DSM

DSM

DSM, >8 milyar € ciro ve 23.000 çalışanı ile Beslenme, Sağlık ve Sürdürülebilir Yaşam alanlarında uzmanlaşmış, amaca yönelik, bilime dayalı küresel bir şirkettir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu amaca yönelik stratejisi ile DSM’in hedefi, bilimsel ve yenilikçi gücünü kullanarak inovasyona dayalı ürünleriyle öncü rol oynadığı Hayvan Besleme ve Sağlığı, Gıda ve İçecek, İlaç ve Gıda Takviyeleri, Kişisel Bakım ve Mühendislik Materyalleri sektörlerinde herkes için daha parlak yaşamlar yaratmaktır.

DSM İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

Yeterli beslenme ile sağlık arasındaki bağlantı hiç bu kadar net olmamıştı. İnsanlık tarihinde ilk kez beslenme kaynaklı diyabet, kalp hastalıkları, kanserler gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar sebebiyle ölümler bulaşıcı hastalık kanaklı ölümleri geçmiş bulunuyor. Diğer yandan yetersiz beslenme dünya nüfusunun %30’undan fazlasını etkiliyor: 2.3 milyar yetişkin ve çocuk obez ya da fazla kiloluyken, 820 milyon insan ise açlıkla, yaklaşık 2 milyar ise gizli açlıkla mücadele ediyor.

Bu doğrultuda gezegen sınırları çerçevesinde sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme modellerinin oluşturulması ve aktarılması için global partnerler ile birlikte çalışıyoruz:

World Business Council for Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi – WBCSD) FreSH projesinde kurucu üye olarak farklı çalıştaylar ve işbirlikleri kuruyoruz. 2020 yılında Co-CEO’muz Geraldine Matchett WBCSD’nin Yönetim Kurulu’na atanmıştır.

DSM, gıda sisteminin sürdürülebilir değişimi hedefi ile WBCSD işbirliğinde Food Reform for Sustainability and Health (Sürdürülebilirlik ve Sağlık için Gıda Reformu – FReSH) projesinde kurucu üye, Food & Nature programı Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyet göstermektedir. 2020 Kasım ayında Food & Nature programının bir parçası olarak WBCSD öncülüğünde firmaları sosyal ve çevresel olarak daha sorumlu üretim ile daha sağlıklı tüketimi desteklemelerine bir çağrı niteliğinde hazırlanan yeni “Food & Agriculture Roadmap” (Gıda ve Tarım Yol Haritası) yayınlanmıştır.

DSM, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forumu – WEF) stratejik partneri olarak WEF’in yılboyu süren aktivitelerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak Tüketici Yöneticileri (Consumer Governors), Gıda Güvencesi Yöneticileri (Food Security Stewards) ve Kimya Yöneticileri (Chemical Governors) gibi gruplarda etkin şekilde yer almaktadır.

DSM’in bünyesinde bulunan Malnutrition Partnerships and Programs (MPP – Yetersiz Beslenme İşbirlikleri ve Programları) aracılığıyla çeşitli kamu ve özel kurumlarla işbirliği halinde çalışarak hassas gruplara yönelik inovatif etki projeleri geliştirmektedir.

DSM MPP ekibi 2007’den beri United Nations World Food Programme (UN WFP – Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı) ile işbirliği içinde WFP’nin dağıtımını sağladığı gıdaların besin değerini yükselterek “Improving Nutrition, Improving Lives” projesini hayata geçirmektedir. Bu projeden sadece 2019 yılında 30 milyon insan faydalanmıştır.

DSM ve UNICEF ortaklığı 2007 yılından beri devam etmektedir. UNICEF ve Sight and Life işbirliği Nijerya Hükümeti’nin ulusal yetersiz beslenme ile mücadele vizyonuna katkıda bulunarak yaklaşık 2 milyon çocuğun yaşamsal önemi bulunan mikro besinlere erişimine yardımcı olmaktadır.

DSM ayrıca Birleşmiş Milletler Sekreterliği Gençlik 2030 Stratejisi çerçevesinde Generation Unlimited (GenU) ile birlikte Afrika’da gençlere sürdürülebilir tarım ve gıda vizyonunun oluşturulması, sürdürülebilir gıda sistemlerinin yerleştirilmesi ve ölçeklendirilebilir projelerin oluşturulabilmesi için “Sustainable Food Systems” (GenU SFS) programında yer almaktadır.

DSM, Partners in Food Solutions (Gıda Çözümleri için İşbirliği) projesinin bir parçası olarak Afrika’da bulundan gıda firmalarının rekabet gücünü arttırma ve büyüyebilmeleri için girişimciler ve diğer gıda ekosistem paydaşlarıyla gönüllü olarak çalışmaktadır. DSM bu proje kapsamında sadece 2020 yılında 11 Afrika ülkesinde 46 girişimciye ulaşarak daha güçlü bir gıda değer zincirinin oluşturulması için toplamda 1300 saat gönüllü bilgi transferi desteğiyle katkıda bulunmuştur.

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Yeterli beslenme ile sağlık arasındaki bağlantı hiç bu kadar net olmamıştı. İnsanlık tarihinde ilk kez beslenme kaynaklı diyabet, kalp hastalıkları, kanserler gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar sebebiyle ölümler bulaşıcı hastalık kanaklı ölümleri geçmiş bulunuyor. Diğer yandan yetersiz beslenme dünya nüfusunun %30’undan fazlasını etkiliyor: 2.3 milyar yetişkin ve çocuk obez ya da fazla kiloluyken, 820 milyon insan ise açlıkla, yaklaşık 2 milyar ise gizli açlıkla mücadele ediyor.

Bu doğrultuda gezegen sınırları çerçevesinde sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme modellerinin oluşturulması ve aktarılması için global partnerler ile birlikte çalışıyoruz:

World Business Council for Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi – WBCSD) FreSH projesinde kurucu üye olarak farklı çalıştaylar ve işbirlikleri kuruyoruz. 2020 yılında Co-CEO’muz Geraldine Matchett WBCSD’nin Yönetim Kurulu’na atanmıştır.

DSM, gıda sisteminin sürdürülebilir değişimi hedefi ile WBCSD işbirliğinde Food Reform for Sustainability and Health (Sürdürülebilirlik ve Sağlık için Gıda Reformu – FReSH) projesinde kurucu üye, Food & Nature programı Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyet göstermektedir. 2020 Kasım ayında Food & Nature programının bir parçası olarak WBCSD öncülüğünde firmaları sosyal ve çevresel olarak daha sorumlu üretim ile daha sağlıklı tüketimi desteklemelerine bir çağrı niteliğinde hazırlanan yeni “Food & Agriculture Roadmap” (Gıda ve Tarım Yol Haritası) yayınlanmıştır.

DSM, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forumu – WEF) stratejik partneri olarak WEF’in yılboyu süren aktivitelerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak Tüketici Yöneticileri (Consumer Governors), Gıda Güvencesi Yöneticileri (Food Security Stewards) ve Kimya Yöneticileri (Chemical Governors) gibi gruplarda etkin şekilde yer almaktadır.

DSM’in bünyesinde bulunan Malnutrition Partnerships and Programs (MPP – Yetersiz Beslenme İşbirlikleri ve Programları) aracılığıyla çeşitli kamu ve özel kurumlarla işbirliği halinde çalışarak hassas gruplara yönelik inovatif etki projeleri geliştirmektedir.

DSM MPP ekibi 2007’den beri United Nations World Food Programme (UN WFP – Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı) ile işbirliği içinde WFP’nin dağıtımını sağladığı gıdaların besin değerini yükselterek “Improving Nutrition, Improving Lives” projesini hayata geçirmektedir. Bu projeden sadece 2019 yılında 30 milyon insan faydalanmıştır.

DSM ve UNICEF ortaklığı 2007 yılından beri devam etmektedir. UNICEF ve Sight and Life işbirliği Nijerya Hükümeti’nin ulusal yetersiz beslenme ile mücadele vizyonuna katkıda bulunarak yaklaşık 2 milyon çocuğun yaşamsal önemi bulunan mikro besinlere erişimine yardımcı olmaktadır.

DSM ayrıca Birleşmiş Milletler Sekreterliği Gençlik 2030 Stratejisi çerçevesinde Generation Unlimited (GenU) ile birlikte Afrika’da gençlere sürdürülebilir tarım ve gıda vizyonunun oluşturulması, sürdürülebilir gıda sistemlerinin yerleştirilmesi ve ölçeklendirilebilir projelerin oluşturulabilmesi için “Sustainable Food Systems” (GenU SFS) programında yer almaktadır.

DSM, Partners in Food Solutions (Gıda Çözümleri için İşbirliği) projesinin bir parçası olarak Afrika’da bulundan gıda firmalarının rekabet gücünü arttırma ve büyüyebilmeleri için girişimciler ve diğer gıda ekosistem paydaşlarıyla gönüllü olarak çalışmaktadır. DSM bu proje kapsamında sadece 2020 yılında 11 Afrika ülkesinde 46 girişimciye ulaşarak daha güçlü bir gıda değer zincirinin oluşturulması için toplamda 1300 saat gönüllü bilgi transferi desteğiyle katkıda bulunmuştur.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Birleşmiş Milletler Dünya nüfusunun 2050’de 9.7 milyar insana ulaşacağını tahmin ediyor. Bu model ile 2050’de 4 Dünya kadar kaynağımız olması gerektiğini biliyoruz. Dünya kaynakları kısıtlı ancak günümüzde halen üretilen gıdanın %30’u değerlendirilemeden atık oluyor. DSM olarak arz ve talep dengesini yeni yaklaşım ve yöntemlerle baştan kurgulamamız, kapalı, döngüsel, biyo-ekonomik sistemleri geliştirmemiz gerektiğini biliyor ve bu yönde çalışıyoruz.

DSM, kamu-özel işbirliğinde iş dünyası, devletler ve sivil toplum örgütlerinin döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere kurduğu Platform for Accelerating the Circular Economy (Döngüsel Ekonomiyi Hızlandırma Platformu – PACE) hareketinde Global Liderlik Grubu seviyesinde etkin çalışmalarına devam etmektedir.

DSM, döngüsel ekonomide pratik ve ölçeklenebilir çözümler için kurulan sosyal bir girişim olan Circle Economy’ye üye olarak döngüsel ekonomiye geçişte bir rehber olacak Circularity Gap Report’un (Döngüsellik Boşluk Raporu) oluşturulmasında ve süregelen aktivitelerde çalışmakta, Kimya sektöründe yer alan firmalara yön vermektedir.

DSM Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UN SDG) 12.3 maddesi doğrultusunda gıda kaybının hammadde üretimi, tedarik zinciri ve tüketiciye kadar tüm değer zincirinde gıda kaybının azaltılması için harekete geçen ülke bakanlıkları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, araştırma enstitüleri ve diğer paydaşlardan oluşan bir koalisyon olan Champions 12.3 girişiminde üye olarak çalışmaktadır. DSM’in bu doğrultuda çalışmaları Champions 12.3 tarafından örnek olarak gösterilmektedir.

We Make It Possible video ->

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

DSM olarak iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik üzerinde sebep olacağı öngörülen geri dönülemez hasarların Dünya’mız için şimdiden büyük bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Bu sebeple sera gazı salınımlarının önemli bir ölçüde azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin sağlanması ve düşük-karbon emisyonlu çözüm ve süreçlerin benimsenmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda 2050 yılı net sıfır emisyon hedefimiz yolunda, 2016 yılı değerlerimizi referans alarak Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızda 2030 yılına kadar mutlak %50, Kapsam 3 emisyonlarımızda ise %28 azalma hedeflemiş bulunuyoruz.

Bilimsel Hedefleri’mizi (Science Based Targets) ortalama olarak yıllık verimlilik iyileştirmelerimizi >%1 ile destekliyor, 2030 yılına kadar elektrik tedariğimizi %75 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağımızı hedefliyoruz.

World Business Council for Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi – WBCSD) Döngüsel Ekonomi programı Factor10 ile birlikte çalışarak döngüsel ekonomi metriklerinin belirlenmesine ve WBCSD Kimya sektörü grubunda Döngüsel Geçiş Göstergeleri Aracı’nın oluşturulmasına liderlik ediyoruz.

WBCSD ile birlikte Redefining Value projesi kapsamında sürdürülebilir aktivitelerde finansal olmayan verilerin toplanılması ve şirketler özelinde kamuoyu aydınlatma ve paydaş ilişkileri geliştirme çözümlerinin sağlanması için çalışıyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kurumsal düzeyde tedariğinin yaygınlaştırılması için global bir hareket olan RE100 ile birlikte çalışıyoruz. 2020 yılında RE100 Liderlik Ödülleri’nde bu doğrultuda çalışan en etkin 3 örnek firmadan biri olarak gösterildik.

Global ekonomide etkili ve verimli bir karbon fiyatlandırma çalışmaları yürüten Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC – Carbon Fiyatlandırma Liderlik Koalisyonu) ile birlikte çalışıyor, yatırımlarımızı ve satın almalarımızı, raporlamalarımızı CPLC’nin de desteklediği gibi şirket özelinde belirlediğimiz karbon fiyatı (50€/ton CO2eq) üzerinden uyguluyoruz.

Paris Anlaşması’nın hedefleri ile uyumlu olarak etkin ve verimli bir gönüllü karbon piyasasının güvenilirliği ve işlevselliğinin geliştirilmesini hedefleyen bir özel sektör girişimi olan Taskforce on Scaling up Voluntary Carbon Markets ile birlikte çalışıyoruz.

DSM olarak kurumsal düzeyde bilim temelli net sıfır hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesi için bir rehber standart oluşturmak için Science Based Targets Initiative Net-Zero Expert Advisory Group (Bilim Temelli Hedefler Girişimi Net Sıfır Uzman Kurulu) üyesi olarak yer alıyoruz.

DSM Sustell video ->

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.