Kale

Kale

Dr. (h.c.) İbrahim Bodur tarafından 1957’de kurulan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile temelleri atılan Kale Grubu, seramik üretimiyle başladığı sanayi yolculuğunda yapı kimyasalları, lojistik, havacılık sanayine uzanan gelişim yaşadı. Günümüzde, 17 şirketi ve 5 bini aşkın çalışanıyla Kale Grubu, sanayici mirası ve girişimciliğiyle alanında önder, insana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değer katan itibarlı şirketler grubu olma önceliğiyle faaliyet gösteriyor.

Kale İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Kale Pratt & Whitney Covid- 19 ile Mücadele Çalışmaları

Dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinin ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren herhangi bir esneklik olmadan, aldığımız önlemlerle pandemi etkilerinin çalışanlarımızdan uzak kalmasını sağlayarak; salgın yönetiminde çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve yüklenicilerimiz için güvenli bir çalışma ortamı oluşturduk.

Gerçekleştirilen salgınla mücadele çalışmalarımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni alarak, havacılık sektöründe bu belgeyi alan ilk firma olduk.

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV)

Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), Kale Grubu Kurucusu İbrahim Bodur tarafından, Kale Grubu Şirketleri’nin topluma yaptığı katkıları devamlı ve düzenli hale getirmek amacıyla 1991 yılında kuruldu. KSV, burs programı; okul, öğrenci yurdu, eğitim merkezleri gibi fiziksel altyapı yatırımları ve sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen programlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. KSV’nin kurulduğu günden bu yana topluma katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar “Eğitim” ve “İstihdam” başlıkları altında yürütülüyor.

KSV Eğitim Bursları

KSV çatısı altında uzun yıllardır devam eden Burs Programı kapsamında günümüze kadar başarılı ve ihtiyaç sahibi 850 öğrenciye eğitim bursu sağlandı. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere öğrencilere verilen destek yalnızca finansal destekle sınırlı değil; bursiyerler aynı zamanda Kale Grubu yöneticilerinden mentorluk desteği alıyor. Kale Grubu aynı zamanda iş ve staj imkânlarında bursiyerlere öncelik veriyor. KSV, düzenli olarak hayata geçirdiği Fikir ve Proje Kampları ile bir yandan bursiyerlerin 21. yüzyıl yetkinliklerine katkı sağlamak için programlar düzenlerken diğer yandan bursiyerlerini ve Kale Grubu yöneticilerini bir araya getiriyor. Burs programı kapsamında aynı zamanda KSV Bursiyerleri kariyerlerine ilk adımı attıktan sonra yeni dönem bursiyerlerine destek sağlayarak Vakfa katkıda bulunuyor.

KSV Meslek Edindirme Kursları

KSV, 1991 yılından bu yana Türkiye’de inşaat sektörüne nitelikli çalışan yetiştirmek ve işsiz gençlere meslek edindirmek amacıyla yurt genelinde “Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı” alanında Meslek Edindirme ve Geliştirme Uyum Kursları düzenliyor.

Kale Grubu’nun faaliyet gösterdiği yapı sektöründe gözlemlenen kalifiye çalışan eksikliğinden yola çıkarak yapılan tüm mesleki eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile 1991 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu kursların sonucunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı resmi sertifika veriliyor.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen toplam 240 meslek edindirme kursu ile günümüze kadar 4.751 işsiz genç kursiyer meslek sahibi oldu. Aynı zamanda, 213 Geliştirme ve Uyum Kursu ile inşaat sektörüne 4.313 kalifiye usta kazandırıldı.

KSV ayrıca cezaevlerinde, çocuk ıslahevleri ve yetiştirme yurtlarında açılan kurslarla tutuklu ve hükümlülerin yeni hayatlarına büyük bir umutla başlamalarına katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek inşaat sektöründe istihdam edilmek üzere KSV öncülüğünde kadın ustalara eğitim verildi. Ankara’da başlatılan projede, işsiz kadınlara Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı alanında 424 saatlik eğitim verildi. Toplamda 69 kadın usta programı tamamlayarak mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazandı.

KSV İlk İşim Okullarda Değişim Programı

KSV’nin iki temel faaliyet alanı olan eğitim ve istihdam konularını bir araya getirerek hayata geçirdiği İlk İşim Okullarda Değişim, 2009-2015 yılları arasında Türkiye’nin pek çok yerinde ilköğretim okullarının yenilenmesine katkı sağlıyor.

2004 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, Meslek Edindirme Kursları kapsamında sürdürülen proje ile Seramik Yer ve Duvar Kaplamacılığı Meslek Kurslarını tamamlayan gençler staj çalışmalarını Anadolu’daki köy okullarında gerçekleştiriyor. Böylece, istihdam alanında yapılan çalışmalar Kale Grubu Şirketlerinin sağladığı malzeme desteğiyle köy okullarının yenilenmesine ve çocukların hijyene erişim hakkına katkı sağlanıyor.

Meslek Edindirme Kursları kapsamında eğitim alan kadın ustalar da ilk stajlarını atölye yerine Ankara Gölbaşı Ahiboz İlköğretim köy okulunda gerçekleştirdi ve 25 kasın usta ilk işlerinde bir sosyal sorumluluk projesinin içinde yer aldı.

Bugüne kadar 24 şehirde toplam 130 okulun yenilendiği İlk İşim Okullarda Değişim projesine ek olarak “Giderken Sizden de Bir Şeyler Götürelim İstedik” isimli ek bir proje başlatıldı. Kale Grubu çalışanlarının ve bayilerinin katılımıyla proje kapsamında yer alan ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin bir yıllık okul malzemeleri, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak ihtiyaçları karşılanıyor.

Kale Grubu Bizden Bize Mentorluk ve Tersine Mentorluk Programı

Bizden Bize Mentorluk Programı, Kale Grubu Liderlerinin deneyim ve bilgileri ile Kale Grubu değerlerinin nesilden nesile aktarılması yoluyla, geleceğin liderlerini içerden yetiştirmek ve geliştirmek için tasarlanan bir öğrenme ve gelişim programıdır.

Bizden Bize Tersine Mentorluk Programı ise, Kale Grubu Liderlerinin deneyim ve bilgileri ile yeni neslin dinamizmi ve farklı bakış açısını birleştirerek değişen dünyanın gereksinimlerine çok daha hızla adapte olabilmek ve çift yönlü bilgi paylaşımının bir parçası olmak üzere tasarlanan bir öğrenme ve gelişim yolculuğudur.

Kale Masters İç Eğitmen Yetiştirme ve Geliştirme Programı

İç Eğitmen Süreci Kale Grubu şirketlerinde, sürekli öğrenme ilkesi doğrultusunda, çalışanların davranışsal ve teknik yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitimlerin, alanında uzman ve eğitim verme becerilerine sahip çalışanlar tarafından verilmesidir. Bu proje ile, iç eğitmenlerin bilgi ve deneyimlerini çalışanlara aktararak, gelişimin şirket içerisinde devam etmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kale Pratt & Whitney Uzaktan Eğitim Platformu

Pandemi süreciyle birlikte eğitim faaliyetlerimizin devam etmesi amacıyla tüm Kale Pratt & Whitney çalışanlarımız için “Derste” uzaktan eğitim platformumuz devreye alınmıştır. Tüm Kale Grubu genelinde ayrıca LMS geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Kale Pratt & Whitney Eğitim Kataloğu

Beyaz yaka çalışanlarımız için gelişim ihtiyaç tespiti ve eğitim & gelişim faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla her yıl güncellenen Kale PW Eğitim Kataloğu oluşturulmuş olup, kişisel gelişim ve teknik eğitimler sistematik bir şekilde planlanmaktadır.

Kale Pratt & Whitney Business School

Ortak bir yönetim kültürü ve takım ruhu oluşturmak, ortak bir yönetim dili benimsemek ve şirket genelindeki ortak gelişim kültürünü destekleyerek tüm ekiplerimizin gelişimi için ihtiyaç duyulan ortamın oluşmasını sağlamak amacıyla Kale PW Business School kurulmuştur. Ekip yöneten mühendisler, Birim Yöneticileri ve Çalışma Grup Liderleri için iki farklı program üzerinden liderlik eğitimleri sağlanmaktadır.

Kale Pratt & Whitney Operatör Sertifikalandırma Projesi

Proje ile Üretim Operatörlerinin, ölçümler konusunda becerilerinin seviyelendirilmesi ve yetkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kurumsal Taahhütlerimiz

 • Yanındayız Derneği

Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına çalışan Yanındayız Derneği’ne tüm şirketlerimiz üyedir.

 • Women Empowerment Principles Taahhüdümüz

Kale Grubu şirketleri olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Küresel İlkeler tarafından çalışma hayatında ve toplumda cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında rehberlik eden Women Empowerment Principles’a bağlılık taahhüdü verdik.

 • Yüzde 30 Kulübü

Kale Grubu olarak iş birimlerinin her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan Yüzde 30 Kulübüne üyeyiz.

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü

Şirketlerimiz bünyesinde çalışanların katılımıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kulübümüz hem farkındalık yaratma hem de cinsiyet eşitsizliğine karşı sürdürdükleri projelerle toplumsal cinsiyet eşitliği adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Koza Platformu Çalışmalarımız

Kale Gönüllüleri olarak Türkiye’nin her yerinden genç kızları güçlendirmek adına Koza platformu üzerinden mentorluk veriyoruz.

Nevruz Köyü Kadınları Kooperatifi

Çanakkale Nevruz Köyü’nde kadınlar tarafından kurulan kooperatifin faaliyetlerini destekliyoruz.

8 Mart Kadınlar Günü Farkındalığı Çalışmalarımız

8 Mart Kadınlar Günü adına başta KODA, Türkiye’nin Kadın Balıkçıları ve Koza Platformu ile olmak üzere tüm çalışanlar olarak gönüllü faaliyetlerine imza atıyor, bulunduğumuz ekosistemleri bilinçlendiriyoruz.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Kale Pratt & Whitney Ters Osmoz (RO) Su Arıtma Sistemi Atık Su Geri Kazanım Projesi

Günlük 5 m³ atık su veren ters osmoz (reverse osmosis) arıtma sisteminin atık hattı, her gün 60 m³ şebeke suyu takviyesi alan 650 m³’ lük su depolarına bağlanmıştır. Bu çalışma, su analizleri yapılarak, parametreler test ettirilerek analiz firması onayı ile uygulanmıştır. Depoda paçal olan su, proseslerde hiçbir zaman direkt olarak kullanılmamakta, yumuşatma ve gerekirse tekrar osmoz sisteminden geçirilmektedir. Bu projemiz ile yıllık 1800 m3/yıl su tasarrufu sağlamaktayız.

İnovatif ürünlerimizin su tasarrufu ve çevreye duyarlılık özelinde almış olduğu ödüller;

Su tasarruflu Aquasmart klozet ile İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Ödülleri’nde Çevre Dostu Uygulama İkincilik Ödülü (2014),

Kale Nem Kontrollü Karo ile İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Ödülleri’nde İnovatif Çevre Dostu Ürün İkincilik Ödülü (2014)

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Kale Pratt & Whitney Güneş Enerji Sistemi Projesi

Ege Serbest Bölgesi içerisinde bir ilk olarak, sosyal faaliyetler binamızın çatısını kaplayan 666 m2 alanda 200 PV panel ile yapılan toplam 80 kWp kurulu güce sahip yeni yatırımımız olan güneş enerjisi sistemimizi devreye aldık.

Proje ile günlük 450kWh enerji üretimiyle tesisin öz tüketimini karşılıyoruz. Aynı zamanda yıllık 120.586 kWh AC üretim ve 56 ton/ yıl CO2 emisyonu önleme hedefimiz ile “İyi Bak Dünyana” felsefemize katkı sağlıyoruz

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Kalegends

Kalegends, Kale Grubu’nun gelecekteki liderlerini yetiştirmek amacıyla genç yeteneklere ulaşan, onları yakından tanıyarak uzun vadeli gelişim programları ile destekleyen ve profesyonel iş hayatına hazırlayan genç yetenek programıdır.

Kalegends, Uzun Dönem Staj ve Yeni Mezun İşe Alım programı olmak üzere iki ana programdan oluşuyor. Uzun Dönem Staj Programı ile üniversite 3’üncü sınıf veya yüksek lisans öğrencilerinin haftada en az iki gün çalışabileceği ve kariyerlerine uzun dönemli bir staj ile başlangıç yapmalarına imkân sağlanıyor. Yeni Mezun İşe Alım Programı ise bir sonraki yıl mezun olacak üniversite 4’üncü sınıf veya yüksek lisans öğrencilerinin ilk işlerine Kale Grubu’nda başlayarak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı veriyor.

Çalışan Bağlılığı Anketi

Çalışanlarımızın şirkete olan bağlılık ve memnuniyet seviyesinin ölçüldüğü ve farklı alanlarda görüşlerinin alındığı, her yıl yapılmakta olan “Çalışan Bağlılığı Anketimiz” ile gelişime açık noktalarımızı belirleyerek, her geçen yıl skorumuzu odak grup çalışmaları sonucu belirlenen aksiyonlar ile artırmaya devam ediyoruz.

Kale Pratt & Whitney Fikirden Kale Projesi

 • Tüm çalışanlarımızı kapsayıcı şekilde online platformlardan sürdürmekte olduğumuz eğitimler için ‘Kale Akademi’ adını verdiğimiz LMS faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
 • Çalışanlarımızın birbirinden öğrenmesini hedeflediğimiz iç eğitmenlik programını hayata geçirdik. Buna ilaveten hem mentorluk hem de tersine mentorluk uygulamaları ile her seviye ve süreçten çalışanlarımızın etkileşimini ve gelişimini arttırıyoruz.
 • Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini önemsiyor, uygulama süreçlerindeki katkılarını ise ödüllendiriyoruz. Yalın üretim ve dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz öneri sistemimiz olan “Fikricin” ile operasyonel mükemmelliğe destek sağlarken inovatif fikirlerle sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.
 • Bayilerimizin görüş ve önerilerini almak ve sinerji yaratmak amacıyla dijital platformlar üzerinden fikir paylaşımı etkinlikleri düzenliyor, bayilerimizi iyileşme sürecinin bir parçası haline getiriyoruz.
 • Mavi yaka çalışanlarımızın gelişimine destek olmak adına özel ekip liderliği eğitim programını tüm bölümlerden çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Kale Pratt & Whitney Aydınlatma Tasarruf Projesi

Mevcut üretim binamızda bulunan yüksek güçlü aydınlatmaların, daha düşük watt değerli fakat daha yüksek aydınlatma şiddetine sahip LED armatürlerle değiştirilmesi ile yıllık 245.520 kWh/yıl enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Kale Pratt & Whitney Soğutma Sistemi Revizyonu Projesi

Fırınlarımızda bulunan soğutma sistem pompalarımızda gerçekleştirilen revizyonla 17 adet eski tip pompadan oluşan sistem, daha düşük enerji tüketimine sahip 8 adet yeni pompa grubu ile değiştirilmiştir. Yeni pompa grupları ile; arıza ve bakım müdahaleleri için İSG bakımından daha uygun bir ortam oluşturulmuştur. Çalışma sayesinde 379.500 kWh/yıl enerji tasarrufu elde edilmesi hedeflenmiştir.

Kale Pratt & Whitney Gürültü Önleme Projesi

Fabrika üretim alanımızda kulak koruyucu kullanımı bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarla gürültü kaynakları tespit edilmiştir. Projemiz ile birlikte gürültünün ortadan kaldırılması hedeflenerek, ses izolasyonu için mühendislik kontrollerinin uygulanmasıyla tesisteki gürültü seviyesinin en aza indirilmesi, kulak koruyucu kullanımının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Kale Pratt & Whitney Kimyasal Hatların Otomasyonu

Mevcut durumda kimyasal kaplama hattımız manuel olarak çalıştırılmaktadır. Prosesin otomatik olarak başlatılması ve durdurulması için oluşturulan projede otomatik olarak sistemin çalışarak kaplama sürecinin kontrol edilmesi, tüm süreç verilerinin PLC sistemi ile izlenebilir olması ve kaydedilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmayla, otomatik dozajlama sayesinde operatör hatalarını, çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.

Kale Seramik Faaliyetleri

 • Sanayici mirası ve girişimciliği ile alanında önder, insana ve çevreye saygılı, Kale Ailesine ve topluma sürdürülebilir değer katan itibarlı şirketler grubu olmak vizyonu ile sürekli gelişmeye ve büyümeye değer veriyoruz. Fabrikalarımızı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde konumlandırarak bölgesel kalkınma ve altyapı güçlendirme çalışmalarına destek sağlıyoruz.  
 • Akredite Ar-Ge merkezimiz ile Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarına en çok bütçe ayıran şirketleri arasında yer alıyoruz. Ar-Ge yatırım tutarımız 2020 yılında 13.303.261₺ iken, 2021 yılında bu rakamı 18.761.000₺’ye yükseltmiş bulunuyoruz. 
 • Operasyonel mükemmellik ve yalın dönüşüm çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor, şirket içinde yalın liderler yetiştirme amacıyla 6 Sigma eğitimleri ve proje çalışmaları yürütüyoruz.  
 • Endüstri 4.0 odağında ürün bazında kontrol ve izlenebilirliğin sağlanması aynı zamanda ekipman kaynaklı tüm parametrelerin gerçek zamanlı kaydının ve takibinin yapılmasını amaçlayan Kale 99 projemiz kapsamında ilk fabrika kurulumumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Diğer fabrikalarımızda da bu projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 
 • Bütünsel süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında, uçtan uca süreç çalışmaları ve dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyor; böylece hem operasyon hem de yönetim destek süreçlerimizin bütünleşik ve şeffaf yönetimini geliştiriyoruz. 
 • Sanayici kimliği ve inovasyon kültürü ile öncü olan Kaleseramik’in Sinterflex’ten aldığı inovasyon mirasını yeni projeler ve ürünlerle sürdürüyoruz. İç mekan hava kalitesi ve kullanıcı sağlığı odağında geliştirilmiş olan ve sürdürülebilir üretim altyapısı ile rakiplerinden ayrışan Cura Tile by Kale ürünümüzün pilot üretimine başlamış bulunuyoruz. Kuzey Yıldızı vizyonumuz kapsamında yaşam alanlarına yeni anlamlar katmak, mimarlardan nihai tüketicilere kadar tüm paydaşlarımıza ilham ve cesaret vermek adına dijital uygulamamız olan Kale CORE’u ise devreye almış bulunuyoruz.  
 • Seramik kaplama malzemelerimiz bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmış olan iç hava kalitesi testlerinden başarıyla geçerek “Greenguard Gold” sertifikası ile belgelenmiştir.  
 • İnovatif ürünlerimizin su tasarrufu ve çevreye duyarlılık özelinde almış olduğu ödüller;  Su tasarruflu Aquasmart klozet ile İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Ödülleri’nde Çevre Dostu Uygulama İkincilik Ödülü (2014),  Kale Nem Kontrollü Karo ile İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Ödülleri’nde İnovatif Çevre Dostu Ürün İkincilik Ödülü (2014)
SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla 2017 yılında hayata geçirildi. Yalnızca üretimi ve büyümeyi değil; ürettiği değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefleyen Kale Grubu’nun hayata geçirdiği ödül programı, yaşadığı topluma ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda daha iyi bir dünya için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilere destek olmayı, onların yarattığı pozitif etkiyi çoğaltmayı ilke ediniyor.

Günümüzde karşı karşıya kaldığımız toplumsal sorunların ve eşitsizliğin büyüklüğü göz önüne alındığında, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yeni iş modellerine, sosyal faydaya odaklanan ve sorunlara alternatif çözümler sunabilen girişimlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile Kale Grubu, daha iyi bir gelecek için harekete geçen, “hayata değer” diyen sosyal girişimcilere destek oluyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, sadece yaratıcı bir fikre değil, sürdürülebilir ve başarılı bir pilot uygulamaya da sahip sosyal girişimcileri dört farklı kategoride değerlendirmeye alıyor. Başvurular; mevcut sosyal etki, etki potansiyeli, finansal sürdürülebilirlik, yeterlilik ve güvenilirlik kriterleri esas alınarak değerlendiriliyor.

Kale Grubu, kazanan adaylara finansal destek sağlamanın yanı sıra Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ile de sosyal girişimciler için fiziksel ve dijital bir buluşma merkezi olmayı hedefliyor.

Daha fazla bilgi için: https://www.ibrahimbodurodulleri.com/

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Mavruz Tarım Projesi

Çanakkale’de hayata geçirilen Mavruz Tarım Projesi ile Kaleseramik’in üretim süreçlerinde meydana gelen atık ısıdan faydalanarak örnek bir sürdürülebilirlik uygulaması sergilemektedir.

Yerel Destek Projelerimiz

Doğal afetlerin dünyamıza verdiği zararın bilincindeyiz. Özellikle yangınların, çevreye ve insanlara verdiği zararları beraber onarmak için çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız Gelibolu yarımadasının ağaçlandırılması faaliyetlerine ek olarak, bu sene Antalya ve Muğla’daki yangın bölgelerine destek olmak amacıyla ilgili bölgelere tam donanımlı banyo konteynerları göndermiş bulunuyoruz.

Seramikte Sürdürülebilirlik Gelişim Programı

İş ortaklarımızdan Kingfisher ile birlikte yürüttüğümüz “Seramikte Sürdürülebilirlik Gelişim Programını” hem çalışanlarımızın hem de fabrikalarımızın bulunduğu Çan ilçesindeki lise öğrencilerinin katılımıyla sürdürülebilirlik gündemi kapsamında örnek proje çıktıları ile tamamlamış bulunuyoruz.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Kale Pratt & Whitney Green Heroes Projesi

Çevre konuları ve kaynağında atık ayrıştırma süreçleri için ‘Green Heroes Ekibi’ oluşturulmuştur. Alanların performansları çevre karnesi ile takip edilmekte ve raporlanmaktadır.

Kale Pratt & Whitney Sıfır Atık Projesi

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Kaynağında atık ayrıştırma yapmakla birlikte sıfır atık belgesi için çalışmalarımız tamamlanmış olup, “Sıfır Atık Belgesi”ni almış bulunmaktayız. Verilerin toplanmasıyla birlikte, süreç iyileştirmeleri takip edilmektedir.

Kale Pratt & Whitney ISO 14001-45001 Yönetim Sistemleri Kapsamında Çalışmalarımız

 • ISO 14001 Çevre Yönetimi

Kale Pratt & Whitney’de oluşturduğumuz görsel yaşam döngümüz ile çevre açısından müdahale edebileceğimiz noktaları belirleyerek, atık azaltımı amaçlı çalışmalarımız ve takibimiz devam etmektedir. Çevresel risklerin belirlenmesi, doğal kaynak tüketiminin azaltılması amacıyla süreçlerimizde Çevre Boyut Değerlendirmeler yapılmaktadır. Yasal konularımız titizlikle takip edilerek, baca emisyon ölçümleri yapılmakta, arıtma analizlerimiz gerçekleştirilmekte, kaynağında atık ayrıştırma sağlanmaktadır.

 • ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi

Kale Pratt & Whitney’de “Entegre Yönetim Sistemi” politikamız görsel olarak oluşturulmuştur. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve bilgi güvenliği gereksinimlerini içermektedir. Tüm insanlar sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaya layıktır. İş sağlığı ve güvenliğinin bir davranış biçimi olarak benimsenmesi, bu konuda hassas ve kararlı olunması adına yönetim ekibimiz ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

 • Elektrik, Su, Doğal Gaz Tüketim Takibi

Elektrik, su ve doğal gazın günlük, saatlik tüketim verilerini izlememizin yanı sıra geçmiş yılın tüketimleri ile karşılaştırma imkanımız bulunmaktadır. Trafolarımızdaki dengeli güç dağılımını 7/24 online bir şekilde izlemekteyiz. Bu sayede özellikle su tüketiminde sistemde olan kaçaklara, kullanım miktarlarına vb. durumlara hızlı ve efektif bir şekilde müdahale sağlamaktayız.

 • ISO 50001 Enerji Yönetimi

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını bilerek, sistem çalışmalarına 2022 yılında başlamayı hedefliyoruz.

 

Kale Seramik Faaliyetleri:

 • Kaleseramik olarak hammadde, su ve enerji tüketimlerinde verimlilik ilkesi ile üretimlerimizi gerçekleştirerek doğal kaynakların korunmasını hedefliyoruz.  
 • Geri kazanım oranlarında %70’in üzerinde artış sağlayarak hem üretim süreçleri için gerekli olan su ve enerji tüketimlerinde tasarruf elde ediyor hem de hammaddelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. 
 • Yapılara yeni çözümler oluşturmak üzerine kurulu bir yolda yürüyoruz. Kaleseramik altında ‘Smart’ (akıllı) felsefesi ile tasarladığımız, tasarrufa yönelik, çevreci ürünlerimizle tüketicilere ve iş ortaklarımıza dost çözümler sunuyoruz. Dünyanın en değerli kaynağı olan suyun bir hazine gibi korunması bilinci ile tasarrufu konusunda iddialı ürünler tasarlıyor, üretiyor ve kullanımını özendiriyoruz. 
 • Kaleseramik olarak sıfır atık hedefine ulaşma düşüncesi ile projeler geliştiriyor ve mevcut süreçlerimizi iyileştiriyoruz. Bu hedef çerçevesinde proses atıklarının üretimde daha etkin kullanımına yönelik son üç yılda üç farklı proje geliştirmiş bulunuyoruz. 
 • Enerji bağımlı üretim süreçlerimizi radikal biçimde değiştirecek özgün ArGe çalışmaları yapıyor ve sürdürülebilir endüstriyelleşme ve kentleşme yolunda yenilikçi malzemeler geliştiriyoruz. 
 • Kaleseramik olarak sadece üretim süreçlerimizde değil diğer operasyonel süreçlerimizde de sürdürülebilir çözümler geliştirme çabasındayız. Bu kapsamda fabrikalarımız yerleşkesinde hammadde, yardımcı malzeme, atık vb. tüm taşımacılık faaliyetlerinde yaptığımız iyileştirme çalışması ile aynı iş için artık %45 daha az yol katediyoruz. Böylelikle, trafik yoğunluğunu azaltmış, doğal kaynakların korunması ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlamış bulunuyoruz. 
 • Süreçlerimizde kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği, enerji, müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini uyguluyoruz. 
 • Kaliteli ve çevreci üretim ilkesi ile tüketicilerimize en doğru ve en kaliteli ürünleri ulaştırma hedefimizde Kaleseramik olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Duvar karosu ürün gruplarında Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu (HPD) aldık. Türkiye’de, HPD sertifikasına sahip olan ilk seramik üreticisiyiz.  
 • Yapı-Endüstri Merkezi tarafından verilen, ‘Smart’ yaklaşımımızla ortaya çıkardığımız ‘Kale Smart Yıkama Sistemli Asma Klozet’ ürünümüzle ‘Türk yapı sektörünün Oscar’ı olarak ifade edilen ‘Altın Çekül’ü almaya hak kazandık. 
 • Üstün kalitesiyle yıllardır sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları tasarlayan Kalebodur, bakteriler ve özellikle Covid-19 gibi zararlı virüsler üzerindeki etkinliği klinik testlerle onaylanmış yeni bir teknoloji geliştirdi. Yeni çağın hijyen teknolojisine sahip Nano Gümüş İyonların yer aldığı Kaleguard Defence uygulamalı mat yüzeyli seramikler, gözle görünmeyen tehlikeli mikroorganizmaların çoğalmalarını engelliyor, gelişimlerini durduruyor ve uzun süreli hijyen sağlıyor. Natech laboratuvarlarında geliştirilen Kaleguard Defence uygulamalı yüzeyler, bakteri, virüs ve mikropların tutunmasına, yerleşmesine veya üremesine izin vermiyor. 
 • Üretim süreçlerimizi şeffaflaştırarak, tüm ürünlerimize bağımsız kuruluş tarafından onaylı EPD (Çevresel Ürün Beyanı) sertifikası alarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık.
SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Kale Pratt & Whitney Karbon Ayak İzinin Azaltılması Hedefi

Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Kale Pratt & Whitney olarak karbon salımımızı hesaplayarak, yaşantımızı ve çalışmalarımızı buna göre gözden geçirerek üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız.

Kale Seramik Verimlilik Çalışmaları

 • Üretimde yüksek verimli ekipman kullanımından aydınlatma uygulamalarına kadar üretim alanlarımızdaki verimlilik odaklı çalışmalarımızla doğal kaynak tüketiminde tasarruf sağlamaya devam ediyoruz. Bu konuda yapmakta olduğumuz önemli uygulamalardan biri, üretim içerisinde doğal gaz tüketimiyle oluşan atık ısının tekrar üretimde kullanılarak geri kazanımı. Bu konuda son yıllarda hayata geçirdiğimiz bir uygulama ise üretim sırasında oluşan atık ısının organik tarım üretimi yapan sera tesisinde kullanımıdır. Böylelikle sadece kendi üretim alanlarımızda değil, farklı bir tesiste kullanım sağlayarak doğaya katkı sunmaya devam ediyoruz.
 • UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), UNDP (United Nations Development Programm) ve T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü birlikteliği ile düzenlenen Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında düzenlenen program sonunda; Energy Management Expert Level Training Program sertifikasını Çan, Semedeli, Yerköy tesisleri için almaya hak kazandık.
 • Üretim tesislerimizde yaptığımız enerji verimliliği projeleri ile Kaleseramik tesisimiz 2013 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin En Verimli Endüstriyel Tesisi” seçildi.
 • Seramik pişirim fırınlarından çıkan atık ısıların tekrar üretimde kullanımına yönelik yapılmış olan verimlilik projemiz ise İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Ödülleri’nde “Enerji Verimliliği Uygulama” kategorisinde birincilik ödülü (2014) almaya hak kazandı.
SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Kale Gönüllülük Programı

Kale Grubunun üç stratejik önceliğinden biri olan “Sürdürülebilirlik” konusunda harekete geçiyor, ilhamımızı bu topraklardan, çevremizden ve birbirimizden almaya devam ediyoruz. Gönüllülüğün bir felsefe ve yaşam biçimi olarak benimsenmesiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda daha eşit, adil ve müreffeh bir dünya için kolektif çalışmanın hepimize iyi geleceğine inanıyoruz.

Kale Sürdürülebilirlik Elçileri

2021 yılında üç stratejik önceliğimizden biri olan Sürdürülebilirlik için tüm grup çalışanları özelinde yayılımının sağlanması ve sürdürülebilirlik işlerinin koordine edilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Elçileri platformunu hayata geçirdik.

Sürdürülebilirlik Elçilerimiz çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara imza atarken hem dış paydaşlarla sürdürülebilirlik adına faaliyetler gerçekleştiriyor hem de İyi Bak Dünyana hareketimizin öncüleri olarak bulundukları konumlarda pozitif etki yaratıyorlar.

Kale Sanat ve Tasarım Merkezi

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) projesinin temelleri, Kale Grubu tarafından Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) mali desteğiyle 2018 yılında atıldı. Mekanları yaşatmayı önemseyen ve bu mekanlara yeni anlamlar katmak için çalışan Kale Grubu, dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağı inancıyla Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’ni hayata geçirdi. 24 Temmuz 2019’da Karaköy’de kapılarını açan KTSM, entelektüel derinliğe ve birikime sahip fikirleri buluşturan önemli bir cazibe merkezi olma yolunda mesafe kat etti. Yaklaşık 500 metrekareye yayılan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin her katı, farklı bir üretim ve öğrenme alanını içerecek şekilde tasarlandı. Tasarım ve sanat çalıştaylarının yanı sıra konuşma ve sunumların da düzenlendiği merkezin bodrum katında, seramik üretim alanı; giriş katında atölyelerin çıktılarının paylaşılacağı bir sergi alanı; birinci katta konuşma ve sunumlar ile grup çalışmalarına imkan verecek bir ortak alan; ikinci katta tasarım ve sanat ağırlıklı 1.500 kitaptan oluşan bir kütüphane ve son olarak, üçüncü katta herkesin kullanımına açık bir üç boyutlu yazıcı ile farklı maket ve üretim malzemelerinin bulunduğu bir atölye yer alıyor.

Sadece sanat ve tasarımda değil, yaşamın her alanında sürdürülebilirliğe inanan Kale Grubu, KTSM içerisinde özel bir mekana da yer ayırdı: Roots Studio Cafe. Yerli üreticiyi destekleyen, sıfır atık felsefesiyle yola çıkılan kafede yemek tasarımı konusunda zihin açıcı uzun masa sohbetler yapılması planlanıyor.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, Grubun kurucusu İbrahim Bodur’un anılarına, eşyalarına, deneyimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.