İklim Değişikliği Başkanlığı’nın 2024 – 2028 Stratejik Planı Yayımlandı 

İklim Değişikliği Başkanlığı’nın Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda belirlenen hedef ve politikaları da içeren ilk Stratejik Planı, 2024-2028 dönemini kapsıyor. Stratejik Plan’da kapsam ve yönteme, durum analizine, gelecek hedeflerine, 4 yıllık stratejik plana ve izleme/değerlendirme süreçlerine yer veriliyor. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tüm paydaşların katılımıyla bilimsel yöntemlere dayalı, çevresel, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve finansal unsurları içeren Stratejik Plan, “politika ve stratejileri belirleme, iklim değişikliğine uyum hedefleri ve sera gazı emisyon azaltım hedefleri çerçevesinde piyasa mekanizmalarının kurulması başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çalışmaları yürütme” misyonuna sahip. Aynı zamanda İklim Değişikliği Başkanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü kimseyi geride bırakmadan gerçekleştirmeyi ve iklim dirençliliği inşasında öncülük etmeyi öngörüyor. 

Liyakat ve yetkinlik, bilimsellik, etik değerlere bağlılık ve güvenilirlik, şeffaflık, işbirliği, istişare ve katılımcılık, sürdürülebilirlik, stratejik ve bütüncül bakış açısı, yeniliğe ve gelişime açıklık, politikalara bağlılık ve tutarlılık, çözüm odaklı ve proaktif yaklaşım değerlerini benimseyen Başkanlık, Stratejik Plan’da üç temel amaca yer veriyor: 

  • Amaç 1: 2053 Net Sıfır Hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümün gerektirdiği adımların atılması. 
  • Amaç 2: Ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması. 
  • Amaç 3: Kurumsal kapasite ve kabiliyetin arttırılması. 

Amaçların kırılımlarına ve hedefler doğrultusunda oluşturulan 2024-2028 Stratejik Plan’a erişmek için tıklayınız

Haberi Paylaşın

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.