ıc holding

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding

IC Holding, inşaat, enerji, turizm, sanayi ve altyapı sektörlerinde çevreye ve insana saygıyı benimseyen bir stratejik yaklaşım ve yönetim anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürdürülebilirliği kurumsal yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olarak gören IC Holding, 22 binden fazla çalışanı ile Türkiye’nin ve toplumun gelişimine odaklanmakta ve belirlediği “Gelişimin Etkisi” yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilirlik raporumuz için tıklayabilirsiniz.

IC Holding’in  LACP tarafından düzenlenen 2021/22 Vizyon Ödülleri’nde layık görüldüğü üç ödül hakkındaki içeriğimiz içinse buraya tıklayabilirsiniz.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin, üretken ve saygıya dayalı bir iş yeri ortamının ön koşulları ve başarılı çalışan bir yönetimin de önemli bileşenleri olduğunu biliyoruz. IC Holding olarak, çeşitli ve kapsayıcı bir iş gücüne sahip olmaya yüksek önem veriyor, yansımalarını grup şirketlerimizde de görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınma yolundaki önemli unsurlardan biri olduğuna inanarak iş gücünde ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamı oluşturmak için çaba gösteriyoruz.

Bu doğrultuda, hazırladığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikamız ile işe alım süreçleri, kariyer gelişimi, terfiler, iş-özel yaşam dengesi, ücretlendirme ve yan haklar kapsamında cinsiyete dayalı olmayan yaklaşımlar geliştirmek için azami gayret gösteriyoruz.

IC Sürdürülebilirlik Komitemizin alt çalışma gruplarından biri olarak faaliyete geçirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alt Çalışma Grubu”muz ile düzenli olarak toplanıyor, iyi uygulama örneklerini paylaşarak tüm çalışanlarımız için adil bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

Şirket içi toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra, çeşitli, üretken ve saygıya dayalı bir işyeri ortamı oluşturmak, ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni IC Holding olarak güçlendirmek, faaliyetlerimizin her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerinde aktif rol almak, iş gücü çeşitliliğimizi ve ortamımızı iyileştirmek adına Ebru Nihan Celkan danışmanlığında “D≡NK” projemizi hayata geçirdik ve uluslararası prensiplerle uyum içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. “D≡NK” kapsamında farkındalık, değişim ve derinleşme fazları ile bünyemizde yer alan tüm kademe çalışanlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

IC Holding olarak, çalışanlarımızın iş – yaşam dengesini koruyabilecekleri ve işlerinde kendilerini güvende hissedebilecekleri sürdürülebilir bir iş yeri yaratmaya önem veriyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere iş ilişkisinde olduğumuz tüm paydaşlarımızın insan haklarına saygılı bir anlayış benimsemesini ve bu tutumun toplumda da gözetilmesini hedefliyoruz. Hazırladığımız İnsan Hakları politikamız ile çalışanlarımız için insan haklarına saygılı, eşit, kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlarken, herhangi bir kişisel özelliğe bakmaksızın tüm çalışanlarımız için eşit olanaklar sunmayı da taahhüt ediyoruz.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın şirket ve bireysel hedefleri arasında kendilerini sürekli olarak geliştirebilecekleri alanlar yaratmaya özen gösteriyoruz. Gelişim platformumuz olan IC Akademi ile saha ya da ofis fark etmeksizin çalışma arkadaşlarımızın mesleki ve yetkinlik gelişimine katkı sağlayacak, mesleki ve teknik gelişim programları tasarlıyoruz. İç eğitimler, koçluk ve mentorluk süreçleri ve uzaktan öğrenme araçları ile eşit ve kapsayıcı olanaklar sunmak için çalışıyoruz.

IC Holding ilke ve değerlerinden yola çıkarak bünyemize dahil edeceğimiz üniversite öğrencisi ya da yeni mezun gençleri IC Kuşağı Kısa Dönem Staj Programı ve IC Yeni Mezun Geliştirme Programı ile destekliyoruz. Bu programlarımıza başlayan her genç yeteneğimiz için mentor ve İK iş ortağı ataması yapıyor, iş hayatı ve gelişimlerine katkıda bulunabilmek için IC Akademi üzerinden eğitimler veriyoruz. IC Kuşağı Kısa Dönem Staj Programı’nı başarı ile tamamlayan yeni mezunlarımızı belirleyerek IC Yeni Mezun Geliştirme Programı’mıza dahil ediyor, farklı departmanları gözlemleme şansı oluşturmak adına program dahilinde departmanlar arası rotasyon süreci uyguluyoruz.

Bu programlarda IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından eğitim bursu ile desteklenen bursiyerlerimize de yer veriyoruz. 2004 yılında kurulan Vakfımız, bugüne kadar 12 bin üniversite öğrencisini eğitim bursu ile destekledi.

Diğer taraftan yöneticilerimiz için kurguladığımız “Liderler Kulübü” programı ile yöneticilerimizin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını tespit etmeleri adına liderlik gelişim envanteri uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Birebir koçluklar, yurt dışı gelişim programları ve dijital gelişim platformları gibi çeşitli seçenekler ile gelişim fırsatları sunmaya özen gösteriyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu bilinçle hazırladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile proaktif bir şekilde önlem almaya, iş süreçlerimizdeki riskleri en aza indirmek için yeni yatırımlar yapmaya ve çalışanlarımızı İSG eğitimleri ile desteklemeye önem veriyoruz.

Yerelden satın alma uygulamalarını Grup içinde yaygınlaştırmak için çalışıyor, tüm tedarik zinciri boyunca sorumlu üretim uygulamalarını destekliyoruz. Hazırladığımız Sorumlu Tedarik Zinciri politikamız ile şeffaflığımıza önem veriyoruz. Bu doğrultuda, “Uçtan Uca Sürdürülebilirlik” adını verdiğimiz proje ile sorumlu tedarik zinciri yönetimi kapsamında tedarikçilerimize ziyarette bulunarak sürdürülebilirlik strateji ve performanslarını birlikte geliştirdiğimiz ve sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirdiğimiz alanlar yaratmaya gayret ediyoruz.

IC Sürdürülebilirlik Komitesi altında İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Alt Çalışma Grubu olarak düzenli aralıklarda bir araya geliyor çalışanlarımızın görüş ve önerileri ile stratejik ve adil yaklaşımımızı geliştirmeye, yeni alanlar yaratmaya devam ediyoruz.

SDG 9 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

IC Holding olarak, sürdürülebilir kalkınma yolunda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlardaki performansımızı eş zamanlı artıran inovatif yaklaşımı benimsiyor ve iyileştirme çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Kaynakların verimli kullanımı için yeni iş modelleri geliştiriyor, iç ve dış süreçlerimizde dijital dönüşüyor, yenilikçi altyapı çalışmalarımız ile sürdürülebilir gelecek için çalışıyoruz.

IC Sürdürülebilirlik Komitesi altında Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Alt Çalışma Grubu olarak düzenli toplantılarla dijitalleşme, e-satın alma süreçleri ve yenilikçi projeler hakkında çalışanlarımız ile görüş bildirimleri gerçekleştiriyoruz. Temiz ve verimli altyapı çalışmaları hakkında bilgi paylaşımları yapıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile sürdürülebilirlik, iş geliştirme ve insan kaynakları projelerini kapsayan bir iş birliği protokolü imzaladık. Ulaşımda sürdürülebilirlik, genç mühendislerin yetiştirilmesi ve iş alanı kazandırılması gibi önemli başlıklarda İTÜ’nün 250 yıllık akademik birikiminden destek alarak birlikte projeler geliştiriyoruz. Protokol kapsamında, İTÜ’nün Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi teknik bölümleriyle yapacağı akademik iş birliği de yer alıyor.

Elektrik dağıtım sektöründe grup şirketimiz Tredaş (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.), çeşitli dijitalleşme projeleri ile bu alanda ilerliyor. Müşteri memnuniyetini, hizmet kalitesini ve hızını artırmak, işitme engelli bireylerin de elektrik dağıtımı adına şikayet ya da talep gibi durumlarını iletebilmesini sağlamak adına, yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması olan Tredaş Enerjik’i hayata geçirdi. Tredaş Enerjik, yazılı ve sözlü olarak insan konuşmasını taklit ederken, Trakya şivesiyle konuşan kişilerle de rahatça iletişime geçebilen bir altyapıya sahip.

Grup Şirketlerimizde uygulamaya başladığımız döngüsel ekonomiye dayalı iş modelleriyle, kaynağında ayırdığımız atıkları ve ufak hasarları bulunan hammaddeleri onararak ekonomiye kazandırıyoruz. Bu kapsamda, ICA İçtaş Altyapı, otoyoldan toplanan ve ömrünü tamamlamış atık lastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılması ve otoyollardaki gürültüyü engellemek amacı ile “Atık Lastiklerden Ses Perdesi/ Bariyeri Üretimi” projesini hayata geçirdi.

Halihazırda 4 grup şirketimiz IC İçtaş İnşaat, Treysan, Tredaş ve ICA İçtaş Altyapı, SKD Türkiye, Global Compact ve TÜSİAD liderliğinde plastik kirliliğiyle mücadele için atılan önemli bir adım olan İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) imzacıları arasında bulunuyorlar. Plastik kirliliğinin temel nedenlerine odaklanarak ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar getirmeyi amaçlayan İPG vizyonuna ortak olarak sürdürülebilir aksiyonlar alıyoruz.

2021 yılından itibaren iki yıl içerisinde plastik kullanımının toplam 1 ton azaltılması için İPG’ye taahhütte bulunan IC İçtaş İnşaat, bu hedefini aşarak ilk yılda aldığı mevcut atık yönetiminin iyileştirilmesi ve çalışan farkındalığının artırılmasına yönelik önlemler ile 2,12 ton plastik tasarrufu sağladı. Tek kullanımlık plastik miktarı azalırken bir önceki yıla göre geri dönüşüm merkezlerine gönderilen plastik oranı da yüzde 26,5 oranında artırıldı. İnşaat sektöründe plastik azaltma taahhüdünde bulunan tek şirket olan IC İçtaş İnşaat ve faaliyet gösterilen sektörlerde ilke imza atan diğer grup şirketlerimiz ile somut adımlar atılmasına öncülük ediyoruz.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

IC Holding olarak sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi, Sürdürülebilirlik Politikası ışığında hayata geçiriyoruz. Uzun vadede başarımızın doğal kaynakların sorumlu ve verimli kullanımına bağlı olduğunun ve yeşil büyümeyi teşvik eden bir yönetim anlayışının önemli olduğunun bilincindeyiz. İklim Değişikliği Politikamız ışığında iklim değişikliği kaynaklı risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli adımların atılması, yürütülen mücadelede aktif rol alınması ve Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine dayalı bir üretime geçişine katkıda bulunulması için gayret gösteriyoruz.

IC Sürdürülebilirlik Komitesinin iklimle bağlantılı risklerin yönetimi, potansiyel risklerin şirket faaliyetlerine olan etkilerinin analiz edilmesi ve iklim sorunlarının çözümü gibi konulardaki çalışanları için “İklim Eylemi Alt Çalışma Grubu”nu düzenli aralıklarla topluyoruz.
İklim krizi ile mücadelede kilit yeri bulunan enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarından üretime odaklanıyor ve yeşil enerji yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, IC İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları, hidroelektrik santrallerinin (HES) yanı sıra güneş enerjisi projelerine yönelik yatırımlarına devam ediyor. Güneş enerjisi projeleri kapsamında ise 2 güneş enerjisi santrali (GES) projesinin ön lisans/kapasite tahsisi süreçleri tamamlanmış olup, proje geliştirme çalışmaları devam ediyor. İki GES projesinin de devreye girmesi ile IC İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımlarının elektriksel kurulu gücü 388 MW’tan 526 MW’a çıkacak. Turizm sektöründe faaliyet gösteren grup şirketimiz IC Hotels sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde otellerinin elektrik ve sıcak su ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılamak adına IC Santai Family Resort’ta tamamlanan 300 kollektörlü GES ve IC Airport’a kurulan 185 kollektörlü iki GES ile sıcak su üretimine başladı.

IC Hotels, yerinde üretim felsefesi ile karbon salımını azaltırken, konvansiyonel tarım uygulamalarına nazaran çok daha az su tüketen topraksız tarım sistemleri ile ihtiyacı olan mahsulleri temin etmeye devam ediyor. Hayata geçirdiği farklı projeler ile Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan IC Çeşme Marina, “Kompost Projesi” ile periyodik bahçe bakımları sonucu oluşan organik bitki artıkları ile bünyesinde bulunan butik otel ve işletmelerden kalan organik sebze ve meyve atıklarının toprak verimliliğinin artırılmasında kullanılmak üzere kompost gübreye dönüştürülmesi için çalışıyor. IC Çeşme Marina’da tekne altı yıkama suları kapalı filtreleme sistemi ile geri dönüşüme tabi tutulup tekrar kullanılıyor ve bu uygulama ile yılda yaklaşık 2,2 ton su tasarrufu sağlanıyor.

ICA İçtaş Altyapı’nın, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödülleri kapsamında Yeşil Dönüşüm kategorisinde ödül alan “İstanbul Boğazı Deniz Kirliliği Tespit Projesi”, uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespiti yapılmasını, deniz çevresi ve insan sağlığının korunmasını sağlıyor.

Treysan Prefabrik, karbon ayak izi hesaplamaları ve sera gazı envanteri çalışmaları sonucu ISO14064:2018 sertifikası gerekliliklerini sağlayarak sertifikaya hak kazandı. Ardından, TÜV Austria Group tarafından akredite edilmiş ISO14064-1:2018 Sera Gazı Emisyonları Doğrulama Belgesini almaya hak kazanarak doğa ve insan için üretimlerinde enerji verimliliğini ve şeffaflığını gözettiğini belgeledi.

IC İçtaş İnşaat, 2022 yılında SKD Türkiye’nin öncülüğü ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü danışmanlığıyla hayata geçirilen Su Riskleri Analiz Projesi’ne destek sponsoru oldu. Proje kapsamında ülkemizde “Tarımda Su Verimliliği” konusu kapsamlı olarak ele alındı.

TREDAŞ, faaliyette bulunduğu bölgede leylek popülasyonunun korunması amacıyla hayata geçirdiği “Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi” kapsamında elektrik direklerine leyleklerin akıma kapılmasını önleyen özel platformlar kuruyor ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek olmayı sürdürüyor.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.