Philips

Philips

Royal Philips, insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir.

Philips İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Philips olarak, dünyayı daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kapsamında ‘İnsanların sağlıklı yaşamalarını ve herkesin her yaşta refahını sağlamak’ amacıyla anlamlı inovasyonlar ile insanların sağlığını ve yaşamını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Gezegenimize ve toplumumuza karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz ve küresel boyutta bir etki yaratmak için hem kamu hem de özel sektörde yer alan tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştiriyoruz.

Amacımız, 2025 yılına kadar yılda 2 milyar, 2030 yılına kadar ise 2,5 milyar insanın hayatını iyileştirmek.. Bu doğrultuda stratejimiz, yenilikçi çözümlerle sektöre liderlik etmek, müşterilerimizin Dörtlü Hedefe (daha az maliyet, daha efektif sonuçlar, hasta ve sağlık personeli deneyimini iyileştirmek) ulaşmasına yardımcı olmak ve insanların sağlık ve yaşamlarını iyileştirmek.

Anlamlı yeniliklerle insanların hayatlarını iyileştirme taahhüdümüz tedarik iş ortaklarımızı da kapsıyor. Tedarik zincirinin Çevre, Sosyal ve Yönetim hedeflerimiz açısından öneminin farkındayız. Bu noktadan hareketle 2025 yılına kadar hedefimiz tedarik zincirimizdeki 1 milyon çalışanın hayatını iyileştirmek.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Yeni malzeme ve kaynak kullanımını en aza indirerek gereksiz tüketimi ortadan kaldırmak için ürün ve çözümlerimizin yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarıyoruz. Bunu yenilikçi hizmet modelleri, akıllı dijital çözümler ve ürün geri alma, yenileme ve geri dönüşüm yoluyla yapıyoruz.  

 

2025 hedeflerimiz kapsamında;

 

  • Gelirimizin %25’ini döngüsel ürünler, hizmet ve çözümlerden elde etmek

 

  • Medikal ekipmanlarda ürünleri geri dönüştürülebilir hale getirerek, tüketim döngüsünü sona erdirmek.

 

  • Döngüsel uygulamaları kendi iş sahalarımıza daha fazla entegre etmek ve çöp sahalarına sıfır atık göndermek.

 

  • Ürünlerimizi yüzde 100  EcoDesign standartlarına göre uyumlandırmak

 

Tedarik zincirinin ESG hedeflerimiz açısından öneminin farkındayız. Hedefimiz, 2025 yılına kadar tedarik zincirimizdeki 1 milyon çalışanın hayatını iyileştirmek. Bunun için düzenli bir şekilde takip ettiğimiz Tedarikçi Sürdürülebilirliği Performans Programını hayata geçirdik. İş ortaklarımızın ve tedarik zincirimizin de aynı sürdürülebilirlik hedeflerini paylaşması için çalışıyoruz. Sürdürülebilir tedarik yönetimi, uyumluluğu yönetmekten daha fazlasıdır: Küresel ısınmayı 1,5°C’de sınırlama hedefine uygun olarak tedarik zincirimizin çevresel ayak izini azaltmak için ortaklarımızla iş birliği yapıyoruz.

 

 

EcoDesign

 

Sürdürülebilirliği inovasyon süreçlerimize dahil ediyoruz. EcoDesign, geri dönüştürülebilirlik ve kimyasal yönetimi dahil olmak üzere ürün geliştirme ve tasarımın tüm yönlerini ele alan bir yaklaşım. Biz de bu yaklaşıma göre ürün ve çözümlerimizi tasarlıyoruz.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Philips olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 13 ‘İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acilen eyleme geçilmesi’ doğrultusunda gezegenimize karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

 

Philips olarak, iklim değişikliğini gezegenimize karşı büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Bu nedenle, iş modellerimizi yeniden tasarlamak ve ekonomik büyümeyi çevre ve toplum üzerindeki etkimizden ayrı tutmak için aksiyon alıyoruz.

 

Gezegenimize ve toplumumuza karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hayata geçirdiğimiz ‘Sağlıklı İnsan, Sürdürülebilir Gezegen 2016-2020’ programımızı başarıyla tamamladıktan sonra iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve enerji ve malzemeleri bilinçli kullanarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir gezegen bırakmak için kendimize yeni hedefler belirledik. Küresel ısınmayı 1,5°C’de sınırlama hedefine uygun olarak değer zincirimiz genelinde CO2 emisyonlarını azaltmak için iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle iş birliği yapıyoruz.

 

 

2025 yılına kadar ürünlerimizin enerji verimliliğini arttırarak CO2 emisyonunu azaltmak, yeni ürünlerin %100’ü Philips EcoDesign’a uygun olması (AB Çevreci tasarım direktifine istinaden), elektriğimizin %100’ünü ve toplam enerji ihtiyacımızın %75’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bilim Temelli Hedefler girişimiyle paralel olarak Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede sınırlandırmak için tüm tedarik zincirimizde karbon emisyonunu azaltmak de hedeflerimiz arasında bulunuyor. 2025’e kadar döngüsel gelirlerin toplam satışların yüzden 25’ini oluşturması ve döngüsel uygulamaları tesislerimize entegre etmek ve sıfır atık da benzer şekilde önceliklerimiz arasında yer alıyor. Küresel boyutta bir etki yaratmak için hem kamu hem de özel sektörde yer alan tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirmek istiyoruz.

 

 

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.