AGESA

“Mutlu bireyleri olan, güven dolu bir toplum hedefiyle, işimizin özündeki iyiliği sunmak için varız” varlık nedenini benimseyen Agesa, yaklaşık 1.400 çalışanı ile 2,4 milyon müşterisine “bireysel emeklilik”, “hayat sigortası” ve “ferdi kaza sigortası” alanlarında yenilikçi ürünler sunmaktadır.

Agesa, hayatı “keşke”ler yerine “iyi ki”lerle doldurmak için sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkelerine duyarlı olarak gerçekleştirdiği sayısız projeyle sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumu geliştirmeyi öncelikleri arasına alır.

Agesa İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 1 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 1 - Yoksulluğa Son

Amaç 1: Yoksulluğa Son

Her Yaşta Projesinin ilk adımı olarak yaşlılık ve yaşlanma konularında literatür eksikliği nedeniyle “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasını yaptık. Araştırmada, “Türkiye’nin yaşlanmaya hazır olmadığı” ve “negatif bir yaşlılık ve yaşlı algısına sahip olduğu” sonuçları çıktı. Bu doğrultuda proje adımlarını belirledik. İş modelimizi 3 ana başlıkta planladık “Farkındalık Çalışmaları”, “Yardım ve Bağış” ve “Sivil Toplumu Destek Çalışmaları”

 • Farkındalık Çalışmaları: “Her Yaşta Dolu Yaşa” mottosuyla; heryasta.org portalını ve sosyal medya hesaplarını hayata geçirdik. 2020 boyunca “Yaş Ayrımcılığı” konulu online eğitimler düzenledik. Sosyal medyada yaptığımız yayınlar, influencer ve içerik iş birlikleri, basın bültenleri, offline ve online reklamlar ve medya içerikleri aracılığıyla projenin duyulmasını sağladık. Yaşı Yok Farkındalık Kampanyası ile yaş ayrımcılığını ele aldık. Negatif yaşlılık algısını kırmaya ve yaşlılığa hazırlığı anlatacağımız “Yaşlılığa Hazırlık Rehberi” üzerine çalışmalar devam etmektedir.
 • Yardım ve Bağış: Pandemide yüksek risk altında olan ve kısıtlamalardan en etkilenen gruplardan biri olan +60 yaş grubuna yardım ve bağış kampanyaları düzenledik. Kızılay ile yaptığımız işbirliği ile 3600 kişinin yaklaşık 1 aylık gıda giderini karşıladık. Ayrıca, 7 belediye ile işbirliği yapıp 2.300 yaşlı vatandaşa sağlık ve gıda yardımında bulunduk. Psikososyal destek ekibimizle 60 yaş üstü 600 kişiyle konuştuk, psikolojik destek sağladık.
 • Sivil Toplum Destek Çalışmaları: Yaşlanma ve yaşlılık konularının sivil toplum gündemine yeterince girmediği ve yapılan çalışmaların kısıtlı kaldığı tespitinden yola çıkarak bu alanda sivil toplum projelerini artırmak hedefiyle Her Yaşta Fonu’nu kurduk. Bu fonla, 2021 yılında 4 sivil toplum kuruluşunun 5 projesine 360.970TL tutarında hibe desteği sağladık.

 

Deniz Yıldızları Projesi kapsamında çağrı merkezi hizmetlerimizi yürüten ATOS iş birliğiyle; ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet gördüğü için veya farklı nedenlerden dolayı kadın sığınma evlerinde yaşamını sürdürmek zorunda kalan kadınlara istihdam imkânı sunmayı amaçlıyoruz. İlk etabı Düzce’de gerçekleştirilen projede kadın sığınma evlerinde kalan ve ekonomik açıdan zor durumda olan kadınlar aldıkları mesleki eğitimin ardından iş hayatına katıldılar.

 

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ): Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği, başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar ve yaşlılar olmak üzere bireyi güçlendirmeyi merkeze alan projeler gerçekleştirerek ruh sağlığı hizmetlerinin tüm toplum için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Fon kapsamında 49.170 TL hibe desteği sağladığımız Bir İZ Derneği, bu destekle 65 yaş üstü toplam 60 kişinin öz yaşam hikayelerini anlatı yolu ile kayda geçirerek, psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla İZ Bırakıyoruz projesini hayata geçirecek. Tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden 30 öğrenci tarafından gerçekleştirilecek bu görüşmeler öğrencilerin görüşme becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Proje kapsamında 6 otobiyografik görüşme, 3 grup çalışması ve 30 öğrencinin gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirildiği 6 adet süpervizyon toplantısı düzenlenecek. Bir İZ Derneği, proje için oluşturulacak internet sitesi ve hazırlanacak rapor ile hazırlanan hikayelerinin ve proje bulgularının daha geniş bir kitleyle paylaşılmasını sağlayacak.

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği: Yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, Fon kapsamında sağladığımız 25.800 TL hibe desteği ile Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında derneğin çalışmaları arasında yer alan Demans Simülatörü uygulaması ile ilgili bir eğitim modülü hazırlanacak ve bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturulacak. Bu alanda nitelikli uzmanların yetiştirilmesinde teorik eğitimlerin simülasyon gibi aktif öğrenmeye yönelik uygulamalı eğitimler ile desteklenmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji bölümü 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşan toplam 100 öğrenci ile gerçekleştirilecek olan simulasyon çalışması ile demanstan en çok etkilenen yaşlı bireylerin gereksinimleri ve ihtiyaçlarını karşılanacak, yaşam kalitelerini artıracak etkin çözümlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sağlanacak.

Türkiye Alzheimer Derneği: Kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan mustarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 120.000 TL hibe desteğiyle Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi projesini hayata geçirecek olan dernek, proje ile bakım veren kadınların akrabalarına bakarken edindikleri becerilerin tasdiklenmesi ve belgelendirilmesi ve demans mağduru ailelerin sorunlarını ele almak üzere kampanya ve bilinçlendirme yoluyla toplumda yaygın olan sosyal damgalamayla mücadele etmek için çalışmalar yapacak.

Yaşlanma Çalışmaları Derneği (Senex): Odağına yaşlılık çalışmalarını alan SENEX, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları geliştiriyor. Fon kapsamında SENEX’in SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak projesine 86.000 TL, Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi projesine ise 80.000 TL olmak üzere toplam 166.000 TL hibe desteği sağlanacak.

Bir devam projesi olan SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak kapsamında, hak temelli yaş dostu çevrelerin ve hizmetlerin nasıl oluşturulabileceği konusunda bilgilendirici ve yaratıcı eğitimleri içeren bir öğrenme programının sunulması için açık kaynak bir internet sitesi kurulacak. İnternet sitesi üzerinden veri okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet, yaş ayrımcılığı, yaş dostu çevre ve hizmetler yaratmak, kapsayıcılık ve katılım başlıklarında 5 ana modülden oluşan SOLIS-e öğrenme programı; yaşlılara hizmet sunan, yaş dostu çevre geliştirilmesi konusunda çalışan, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifleri ile araştırmacılar gibi konuyla ilgili kişilere iki dönemde sunulacak.

Ocak 2021’de başlayan Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi projesi ile dernek, yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, ihlal ve ayrımcılıkla ilgili izleme ve raporlama çalışmaları yapacak Proje kapsamında “yaşlı” anahtar kelimesi ile medyada yer alan haberler günlük olarak taranarak, yaşlılara yönelik ihmal, şiddet, istismar, hak ihlali ve ayrımcılık vakaları düzenli olarak arşivlenecek. Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 24 adet aylık izleme raporu, 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere toplamda 2 tane genişletilmiş izleme raporu yayınlayacak. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara yönelik 2 adet atölye çalışması gerçekleştirecek.

SDG 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Together Projesi, 2017 yılında başlattığımız Kültürel Dönüşüm projesi sayesinde yepyeni bir sayfa açtığımız “sürdürülebilir insan kaynağı” vizyonumuzun ve “eşitlik” öz değerimizin en önemli çıktılarındandır. Bu proje, %66 oranında kadın çalışana sahip bir şirket olarak yönetim seviyesindeki kadın çalışan oranımızı çok daha yukarıya çekmek, kadın çalışan oranının düşük olduğu departmanlarda kadın temsilini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla oluşturuldu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni benimsetmek, kadın çalışanlarımızı üst yönetim rollerinde görmemize engel olan uygulamaları ortadan kaldırmak ve kadın ve erkek çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmak amacıyla “Biriz birlikteyiz” mottosuyla yola çıktık. Şirketimizin üst yönetim kadrolarındaki kadın çalışan sayısını arttırarak şirket KPI’ımız olan %50 oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

Proje kapsamında;

 • CEO’muz Fırat Kuruca, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (WEPs) imzaladı ve Professional Women’s Network İstanbul’un Eşitlik Elçisi CEO’lar hareketine destek vererek Eşitlik Elçisi oldu.
 • Şirketimizin kadın üst düzey yöneticilerinin kariyer hikâyelerini üniversite öğrencilerine anlattıkları söyleşiler düzenledik.
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile iş birliği yaparak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” semineri ve atölyesi düzenledik.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberini hazırladık.
 • Gönüllü çalışanlarımızdan oluşan 30 kişilik “Eşitlik Gönüllüleri” ekibini kurduk. “Eşitlik Gönüllüleri”, şirket prosedürlerini ve uygulamaları gözden geçirdiler. Tüm süreç ve prosedürler ile ilgili şirket çalışanlarıyla görüşmeler, anketler yaptılar, daha iyi uygulamalar ve fikirler üreterek, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi için proje planı hazırladılar.
 • Anne adayı çalışanlarımıza, şirkete rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Genel Müdürlük otoparkında yer ayırdık.
 • Eşit ücret politikasının benimsenmesi ve farkındalık yaratmak için işe alım, ücret artışı gibi çalışmalar ve iyileştirmeler yaptık.
 • Professional Women’s Network derneğiyle işbirliği yapılarak, 10 kadın çalışana dernek üyeliği sağladık. Bu üyelik sayesinde 10 kadın çalışana Kariyer hedeflerini destekleyecek lokal ve global bir profesyonel ilişki ağı içinde yer alma fırsatı verdik.
 • JumpIThigHer staj programı kapsamında 8 öğrenciyi IT departmanında bünyemize alarak sürece başladık. Altyapı ve Güvenlik, Proje Yönetimi & Kalite ve Robotik Süreçler, Yönetişim ve İş Zekâsı, Yazılım Geliştirme ve İş Çözümleri Grup Müdürlüklerinde çalışmaya başlayan stajyerlerimize çeşitli eğitimler vererek (Proje Yönetimi, Çevik Metodoloji, Mülakat Teknikleri, Sunum Teknikleri) hem uzmanlaşmak istedikleri alanda bilgi sahibi olmalarını hem de kariyer gelişimleri için destek almalarını sağladık. Programın sonunda çalıştıkları ve uzmanlaştıkları alanla ilgili İK’ya ve yöneticilerine bir final sunumu yaptılar. Amacımız; 1 yıllık staj süresinin sonunda, IT kadrolarımıza Agesa’da deneyim kazanmış, ailemizi tanıyan ve yeni mezun kadın IT’cileri katmaktı. Altyapı ve Güvenlik ile Yönetişim ve İş Zekâsı ekiplerinde çalışan ve mezuniyeti gerçekleşen 4 stajyerimizi kadromuza aldık. Lisans eğitimleri devam eden 4 stajyerimiz ile ileride her zaman kapımızın açık olduğu iletişimini gerçekleştirerek staj sürecini tamamladık.
 • 2019 yılında %42 olan kadın yönetici oranımızı %44’e çıkarttık. Hedefimiz %50 oranını yakalamak.

 

Deniz Yıldızları Projesi kapsamında çağrı merkezi hizmetlerimizi yürüten ATOS iş birliğiyle; ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet gördüğü için ve farklı nedenlerden dolayı kadın sığınma evlerinde yaşamını sürdürmek zorunda kalan kadınlara istihdam imkânı sunmayı amaçlıyoruz. İlk etabı Düzce’de gerçekleştirilen projede kadın sığınma evlerinde kalan ve ekonomik açıdan zor durumda olan kadınlar aldıkları mesleki eğitimin ardından iş hayatına katıldılar.

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Deniz Yıldızları Projesi kapsamında çağrı merkezi hizmetlerimizi yürüten ATOS iş birliğiyle; ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet gördüğü için ve farklı nedenlerden dolayı kadın sığınma evlerinde yaşamını sürdürmek zorunda kalan kadınlara istihdam imkânı sunmayı amaçlıyoruz. İlk etabı Düzce’de gerçekleştirilen projede kadın sığınma evlerinde kalan ve ekonomik açıdan zor durumda olan kadınlar aldıkları mesleki eğitimin ardından iş hayatına katıldılar.

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Her Yaşta Projesinin ilk adımı olarak yaşlılık ve yaşlanma konularında literatür eksikliği nedeniyle “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasını yaptık. Araştırmada, “Türkiye’nin yaşlanmaya hazır olmadığı” ve “negatif bir yaşlılık ve yaşlı algısına sahip olduğu” sonuçları çıktı. Bu doğrultuda proje adımlarını belirledik. İş modelimizi 3 ana başlıkta planladık “Farkındalık Çalışmaları”, “Yardım ve Bağış” ve “Sivil Toplumu Destek Çalışmaları”

 • Farkındalık Çalışmaları: “Her Yaşta Dolu Yaşa” mottosuyla; heryasta.org portalını ve sosyal medya hesaplarını hayata geçirdik. 2020 boyunca “Yaş Ayrımcılığı” konulu online eğitimler düzenledik. Sosyal medyada yaptığımız yayınlar, influencer ve içerik iş birlikleri, basın bültenleri, offline ve online reklamlar ve medya içerikleri aracılığıyla projenin duyulmasını sağladık. Yaşı Yok Farkındalık Kampanyası ile yaş ayrımcılığını ele aldık. Negatif yaşlılık algısını kırmaya ve yaşlılığa hazırlığı anlatacağımız “Yaşlılığa Hazırlık Rehberi” üzerine çalışmalar devam etmektedir.
 • Yardım ve Bağış: Pandemide yüksek risk altında olan ve kısıtlamalardan en etkilenen gruplardan biri olan +60 yaş grubuna yardım ve bağış kampanyaları düzenledik. Kızılay ile yaptığımız işbirliği ile 3600 kişinin yaklaşık 1 aylık gıda giderini karşıladık. Ayrıca, 7 belediye ile işbirliği yapıp 2.300 yaşlı vatandaşa sağlık ve gıda yardımında bulunduk. Psikososyal destek ekibimizle 60 yaş üstü 600 kişiyle konuştuk, psikolojik destek sağladık.
 • Sivil Toplum Destek Çalışmaları: Yaşlanma ve yaşlılık konularının sivil toplum gündemine yeterince girmediği ve yapılan çalışmaların kısıtlı kaldığı tespitinden yola çıkarak bu alanda sivil toplum projelerini artırmak hedefiyle Her Yaşta Fonu’nu kurduk. Bu fonla, 2021 yılında 4 sivil toplum kuruluşunun 5 projesine 360.970TL tutarında hibe desteği sağladık.


Together Projesi, 2017 yılında başlattığımız Kültürel Dönüşüm projesi sayesinde yepyeni bir sayfa açtığımız “sürdürülebilir insan kaynağı” vizyonumuzun ve “eşitlik” öz değerimizin en önemli çıktılarındandır. Bu proje, %66 oranında kadın çalışana sahip bir şirket olarak yönetim seviyesindeki kadın çalışan oranımızı çok daha yukarıya çekmek, kadın çalışan oranının düşük olduğu departmanlarda kadın temsilini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla oluşturuldu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni benimsetmek, kadın çalışanlarımızı üst yönetim rollerinde görmemize engel olan uygulamaları ortadan kaldırmak ve kadın ve erkek çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmak amacıyla “Biriz birlikteyiz” mottosuyla yola çıktık. Şirketimizin üst yönetim kadrolarındaki kadın çalışan sayısını arttırarak şirket KPI’ımız olan %50 oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

Proje kapsamında;

 • CEO’muz Fırat Kuruca, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (WEPs) imzaladı ve Professional Women’s Network İstanbul’un Eşitlik Elçisi CEO’lar hareketine destek vererek Eşitlik Elçisi oldu.
 • Şirketimizin kadın üst düzey yöneticilerinin kariyer hikâyelerini üniversite öğrencilerine anlattıkları söyleşiler düzenledik.
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile iş birliği yaparak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” semineri ve atölyesi düzenledik.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberini hazırladık.
 • Gönüllü çalışanlarımızdan oluşan 30 kişilik “Eşitlik Gönüllüleri” ekibini kurduk. “Eşitlik Gönüllüleri”, şirket prosedürlerini ve uygulamaları gözden geçirdiler. Tüm süreç ve prosedürler ile ilgili şirket çalışanlarıyla görüşmeler, anketler yaptılar, daha iyi uygulamalar ve fikirler üreterek, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi için proje planı hazırladılar.
 • Anne adayı çalışanlarımıza, şirkete rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Genel Müdürlük otoparkında yer ayırdık.
 • Eşit ücret politikasının benimsenmesi ve farkındalık yaratmak için işe alım, ücret artışı gibi çalışmalar ve iyileştirmeler yaptık.
 • Professional Women’s Network derneğiyle işbirliği yapılarak, 10 kadın çalışana dernek üyeliği sağladık. Bu üyelik sayesinde 10 kadın çalışana Kariyer hedeflerini destekleyecek lokal ve global bir profesyonel ilişki ağı içinde yer alma fırsatı verdik.
 • JumpIThigHer staj programı kapsamında 8 öğrenciyi IT departmanında bünyemize alarak sürece başladık. Altyapı ve Güvenlik, Proje Yönetimi & Kalite ve Robotik Süreçler, Yönetişim ve İş Zekâsı, Yazılım Geliştirme ve İş Çözümleri Grup Müdürlüklerinde çalışmaya başlayan stajyerlerimize çeşitli eğitimler vererek (Proje Yönetimi, Çevik Metodoloji, Mülakat Teknikleri, Sunum Teknikleri) hem uzmanlaşmak istedikleri alanda bilgi sahibi olmalarını hem de kariyer gelişimleri için destek almalarını sağladık. Programın sonunda çalıştıkları ve uzmanlaştıkları alanla ilgili İK’ya ve yöneticilerine bir final sunumu yaptılar. Amacımız; 1 yıllık staj süresinin sonunda, IT kadrolarımıza Agesa’da deneyim kazanmış, ailemizi tanıyan ve yeni mezun kadın IT’cileri katmaktı. Altyapı ve Güvenlik ile Yönetişim ve İş Zekâsı ekiplerinde çalışan ve mezuniyeti gerçekleşen 4 stajyerimizi kadromuza aldık. Lisans eğitimleri devam eden 4 stajyerimiz ile ileride her zaman kapımızın açık olduğu iletişimini gerçekleştirerek staj sürecini tamamladık.
 • 2019 yılında %42 olan kadın yönetici oranımızı %44’e çıkarttık. Hedefimiz %50 oranını yakalamak.


Deniz Yıldızları Projesi kapsamında çağrı merkezi hizmetlerimizi yürüten ATOS iş birliğiyle; ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet gördüğü için ve farklı nedenlerden dolayı kadın sığınma evlerinde yaşamını sürdürmek zorunda kalan kadınlara istihdam imkânı sunmayı amaçlıyoruz. İlk etabı Düzce’de gerçekleştirilen projede kadın sığınma evlerinde kalan ve ekonomik açıdan zor durumda olan kadınlar aldıkları mesleki eğitimin ardından iş hayatına katıldılar.

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Her Yaşta Projesinin ilk adımı olarak yaşlılık ve yaşlanma konularında literatür eksikliği nedeniyle “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasını yaptık. Araştırmada, “Türkiye’nin yaşlanmaya hazır olmadığı” ve “negatif bir yaşlılık ve yaşlı algısına sahip olduğu” sonuçları çıktı. Bu doğrultuda proje adımlarını belirledik. İş modelimizi 3 ana başlıkta planladık “Farkındalık Çalışmaları”, “Yardım ve Bağış” ve “Sivil Toplumu Destek Çalışmaları”

 • Farkındalık Çalışmaları: “Her Yaşta Dolu Yaşa” mottosuyla; heryasta.org portalını ve sosyal medya hesaplarını hayata geçirdik. 2020 boyunca “Yaş Ayrımcılığı” konulu online eğitimler düzenledik. Sosyal medyada yaptığımız yayınlar, influencer ve içerik iş birlikleri, basın bültenleri, offline ve online reklamlar ve medya içerikleri aracılığıyla projenin duyulmasını sağladık. Yaşı Yok Farkındalık Kampanyası ile yaş ayrımcılığını ele aldık. Negatif yaşlılık algısını kırmaya ve yaşlılığa hazırlığı anlatacağımız “Yaşlılığa Hazırlık Rehberi” üzerine çalışmalar devam etmektedir.
 • Yardım ve Bağış: Pandemide yüksek risk altında olan ve kısıtlamalardan en etkilenen gruplardan biri olan +60 yaş grubuna yardım ve bağış kampanyaları düzenledik. Kızılay ile yaptığımız işbirliği ile 3600 kişinin yaklaşık 1 aylık gıda giderini karşıladık. Ayrıca, 7 belediye ile işbirliği yapıp 2.300 yaşlı vatandaşa sağlık ve gıda yardımında bulunduk. Psikososyal destek ekibimizle 60 yaş üstü 600 kişiyle konuştuk, psikolojik destek sağladık.
 • Sivil Toplum Destek Çalışmaları: Yaşlanma ve yaşlılık konularının sivil toplum gündemine yeterince girmediği ve yapılan çalışmaların kısıtlı kaldığı tespitinden yola çıkarak bu alanda sivil toplum projelerini artırmak hedefiyle Her Yaşta Fonu’nu kurduk. Bu fonla, 2021 yılında 4 sivil toplum kuruluşunun 5 projesine 360.970TL tutarında hibe desteği sağladık.
SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon değerlerini ölçtük, bağımsız bir denetim kuruluşunca denetlendik ve azaltma çalışmalarına başladık. Yeni ofis binamızda önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayacak uygulamaları hayata geçirerek LEED sertifikasyonuna başvurmayı planlıyoruz.

Araç filosunun 96%’sını çevre dostu hibrit araçlar ile değiştirerek 132 ton CO2 sera gazı emisyonu tasarrufu sağladık.

Gönderi projesi kapsamında poliçeleştirme süreçlerinin dijitale taşınması ile 224 ağacın kurtarılmasını sağlarken 14,5 ton CO2 emisyonunun salınımını önledik. Yıl sonuna kadar police süreçlerinin dijitalleştirilmesine devam ederek 29 ağacın kesilmesini önlemeyi ve 2 ton CO2 emisyon salınımının azaltılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Kuruluş çalışmaları süren Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaları ile ön plana çıkan şirketlerin hisse senetlerine minimum %80 oranında yatırım yapılacaktır. Fonun özellikle son yıllarda giderek daha fazla ön plana çıkan sürdürülebilirlik konusunda hassas davranan emeklilik sistemi katılımcıları için önemli bir yatırım alternatifi olması hedeflenmektedir.

SDG 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Her Yaşta Projemiz kapsamında, Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İz Derneği, Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği ve Yaşlanma Çalışmaları Derneği ile birlikte çalışıyoruz.

Together Projemiz kapsamında, CEO’muz Fırat Kuruca, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (WEPs) imzaladı ve Professional Women’s Network İstanbul’un Eşitlik Elçisi CEO’lar hareketine destek vererek Eşitlik Elçisi oldu.

Video

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.