CCI

CCI

11 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi olarak, değer zincirimizin her adımında sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz. Ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile hareket etmenin yarattığı gücün değerine inanıyoruz. Takım çalışması için en iyi iş ortaklarını seçiyor ve doğrulukla çalışıyoruz. Değer zincirimizin her aşamasında hesap verebilirliği ön planda tutuyoruz.

Değerlerimiz: Tutku, Hesap Verebilirlik, Takım Çalışması ve Doğruluk.

CCI İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımız çerçevesinde LEAD Network CEO Taahhüdü’nü imzalayarak 2025’e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışan kadın oranını %5 oranında artırma sözü verdik ve hızlı tüketim malları sektöründe öncü şirketler arasında yer aldık.

Cinsiyetler arası ücret farkı çalışması tüm CCI ülkelerinde tamamlandı.

CCI Türkiye Ev İçi Şiddet Politikası’nı yayınlayarak iş dünyasına örnek olduk.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili kararlılığımız doğrultusunda, CCI olarak TÜSİAD ve UNGC’nin “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” ve “Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi” çalışma gruplarına katıldık.

Kazakistan’daki Belestery Programı ile 2.050 kadın katılımcıya ulaştık ve kazanan 20 katılımcıya hibe desteği sağladık. Yeşil Ekonomi ve G-küresel Koalisyonunun Geliştirilmesi ve Sosyal Dinamikler Kamu Fonu ile Coca-Cola Belestery Programı, 2013 yılında Kazakistan’da başlatıldı. Bu program ile kadınlar arasında girişimciliğin geliştirilmesini hedefledik. Program kapsamında, Almati, Nur-Sultan ve Karaganda bölgesindeki kadınlara, özellikle yeşil teknolojileri kullanarak iş kurmaları ve etkin bir şekilde yürütmeleri için eğitimler verildi.

Kadınların güçlendirilmesi CCI’ın sürdürülebilirlik stratejisinde öncelikli bir yere sahip. Kız Kardeşim Projesi, 2020 yılına kadar 5 milyon kadın girişimciyi desteklemek amacıyla küresel 5by20 girişiminin bir parçası olarak Coca-Cola Company tarafından başlatılan etkili bir program. Kadın işgücünün çok düşük olduğu ülkemizde kadınların kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli branşlarda eğitim ve danışmanlık programları sunmakta. Proje ile, 2020 yılında birçok sektörden kadın, öğrenci ve hatta 500 mülteci kadın dahil olmak üzere 32.215 kadına eğitim desteği verdik.

Ayrıca, CCI Kadın Ağı oluşumu tüm CCI ülkeleri için tamamlandı. Bununla birlikte, CCI olarak İngilizce ve Türkçe olarak toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil ve İletişim Rehberi yayınladık ve tüm şirkette yönetim ekiplerine Önyargıdan Kapsayıcılığa eğitimleri verdik.

SDG 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Pakistan’daki Paani Temiz Su projemizi Temiz Su Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Rotary Pakistan iş birliği halinde yürütüyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde toplulukların güvenli içme suyu ihtiyaçlarını ele alan CCI Pakistan, Malir-Karachi’de Rotary Pakistan’ın iş birliğiyle ilk filtreleme tesisini kurdu. Temiz Su Vakfı iş birliğiyle Lahor ve Rahimyar Khan’da yeni tesisler kuruldu. Her bir tesis, saatte 2.000 litrenin üzerinde üretim kapasitesine sahip ve günde 20.000’den fazla kişiye hizmet vermekte.

2015 yılında, CCI Pakistan, WWF Pakistan iş birliğiyle PaaniGüvenli Su İnisiyatifi’ni başlattı. Şimdiye kadar Pakistan genelinde yaklaşık 1 milyon kişiye temiz su sağladık. Dört yıllık süre zarfında kurulan 24 tesisin üzerine, 2019 yılında 100.000 kişiye daha temiz su sağlamak için Faysalabad, Gucranvala, Layyah ve Tharparkar’da dört tesis daha faaliyete geçti. Hedef bölgelerde, toplumların güvenli içme suyunun ve uygun şekilde kullanımının önemi hakkında bilgilendirerek kapsamlı toplum desteği ve seferberliği çalışmaları yürütüldü.

Suyu geri kazandırma projeleri ile, raporlama kapsamındaki faaliyet gösterdiğimiz ülkeler genelinde, bugüne kadar 12 milyar litrelik su geri kazanıldı.

Atık su kalitesi parametrelerimizi periyodik analizlerle kontrol ediyoruz ve atık suyu tahliye öncesi işleyerek çevresel etkimizi azaltıyoruz. Bununla birlikte ürün litresi başına deşarj edilen atık su miktarını da kontrol ediyoruz ve faaliyetlerimiz sonucu üretilen atık suyu azaltmak için projeler geliştiriyoruz.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

CCI olarak, öncü politikalarımız ve uygulamalarımızla herkes için güvenli ve eşit bir çalışma ortamı sunmaya ve değer zincirimizdeki her birey üzerinde olumlu etkiler yaratmaya kendimizi adadık.

2020 yılında İnsan Hakları Politikası e-öğrenme modülünü tasarlayıp lanse ettik ve 5 distribütör sahibi ile pilot oturumlar düzenledik. Ayrıca, çevrimiçi eğitim modülünü sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. CCI çalışanlarının bildirimini iletebileceği Etik Hat gibi fırsatlar yaratıyoruz. Ayrıca soruşturma kabiliyetini artırmak için İK, Hukuk ve Denetim Profesyonelleri ile Çalışan Soruşturma Yeteneği Geliştirme Eğitimi’ni düzenliyoruz. Bunlarla birlikte, Türkiye’de Aile İçi Şiddet Politikası’nı yayınladık. Bu politika kapsamında tüm CCI çalışanları şiddete maruz kaldıkları durumlarda etik hattına ulaşarak şirketten pek çok konuda destek alabilmekte.

2019 – 2020 süresince faaliyet gösterilen 9 ülkede toplam 7.793 CCI çalışanına 8.933 saat İnsan Hakları Politikası Eğitimi verildi. Ayrıca İnsan Hakları Politikası ilkeleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Tedarik Zinciri ülke yöneticilerinden 119 kişiye Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Eğitimi düzenlendi.

Yerel satın alma politikamız ile yerel ekonomilerin sürdürülebilir kalkınmasını ve gelişimini desteklerken, etkili kalkınma uygulamalarıyla tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarını artırmalarına yardımcı oluyoruz. 2002 yılından bu yana tedarikçi sözleşmelerimiz kapsamında da yer alan TCCS’nin tedarikçilerden beklediği asgari sosyal, çevresel, etik ve ekonomik kriterler Tedarikçi Kılavuz İlkeleri (SGP) ile belirlenmekte. Tedarikçilerimiz asgari olarak kendi faaliyetleriyle ilgili bu standartları karşılamak zorunda. Uygun hallerde SGP Politikasını tedarikçi sözleşmelerimize ekliyoruz ve SGP gerekliliklerine uyumu sağlamaya yönelik uygun şirket içi iş süreçlerini geliştirip uygulamalarını bekliyoruz. SGP denetimleri sonucunda ilgili tedarikçilere çalışma saatleri (özellikle gece vardiyaları), tatil günü ihlali, fazla mesai ve sağlık ve güvenlik gibi belirli konuları ele alan bir iyileştirme eylem planı gönderiyoruz ve tamamlayıcı denetimler koordine ediyoruz.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

CCI olarak, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada en iyi hızlı tüketim malları şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda insanların farklı yetenekleri, deneyimleri, bakış açıları, kimlikleri ile oldukları gibi kabul edildiği, çeşitliliğe önem veren kapsayıcı kültürü bilinçli bir şekilde inşa etmeye devam ediyoruz.

Eşit fırsatlar yaratma kararlılığımızla farklı geçmiş deneyimlere sahip yetenekleri bizimle çalışmaya teşvik etmeye, onları geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya odaklanıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili kararlılığımız doğrultusunda, CCI olarak TÜSİAD ve UNGC’nin İklim Değişikliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ve Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi çalışma gruplarına, “İş Dünyası Plastik Girişimi”ne aktif olarak katılıyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarımızın bir parçası olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen EMBARK girişimine katıldık. Bir “tersine mentorluk” programı olan EMBARK kapsamında, iş dünyası liderleri olarak yetenekli Suriyeli, Türk ve göçmen gençlerle bir araya geliyoruz.

SDG 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

CCI olarak temel hedefimiz daha az kaynak kullanarak büyümek. Operasyonel olarak büyüyen CCI’ın atık oluşum ve enerji kullanım yoğunluğunun yıllar içerisinde düşmesi, ayrıklaştırmanın başarıyla yürütüldüğünün ispatı. 2020 yılında, CCI operasyonel mükemmellik (OE) projeleri ile, 330 Milyon MJ enerji, 45 bin ton CO2e emisyonu ve 104 bin m3 su tasarrufu sağladık. İzmir Fabrikamızın aydınlatma ve post mix hattının enerji ihtiyacını %100 temiz enerji kaynaklarından karşıladık.

CCI olarak, satın alımlarımızda mümkün olduğunca çevre dostu alternatifleri tercih ediyoruz ve kullandığımız tüm ekipmanları daha az enerji tüketimi sağlayan cihazlar arasından seçiyoruz. 2020 yılında; karbondioksit salımımızı minimize etmek amacıyla, LPG’li forkliftleri elektrikli forkliftlerle değiştirdik ve bu doğrultuda karbondioksit salımımızı %68 oranında azaltarak 640 ton karbondioksitin atmosfere karışmasını önledik. Şirket arabalarını, %38 daha az yakıt tüketen hibrit arabalarla değiştirdik.

CCI olarak servis aldığımız bulut sistemlerinin tamamında yeşil elektrik kullanıyoruz. Daha az enerji tüketimi sağlamak ve bu doğrultuda karbondioksit salımımızı minimize etmek amacıyla; CCI sistem odalarında, 331 adet sunucuyu sanallaştırdık. Buna bağlı olarak yılda 98 milyon kWh elektrik tüketimi ve dolayısıyla yaklaşık 46.000 ton karbondioksit salımının önüne geçmiş olduk.

İnovatif çözümlerimizin bir sonucu olarak hayata geçirdiğimiz soğutma uygulamalarımız, tüketicilerimizin ürünlerimizden aldığı keyfi büyük ölçüde artırıyor. Bir yandan müşterilerimizi memnun etmek adına yeni uygulamalar hayata geçirirken; diğer yandan çevresel ayak izimizi azaltma sorumluluğumuzun bilinciyle bu adımları atmamız gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda, mevcut ekipmanları sürekli enerji verimliliği teknolojisiyle yükseltiyor ve iklim dostu soğutma teknolojileri çıkarmak ve geliştirmek için tedarikçilerimizle çalışmalar sürdürüyoruz. 2010-2020 yılları arasında EMD ve HFC içermeyen soğuk içecek ekipmanı satın alarak 1,75 milyon ton CO2 emisyonunu önleme hedefimizi geçerek 2 milyon ton CO2 emisyonunu önlemiş olduk.

CCI Türkiye Operasyonu olarak, enerji tüketimimizi minimize etmek adına çaba gösteriyor, 2012 yılından beri LED ışıklı soğuk içecek ekipmanları satın alıyoruz. Yeni satın alımlarımızın bir sonucu olarak; LED ışıklı soğuk içecek ekipmanlarımızın 2012’de %8 olan genel oranı, 2020’de %67,1’e yükseldi. Stratejimiz doğrultusunda, bu oranı artırmaya ve enerji tüketimimizi minimize etmeye devam edeceğiz.

Çalışmalarımız 2008 yılında Türkiye’de hafifletilmiş PET şişenin boyun uzunluğunu kısaltmamız üzerine başladı. 2010 yılından itibaren ise Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan operasyonlarımızda hafifletme programları uygulamaya başladık. Sürdürülebilir ambalaj programımız sayesinde 9 ülkede toplam 411,4 ton resin ve 534 ton cam malzeme tasarrufu sağladık. Stratejimizde tanımlandığı üzere; ambalaj üretiminde kullandığımız doğal kaynak miktarını azaltmaya yönelik çeşitli uygulamaları, ürünlerimizin güvenliğinden ödün vermeyecek şekilde hayata geçiriyoruz.

CCI olarak döngüsel ekonomiye verdiğimiz önemin bir sonucu olarak, yenilenmiş bir bakış açısıyla ambalajın yaşam döngüsünün tamamına odaklıyoruz. Ambalaj üretimimizde geri dönüştürülmüş malzeme miktarını artırabilmek amacıyla sürekli olarak çalışıyoruz. İçecek ambalajında r-PET kullanımıyla ilgili zorunlu düzenlemelere ek olarak, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına dair çalışmalarımızı uzun süredir sürdürüyoruz. 2020 yılında Türkiye’de toplam hacmimizin yaklaşık üçte birinde %25 r-PET içeriği kullandık. 2021 yılı için plastik kasalar, etiketler, streç film ve shrink gibi ikincil ambalajlarda r-PET kullanımı, stratejik ortaklarımızla üzerinde çalıştığımız bir başka hedefimiz. Cam şişelerin sekiz sefere kadar kullanımına olanak sağlayan depozitolu şişe uygulamaları, enerji tüketimini azaltma ve daha az kaynak kullanımını sağlama yolunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan biri. 2020 yılında Türkiye ve Pakistan’da yeniden doldurulabilir cam şişe uygulamalarıyla 5,6 milyon ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 67.590 ton CO2e önlendi. *

* Hesaplama ortalama olgunlukta (15 yaş ve üzeri) bir ağacın yılda 12 kg CO2’yi atmosferden uzaklaştırdığı varsayımına göre yapılmıştır.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Mevcut ekipmanları sürekli enerji verimliliği teknolojisiyle yükseltiyor ve iklim dostu soğutma teknolojileri çıkarmak ve geliştirmek için tedarikçilerimizle çalışmalar sürdürüyoruz. 2010-2020 yılları arasında EMD ve HFC içermeyen soğuk içecek ekipmanı satın alarak 1,75 milyon ton CO2 emisyonunu önleme hedefimizi geçerek 2 milyon ton CO2 emisyonunu önlemiş olduk.

CCI olarak, satın alımlarımızda mümkün olduğunca çevre dostu alternatifleri tercih ediyor ve kullandığımız tüm ekipmanları daha az enerji tüketimi sağlayan cihazlar arasından seçiyoruz. 2020 yılında; karbondioksit salımımızı minimize etmek amacıyla, LPG’li forkliftleri elektrikli forkliftlerle değiştirdik ve bu doğrultuda karbondioksit salımımızı %68 oranında azaltarak 640 ton karbondioksitin atmosfere karışmasını önledik. Şirket arabalarını, %38 daha az yakıt tüketen hibrit arabalarla değiştirdik. CCI olarak servis aldığımız bulut sistemlerinin tamamında yeşil elektrik kullanıyoruz. Daha az enerji tüketimi sağlamak ve bu doğrultuda karbondioksit salımımızı minimize etmek amacıyla; CCI sistem odalarında, 331 adet sunucuyu sanallaştırdık. Buna bağlı olarak yılda 98 milyon kWh elektrik tüketimi ve dolayısıyla yaklaşık 46.000 ton karbondioksit salımının önüne geçmiş olduk.

CCI olarak, satın alımlarımızda mümkün olduğunca çevre dostu alternatifleri tercih ediyor ve kullandığımız tüm ekipmanları daha az enerji tüketimi sağlayan cihazlar arasından seçiyoruz.

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Tüm CCI fabrikaları, üretim tesislerindeki su kullanımını azaltmak ve fabrikalarımızdaki su kullanım oranının sürekli iyileştirilmesini desteklemek için tasarlanan programı 2018 yılında tamamladı. Ürünlerimizde ve üretim süreçlerimizde kullandığımız su, yerel kaynaklardan çekilmekte. Bu nedenle CCI olarak; su yönetim programımız kapsamında, suyu sorumlu kullanmak, sistemimizde ve hizmet ettiğimiz topluluklarda suyla ilgili riskleri azaltmak amacıyla yerel bir kaynak hassasiyeti değerlendirmesi (SVA) gerçekleştiriyoruz ve Kaynak Suyu Koruma Planı (SWPP) geliştiriyoruz. SVA’lar, toplumun su kaynaklarındaki hassasiyeti değerlendirmemizi sağlamakla birlikte su kullanımımızın ve atık su tahliyesinin potansiyel etkilerini belirlememize yardımcı oluyor. Bu değerlendirme, tüm CCI fabrikalarında beş yıllık dönemlerle gerçekleştiriliyor.

CCI olarak tanımladığımız atık su yönetim yaklaşımımız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde atık su arıtımı ve deşarjını düzenleyen yerel yasalara uyum sağlıyoruz. Aynı zamanda, atık su deşarjında yüksek standartlara sahibiz ve faaliyetlerimiz için atık su kirletici sınırlarını belirleyen TCCC standartlarına uygun hareket ediyoruz. Pek çok durumda, TCCC tarafından belirlenen izin verilen deşarj sınırları, yerel otoritelerin belirlediği sınırların çok daha altında.

Buna ek olarak, CCI Pakistan, Pakistan Bahçe Bitkileri Kurumu (PHA) ile yolların temizlenmesi ve yeşil alanların sulanması için arıtılmış atık su sağlayan bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladı. İki taraf arasındaki anlaşmaya göre CCI Pakistan, PHA’ya önümüzdeki 5 yıl boyunca yeşil alanların sulanması ve yolların temizlenmesi için kullanılacak arıtılmış atık su sağlayacak.

Ayrıca, ambalajların okyanuslarımıza ve kanallarımıza karışmasının veya yaşadığımız toplumları kirletmesinin önüne geçebilmek adına, CCI olarak ambalaj stratejimizi TCCC’nin yeni çevre programı olan “Atıksız Bir Dünya” programı ile uyumlu hale getirdik. Ambalaj stratejimizin temel unsurlarından biri, ambalaj için daha az kaynak kullanmak. Böylece, daha az malzeme kullanarak daha hafif ambalajlar geliştiriyor hem cam hem resin tarafında hafifletme gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, cam şişelerimizi yeniden kullanmaya, piyasaya sürdüğümüz ambalajı geri toplamaya ve ambalajlarımızdaki geri dönüştürülmüş içeriği artırmaya odaklanıyoruz.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

CCI olarak, işimizin başarılı olması için birçok üyelik ve imzalanan inisiyatifler mevcut. Önde gelen özel sektör derneklerinde yer alıyoruz, inisiyatifleri imzalıyoruz ve her zaman iş birliklerimizden güç alıyoruz.

Gerek COVID-19 kapsamında gerek CSR projelerimizle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.

Örnek:

  • Metro Türkiye: “Küçük İşletmem İçin” kampanyası ana ortakları Metro Türkiye ve Coca-Cola Türkiye tarafından oluşturulmuş çevrimiçi platform www.kucukisletmemicin.com aracılığıyla Covid-19’dan olumsuz etkilenen 5.000 KOBİ’ye ürün ve hizmet desteği yapıldı.
  • Türk Kızılayı: Coca-Cola Vakfı aracılığıyla Türk Kızılay’ına 10 milyon TL’lik destek sağladık ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kızılay ile birlikte destek programı yürüttük.
  • imeceLab: imeceLab, gençlerin toplumsal meselelere dair yetkinlikler kazanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında kolektif bir şekilde çözüm üretebileceği bir açık sosyal inovasyon laboratuvarı. CCI, 12 no.lu SKA olan “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim” başlığı altında İmeceLab iş birliğiyle, üniversiteli gençlere açık inovasyon organize etti.
  • UNDP: CCI, atık kirliliğiyle mücadele ve geri kazanım konulu topluluk projelerine yatırım yapıyor. 2018 yılından beri, UNDP ile iş birliği içinde Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde hayata geçirilen geri dönüşüm programı, geri dönüşüm için atık yönetim kapasitesini artırma hedefiyle devam ediyor. 2020 yılında Pakistan’da CCI, CORE: Collect and Recycle İttifakı’nın kurulması için UNDP ile ortaklık kurdu.

Daha fazlası için:

https://www.cci.com.tr/Portals/0/cci_entegre_2020_03.09.21.pdf

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.