AMAÇ 13: İKLİM EYLEMİ

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek
SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

MARKALAR