Lenzing

Lenzing

Lenzing Grubu yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üretmektedir.Her türlü ham maddenin verimli bir şekilde kullanılmasını ve işlenmesini hedefleyen Lenzing, tekstil sektörünün kapalı döngü bir ekonomiye yönlenmesine yardımcı olacak çözümler sunmaktadır.

Tekstildeki özellikli elyaflarımız modal ve lyocell’i tek çatı altında toplayan TENCEL™, Lenzing Grubu’nun amiral markası olarak faaliyetlerine devam ediyor. TENCEL™ markası altında kullanılan elyaflar, Lenzing Ağaç ve Hamur Politikasının katı yönergelerine uygun olan sertifikalı ve kontrollü kaynaklardan elde ediliyor. TENCEL™ bünyesindeki ürün markaları arasında TENCEL™ Active, TENCEL™ Denim, TENCEL™ Home, TENCEL™ Intimate ve TENCEL™ Luxe ve TENCEL™ for Footwear yer alıyor.

Lenzing, hazır giyim ve ev tekstili sektörlerinin tamamında, iklim ve kaynakların korunmasında çok önemli olan döngüsel ekonomiyle ilgili standartları belirliyor. Bu çerçevede kaynak verimliliğini artırmak ve küresel tekstil atığı sorununa bir çözüm bulmak amacıyla REFIBRA™ geri dönüşüm teknolojisini geliştirdik.

REFIBRA™ teknolojisi, pamuklu giysi üretiminden ve kullanılmış giysilerden elde edilen pamuk artıklarından ticari ölçekte yeni lyocell elyaf üretimini mümkün kılan dünyadaki tek teknoloji. Bu teknoloji, tekstil sektöründe döngüselliğin teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Lenzing İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 1 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 1 - Yoksulluğa Son

Amaç 1: Yoksulluğa Son

Lenzing’in SKA 1’e katkısına bir örnek, Avusturya Kalkınma Ajansı (ADA) ile iş birliği içinde Arnavutluk’ta gerçekleştirilen bir sosyal etki projesidir. Bu proje, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasıyla belirli kırsal alanların kalkınmasının desteklenmesini ve yerelde yaşayanlar için alternatif gelir fırsatlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Projenin bir kısmı, 20 hektarlık atıl arazinin ağaçlandırılmasına dayalıdır. Bu alan, engelli insanlara hizmet eden bir Eko-Sosyal Çiftliğin çevresinde yer alıyor. Proje kapsamında, iş gücü piyasasında iş bulma şansı olmayan bireylerin istihdam edilmesi amacıyla Eko-Sosyal Çiftlik ile iş birliği yapıldı. Proje hakkında daha fazla bilgi için Trees for Albania – Corporate Sustainability Update (lenzing.com).

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Lenzing, tüm üretim tesislerindeki çalışanlara, mevcut yerel sağlık sistemlerini tamamlayıcı kurum içi temel bakım sistemi sağlıyor. Ayrıca şirket, çalışanlarına sahanın büyüklüğüne ve yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmış bir teşhis ve terapi hizmeti sunmak için sahaların çevresindeki bölgelerdeki tıp iş birliklerine başvuruyor.

Özellikle 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle tüm çalışanları korumak için bir takım önlemler alındı. Daha fazla bilgi için Sürdürülebilirlik Raporu 2020, sayfa 127’deki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Avusturyalı bir tampon üreticisiyle iş birliği yapan Lenzing, Caritas yardım kuruluşuna 100.000’den fazla tampon bağışlayarak Avusturya’da 1000 kadına destek oluyor.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Çözünebilir odun hamuru ve lif üretimi, su tüketimine ve emisyona neden oluyor. Bu nedenle, su yönetimi, Lenzing’in sürdürülebilirlik stratejisinin odak noktalarından biri. Lenzing olarak ürünlerimizin yukarı ve aşağı yönlü değer zincirlerinde su meselesini önemsiyoruz. Lenzing Group olarak, doğrudan veya dolaylı olarak etki oluşturabilecek her alanda suyun sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Lenzing Group olarak 2022 yılında kendi atık su emisyonlarımızı yüzde 20 oranında iyileştirme hedefi belirledik (2014 yılı baz alınarak). Bu hedefe ulaşmak için, atık su arıtma altyapısının iyileştirilmesine yatırım yapacağız. Son olarak 2020’de belirlediğimiz iddialı hedeflerimiz ve ilgili faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için Sürdürülebilirlik Raporu 2020, sayfa 32’yi inceleyebilirsiniz.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Odun hamuru ve elyaf üretimi enerji yoğun süreçlerdir. Lenzing, enerji verimliliğini artırarak, ısı ve elektrik için enerji dönüşüm teknolojilerini kullanarak, yenilenebilir yakıtlar kullanarak, kömürden doğal gaza geçerek ve biyorafineri konseptini uygulayarak SKA 7’ye katkıda bulunuyor.

Lenzing’in Lenzing ve Paskov tesislerinde bulunan biyorafinerilerinde odun hamuru üretimini eriterek, yalnızca kendi enerji ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda fazla enerji üretir. Bu fazla enerji (buhar ve elektrik), fiber üretimi veya yerel şebekeye ihracat gibi amaçlar için yerinde kullanılıyor. Bilimsel hedefleri çerçevesinde Lenzing, yeni yatırımlar için yenilenebilir enerji kullanmaya devam edecek.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Lenzing Group, istihdam yaratarak faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonominin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Kamu sektörü, vergi gelirleri ve sosyal güvenlik katkıları şeklinde yararlanmaktadır.

Lenzing’in önceliklerinden biri, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek için sürdürülebilir üretim modellerini (SKA 12) sağlamaktır.

Lenzing Group faaliyetlerinin sosyo-ekonomik etkileri, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nun 99. sayfasında yer alan tabloda özetleniyor.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

İnovasyon ve sürdürülebilirlik, Lenzing’in sCore TEN stratejisinin merkezinde yer alıyor. Süreç, ürün veya uygulama ile ilgili her inovasyon, en başından itibaren sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Lenzing’de inovasyon, sürdürülebilir düşünceye ve hem yaşam döngüsü perspektifine hem de net fayda ilkesine gereken özenin gösterilmesine dayalıdır.

Sürdürülebilir yenilikler arasında, Lenzing’in mevcut teknolojilerinin ve süreçlerinin sürekli iyileştirilmesinin yanı sıra geleceğe yönelik çözümler ve büyük ölçekte iş modelleri aracılığıyla sistemsel değişime öncülük edilmesi yer alıyor.

Sınırlı kaynaklar, döngüsel ekonomi çözümleri gerektiriyor. Lenzing olarak esnek ve döngüsel bir sektöre katkıda bulunmak için sürekli olarak inovasyonlara imza atıyoruz. Daha fazla bilgi için Sürdürülebilirlik Raporu 2020, sayfa 42’de yer alan Lenzing’in döngüsel ekonomi vizyonunu inceleyebilirsiniz.

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Lenzing döngüsel ekonomi yaklaşımıyla, Lenzing ve Paskov tesislerinde biyorafineri konseptini uygulayarak, sürdürülebilir kaynakların bulunması, ahşabın hammadde olarak verimli kullanımı ve verimli ve sürdürülebilir üretim yoluyla sürdürülebilir üretim modellerini hedefliyor.

İleri dönüşüm teknikleri de üretim sürecine dâhildir (REFIBRA™ ve Eco Cycle teknolojisi). Yaşam döngüsüne dayalı düşünce ve değer zinciri boyunca paydaşlarla işbirlikleri, daha sürdürülebilir tüketim örüntülerine katkıda bulunuyor.

Örneğin, geçtiğimiz 12 ay boyunca ıslak mendillerin daha bilinçli kullanımına önemli ölçüde katkıda bulunan #ItsInOurHands çevre girişimi bu katkılardan biri. Daha fazla bilgi için Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 59 ve https://itsinourhands.com/ adresine başvurabilirsiniz.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Lenzing, bilime dayalı bir hedef belirleyerek iklim değişikliğiyle ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak harekete geçiyor. Lenzing, 2030 yılına kadar bir ton ürün başına sera gazı emisyonlarını 2017 düzeyine çekerek, 2050 yılına kadar net sıfır CO2 emisyonu hedefine yönelik olarak yüzde 50 oranında azaltmayı taahhüt etti.

Bilime Dayalı Hedefler (SBT) girişimi, Lenzing’in iklim hedefini bilimsel olarak doğrularken, hedefin Paris Anlaşması’nın bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derece ile sınırlandırma amacına uyumlu olduğunu da teyit etti. SBT hakkında daha fazla bilgi için Sürdürülebilirlik Raporu, 81. sayfaya başvurabilirsiniz.

Lenzing Group ayrıca Dünya Ekonomik Forumu’nun CEO İklim Liderleri Grubu’nun üyesi ve Birleşmiş Milletler İklim Eylemi için Moda Endüstrisi Sözleşmesi’nin imzacısıdır.

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Mikroplastikler, tatlı su kütlelerinde ve denizlerde baş gösteren önemli bir kirlilik sorunudur. Ahşap bazlı elyaflar ve sorumlu üretim süreçleri sayesinde Lenzing, elyaflarının deniz ve tatlı su ortamında çözünebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir olmasını sağlarken, bu sayede plastik çöp sorununa katkı sunmaz.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Lenzing olarak özellikle ana ham maddemiz olan ahşapla ilgili olarak uzun süredir devam eden sorumlu kaynak kullanımı uygulamasıyla SKA 15’e katkıda bulunuyoruz. Odun ve Odun Hamuru politikamızı ve yalnızca sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan ve tarlalardan elde edilen kaynakları kullanma ilkemizi sıkı bir biçimde uygulamaya devam ediyoruz. Tüm Lenzing elyafları doğada çözünebilir ve biyolojik olarak toprakta parçalanabilir olduğundan, Lenzing olarak plastik çöp sorununa katkıda bulunmuyoruz.

Lenzing, 2019 ‘Dünya Günü Kampanyası’nı ve dolayısıyla ABD Kaliforniya’daki Yosemite Ulusal Parkı’nın restorasyonunu destekledi. Bu girişimin desteği sayesinde One Tree Planted tarafından 875 dönümlük bir araziye toplam 115.000 ağaç dikildi. Lenzing adına 16.141 ağaç toprakla buluştu. Kaliforniya orman yangınları sırasında tahrip olan bazı alanlar bu şekilde telafi edilmiş oldu. Bu yeniden ağaçlandırma faaliyeti aynı zamanda SKA 13’e de katkıda bulunuyor.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.