi bölgeyi (Dünya, Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya), 12 ülkeyi/pazarı (Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong SAR, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD) ve 11 endüstriyi kapsamaktadır. 

Önemli Bulgular 

  • Küresel olarak ESG liderleri yıllık ortalama %12,9 getiri elde ederken, geride kalan şirketlerin yıllık ortalaması %8,6 şeklinde elde edildi. Bu, en üst sıralarda yer alan ESG şirketlerinin göreceli performansı açısından yaklaşık %50’lik bir primi temsil ediyor. 
  • En fazla derecelendirmeye sahip şirkete sahip ülke olan ABD’de, ESG liderleri yıllık ortalama %20,3 getiri elde ederken, geride kalan şirketler %13,9 ortalama yıllık getiri elde etti. Küresel ölçekteki bulgulara göre, en yüksek puan alan ESG şirketlerinin göreceli performansı, daha düşük puan alan emsallerine göre neredeyse %50 daha güçlüydü. 
  • ESG liderlerinin geride kalanlara karşı olumlu göreceli performansı, bazı istisnalar dışında genel olarak tüm büyük coğrafi bölgelerde ve çoğu sektörde tutarlıydı. 
  • MSCI’ya göre Avrupalı şirketler ESG yolculuğunda daha da ileri gidiyor. Örneğin Aralık 2021’de Batı Avrupa şirketlerinin neredeyse üçte biri ESG liderleri olarak derecelendirildi. Buna karşılık, Kuzey Amerika şirketlerinin yalnızca %10’u ve Asya şirketlerinin %6’sı lider derecelendirmesine sahipti. 
  • Küresel olarak liderler, Temel Tüketici Ürünleri ve Sağlık Hizmetleri dışında analiz edilen tüm sektörlerde geride kalanlardan daha iyi performans gösterdi. Bu, bazı piyasa analistlerinin, ESG yatırımlarının (varsa) daha yüksek performansının BT sermayelerinin aşırı ağırlığına atfedilebileceği yönündeki iddiasıyla çelişiyor. 

ESG derecelendirme portföylerinin küresel performansı: 2013-2021 kümülatif getiri 

Kroll, ESG derecelendirmeleri ile yatırım performansı arasındaki korelasyonun daha iyi anlaşılması ihtiyacının, küresel olarak artan sürdürülebilir yatırım hacminden kaynaklandığını belirtti. Küresel Sürdürülebilir Yatırım İttifakı‘na göre, 2020 yılında gelişmiş piyasalardaki yatırım varlıklarının üçte birinden fazlası “sürdürülebilir” olarak tanımlandı; küresel olarak toplam 35,3 trilyon ABD dolarına ve yalnızca ABD’de 17,1 trilyon ABD dolarına ulaştı. 

Bununla birlikte, ABD’de yeşil aklama ve ESG karşıtı tepki suçlamaları; “sürdürülebilir” yatırım olarak nitelendirilen yatırımlarda ciddi gerilemelere yol açtı, düzenleyici yaptırım eylemlerini teşvik etti, davalarda artış oldu ve dünya çağında ESG ve sürdürülebilirlik açıklamaları odaklı önerilen ve/veya nihai hale getirilmiş yeni standartlar telaşı ortaya çıktı. Sonuç olarak, pek çok yatırım fonu isimlerini veya sınıflandırmalarını değiştirdi ve artık kendilerini sürdürülebilirlik odaklı olarak nitelendirmiyor; bu da 2021 ile 2022 arasındaki sürdürülebilir yatırım trendlerini karşılaştırmayı çok zorlaştırıyor. Ayrıca, yakın zamanda yapılan BCG analizine göre, yönetilen küresel varlıkların toplamı %9,5 oranında azaldı (2021’de 108,6 trilyon ABD dolarından 2022’de 98,3 trilyon ABD dolarına) ve bu da karşılaştırmaları daha da karmaşık hale getirdi. 

Düzenleyici ve raporlama standartları, ESG yatırımı söz konusu olduğunda şirketlere daha sağlam bir temel sağladıkça, Kroll’unki gibi çalışmalar, paranızı değerlerinizin olduğu yere koymanın ticari durumunu göstermeye devam etmede kritik öneme sahip olacaktır. 

Haberi Paylaşın

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.