CHEP

Chep

Bir Brambles şirketi olan CHEP , daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri için çözümler sunan, lojistik endüstrisinde dünya çapında güvenilir bir isim olarak 2009 yılından beri Türkiye pazarında faaliyetlerine devam etmektedir.

Güvenilir ve etkili çözümler sunma taahhüdümüzün bir parçası olarak, CHEP Türkiye geniş bir altyapı ağına sahiptir. Şu anda Türkiye genelinde stratejik olarak konumlandırılmış 7 servis merkezi ve 8 toplama noktası işletmekteyiz. Bu geniş altyapı, çeşitli endüstrilere etkin bir şekilde hizmet vermemizi ve tedarikçileri ile perakendecileri ülke genelinde verimli bir şekilde bir araya getirmemizi sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik iş modelimizin temelinde yer almaktadır. Sürdürülebilir kaynakların kullanımına öncelik veriyor ve çevre dostu uygulamaları benimsiyoruz, böylece gezegen üzerindeki etkimizi azaltıyoruz. Döngüsel ekonominin prensiplerine bağlı kalarak, işletme maliyetlerini düşürmeye ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmaya katkıda bulunuyoruz, böylece daha sürdürülebilir bir geleceği destekliyoruz.

Çevreye olan taahhüdümüzün ötesinde, olumlu bir sosyal etki yaratmaya da kendimizi adamış durumdayız. CHEP Türkiye, gıda bankacılığı ve cinsiyet eşitliği konularını aktif olarak desteklemektedir. Bu değerleri benimseyerek, daha kapsayıcı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunabileceğimize ve anlamlı değişimi tetikleyebileceğimize inanıyoruz.

CHEP İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

CHEP, dünya genelinde 21 ülkede Top Employer olarak tanınmıştır. Bu, çalışanlarımızın sağlığına ve refahına verdiğimiz önemi yansıtıyor ve bu alandaki sürdürülebilirlik çabalarımızı destekliyor. CHEP olarak, sağlıklı çalışma ortamlarını teşvik etmek, iyi yaşam koşullarını desteklemek ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için çeşitli projeler ve politikalar geliştirerek SDG 3’ün başarısına katkıda bulunmaya kararlıyız.”

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Döngüsel ekonominin savunucusu olmak ve bir milyon kişiyi döngüsel ekonomide değişim yaratıcıları haline getirmek için eğitmek ve etkilemek amacımızdır. Bu amacımızı gerçekleştirmek için eğitim programları oluşturuyor, topluluklarımıza sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konularında bilinç kazandırmak için çeşitli faaliyetlere katkıda bulunuyoruz. SDG 4’ü desteklemek amacıyla, geleceğin liderlerini döngüsel ekonomiye odaklanmış ve sürdürülebilir bir geleceği savunacak şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

CHEP olarak bu hedefi ciddiyetle benimsemekteyiz. 2025 yılına kadar yönetim kurulu ve üst düzey yönetim rollerinin en az %40’ının kadınlar tarafından üstlenilmesi taahhüdümüzün bir parçası olarak, cinsiyet dengesi ve kadın liderliğini teşvik ediyoruz. Kadınların iş dünyasındaki varlığını artırmak, farklı bakış açıları ve yeteneklerin organizasyonumuza katkıda bulunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdümüzü yerine getiriyoruz. CHEP olarak, cinsiyet dengesi hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürecek ve daha eşit bir iş dünyası oluşturmak için çaba harcamaya devam edeceğiz.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

CHEP olarak su kaynaklarına sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemiş bulunmaktayız. Tüm su kullanımını optimize etmek için geri dönüşüm, yenileme ve arıtma gibi stratejileri destekliyoruz. Sürdürülebilir tedarik zinciri çözümlerimiz, su kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunurken, suyun temiz ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesini teşvik ediyor.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Operasyonlarımız için kullanılan elektriğin %100’ünü 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak temiz enerjiye geçiş yapmayı hedefliyoruz. Bu taahhüt, karbon ayak izimizi azaltmanın yanı sıra enerji verimliliğini artırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmamızı sağlayacak. CHEP olarak, temiz enerjinin yaygınlaştırılması ve fosil yakıtların azaltılması için çaba harcayarak SDG 7’nin amaçlarına ulaşmayı sürdüreceğiz.
SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

CHEP olarak bu hedefi ‘Paylaş ve Yeniden Kullan’ modelimizle destekliyoruz. Müşterilerimizin tedarik zincirlerindeki çevresel faydaları artırmak amacıyla sürdürülebilir tedarik zinciri çözümleri sunuyoruz. Ayrıca, önde gelen dairesel ekonomi ölçüm araçlarının performansını artırarak ve bu araçların endüstri için kullanımını savunarak sürdürülebilirlik alanında liderlik yapıyoruz. CHEP olarak, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve dairesel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması için çaba harcayarak SDG 9’un amaçlarına ulaşmayı sürdüreceğiz.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Kullandığımız her ağaç için 2 ağaç dikilmektedir. Tedarik zincirlerimizde %100 olarak sürdürülebilir ahşap kullanıyoruz. Ayrıca, Chain of Custody (CoC) programımızı dünya genelinde ormancılık tedarik zincirlerinde büyüterek ormanları koruma ve sürdürülebilirliği destekleme taahhüdümüzü güçlendiriyoruz. CHEP olarak, doğal kaynakların korunmasını teşvik etmek ve ormancılık alanında sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak için çaba harcayarak SDG 15’in amaçlarına ulaşmayı sürdüreceğiz.”

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

CHEP olarak bu hedefi Zero Waste World programımız aracılığıyla destekliyoruz. Ayrıca, dünyanın ulaşım ağlarını daha verimli hale getirme amacıyla çeşitli inovasyonlar ve sürdürülebilir lojistik çözümleri sunmaya devam ediyoruz. CHEP olarak, küresel işbirliği ve sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesine katkıda bulunarak SDG 17’nin amaçlarına ulaşmayı sürdüreceğiz.”

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.