AMAÇ 2: AÇLIĞA SON

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek
SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

MARKALAR