ICA

ICA

ICA Yatırım ve İşletme A.Ş.; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun bakım ve işletmesini yaklaşık 1000 kişiden oluşan kadrosu, trafik devriye, bakım ekipleri ve işbirliği içinde olduğu Türkiye’nin lider markaları ile hizmet vererek güvenli ve konforlu yolculuklar üretiyor.

ICA olarak, operasyonlarımızın devamlılığını sağlarken BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlanan iş süreçlerimizle sürdürülebilirliği faaliyetlerimizin odağına alarak çalışmaya devam ediyoruz. Özel otoyol işletmeleri arasında Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan ilk kurum olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımız, hedeflerimiz ve uygulamalarımız hakkındaki detaylı bilgiyi 2017 yılından bu yana gönüllü olarak raporluyoruz.

ICA İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

ICA olarak şirket politikamız gereği işe alım uygulamalarından, gelişim programlarına kadar tüm ‘İnsan Kaynakları’ süreçlerini, kişiler arasında ayrımcılık yapmaksızın eşit ve adil bir yaklaşımla yürütmekteyiz. Din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken ve yaş gibi farklılıklara saygı duyarak tüm kurumsal ve operasyonel süreçlerde, fırsat eşitliği ilkelerini gözetiyoruz. Çalışanlarımızın ücretlendirilmesinde “eşit işe, eşit ücret” yaklaşımını benimsemekte ve çalışan ücretlerini deneyim yılı, eğitim ve yetkinlik düzeyi kriterlerine göre belirlemekteyiz. Kadınları iş hayatına aktif katılmaya teşvik ediyor, iş ortamında pozitif ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sürekli öğrenen ve çalışanlarımızı eğitimlerle destekleyen bir şirket olma prensibiyle gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerimizi ‘IC Akademi ve IC Operasyon Akademi’ çatısı altında birleştirdik. Operasyonda görevli çalışanlarımız için IC Operasyon Akademi’yi, ofis çalışanlarımız için ise IC Akademi platformlarımızı hayata geçirdik. Platformlarımızın içerisinde kişisel gelişim eğitimleri, mesleki eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve yabancı dil eğitimleri gibi çalışanların gelişimine katkı sağlayacak 1000’in üzerinde eğitim programı yer alıyor.  

Eğitim tamamlama ve tutundurma sağlamak adına şirketimizde en çok eğitim başlığını tamamlayan çalışanlarımızı, aldıkları eğitimlerin nitelik ve niceliğine göre puanlayarak hediyeler kazanmalarını sağlıyoruz. Böylece IC Akademi kapsamında oluşturulan gelişim programlarındaki eğitimlerin (yüz yüze ve dijital platformda) hedef kitle tarafından yüzde 80 oranında tamamlanması sağladık.

Tüm çalışanlara çevrimiçi anketler ile çalışan memnuniyet/çalışan bağlılığı anket yapılarak sonuçlar değerlendirdik ve her departman ile odak çalıştayları yapılarak sonrasında aksiyon planları oluşturduk.

Açık pozisyonlarımızda önceliği kendi çalışanlarımıza verecek ‘iç aday ilan sürecini’ kurgulayarak, mevcut yeteneklerimizin şirket içerisinde tutulması ve yeteneklerinin ödüllendirilmesini amaçladık. 2022 yılı içinde 32 çalışanımız iç aday rotasyon sürecimiz ile pozisyon değişikliği/terfi (daha çok sahadan ofise olacak şekilde) gerçekleştirildi.

Stajyerlerimize gerçek bir iş deneyimi yaşatmak için özel olarak tasarladığımız IC Kuşağı Yeni Mezun Geliştirme Programı ile başvuru süreçleri olumlu geçen adaylarımızın staj programlarını (kısa veya uzun dönem) başlatarak, programı başarı ile tamamlayan stajyerlerimizi ilgili bölümlerde genç yeteneklerimiz olarak istihdam ederek, kadrolarımıza almaktayız.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dijitalleşme ve teknolojinin sunduğu olanakları güvenli ve kesintisiz yolculuklar sağlamak için yakından takip ediyor, süreçlerimizi dijitalleştirerek operasyonel verimliliğimizi daha ileri seviyelere taşıyoruz. Şirket içerisinde belirli akış çerçevesinde rutin olarak gerçekleştirilen süreç ve operasyonlarımızı, robotik yapılar üzerine taşıyarak yönetimde artan verimlilik ve süreklilikle etkili sonuçlara ulaştık. Pek çok farklı operasyon kapsamında iş süreçlerimiz, robot sistemlere öğretilerek işgücü ve verimlilikte operasyonel fayda sağlandı. Uygulamalar farklı iş süreçlerimiz içinde de yaygınlaştırıp operasyonel verimlilik artışı sağlanmasını hedeflenmektedir. Özetle, işlerimizin mümkün olduğu kadar RPA süreçlerine taşımayı planlıyoruz.

SAP yazılımlı iş uygulamalarını kullanarak satınalma ve bakım proseslerimizdeki dijitalleşme süreciyle birlikte, kontrol, arıza müdahale, envanter yönetimi ve raporlama faaliyetlerimizde iş verimliliğini arttırmayı ve varlıklarımızın kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyoruz.

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında 46 adet Elektronik Değişken Mesaj Tabelaları, 117 adet Olay Algılama Kamerası, 37 adet Trafik Sensörü, 10 adet Meteorolojik sensör, 22 adet (220 Panel) Değişken Trafik İşaretleri, 260 adet Sis armatürü, 1.400’den fazla Kamera, 136 adet SOS telefonları kullanılmaktadır. AUS ile sürücüler güvenli, konforlu ve zaman kazandıran bir ulaşım altyapısında seyahat edebilirler. Akıllı ulaşım sistemleri herkes için yaşanabilir güvenli yaşam alanı sağlayıp karayolları trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin ve yaralanmaların sayısının azalmasını da sağlamaktadır. Yakın gelecekte 5G teknolojisinin uygulamaya geçmesi ile nesnelerin interneti; otoyol ve araç iletişimi, otonom sürüş ve birçok yeniliğin temelini AUS omurgası oluşturmaktadır.

ICA Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Projesi 2022 Sürdürülebilir İş Ödülleri Finalisti olmuştur.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

ICA olarak tüm faaliyetlerimizde enerji tüketimini ve karbon salımını azaltma gayesiyle hareket ediyoruz. 2020 yılı itibariyle karbon ayak izimizi ölçüyor, değerlendiriyor ve iyileştirme çalışmalarımız için veri olarak kullanıyoruz. İşletmemizden kaynaklanan karbon salımı verilerinin hesaplanmasının yanı sıra, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu kullanan araçların karbon salımı verilerini de hesaplıyoruz. Bu kapsamda karbon ayak izini azaltacak önlemleri tespit edecek ve gerekli aksiyonların alınması için çalışmalarımıza başlayacağız.  

Enerji ve Emisyon yönetimi kapsamında; çalışma alanlarında iki fazdan oluşan çevre aydınlatma led dönüşüm çalışması başlattık. 2023 yılı içerisinde çevre aydınlatması için led dönüşümün ilk fazını tamamlayacağız.  

Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren Otoyol Aydınlatma Sistemleri, kurulu otomasyon sistemi ile yüksek verimlilikte gün ışığından faydalanarak, enerjinin kaynağında azaltılmasını sağlamaktadır. Örneğin, 2020 yılında başlattığımız, otoyoldaki aydınlatmaların devreye girme ve çıkma saatlerinde optimizasyon çalışmaları sayesinde güneş ışığını daha verimli kullanarak toplam enerji kullanımının yüzde 1’i oranına denk gelen 396.558 kWh’lik bir enerji tasarrufu elde edildi. Devamında yapılan yatırımlar neticesinde, 2022 yılı elektrik tüketim tasarrufu 887.210 kWh seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu azalım yaklaşık 330 ton karbon salımı/yıla denk gelmektedir.

Uzun soluklu ağaçlandırma projelerimiz ile 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzda hedeflediğimiz 5 milyon 100 bin adet ağaç ve bitki dikimini 2020 senesinde tamamladık.

Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde toplanan ve ömrünü tamamlamış atık lastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılması amacı ile “Atık Lastiklerden Ses Bariyeri Üretimi” projesini hayata geçirdik. Yapılan gürültü ölçüm çalışmaları neticesinde iki adet viyadükte uygulama gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğa sahip ses bariyeri projesiyle hem otoyoldan kaynaklanan sesi en aza indirgedik hem de atık lastiklerin geri dönüştürülmesini sağlayarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunduk.

ICA, plastik kirliliğine karşı kayıtsız kalmayarak SKD Türkiye, Global Compact ve TÜSİAD liderliğinde plastik kirliliğiyle mücadele için atılan önemli bir adım olan ‘İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) sektöründe ilk katılan kuruluştur. İPG çerçevesinde plastik tüketimimizi azaltmak için tek kullanımlık pet şişe/bardak kullanımına son verdik ve plastik tüketimimizi azalttık. 2023 yılı sonuna kadar 2,1 ton plastiği azaltmayı taahhüt ediyoruz.

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün eşsiz konumu, İstanbul Boğazı’na giriş yapmak için bekleyen gemilerin gözlemlenebilmesini sağlıyor. ICA olarak İstanbul ve deniz yaşamına karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle ‘İstanbul Boğazı Deniz Kirliliği Tespit Projesi’ni hayata geçirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜBOA) bilimsel desteği ile gerçekleştirilen projeyle, uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespiti yapılması ve deniz çevresinin, kıyı şeridinin ve insan sağlığının korunması amaçladık. Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsüne yerleştirilen radar ve kameralarla Karadeniz’den Boğaz’a giriş-çıkış yapan gemilerin takibi yapılabilmektedir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine kurulan algılama sistemi, paydaşlarla yapılan iş birliği ve koordinasyon ile toplanan verilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak deniz kirliliği vakalarına hızlı ve etkin müdahale imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca toplanan verilerin İTÜ Türk Boğazları İnceleme ve Araştırma Merkezi’ne (BOA) aktarılması sağlanarak akademik çalışmalara destek vermesi hedeflenmektedir.

İstanbul Boğazı Kuzey Bölgesi Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliğini Algılama, Takip ve Analiz Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, 2022 TİSK – Ortak Yarınlar Ödülü’ne layık görülmüştür.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.