ICA

ICA

ICA Yatırım ve İşletme A.Ş.; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun bakım ve işletmesini yaklaşık 1000 kişiden oluşan kadrosu, trafik devriye, bakım ekipleri ve işbirliği içinde olduğu Türkiye’nin lider markaları ile hizmet vererek güvenli ve konforlu yolculuklar üretiyor.

ICA olarak, operasyonlarımızın devamlılığını sağlarken BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlanan iş süreçlerimizle sürdürülebilirliği faaliyetlerimizin odağına alarak çalışmaya devam ediyoruz. Özel otoyol işletmeleri arasında Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan ilk kurum olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımız, hedeflerimiz ve uygulamalarımız hakkındaki detaylı bilgiyi 2017 yılından bu yana gönüllü olarak raporluyoruz.

ICA İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Sürdürülebilirlik hedeflerimizden biri olan Nitelikli Eğitim başlığında çalışanlarımıza sunulan eğitim olanaklarını arttırmak amacıyla kurduğumuz bir dijital eğitim platformu olan YSS Kampüs, 2018-2021 arası ve özellikle de pandemi döneminde eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmüştür.

YSS Kampüs’te çalışanlarımıza verilen eğitimlerden bazıları; Tehlikeli Maddeler Eğitimi, Trafik ve Otoyol Güvenliği Eğitimi, Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimidir. 2019 yılında yaşanan 5,2 büyüklüğündeki İstanbul Depremi’nin ardından İSG Birimimiz; İlkyardım, Arama & Kurtarma, Yangınla Mücadele, Kentsel Temel Arama & Kurtarma, İple Erişim Teknisyenliği, Acil Durum Haberleşme Eğitimi, Amatör Telsiz Operatörlüğü eğitimlerini tamamlamış, hem otoyolda gerçekleşen kazalarda itfaiye ve sağlık görevlilerine yardımcı olmak hem de olası bir deprem veya doğal afette sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Arama & Kurtarma Ekibi oluşturulmuştur. Bu kapsamda bir 4×4 arazi aracı, gereken tüm donanımları tamamlanarak arama-kurtarma aracı olarak hazırlanmıştır.

2018-2020 dönemi; işletme ve bakım operasyonumuzu sürekli geliştirerek, sürdürülebilirlik prensiplerini her alanda uyguladığımız, diğer yönetim sistemlerini incelediğimiz, akreditasyon, eğitim ve sertifikasyon planlaması ve değerlendirmeleri yaparak uyumluluk sağlamaya çalıştığımız bir dönem olmuştur. Bu kapsamda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi yeniden belgelendirme ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi entegre belgelendirme denetimi sonucu, teknik inceleme süreçleri tamamlanarak sertifikasyon seviyesine erişilmiştir. Diğer yandan yol emniyeti konusunda yaptığımız çalışmalarımızı ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile taçlandırarak Türkiye’de Otoyol İşletme ve Bakım Hizmeti veren firma olarak bu belgeyi alan ilk kuruluş olduk.

Temel önceliklerimizden biri olan çalışan mutluluğunu, çalışanlarımız için yaptığımız eğitim yatırımları ve artan çalışan bağlılığı ile daha da geliştirebileceğimize inanıyoruz. Çalışanlarımıza öncelikli olarak görevleri ile ilgili olmakla beraber birçok konuda yetkinliklerini zenginleştirebilecekleri mesleki ve teknik eğitimler sunuyoruz. Çalışanlarımıza, profesyonel yaşamlarının yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitim imkanları da oluşturuyoruz.

Tüm bu faaliyetlerimiz kapsamında 2018-2020 döneminde mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımıza toplam 16.670 kişi/saat eğitim desteği sunduk.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

ICA olarak işe alım uygulamalarından gelişim programlarına kadar tüm İnsan Kaynakları süreçlerini, kişiler arasında ayrımcılık yapmaksızın eşit ve adil bir yaklaşımla yürütmekteyiz. Din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken ve yaş gibi farklılıklara saygı duyarak tüm kurumsal ve operasyonel süreçlerde, fırsat eşitliği ilkelerini gözetiyoruz. Çalışanlarımızın ücretlendirilmesinde “eşit işe, eşit ücret” yaklaşımını benimsemekte ve çalışan ücretlerini deneyim yılı, eğitim ve yetkinlik düzeyi kriterlerine göre belirlemekteyiz. Kadınları iş hayatına aktif katılmaya teşvik ediyor, iş ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz.

Yol güvenliğine yönelik sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında “Güvenli Sürüşe Dikkat” sloganı ile sürücülerin ücretsiz göz taraması uygulaması hayata geçirmiş, Emniyet Kemeri Simülasyon aracı ile de güvenli sürüş konusuna dikkat çekilmiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu sosyal medya hesabımız aracılığıyla güvenli sürüşün önemine dikkat çeken paylaşımlar yapılmaktadır.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dijitalleşme ve teknolojinin sunduğu olanakları güvenli ve kesintisiz yolculuklar sağlamak için yakından takip ediyor, süreçlerimizi dijitalleştirerek operasyonel verimliliğimizi daha ileri seviyelere taşıyoruz. Şirket içerisinde belirli akış çerçevesinde rutin olarak gerçekleştirilen süreç ve operasyonlarımızı, robotik yapılar üzerine taşıyarak yönetimde artan verimlilik ve süreklilikle etkili sonuçlara ulaştık.

6 farklı operasyon kapsamında iş süreçlerimiz, robot sistemlere öğretilerek aylık 60 kişi/gün eşdeğerinde operasyonel fayda sağlandı.

Projemizi farklı iş süreçlerimiz içinde de yaygınlaştırıp operasyonel verimlilik artışı sağlanmasını hedefliyor, 2021 yılı sonuna kadar 5 projemizi daha RPA süreçlerine taşımayı planlıyoruz.

SAP iş uygulamalarını kullanarak satınalma ve bakım proseslerimizdeki dijitalleşme süreciyle birlikte, kontrol, arıza müdahale, envanter yönetimi, satınalma ve raporlama faaliyetlerimizde iş verimliliğini arttırmayı ve varlıklarımızın kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyoruz.

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

ICA olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilen enerji miktarını artırmak amacıyla, şarj edilen güneş panelli sistemler kullanıyoruz. Bu kapsamda, Odayeri Bakım İşletme Merkezi levha atölyesinde ve otoyolda kullanılan römorklarda güneş panelleri sistemlerini devreye aldık. Bu uygulama ile atölye kendi aydınlatmasını üretirken römorklar ise mazot tasarrufu sağlıyor. Kurduğumuz güneş panelleri sayesinde, 1.952 GJ enerji tasarrufu elde ettik.

Bu çevreci ve verimli uygulamamıza kapsamını genişleterek devam etmekteyiz. Kullandığımız SCADA sistemi ile jeneratörler izlenerek arıza durumlarında çok kısa süre içinde uzaktan müdahale edilebiliyor. Sistem sayesinde jeneratör yakıt tüketiminde yıllık 4.000 litre tasarruf sağlanıyor. 2020 yılında otoyoldaki aydınlatmaların devreye girme ve çıkma saatlerinde optimizasyon çalışmaları yaparak toplam enerji kullanımının %1’i oranına denk gelen 396.558 kWh’lık bir enerji tasarrufu elde ettik. Otoyol SCADA sistemlerimizde faz-3 çalışmalarına da başlanılmış olup,

2021 yılında takip edilen elektromekanik sistemlerinin arttırılması sağlanacaktır. Bu sayede arızalar, kesintiler veya sorunlar uzaktan belirlenerek tespit için harcanacak olan kişi-saat ve araçtan tasarruf hedefliyoruz.

2020 yılı içerisinde ayrıca reaktif enerji tüketimini azaltmak amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda %78 gibi yüksek bir oranda (3.407.076 kVAR) iyileşme sağlamış durumdayız.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Faaliyetlerimiz kapsamında enerji tüketimini azaltmak ve emisyon salımının mümkün olduğunca önüne geçmek amacıyla pek çok çalışma yürüttük. 2020 yılı itibariyle karbon ayak izimizi ölçüyor, değerlendiriyor ve iyileştirme çalışmalarımıza girdi olarak kullanıyoruz. İşletmemizden kaynaklanan emisyonların hesaplanmasının yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanan araçlardan kaynaklanan emisyonları da hesaplamaya başladık. Bu çalışmamız kapsamında karbon ayak izini azaltacak önlemleri tespit edecek, bu konuda gerekli aksiyon ve yatırımların planlanmasını sağlayacak ve ilgili uygulamaları efektif biçimde hayata geçireceğiz.

Ayrıca ağaçlandırma projemizle köprü geçişlerinden kaynaklanan emisyonları nötrlemek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 300.000 fidanı doğayla buluşturduk.

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

ICA olarak, ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek Kuzey Çevre Otoyolu’nun Avrupa Yakasındaki Uskumruköy’de “Ekolojik Köprü” inşa ettik. Yaban hayatını koruma bölgesi içinde yer alan Ekolojik Köprümüz ile mevcut habitatın bölünmemesi, böylelikle yaban hayvan türlerinin otoyoldan etkilenmeden yaşam alanlarına kesintisiz bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzda hedeflediğimiz 5.100.000 adet ağaç ve bitki dikilmesini 2020 senesinde tamamlamış bulunuyoruz.

Proje kapsamında ayrıca yönetim ve kontrolü Atık Yönetimi Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak sürdürülen Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların üretimi de gerçekleşiyor. Üretilen atıklar, yerinde ayrıştırma yöntemiyle ayrılıp hem çevreye uyumlu hem kaynak kullanımını azaltıcı hem de ekonomik açıdan kıymetini koruyan atık olarak elde edilebiliyor. Ayrılan atıklar sınıfına göre, gerek Bakanlıkça yetkilendirilen özel kuruluşlarla gerekse belediyelerle çalışılarak uygun şekilde bertaraf ediliyor. Buna ek olarak projenin parçası olan ve ilgili belediyelerin sınırlarında kalan gişelerde oluşan ambalaj atıkları ilgili lokasyonun belediyesine, evsel katı atıklar ise toplanıp katı atık döküm sahasına teslim ediliyor.

Raporlama dönemimizde de “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık envanterimiz de tekrar gözden geçirildi ve atık alanları iyileştirildi. İlerleyen süreçte atık yönetim sistemine yönelik geliştirmeleri hayata geçirmeyi, bu doğrultuda çalışanlarımıza eğitimler vermeyi ve tüm bu çalışmalarımızla “Sıfır Atık Belgesi” almayı hedefliyoruz.

Faaliyetlerimizin doğal yaşam alanları ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini,

“Biyoçeşitlilik Eylem Planı”mız doğrultusunda yönetiyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol yapım aşamasında Biyoçeşitlilik Eylem Planımız kapsamında habitat, flora ve fauna için gerekli çalışmaları hassasiyetle yürütürken aynı kapsamda işletme aşamasında bölge habitatı ve florasının sürdürülebilir gelişimi için bir dizi çalışmayı da hayata geçirdik:

Biyoçeşitlilik Eylem Planımız çerçevesinde Habitatlar ve Flora için;

  • Bakım araçlarının yalnızca proje sahasının çevresiyle bağlantısını sağlayan mevcut yollarda hareket etmelerine izin verilen bir yapı kurduk.
  • Tasarımda, yollardan kaynaklanacak kirleticilerin doğrudan akarsulara ve sulak arazilere girmelerini engellemek, civar habitatları kirletmelerini engellemek üzere gereken drenajları ürettik.
  • Bitki dikimi ve çevre düzenleme işleri için kullanılan tohum ve fidanların peyzaj düzenlemelerini, çevredeki habitatlara uygun olarak yaptık. Kaybedilen ormanların yenilenmesi için geniş yapraklı ağaçlar dikerek doğal dokuyla uyumlu yerel tohum ve fidanlar kullandık. Fauna için;
  • Proje sahasının çevresinde av yasağı uygulanmaya devam ediyor.
  • Gereken yerlerde ekolojik köprü ve tüneller yaparak bölgedeki canlıların yaşam alanlarının parçalanmasının önüne geçerek hayvanların yollardan güvenle geçmelerine olanak tanıdık.
SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

ICA olarak, İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye karşı sorumluluk bilincimizle başlattığımız “İstanbul Boğazı Deniz Kirliliği Tespit Projesi” kapsamındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bilimsel desteği ile hayata geçirdiğimiz bu projede, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne yerleştirilen radar ve kameralarla Karadeniz’den Boğaz’a giriş-çıkış yapan tanker-gemilerin çevresel etkiler açısından takibi yapılıyor. Uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespitinin yapıldığı projemizle, deniz çevresinin, kıyı şeridinin ve insan sağlığının daha etkili yöntemlerle korunmasını sağlıyoruz.

ICA ve Shell Türkiye ile birlikte, bir ağaçlandırma projesini de başlattık. Proje kapsamında ICA olarak ağaçlandırma yapılacak arazinin tahsisi, ağaçlandırma ile ilgili tüm yasal izinleri toplanması ve teknik danışmanlık sağlarken Shell Türkiye de ağaçlandırmaya yönelik tüm altyapı yatırımları, ağaç ve bitkilerin temini ve dikimi, sonraki yıllar orman bakımı ve sulanması sorumluluğuyla ilerliyor. Plantasyon uygulamalarının İstanbul Üniversitesi Ormancılık Bölümü tarafından gerçekleştirildiği. Shell Türkiye Ormanının, yılda 105 ton CO2’i nötralize etmesi öngörülüyor . Bu rakam, ormanın olgunlaşmasıyla birlikte, daha yeşil bir gezegen için yılda 1.300’den fazla konvansiyonel taşıtın etkisiz hale getirilebilmesi anlamına geliyor.

Elektrikli ve hibrit araç kullanımının giderek yaygınlaştığı bir süreçte 5 otoyol tesisimizde 7 adet e-şarj ve Zorlu Enerji şarj ünitesiyle hizmet kapsamımızı genişletirken müşterilerimizin bu yönde artan ihtiyaçlarına da karşılık veriyoruz.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.