Penti

Penti

1950 yılında başlayan yolculuğumuza üretim ve operasyonel gücümüz ile sektörümüzde Avrupa’nın en büyük 2. üreticisinden biri olarak devam ediyoruz. Yıllık 86 milyon çift üretim kapasitemiz ile 70’ten fazla ülkeye yayılan geniş değer zincirimizi sürdürülebilir üretim çatısı altında yönetiyoruz. Türkiye’de %40’ın üzerindeki pazar payımız, %99,6 Marka bilinirliğimiz, %78 marka sadakati oranımız ile kendi alanımızdaki liderliğimizi korumakta, daima gelişmeye ve geliştirmeye devam etmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm sürdürülebilirlik projelerini etkilerine göre analiz ederek 2025 yılına kadar yıllık ciromuzun %5’ini sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan projelere ayırıyoruz.

Penti Çorap 2020 Sürdürülebilirlik Raporu

Penti Çorap Entegre Raporu 2019

Penti İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 1 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 1 - Yoksulluğa Son

Amaç 1: Yoksulluğa Son

 • Mavi yakalı çalışanlarımızın tamamı Sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmakta ve sözleşmeden doğan Evlenme, Ölüm, İkramiye, Yemek, Çocuk ve Tahsil, İzin Yol Parası, Bayram Harçlığı, Erzak, Aile yardımları gibi haklardan faydalanmaktadır.

 • 2015 yılından bu yana uygulamış olduğumuz Toplam Verimli Yönetim (TPM) sistemimiz ile hata kartlarını, önerileri, kaizen ve tek nokta eğitimleri (TNE) performansımızı değerlendirmemizi ve başarılı uygulamalarımızı yaygınlaştırmamızı kolaylaştırmaktadır. Çalışanlarımız tüm bu aktivitelerinden puan kazanmakta ve bu puanları Multinet kartlarına yükleyerek alışveriş yapabilmektedir. 2020-2021 yıllarında çalışanlarımızın kazandığı puanların karşılığı 175.000TL dir.

 • Kadın çalışanlarımızı mümkün olan her şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla, bunu yapmamıza yardımcı olacak en iyi uygulamaları ve yaklaşımları uyguluyoruz. Çalışanlarımızın çocukları için ücretsiz kreş desteği sağlıyoruz ve çalışanlarımızın üniversiteye giden kız çocuklarına burs veriyoruz. Çalışanlarımızın hak ettikleri doğum parası ve yardımlarından yararlanmalarını sağlayarak, onlara iş devamlılığı güvencesi veriyoruz.

 • Çorap imalat sektörünün lideri olarak, faaliyetlerimizin yerel kalkınmayı desteklemede önemli bir rolü olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle “Yerel için Yerel” sloganımızla, üretemediğimiz ama yine de ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri ithal etmek yerine yerel tedarikçilerimizden temin etmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında, yerel satın alma oranımızı %53,2’den %63,4’e yükselmiştir.
SDG 2 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2 - Açlığa Son

Amaç 2: Açlığa Son

 • Mavi yakalı çalışanlarımızın tamamı Sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmakta ve sözleşmeden doğan Evlenme, Ölüm, İkramiye, Yemek, Çocuk ve Tahsil, İzin Yol Parası, Bayram Harçlığı, Erzak, Aile yardımları gibi haklardan faydalanmaktadır.

 • Kadın çalışanlarımızı mümkün olan her şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla, bunu yapmamıza yardımcı olacak en iyi uygulamaları ve yaklaşımları uyguluyoruz. Çalışanlarımızın çocukları için ücretsiz kreş desteği sağlıyoruz ve çalışanlarımızın üniversiteye giden kız çocuklarına burs veriyoruz. Çalışanlarımızın hak ettikleri doğum parası ve yardımlarından yararlanmalarını sağlayarak, onlara iş devamlılığı güvencesi veriyoruz.
SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak şirketimizin sorumluluğundadır. Bunun için gerekli her türlü önleyici tedbiri uyguluyor ve çalışanlarımıza gerekli eğitimleri veriyoruz.

 • COVID-19’ un olumsuz etkilerine her birey, her ülke, sektör veya şirket maruz kaldı. Bu süre zarfında kapsamlı bir COVID-19 acil durum planı oluşturduk. Pandemi konusunda en iyi önlemleri uygulamak için detaylı bir çalışma yürüttük. Standart maske, mesafe, dezenfektan önlemlerinin yanı sıra havalandırma sistemimiz yolu ile Covid-19 virüsünün yayılımını engellemek için havalandırma sistemimizi UV filtresi ile destekleyen merkezi bir klima sistemi kurmak, İç yazılımımız olan Penti Yönetim Sistemimiz (PYS) ile dijital platformda servislerde olası Covid-19 pozitif vaka durumunun filyasyon takibini mobil uygulama üzerinden yaparak çalışanlarımızın sağlığını korumak amacı ile yüksek teknolojik çözümler ürettik. Tüm bu çözümlerin devamında Great Place to Work anketi COVID-19’ un yarattığı zorlu koşullara şirketlerin yaklaşımını da “Care in Action COVID-19” başlığı altında değerlendirdi. Bu anket sonuçları, çalışanlarımızın %88’ inin yönetimin çalışanları “pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım” geliştirmesini öne çıkardığı için, COVID-19 kriz yönetimimizin etkili olduğunu belirtmiştir. Ayrıca çalışanlarımızın %85’ i pandemi sürecinde üst yönetimin kararlarına güvendiğini, %82’ si de “Bence bu süreçte birlikte çalışıyoruz, birbirimize destek oluyoruz.” şeklinde görüş bildirmiştir.

 • “Sıfır Arıza” ve “Sıfır Hata” hedeflerimize ulaşmak için fabrikamızda riskleri azaltmamıza ve olayların oluşmasını önlememize yardımcı olan Toplam Verimli Yönetim (TPM) uygulamaktayız. Bu sayede 2020 yılında İSG puanımızı 110.000’e düşürmeyi başardık. Bu da, 2015 yılına kıyasla İSG puanımızda %77’ lik bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

 • Anne sütünü destekleyici bir kuruluş olarak “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” programı tarafından verilen “Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş” unvana sahibiz.

 • Tüm beyaz yakalı çalışanlarımız “Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ndan yararlanmaktadır.
SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Kaliteli ürünlere ve verimli üretim süreçlerine giden yolun, bilgili ve yetkin çalışanlardan geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın eğitimine öncelik veriyor, teknik, sosyal ve idari becerilerini geliştirirken verimliliklerini artırmaları için her türlü olanağı sunmaktayız. 2020 yılında dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında Penti Yönetim Sistemimiz (PYS) üzerinde online eğitim programını geliştirdik. Böylece pandemi sürecinde eğitimde yaşanan zorlukları aşmak için kalıcı bir çözüm üretmenin yanı sıra eğitim programımızı çalışanlarımız tarafından daha erişilebilir hale getirdik.

Çalışanlarımızın aldığı online eğitimler;

 • Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi Eğitimi
 • Covid-19 Bilgilendirme Eğitimi
 • GRS Eğitimi
 • BSCI Temel Çalışan Hakları Eğitim
 • Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
 • KVKK Eğitimi

Çalışanlarının çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu bir şirket olarak, kendimizi kadınları ilgilendiren sorunlar konusunda hepimizin eğitimli olmasını sağlamaktan sorumlu hissediyoruz. Her yıl düzenlediğimiz “Meme Kanseri Bilinçlendirme Seminerleri” ile bu konuda ki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca çalışanlarımızın pandemi sırasında bu durumla başa çıkmalarına yardımcı olmak için online seminerler de düzenledik.

 • COVID-19 Sırasında Kaygı Yönetimi Semineri,
 • COVID-19 Sırasında Çocuk Ruh Sağlığı Semineri
SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Çalışanlarımızın haklarını ulusal ve uluslararası normlara uygun şekilde kendi iç tüzüklerimiz ile korumaktayız. Kişileri ırk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, renk, hamilelik, yaş, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Türkiye ortalamasının üzerinde kadın çalışan oranı ile sektör lideri olarak, kadınları güçlendirmenin gururunu yaşıyoruz.

Kadın çalışanlarımıza şirketimizde geçirdikleri süreyi kolaylaştırırken, daha fazla istihdam olanağı yaratmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet, bizim için şiddetle karşı çıktığımız, savunulamaz bir konudur. Bu kapsamda Mart-2021 de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Takımını” kurmuş, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dair “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kılavuzu” hazırlanmış ve yayınlamıştır. Bu kapsamda “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”, “Yanındayız Derneği” ile işbirliği içinde cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıyla mücadele etmek için kadınların yanındayız.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Su, dünyadaki yaşamın kaynağıdır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde olduğu gibi dünyanın bazı bölgelerinde de su iklim değişikliği tehdidi altında olan doğal bir kaynaktır. Bilimsel araştırmalara göre Türkiye’nin önümüzdeki yirmi yılda bir kuraklık dönemi yaşaması bekleniyor. Penti Çorap tesislerinde su tüketimimizi önemsiyor ve toplam su tüketimimizi azaltırken kullanım verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılında bir düzine ürün başına ortalama su tüketimimiz, bir önceki yıla göre %20’lik bir kullanım azalması sağladık. Ayrıca firmamızın çevreye olan etkilerini takip edebilmek adına ÇYS, Atık, Su & Atık Su, Enerji & Hava Emisyonu & Kimyasal olmak üzere 5 adet komite oluşturduk. Bu komiteler kendi alanlarında projeler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Diğer tarafta ise tedarikçilerimizin ve kimyasallarımızım RSL-MRSL uygunluk durumlarını, Higg Fem modül üyelik ve puanları vs gibi tüm süreçleri iç yazılımımız olan Penti Yönetim Sisteminde (PYS) takip ederek dijital platforma taşıyoruz. Ayrıca dijitalleşme kapsamında boyahanedeki rework oranımızı azaltmak amacı ile başlattığımız ARGE merkezi projemiz olan “Boyahanedeki üretim hatalarının Yapay Zeka ile tahmin edilmesi” çalışmaları ile su tüketimi başta olmak üzere enerji, kimyasal, atık su alanlarında çevreye olan etkilerimizi minimize etmeye çalışmaktayız.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Penti çorap için gerçekleştirdiğimiz her sürdürülebilirlik projesinin küresel sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması, yarattığımız ekonomik değer içerisinde insan ve doğaya etki eden bir pay ayırmamız bizim için çok önemli.

Konvansiyonel enerji kaynaklarından enerji üretimi hem kuruluşlar hem de insanlar için gelecekteki varlığımızı tehdit eden iklim değişikliği üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu nedenle Penti Çorap olarak, tesislerimizde yenilenebilir enerji üretimi ve tüketimine geçiş yaparken, Ar-Ge ve yeni teknolojileri benimseyerek sistemlerimizin enerji verimliliğini artırmaya öncelik vermekteyiz. Bu kapsamda ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuş olup sistemin uygunluğu kesintisiz olarak sürdürülmekte ve etkinliği sürekli olarak iyileştirilmektedir. Ayrıca tesisimizde yer alan güneş panellerimizle de güneş enerjisi üretmekteyiz.

Enerji politikalarımızı tesisimizdeki yenilebilir enerji verimliliği ile orta ve uzun vadede enerji projelerine yapılan yatırımların verimliliğini karşılaştırarak oluşturmaktayız.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Penti Çorap olarak, paydaşlarımıza doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmaya devam etmemizi sağladığı için ekonomik sürdürülebilirliğimize büyük önem veriyoruz. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığı 2020 yılı boyunca dayanıklılık göstererek ekonomik performansımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz.

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi, çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına göre hareket etmeyi, kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı, işçilerin yetkili sendikasıyla toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

Şirketimizde zorla çalışma yapılmayacağını, zorla çalıştırmaya hiçbir koşul altında tolerans gösterilmeyeceğini, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve çocuk işçi çalıştırmamayı, çalıştığımız tedarikçi şirketlerin sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi, taahhüt etmekteyiz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Penti Çorap’ta inovasyona, gelişime ve yüksek başarıya değer veriyoruz. Bu nedenle, 2019 yılında Penti Çorap Ar-Ge Teknoloji Merkezini kurduk. AR-GE merkezimiz; Turkishtime Dergisi verilerine göre “Ar-Ge Merkezinde Alınan Patent Sayısına Göre” İlk 50 ye girmiş ve yine Turkishtime Dergisi verilerine göre “Türkiye’de En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler” arasında 367. sırada yer almıştır.

Penti Çorap’ta endüstri 4.0 dönüşümümüz kapsamında TPM, Entegre Yönetim sistemi gibi mevcut uygulamalarımızı ve diğer tüm bilgi teknolojileri çalışmalarımızı kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen Java ve IoT tabanlı Penti Yönetim Sistemimiz (PYS) üzerinde yönetmeye başladık.

TPM yönetim sistemimizin omurgası olan PYS sistemi, hata kartlarını, önerileri, kaizen ve TNE’yi takip etmemizi sağlamakta olup, performansımızı değerlendirmemizi ve başarılı uygulamalarımızı yaygınlaştırmamızı kolaylaştırmaktadır.

PYS’nin bir diğer faydası da Ar-Ge süreçlerimizi optimize etmesidir. Tasarım Formu (DF) modülü ile benzer ürünlerden edinilen deneyimleri yeni ürünlerin tasarımında ve geliştirilmesinde kullanıyoruz. Ar-Ge merkezi takip programı ile projelerimizi ve uygulamalarımızı takip ediyoruz.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Penti Çorap olarak etik dışı hiçbir uygulama ve yaklaşımı işimize dahil etmemek konusunda güçlü bir duruşa sahibiz. Bugüne dek, yolsuzluk, rüşvet, ayrımcılık gibi bir durumla karşılaşmadığımız için bu konudaki tüm uygulamalarımızın başarılı olduğunu belirtmekten gurur duyuyoruz.

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Çalışan odaklı ve güvenilir bir kurum kültürü geliştirmeyi hedefleyen şirketler, yüksek çalışan memnuniyeti ile inovasyonu kolaylaştırabilir ve ekonomik performanslarını artırabilir. Penti Çorap’ta öncelikli odak noktamız, çalışanlarımıza güvenli, saygılı ve özenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bu nedenle;

 • Great Place to Work® ödüllerinde daha önce iki kez Türkiye’nin “En İyi İşveren”i ödülünü kazanan Penti, bu kez “Avrupa’nın En İyi İşveren’i seçildi.

 • İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) tarafından her yıl düzenlenen Başarılı İhracatçılar Ödülleri’ nde 2020 “Başarılı İhracatçılar” kategorisinde bir altın, bir gümüş ödülünün sahibi oldu.

 • Penti Çorap 2020 yılı OSBÜK OSB Yıldızları İlk 500 Firma Araştırması kapsamında “OSB’lerde En Fazla İstihdamda İlk 100 Firma” arasında ve ayrıca “En Fazla Kadın İstihdamı Yapan İlk 20 Firma” arasında yer aldı.
SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Penti’de sürdürülebilirliği değer yaratma odaklı iş modelimizin merkezine yerleştiriyoruz. Entegre yönetim sistemimiz ile sürdürülebilirlik hedef ve stratejilerimizi sorumlu üretim bilinci ile sertifikalar ile desteklemekteyiz.

Sahip olduğumuz sertifikalar;

 • Ar-Ge Merkezi Sertifikası
 • M&S Eko-Fabrika Standardı
 • GRS Kapsam Sertifikası
 • Lindex, Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası
 • M&S Premier Akreditasyon Programı
 • M&S Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Sertifikası
 • M&S Ürün Güvenliği Denetçisi Sertifikası
 • OEKO-TEX Sertifikası
 • Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası (Tesco)
 • ISO 9001, 14001, 27001, 50001, 10002
 • SEDEX
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS)
SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

İklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkabilmek adına şirketimizde ve değer zincirimiz boyunca esnekliğe odaklanarak, iklim değişikliğine adapte olacak stratejiler geliştirmekteyiz. Endüstriyel üretimden kaynaklanan Sera Gazı (GHG) emisyonları, atmosferik gazların dengesizliğinin başlıca sebebi olmuştur.

Penti Çorap olarak ticari faaliyetlerimizin sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğine inanıyoruz. 2020 yılında, ISO14064-1:2018 standardının en son versiyonunu benimseyerek yıllık karbon ayak izi çalışmalarımıza devam ettik ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı hesapladık. Hesaplamalarımız sonucunda, 2018 baz yılının Kapsam 1 ve 2 emisyonlarına kıyasla, doğrudan emisyonlarımızda ve ithal enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlarımızda minimum değişiklik gözlemledik. Ancak, yeni ISO 14064-1 standardının kapsamlı yaklaşımı, Kapsam 3’teki gerçek dolaylı emisyonlarımızı ortaya koydu. 2020 yılındaki sera gazı emisyonlarımız toplamı 33.598 ton CO2 eşdeğeridir. Enerji & Hava Emisyonu komitemiz sera gazı emisyonu azaltmak için projeler yapmaktadır.

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Su, dünyadaki yaşamın kaynağıdır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde olduğu gibi dünyanın bazı bölgelerinde de su iklim değişikliği tehdidi altında olan doğal bir kaynaktır. Bilimsel araştırmalara göre Türkiye’nin önümüzdeki yirmi yılda bir kuraklık dönemi yaşaması bekleniyor. Penti Çorap tesislerinde su tüketimimizi önemsiyor ve toplam su tüketimimizi azaltırken kullanım verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılında bir düzine ürün başına ortalama su tüketimimiz, bir önceki yıla göre %20 azalttık. Ayrıca firmamızın çevreye olan etkilerini takip edebilmek adına ÇYS, Atık, Su & Atık Su, Enerji & Hava Emisyonu & Kimyasal olmak üzere 5 adet komite oluşturduk. Bu komiteler kendi alanlarında projeler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Diğer tarafta ise tedarikçilerimizin ve kimyasallarımızım RSL-MRSL uygunluk durumlarını, Higg Fem modül üyelik ve puanları vs gibi tüm süreçleri iç yazılımımız olan Penti Yönetim Sisteminde (PYS) takip ederek dijital platforma taşıyoruz. Ayrıca dijitalleşme kapsamında boyahanedeki rework oranımızı azaltmak amacı ile başlattığımız AR-GE merkezi projemiz olan “Boyahanedeki üretim hatalarının Yapay Zeka ile tahmin edilmesi” çalışmaları ile su tüketimi başta olmak üzere enerji, kimyasal, atık su alanlarında çevreye olan etkilerimizi minimize etmeye çalışmaktayız.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Atık yönetimi çevre yönetim sistemimizin önemli bir parçasıdır. Şirketimizde çıkan atıklar “Atık Komitesi” tarafından takip edilmektedir. Komite tüm faaliyetlerde oluşan toplam atığın azaltılmasını, üretim hattındaki israfı en aza indirmek için sistemlerin geliştirilmesini ve yeniden düzenlenmesini, üretilen atığın miktarı ve türü, geri dönüşüm ve geri kazanım potansiyeline göre düzenli olarak değerlendirilmesini amaçlar.

Naylon tekstil atıklarımız, otomotiv ve çocuk oyuncak endüstrisi için bileşen imalatında hammadde olarak yeniden kullanılmaktadır. Pamuk ve polyester atıkları mobilya sektöründe dolgu malzemesi olarak yeniden kullanılmaktadır. Tüm kağıt ve naylon ambalaj malzemelerimiz doğrudan geri dönüştürülmektedir. Evsel atık dediğimiz yemekhanede kalan yemekler Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında “DOHAS Çorlu” derneğinin besi alanında yardıma muhtaç köpeklere gönderilmektedir.

Sonuç olarak, 2020 yılı içerisinde 21.7 ton tehlikeli atığı işlenmek üzere gönderdik, 42 ton plastik atığı geri dönüştürdük. İplik üretimi için hammadde tedariğimizin %60’ından fazlasını sürdürülebilir malzemelerle gerçekleştirdik. %100 geri dönüştürülmüş kâğıttan yapılmış 6 milyonun üzerinde koli ve kutu kullandık.

SDG 16 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

2018 yılından bu yana çevresel etkimizi yıllık olarak değerlendirdiğimiz Sürdürülebilirlik Raporları yayınlayarak sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi tam bir şeffaflıkla paylaşmaktayız.

Gerçekleştirdiğimiz tüm sürdürülebilirlik projelerini etkilerine göre analiz ederek 2025 yılına kadar yıllık ciromuzun %5’ini sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan projelere ayırıyoruz. 2020 yılında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 1.8 milyon Euro’ya varan katkımız oldu.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Herhangi bir şekilde şirketlerimizin faaliyetlerinden, ürünlerinden etkilenen her kişiyi paydaşımız olarak tanımlamaktayız. İç paydaşlarımız çalışanlarımız, şirket yönetimimiz, hissedarlarımız ve yatırımcılarımızdan oluşurken, dış paydaşlarımız ise sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, toplum, tedarikçiler ve müşterilerimizden oluşmaktadır.

Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlayabilmek ve karşılayabilmek için çeşitli kanal ve mecralar üzerinden açık ve şeffaf bir iletişim sağlamaktayız.

Sürdürülebilirlik kapsamında işbirliklerimiz;

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mentorluk Projesi’nde Destek Sponsoru
 • Let’s Do It Türkiye ve Çorlu Belediyesi Dünya Temizlik Günü
 • DOHAS – Doğa ve Hayvan Severler Derneği Çorlu işbirliği
 • Denizin Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma ve Dayanışma Derneği “Deniz Kokulu Yazmalar” projesi iştirakçi desteği
 • Mezopotamya Tarım Tohum ve Doğal Boyama Projesi
 • Çalışan Destek hattı Avita Bi’danış hep seninle!
 • Hyosung Çerkezköy Sıfır Atık Projesi
 • Namık Kemal Üniversitesi ile akademik ve teknik eğitim protokolü
 • Çorlu İMKB Fen Lisesi Kariyer Günleri’nde mentörlük
 • Türk Eğitim Vakfı’nın Paylaşım Günü’nde destek çağrısına yanıt vererek Penti Çorap olarak birçok öğrencinin kesintisiz eğitimini desteklemeyi üstlendik.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.