Coats

Coats

Dünyanın lider endüstriyel iplik üreticisi olarak altı kıtada 50’den fazla ülkede 18.000 çalışanımız mevcuttur ve genel merkezimiz Birleşik Krallık’ta yer almaktadır. 

Tüm küresel operasyonlarımızda en yüksek etik iş ve istihdam standartlarını gözeterek çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğe yönelik güçlü bir yaklaşımın; verimliliği artırarak, itibarımızı ve müşteri ilişkilerimizi güçlendirerek ve çalışanlara daha fazla motivasyon ve daha emniyetli çalışma uygulamaları sağlayarak iş hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabileceğine inanıyoruz. 

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, fonksiyonlar arası bir ekip tarafından yönetiliyor. İşletme genelinde, küme veya birim seviyesinde faaliyetleri destekleyen destekçi ağına sahibiz. 

2020 yılına ait detaylı Sürdürülebilirlik Raporu’muzu buradan inceleyebilirsiniz. 

Coats İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Güçlü bir çalışan değer önermesinin, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda fark yaratan önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Yeni sağlık ve refah programları uyguluyoruz ve tüm çalışanların topluluk faaliyetlerine katkı sağlaması için çalışıyoruz.

Tüm operasyonlarımız genelinde BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri destekliyoruz. Küresel Politikalarımız BM İnsan Hakları Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, temel ILO Konvansiyonları ve OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberine uygundur. Dernek özgürlüğünü destekleriz ve çalışanlarımızın %33’ü bir sendikaya üyedir, %32’si ise toplu sözleşmelere tabidir.

Küresel Etik Kurallarımız, İş Ahlakı Kurallarımız, Tedarikçi Kurallarımız ve tüm etik ve uyumluluk konularını kapsayan çeşitli politikalarımızda çalışanlarımızdan, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan neler beklediğimiz belirtilmiştir. 2010 tarihli Kaliforniya Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası ve 2015 tarihli Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasasına uyarız.

Çalışanlarımızla Bağlantı Kurma

Çalışanlarımızın kendilerini gerçekleştirmeleri, çalışma ortamlarından memnun olmaları ve Coats için çalışmaktan gurur duymaları bizim için önemlidir. Yıllık olarak bir küresel çalışan bağlılığı anketi yapıyoruz.

Güvenli, Çeşitliliğe Sahip ve Kapsayıcı Bir İş Gücü Oluşturma

Kapsayıcı bir kültür oluşturmayı amaçlıyor ve çeşitli geçmişlerden ve farklı kimliklerden çalışanlarımızın iş yerinde kendine güvenebilecekleri ve özgün olabilecekleri bir kuruluş olmaya çalışıyoruz. 60 ülkeden personel istihdam ediyoruz ve üst yönetim grubumuzda temsil edilen 31 ulus var. Cinsiyet çeşitliliğimizi düzenli olarak takip ediyoruz ve 2020’nin sonunda, ilk kadın İcra Direktörümüzün atanmasıyla Yönetim Kurulu düzeyinde kadın oranı %40’a yükseldi, üst yönetim grubu içinde ise kadın oranı %23 oldu.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Güçlü bir çalışan değer önermesinin, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda fark yaratan önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Yeni sağlık ve refah programları uyguluyoruz ve tüm çalışanların topluluk faaliyetlerine katkı sağlaması için çalışıyoruz.

Tüm operasyonlarımız genelinde BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri destekliyoruz. Küresel Politikalarımız BM İnsan Hakları Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, temel ILO Konvansiyonları ve OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberine uygundur. Dernek özgürlüğünü destekleriz ve çalışanlarımızın %33’ü bir sendikaya üyedir, %32’si ise toplu sözleşmelere tabidir.

Küresel Etik Kurallarımız, İş Ahlakı Kurallarımız, Tedarikçi Kurallarımız ve tüm etik ve uyumluluk konularını kapsayan çeşitli politikalarımızda çalışanlarımızdan, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan neler beklediğimiz belirtilmiştir. 2010 tarihli Kaliforniya Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası ve 2015 tarihli Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasasına uyarız.

Çalışanlarımızla Bağlantı Kurma

Çalışanlarımızın kendilerini gerçekleştirmeleri, çalışma ortamlarından memnun olmaları ve Coats için çalışmaktan gurur duymaları bizim için önemlidir. Yıllık olarak bir küresel çalışan bağlılığı anketi yapıyoruz.

Güvenli, Çeşitliliğe Sahip ve Kapsayıcı Bir İş Gücü Oluşturma

Kapsayıcı bir kültür oluşturmayı amaçlıyor ve çeşitli geçmişlerden ve farklı kimliklerden çalışanlarımızın iş yerinde kendine güvenebilecekleri ve özgün olabilecekleri bir kuruluş olmaya çalışıyoruz. 60 ülkeden personel istihdam ediyoruz ve üst yönetim grubumuzda temsil edilen 31 ulus var. Cinsiyet çeşitliliğimizi düzenli olarak takip ediyoruz ve 2020’nin sonunda, ilk kadın İcra Direktörümüzün atanmasıyla Yönetim Kurulu düzeyinde kadın oranı %40’a yükseldi, üst yönetim grubu içinde ise kadın oranı %23 oldu.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Toplam su tüketimimizin %60’ı, iplik üretim sürecinin en önemli kısımlarından biri olan boyama aşamasında kullanılır. Coats olarak düşük su kullanım oranına sahip yeni makinelere yatırım yapıyoruz. Ayrıca dijital baskı teknolojisi ve bunun sağladığı susuz boyama fırsatı konusundaki yenilikçi gelişmeleri keşfediyoruz.

Su yönetimine yaklaşımımız çok yönlü. İşimiz ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar için suyun değerinin farkındayız. Kendi tüketimimizi azaltmanın ve uygun şekilde arıtma yaptıktan sonra gerçekten gerekli olanı doğal çevreye geri bırakmanın yanı sıra, daima su kullanımı için komşu topluluklar üzerindeki etkiyi azaltacak alternatifler arıyoruz. Bazı durumlarda bu, çıkardığımız suyun üretim süreçlerinde yeniden kullanılmak üzere geri dönüştürülmesini içeriyor.

Su Tüketimini Azaltma

2018 yılında 7,9 milyon metreküp su tükettik; bu, üretilen ürün kilogramı başına 109 litreye eşit. Sürdürülebilirlik hedeflerimizde referans değer olarak aldığımız bu miktar, 2020 yılında %6 azaldı. 2022 yılına kadar, üretilen ürün kilogramı başına kullanılan suyu 2018 oranına göre %40 azaltacağız.

Daha İyi Teknolojilere Yatırım

Üretim faaliyetlerimizin verimliliğini ve rekabetçiliğini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Yeni makine, ekipman ve süreçlere yapılan yatırımlarla iyileştirmeler yapmayı, daha az kaynak kullanarak daha fazla iplik üretmeyi amaçlıyoruz. Boyama süreçlerimizde sağlanan daha önce açıklanan iyileştirmeler ve süreç atık sularını daha yüksek oranda geri kazanmamıza olanak sağlayan ters ozmos gibi teknoloji yatırımları ciddi su tasarrufları elde etmemize olanak sağladı.

Daha Verimli Operasyonlar

Bazı üretim tesislerimizde, su ve atık su verimliliğini anlamamıza ve yönetmemize, en fazla su ve maliyet tasarrufu potansiyeline sahip alanları belirlememize ve ayrıca verimsiz kullanımları ve kaçakları hızlıca tespit etmemize yardımcı olan ayrıntılı “su dengesi” değerlendirmeleri gerçekleştirdik.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında çevreye atık boşaltımı yapan tesisler için atık suların çevrimiçi olarak gerçek zamanlı incelenmesi uygulamasına geçtik. Tesislerimizde yeni veya yükseltilmiş atık su işleme merkezleri inşa etmeye ve ayrıca uygun durumlarda suyu geri dönüştürmeye yatırım yapıyoruz. Halihazırda proses suyunun %20’sini geri dönüştürüyoruz.

2022 yılına kadar, Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı) atık su standartlarına uyarak küresel standartlarımızı geliştireceğiz. ZDHC taahhüdümüz çerçevesinde, yalnızca kendi operasyonlarımızda değil aynı zamanda tedarik zincirinin geri kalanında da tehlikeli kimyasalları ortadan kaldırmak için endüstri ile birlikte çalışacağız. ZDHC tekstil, hazır giyim ve ayakkabı endüstrisinde tehlikeli kimyasalları kademeli olarak kaldırma ve sürdürülebilir kimya, bununla bağlantılı yenilikler ve en iyi uygulamalara yön verme vizyonuna sahip kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İşletme Genelinde Tutarlı ve Yüksek Standartlar

Kullandığımız suyun üçte ikisinden fazlası en sonunda atık su olarak boşaltılıyor. Bu su, kendi atık arıtma tesislerimizde veya paylaşımlı belediye tesisleri aracılığıyla birçok şekilde arıtılıyor. Boşalttığımız atık suyun çevre üzerindeki her türlü etkisini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülke içi yasalara ve boşaltım limitlerine uymaya gayret gösteriyoruz ancak çoğu durumda belirlediğimiz limitler bakımından ulusal yasalardan daha sıkı olan kendi iç küresel atık su politikamızı karşılamayı amaçlıyoruz.

Yeni Artırma Tesisleri ve İzleme Teknolojilerine Yatırım

Son beş yıl içinde, yeni atık su arıtma tesisleri ve teknolojileri için 20 milyon ABD doları üzerinde harcama yaptık veya yapmayı taahhüt ettik. Tesislerimizin özel koşullarına bağlı olarak üç adımlı bir yaklaşım benimsedik. İlk olarak, ülke içi gerekliliklerin incelenmesiyle kimyasal bir süreç yerine biyolojik su arıtması uygulayıp uygulayamayacağımız belirlenir. İkinci olarak, mevcut bir tesisin standartları karşılayamadığı durumlarda yeni bir su arıtma tesisinin inşa edilmesi için yatırım yaparız. Son olarak, bazı durumlarda su arıtma tesislerini diğer işletmelerle veya yakın topluluklarla ortak kullanırız. Bunlar standartlarımızı karşılamıyorsa bu tesisleri iyileştirmek için yatırım yaparız veya Coats’un ve topluluğun ortak yararına kendi su arıtma tesislerimizi yaparız.

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Coats olarak mümkün olan her durumda yenilenebilir enerji kullanmayı amaçlıyoruz ve son altı yıl içinde sıfıra yakın bir seviyeden %28’e ulaşan yenilenebilir enerji üretimini artırmayı hedefliyoruz. 2022 yılına kadar, üretilen ürün kilogramı başına kullanılan enerjide 2018 oranına göre %7 azalma elde edeceğiz. Aynı orana göre 2020 yılında %3 azalma elde ettik.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Tesislerimizde yenilenebilir enerji üretiminin ve yenilenebilir kaynaklardan sertifikalı elektrik satın alımının maliyet açısından verimliliğini gözden geçirmeye devam ediyoruz. Son üç yıl içinde, tipik olarak %40’ı biyoyakıtlardan üretilen ve kalanı tesis içinde üretilen elektrik ile yenilenebilir kaynaklardan satın alınan elektriğin bir birleşiminden oluşacak şekilde, kullandığımız toplam enerjinin yaklaşık %30’u oranında sabit bir seviyeyi korumayı başardık. Önümüzdeki üç yıl için amacımız, bu oranı büyük ölçüde artırmak.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Güçlü bir çalışan değer önermesinin, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda fark yaratan önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Yeni sağlık ve refah programları uyguluyoruz ve tüm çalışanların topluluk faaliyetlerine katkı sağlaması için çalışıyoruz.

Tüm operasyonlarımız genelinde BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri destekliyoruz. Küresel Politikalarımız BM İnsan Hakları Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, temel ILO Konvansiyonları ve OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberine uygundur. Dernek özgürlüğünü destekleriz ve çalışanlarımızın %33’ü bir sendikaya üyedir, %32’si ise toplu sözleşmelere tabidir.

Küresel Etik Kurallarımız, İş Ahlakı Kurallarımız, Tedarikçi Kurallarımız ve tüm etik ve uyumluluk konularını kapsayan çeşitli politikalarımızda çalışanlarımızdan, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan neler beklediğimiz belirtilmiştir. 2010 tarihli Kaliforniya Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası ve 2015 tarihli Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasasına uyarız.

Çalışanlarımızla Bağlantı Kurma

Çalışanlarımızın kendilerini gerçekleştirmeleri, çalışma ortamlarından memnun olmaları ve Coats için çalışmaktan gurur duymaları bizim için önemlidir. Yıllık olarak bir küresel çalışan bağlılığı anketi yapıyoruz.

Güvenli, Çeşitliliğe Sahip ve Kapsayıcı Bir İş Gücü Oluşturma

Kapsayıcı bir kültür oluşturmayı amaçlıyor ve çeşitli geçmişlerden ve farklı kimliklerden çalışanlarımızın iş yerinde kendine güvenebilecekleri ve özgün olabilecekleri bir kuruluş olmaya çalışıyoruz. 60 ülkeden personel istihdam ediyoruz ve üst yönetim grubumuzda temsil edilen 31 ulus var. Cinsiyet çeşitliliğimizi düzenli olarak takip ediyoruz ve 2020’nin sonunda, ilk kadın İcra Direktörümüzün atanmasıyla Yönetim Kurulu düzeyinde kadın oranı %40’a yükseldi, üst yönetim grubu içinde ise kadın oranı %23 oldu.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile proaktif bir şekilde çalışarak ürünlerinin sürdürülebilirliğini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak veya başkaları tarafından yeniden kullanılabilecek ya da geri dönüştürülebilecek yeni ürünler geliştiriliyoruz. 2018 yılında tamamı geri dönüştürülmüş ilk birinci kalite polyester ilikli dikiş ipliği olan Epic EcoVerde’yi, piyasaya sunduk. Aynı zamanda, tüm operasyonlarımız genelinde bir atık yönetim süreci eylem planı uyguluyoruz. 

EcoVerde hakkındaki videoyu izlemek için tıklayabilirsiniz 

2018 yılında, tedarikçilerimizden alınan ambalaj atıkları hariç ancak atık su arıtma tesislerinden çıkarılan katılar dahil, kendi atıklarımızın tüm öğeleri dahil olmak üzere 12 bin ton atık ürettik. Bu atığın %76’sı yeniden kullanıldı veya geri dönüştürüldü ve bu oranı artırmaya devam edeceğiz. 2022 yılına kadar, 2018 oranına göre atığımızı %25 azaltacağız.  

Geleceğe yönelik olarak, atık kıyafetlerin geri dönüşüm için sökülmesinde ipliğin oynadığı rolün farkındayız; bu yüzden, yeniden işleme sürecini kolaylaştırabilecek ve hızlandırabilecek yollar bulmaya çalışıyoruz. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında çevreye atık boşaltımı yapan tesisler için atık suların çevrimiçi olarak gerçek zamanlı incelenmesi uygulamasına geçtik. Tesislerimizde yeni veya yükseltilmiş atık su işleme merkezleri inşa etmeye ve ayrıca uygun durumlarda suyu geri dönüştürmeye yatırım yapıyoruz. Halihazırda proses suyunun %20’sini geri dönüştürüyoruz.

2022 yılına kadar, Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı) atık su standartlarına uyarak küresel standartlarımızı geliştireceğiz. ZDHC taahhüdümüz çerçevesinde, yalnızca kendi operasyonlarımızda değil aynı zamanda tedarik zincirinin geri kalanında da tehlikeli kimyasalları ortadan kaldırmak için endüstri ile birlikte çalışacağız. ZDHC tekstil, hazır giyim ve ayakkabı endüstrisinde tehlikeli kimyasalları kademeli olarak kaldırma ve sürdürülebilir kimya, bununla bağlantılı yenilikler ve en iyi uygulamalara yön verme vizyonuna sahip kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İşletme Genelinde Tutarlı ve Yüksek Standartlar

Kullandığımız suyun üçte ikisinden fazlası en sonunda atık su olarak boşaltılıyor. Bu su, kendi atık arıtma tesislerimizde veya paylaşımlı belediye tesisleri aracılığıyla birçok şekilde arıtılıyor. Boşalttığımız atık suyun çevre üzerindeki her türlü etkisini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülke içi yasalara ve boşaltım limitlerine uymaya gayret gösteriyoruz ancak çoğu durumda belirlediğimiz limitler bakımından ulusal yasalardan daha sıkı olan kendi iç küresel atık su politikamızı karşılamayı amaçlıyoruz.

Yeni Artırma Tesisleri ve İzleme Teknolojilerine Yatırım

Son beş yıl içinde, yeni atık su arıtma tesisleri ve teknolojileri için 20 milyon ABD doları üzerinde harcama yaptık veya yapmayı taahhüt ettik. Tesislerimizin özel koşullarına bağlı olarak üç adımlı bir yaklaşım benimsedik. İlk olarak, ülke içi gerekliliklerin incelenmesiyle kimyasal bir süreç yerine biyolojik su arıtması uygulayıp uygulayamayacağımız belirlenir. İkinci olarak, mevcut bir tesisin standartları karşılayamadığı durumlarda yeni bir su arıtma tesisinin inşa edilmesi için yatırım yaparız. Son olarak, bazı durumlarda su arıtma tesislerini diğer işletmelerle veya yakın topluluklarla ortak kullanırız. Bunlar standartlarımızı karşılamıyorsa bu tesisleri iyileştirmek için yatırım yaparız veya Coats’un ve topluluğun ortak yararına kendi su arıtma tesislerimizi yaparız.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında çevreye atık boşaltımı yapan tesisler için atık suların çevrimiçi olarak gerçek zamanlı incelenmesi uygulamasına geçtik. Tesislerimizde yeni veya yükseltilmiş atık su işleme merkezleri inşa etmeye ve ayrıca uygun durumlarda suyu geri dönüştürmeye yatırım yapıyoruz. Halihazırda proses suyunun %20’sini geri dönüştürüyoruz.

2022 yılına kadar, Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı) atık su standartlarına uyarak küresel standartlarımızı geliştireceğiz. ZDHC taahhüdümüz çerçevesinde, yalnızca kendi operasyonlarımızda değil aynı zamanda tedarik zincirinin geri kalanında da tehlikeli kimyasalları ortadan kaldırmak için endüstri ile birlikte çalışacağız. ZDHC tekstil, hazır giyim ve ayakkabı endüstrisinde tehlikeli kimyasalları kademeli olarak kaldırma ve sürdürülebilir kimya, bununla bağlantılı yenilikler ve en iyi uygulamalara yön verme vizyonuna sahip kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İşletme Genelinde Tutarlı ve Yüksek Standartlar

Kullandığımız suyun üçte ikisinden fazlası en sonunda atık su olarak boşaltılıyor. Bu su, kendi atık arıtma tesislerimizde veya paylaşımlı belediye tesisleri aracılığıyla birçok şekilde arıtılıyor. Boşalttığımız atık suyun çevre üzerindeki her türlü etkisini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülke içi yasalara ve boşaltım limitlerine uymaya gayret gösteriyoruz ancak çoğu durumda belirlediğimiz limitler bakımından ulusal yasalardan daha sıkı olan kendi iç küresel atık su politikamızı karşılamayı amaçlıyoruz.

Yeni Artırma Tesisleri ve İzleme Teknolojilerine Yatırım

Son beş yıl içinde, yeni atık su arıtma tesisleri ve teknolojileri için 20 milyon ABD doları üzerinde harcama yaptık veya yapmayı taahhüt ettik. Tesislerimizin özel koşullarına bağlı olarak üç adımlı bir yaklaşım benimsedik. İlk olarak, ülke içi gerekliliklerin incelenmesiyle kimyasal bir süreç yerine biyolojik su arıtması uygulayıp uygulayamayacağımız belirlenir. İkinci olarak, mevcut bir tesisin standartları karşılayamadığı durumlarda yeni bir su arıtma tesisinin inşa edilmesi için yatırım yaparız. Son olarak, bazı durumlarda su arıtma tesislerini diğer işletmelerle veya yakın topluluklarla ortak kullanırız. Bunlar standartlarımızı karşılamıyorsa bu tesisleri iyileştirmek için yatırım yaparız veya Coats’un ve topluluğun ortak yararına kendi su arıtma tesislerimizi yaparız.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.